သင္ႏွင့္ သင့္အေဖာ္ ဆက္ဆံေရး

Relationships Details Page

သင္ႏွင့္ သင့္အေဖာ္ ဆက္ဆံေရး

က်န္းမာတဲ့ဆက္ဆံေရးဆိုတာ သင္ေရာ သင့္အေဖာ္ပါ ေပ်ာ္ရြင္ၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိကာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ဆက္ဆံမႈကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒါဟာ ဆက္ဆံျခင္းမွာ အစစအရာရာအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔တယ္လို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဆက္ဆံေနစဥ္အတြင္း သင့္ရဲ႕စိတ္ေရာ၊ ခႏၶာပါ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတယ္လို႔ ခံစားရၿပီး သင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈခံစားရတာ ကိုယ့္အတြက္ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ ခံစားရတာေတြကို အေသအခ်ာဆိုလိုတာပါ။ လူငယ္ေတြေမ့ေနတတ္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့တစ္ခ်က္ကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕စိတ္၀င္စားမႈကို ဆက္လက္ဆြျေဆာင္ထားႏိုင္ဖို႔၊ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္သူငယ္ခ်င္းေတြ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ပါ၀င္လာၾကတဲ့အခါ သူတို႔နဲ႔အတူ အျပင္သြားဖို႔ က်န္းမာေႏရမယ္ဆိုတာပါဘဲ။

က်န္းမာတဲ့ဆက္ဆံေရးကို ေအာက္ပါအတိုင္း အဓိပါၸယ္ေတြ ဖြင့္ဆိုပါတယ္။

 • သင့္အေဖာ္က ယံုၾကည္ကိုးစားဖြယ္ေကာင္းတယ္လို႔ ျမင္ျခင္း၊
 • သင့္အေဖာ္မွ ကူညီေပးျခင္း၊
 • သူတို႔နဲ႔အတူရွိေနတဲ့အခါ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံုမႈရွိတယ္လို႔ ခံစားရျခင္း၊
 • အခ်င္းခ်င္း လံုး၀၊ခၽြင္းခ်က္မရွိ ရိုးသားႏိုင္ျခင္း၊
 • တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေလးစားမႈကို မၾကာခဏျပသျခင္း၊

Source: http://www.teensource.org/relationships/romance#HealthyRelationships

Close

အသင့္ျဖစ္ၿပီဆိုတာက လူတိုင္းမွာ မတူညီႏိုင္ပါဘူး။ မိမိအေဖာ္က မိမိအေနအထားအတိုင္းရွိမေနေသးရင္ ရႈပ္ေထြးကုန္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လိင္မဆက္ဆံမီ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးက လိင္ဆက္ဆံဖို႔လံုး၀အသင့္ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ခံစားၾကရဖို႔လိုပါတယ္။

ႏွစ္ေယာက္စလံုး အသင့္ျဖစ္ေနၿပီဆိုတာကို ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ။

သင့္အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္၊ လံုၿခံဳၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးရွိေနတာဟာ လိင္စတင္ဆက္ဆံဖို႔ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ သင့္တို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး လိင္ကိစၥကို သက္ေတာင့္သက္သာေျပာဆိုႏိုင္၊ မေျပာဆိုႏိုင္ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ တကယ္လို႔ လိင္ကိစၥကို သက္ေတာင့္သက္သာနဲ႔မေျပာဆိုႏိုင္ေသးဘူးဆိုရင္ သင္လိင္ဆက္ဆံဖို႔အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ပထမဆံုးအႀကိမ္မွေတာ့ တစ္မ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေနတာ၊ ရွက္ေနတာ၊ မိုက္တာ၊ ေၾကာက္စရာေကာင္းတာေတြအကုန္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သင့္ဘာသာ အဲ့လိုခံစားခ်က္ေတြအားလံုးကို တစ္ေယာက္တည္းခံစားမေနရေအာင္ သင့္အေဖာ္နဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုေနဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

 

Source: http://www.teensource.org/relationships/romance#HealthyRelationships

Close

ေအာက္မွာ သင္နဲ႔သင့္အေဖာ္ လိင္ကိစၥစကားစႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းတခိ်ဳ႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 • သင္ဘာကိုေၾကာက္လဲ၊ သင္ဘာကို စိတ္လႈပ္ရွားလဲ၊ သင္ဘာကိုေမွ်ာ္လင့္လဲဆိုတာ ေျပာျပပါ။ သင့္အေဖာ္ရဲ႕ လိင္ကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ အေတြးေတြ၊ ခံစားခ်က္ေတြကိုလည္း နားေထာင္ေပးပါ။
 • STD ေရာဂါေတြနဲ႔ ကိုယ္၀န္ရမလာေအာင္ သင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဘယ္လိုကာကြယ္မလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုပါ။ သင္ လုပ္ေဆာင္လို႔ရမယ့္ တျခားမတူညီတဲ့နည္းလမ္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ေတြ ရွာေဖြေနတယ္ဆိုရင္ သားဆက္ျခားနည္းလမ္း သံုးၾကည့္ပါ။
 • အတိတ္တုန္းက လိင္ကိစၥတက္ၾကြလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုရင္ ေဆးခန္းကိုသြားၿပီး STD ေရာဂါေတြရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးပါ။

အရင္ကတည္းက လိင္ဆက္ဆံဖူးတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ သင္အဆင္သင့္ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ သက္ေတာင့္သက္သာမရိွရင္ ဟင့္အင္းလို႔ ျငင္းလိုက္ပါ။ သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သင့္အေဖာ္ေလးစားလိုက္နာပါလိမ့္မယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ သင့္အေဖာ္က ရပ္လိုက္ခ်င္ၿပီဆိုတဲ့ လကၡဏာေတြျပရင္ သူ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားလိုက္နာပါ။ ဘာမွေတြးမေနဘဲ ထုတ္သာေျပာလိုက္ပါ။ လူေတာ္ေတာ္နည္းနည္းကဘဲ ပထမဆံုးလိင္ဆက္ဆံတဲ့အခ်ိန္မွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ဆက္ဆံႏိုင္တာပါ။ သူတို႔ အႀကိဳက္ကိုသိႏိုင္ဖို႔ ႏွစ္ေတြၾကာေအာင္ အခ်ိန္ယူရတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းဆက္ၿပီးလိင္ဆက္ဆံသည္ျဖစ္ေစ၊ မဆက္ဆံသည္ျဖစ္ေစ သင္ေရာ၊ သင့္အေဖာ္ပါ လံုၿခံဳ၊ စိတ္ခ်ရၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိတယ္လို႔ ခံစားရဖို႔ အေရးအႀကီးဆံုးပါဘဲ။

Source: http://www.teensource.org/relationships/romance#HealthyRelationships

Close

သာယာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ဆက္ဆံေရးတစ္ခုက ကမာၻေပၚမွာ ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ့ေနရာနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ပိုၿပီးေကာင္းေအာင္ အဓိပၸါယ္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ဒီလိုပဲ သာယာမႈမရွိတဲ့ ဆက္ဆံေရးကေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို စိတ္သုဥ္းေစၿပီး ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြသာ ျဖစ္ေစပါတယ္။ သင္ကို္ယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း သင့္သိတဲ့တစ္ေယာက္ေယာက္ေသာ္လည္းေကာင္း သူတို႔ရဲ႕ဆက္ဆံေရးမွာ တခုခုမွားယြင္းေနရင္ ဒါက တေယာက္တည္း ျဖစ္ပ်က္ခံစားေနရတာေတာ့ မဟုတ္္ပါဘူး။ အမွန္ေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ နာက်င္ခံစားရတာေတြ၊ ပူပန္ေၾကာင့္ၾကရတာေတြ ၊ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးေတြကို ၾကံဳေတြ႔ေနရတတ္ပါတယ္။ အသက္အရြယ္အပုိင္းအျခားနဲ႔ လိင္ျခားနားမႈေတြ အေပၚမူတည္မေနဘဲ လူတိုင္းက ပူပန္ေၾကာင့္ၾကေနရတဲ့ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို ခံစားေတြ႔ၾကံဳေနရႏုိင္ပါတယ္။

ပူပန္ေသာကမ်ားေစမယ့္ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုရဲ႕ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တစ္ခုမွာ သာယာတဲ့ဆက္ဆံေရးကေန ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြေပ်ာက္ကြယ္ေစမယ့္ အျပဳအမူေတြ ႐ုတ္စြအဆံုး ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားတာေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာတဲ့အခါမွာ ဖြင့္ဟႏုိင္ဖို႔ ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလို မွားယြင္းတဲ့လမ္းေၾကာင္းကို ေသြဖီဦးတည္ေစမယ့္ အခ်က္ျပလကၡဏာရပ္ေတြကုိ သတိထားပါ။

 • သင့္အေဖာ္က သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ သင့္ရဲ႕ ဆဲလ္ဖုန္း (သို႔) ေဖ့စ္ဘြတ္(ခ္)ကိုစစ္ေဆးတာေတြ
 • သင့္ကို ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံတာေတြ
 • အလြန္မင္း သဝန္တိုတာေတြ၊ စိတ္မခ်မႈေတြျဖစ္တာေတြ
 • စိတ္တုိေပါက္ကြဲလြယ္တဲ့ ေဒါသေတြ သူတို႔မွာရွိတာေတြ
 • သင့္အေဖာ္က သင့္ကို တစ္သီးတစ္ျခား တေယာက္တည္း ေနခိုင္းတာမ်ိဳးေတြ (မိသားစုဝင္ေတြနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြ႔ခြင့္မျပဳတာေတြ)
 • မွားယြင္းတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို လုပ္ျခင္း
 • သင့္ဘဝရဲ႕ အခန္းက႑ေတြမွာ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာေတြ(သင္ဘယ္ေနရာကိုသြားလဲ၊ သင္ဘာဝတ္လဲ၊ သင္ ဘယ္သူနဲ႔ အျပင္သြားတာလဲ)
 • ရုိးသားမႈမရွိျခင္း(သင့္ကိုလိမ္လည္ေနတာေတြ)
 • သင့္ကို မၾကာခဏ ေလးစားမႈမရွိတာေတြ (သင္႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြနဲ႔ စိတ္ဝင္စားမႈေတြကို ျပက္ရယ္ျပဳတာေတြ သင့္ကို မထိုက္တန္ဘူးလို႔ ခံစားရေအာင္လုပ္ေနတာေတြ)
 • ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ နာက်င္ေအာင္လုပ္တာေတြ
 • လိင္ဆက္ဆံဖို႔ သင့္ကိုအတင္းဖိအားေပးတာေတြ စတဲ့ လကၡဏာရပ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

(မွတ္ခ်က္ – သင့္အေနနဲ႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ေစာ္ကားမႈမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းေအာင္ဘယ္လိုေနထိုင္ရမလည္းဆိုတာ ေလ့လာခ်င္ရင္ ဒီကိုႏွိပ္ပါ)

လမ္းခြဲျပတ္စဲျခင္း

သာယာေပ်ာ္ရြင္မႈမရွိတဲ့ (သို႔) ႏုိင္ထက္စီးနင္းျဖစ္တဲ့ ဆက္ဆံေရးကို အဆံုးသတ္ျခင္းက သာယာေပ်ာ္ရြင္မႈရွိတဲ့ ဆက္ဆံေရးကို အဆံုးသတ္တာနဲ႔ မတူညီပါ။ သင့္ရဲ႕ ႏုိင္ထက္စီးနင္းျဖစ္တဲ့ အေဖာ္က လမ္းခြဲတာကို လက္မခံသလို သင္႔ရဲ႕ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိ ေလးစားမွာမဟုတ္ပါ။ ၿခိမ္းေျခာက္ေအာ္ဟစ္တာေတြနဲ႔ သင့္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ႏုိင္ထက္စီးနင္းျဖစ္တဲ့အေဖာ္တစ္ေယာက္ကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ အျပန္အလွန္နာလည္မႈတစ္ခုနဲ႔ လမ္းခြဲဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို အဆံုးသတ္ဖို႔ သင့္အေဖာ္က သေဘာမတူရင္တာင္မွ သင္အဆင္ေျပသလိုလုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ သိထားပါ။ ဒီလို ႏိုင္ထက္စီးနင္းျဖစ္တဲ့ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို အဆံုးသတ္ဖို႔ စဥ္းစားေနရင္ ဒီအခ်က္ေတြကို စဥ္းစားပါ။

 • သင္ေဘးကင္းစိတ္ခ်မႈမရွိရင္ လူခ်င္းေတြ႔ၿပီးလမ္းမခြဲပါနဲ႕။ဖုန္းနဲ႕ေျပာၿပီး လမ္းခြဲတာေတြ မက္ေဆ့ခ်္ပို႔ၿပီးလမ္းခြဲတာေတြက ရက္စက္ပံုေပၚေပမဲ့ အဲဒါက ေဘးအကင္းဆံုးနည္းလမ္းပါပဲ။
 • လူခ်င္းေတြ႔ၿပီး လမ္းခြဲဖို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္လည္း လူသူမ်ားတဲ့ ေနရာမွာလုပ္ပါ။ အနီးနားမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြ (သို႔) မိသားစုေတြကို ေစာင့္ခိုင္းပါ။ သင္နဲ႕အတူ ဆဲလ္ဖုန္းယူလာႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။
 • ဆက္ဆံေရး အဆံုးသတ္တဲ့သင့္အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို တႀကိမ္ထက္ပုိၿပီး ရွင္းျပဖို႔မႀကိဳးစားပါနဲ႔။ ဒီလိုစကားေတြကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာေနတာက သူ႔အတြက္ ေျဖသိမ့္ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါ။
 • အထူးသျဖင့္ သင့္ရည္းစားေဟာင္းက သင္တေယာက္တည္းရွိေနခ်ိန္မွာ သင့္အိမ္လာျပီး သင့္ကိုႏွစ္သိမ့္ေဖ်ာင္းျဖဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္ဆိုရင္ သင့္တို႔ဆက္ဆံေရး အဆံုးသတ္လိုက္တာကို သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ မိဘေတြကို အသိေပးထားဖို႔လိုပါတယ္။
 • သင္တေယာက္တည္းရွိေနခ်ိန္မွာ သင့္ရည္းစားေဟာင္း အိမ္ကိုလာရင္ တံခါးမဖြင့္ေပးသင့္ပါ။
 • မိမိကုိယ္ကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိပါ။ ေၾကာက္ေနတဲ့ခံစားခ်က္ျဖစ္ရင္ ဒါဟာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္း တခု ႀကိမ္းေသရွိမွာပါ။
 • အကူအညီေတာင္းပါ။ သင္ယံုၾကည္ရတဲ့ တေယာက္ေယာက္ကို ေျပာျပၿပီး သင့္အတြက္တန္ဖိုးရွိတဲ့ အၾကံဥာဏ္ေတြကို ေတာင္းခံပါ။

သင့္မွာ သာယာေပ်ာ္ရြင္မႈမရွိတဲ့ ဆက္ဆံေရးရွိေနရင္ အၿမဲတမ္း သင္တေယာက္တည္း မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သိထားၿပီး ပိုေကာင္းတာကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရသင့္ပါတယ္။ သင့္မွာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၊လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏုိင္ထက္စီးနင္းလုပ္တတ္တဲ့ အေဖာ္မ်ိဳးရွိရင္ သင့္အမွားမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိထားပါ။

Close