သုတ္ရည္ျပင္ပထုတ္လႊတ္နည္း

ေယဘူယ်အားျဖင့္

 • သုက္ေကာင္မ်ားမိန္းမကိုယ္ထဲသို႔ဝင္ေရာက္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရန္သုတ္္ရည္မထုတ္ခင္ လိင္တံကိုရုပ္သိမ္းထားရပါမယ္။
 • စနစ္က်က်အသံုးျပဳပါက ၇၃% သက္ေရာက္မႈရွိျပီးျပည့္စံုစြာအသံုးျပဳပါက ၉၆%  အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။
 • အခ်ိန္တိုင္းျပီးျပည့္စံုစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ခက္ခဲပါတယ္။
 • လိင္ဆက္ဆံရာကတစ္ဆင့္ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါေတြကိုမကာကြယ္ႏိုင္ပါ။
 • ေဟာ္မုန္းမပါ၊ပစၥည္းကိရိယာမပါဝင္ပါ။
 • အခမဲ့
shutterstock_428396776-001

သုက္ရည္ျပင္ပထုတ္လႊတ္နည္းဆိုတာဘာလဲ

သုက္ရည္ျပင္ပထုတ္လႊတ္နည္းကိုဒီကစံုတြဲေတြအရမ္းသံုးၾကပါတယ္။လိင္ဆက္ဆံေနစဥ္အမ်ိဳးသားသည္အမ်ိဳးသမီးမိန္းမကိုယ္နဲ႔ေဝးရာျပင္ပမွာသုက္ရည္စြန္႔ထုတ္ဖို႔ၾကိဳးစားလိမ့္မယ္။သုက္ေကာင္က သားဥနဲ႔မေတြ႕ေတာ့သေႏၶေအာင္ျခင္းကတားဆီးျပီးသားျဖစ္သြားပါတယ္။

ဒီနည္းကိုစနစ္က်က်အသံုးျပဳပါကအရမ္းထိေရာက္မႈမရွိပါ။တစ္ႏွစ္မွာစံုတြဲ၁ဝဝမွာ၂၇ေယာက္ေလာက္ကကိုယ္ဝန္ရနိုင္ပါတယ္။သုက္ရည္ျပင္ပထုတ္လႊတ္နည္းကလုပ္ဖို႔အလြန္ခက္ခဲျပီးအခ်ိန္တိုင္းမွန္မွန္ ကန္ကန္လုပ္ရင္အမ်ိဳးသမီး၁ဝဝမွာ၄ေယာက္က တစ္ႏွစ္မွာကိုယ္ဝန္ရနိုင္ပါတယ္။

ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ပါသလဲ

သုက္ရည္ျပင္ပထုတ္လႊတ္နည္းသည္မိန္းမကိုယ္တြင္းသို႔သုက္ေကာင္မ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းကို ထိန္းေပးျခင္းျဖင့္ကိုုယ္ဝန္ေဆာင္မႈကိုကာကြယ္ေပးပါတယ္။ဆိုလိုတာကမိန္းမကိုယ္ထဲမွာသုက္ေကာင္ေတြမက်န္တာကိုေျပာတာပါ။သုက္ေကာင္မရွိရင္ကိုယ္ဝန္မရွိနိုင္ပါဘူး။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခ်ဳပ္ထိန္းနိုင္အေတြ႕အၾကံဳရွိျပီးယံုၾကည္မႈရွိတဲ့စံုတြဲေတြဟာသုက္ရည္ျပင္ပ ထုတ္လႊတ္နည္းကိုပိုမိုထိေရာက္စြာအသံုးျပဳၾကပါတယ္။သုက္ရည္ျပင္ပထုတ္လႊတ္နည္းကိုအသံုးျပဳတဲ့အမ်ိုဳးသားေတြကသုက္ရည္ထုတ္တာၾကာၾကာမရပ္ဆိုင္းတဲ့အခါကာမစိတ္ၾကြေနတဲ့အခါမ်ိဳးေတြကိုသိရပါမယ္။သင္႔အေနနဲ႔ဒီလိုအခ်ိန္ေတြကိုတိတိက်က်မခန္႔မွန္းနိ္ုင္ရင္သုက္ရည္ျပင္ပထုတ္လႊတ္နည္းကထိေရာက္မႈမရွိပါ။

အမ်ိဳးသားအေနနဲ႔အခ်ိန္မီသုက္ရည္အျပင္ထုတ္ရင္ေတာင္မွကိုယ္ဝန္ေဆာင္နိ္ုင္ပါေသးတယ္။အခ်ိဳ႕ ပညာရွင္ေတြကကိုယ္ဝန္ရွိလာဖို႔သုက္ရည္မထြက္မီအရည္ၾကည္မ်ားၾကိဳထြက္ျခင္းကအရင္သုက္ရည္ စြန္႔ထုတ္ျခင္းမွက်န္ေနတဲ့သုက္ေကာင္ေတြကိုသယ္ေဆာင္နိုင္ပါတယ္။အမ်ိဳးသားကေနာက္တစ္ၾကိမ္လိင္မဆက္ဆံခင္သုက္ရည္ထုတ္ျပီးၾကားမွာဆီးသြားရင္ဆီးလမ္းေၾကာင္းမွာရွိတဲ့သုက္ေကာင္ကုိရွင္းလင္းေပးျပီးသုက္ရည္ျပင္ပထုတ္လႊတ္ျခင္းရဲ႕အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုတိုးျမွင့္ေစပါတယ္။

သုက္ရည္ျပင္ပထုတ္လႊတ္နည္းကလိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ကူးစက္နိုင္တဲ့ေရာဂါေတြကိုမကာကြယ္ နိုင္တာကိုမွတ္သားထားပါ။ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းရဲ႕ဆုိးက်ိဳးေတြကိုေလ်ာ႔ခ်ရန္ latexကြန္ဒံုး(သို႔မဟုတ္)အမ်ိဳးသမီးသံုးကြန္ဒံုးကိုအသံုးျပဳပါ။

ဘယ္လိုအသံုးျပဳရသလဲ

သုက္ရည္ျပင္ပထုတ္လႊတ္နည္းကအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္စြမ္းေပၚအျပည့္အဝမူတည္ေနပါတယ္။သုက္ရည္မထုတ္ခင္သုက္ရည္ကိုျပင္ပစြန္႔ထုတ္ျပီးမိန္းမအဂၤါစပ္မွေဝးရာမွာသုက္ရည္ကိုေသခ်ာစြန္႔ထုတ္ရပါမယ္။ဒါေၾကာင့္အမ်ိဳးသားအေနနဲ႔သူ႔ရဲ႕လိင္တံု႔ျပန္မႈပံုစံကိုနားလည္ဖို႔တစ္ ကယ္အေရးၾကီးပါတယ္။ဒါေပမဲ့လက္ေတြ႕မွာဘာျဖစ္နိုင္မလဲ။အမ်ိဳးသားကသူ႔ရဲ႕တံု႔ျပန္မႈကိုမွားျပီး တြက္ခ်က္မိရင္ဘာျဖစ္မလဲ။ႏွစ္ဦးစလံုးကကာမစိတ္ၾကြေနတဲ့အခ်ိန္ဘာမွမသိပဲမ်က္ျခည္ျပတ္သြားရင္ဘာျဖစ္မလဲ။သုက္ရည္ျပင္ပထုတ္လႊတ္နည္းကိုသံုးတဲ့အခါဘာျဖစ္လာမလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းေတြအမ်ား ၾကီးရွိပါတယ္။သုက္ရည္ျပင္ပထုတ္လႊတ္နည္းကဘာနည္းလမ္းမွမသံုးတာထက္ေတာ့ပိုေကာင္းပါတယ္။ဒါေပမဲ့ကိုယ္ဝန္မရဖို႔အရမ္းျပင္းထန္ေနရင္ဒါကအရမ္းစြန္႔စားရာေရာက္ပါတယ္။

အားသားခ်က္မ်ား

 • လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိပါတယ္။
 • အျပည့္အဝလုပ္ေဆာင္မွသာလ်ွင္ထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။

အားနည္းခ်က္မ်ား

 • စိတ္ခ်ယံုၾကည္လို႔မရပါဘူး။
 • ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္နိ္ုင္စြမ္းအမ်ားၾကီးလိုအပ္ပါတယ္။
 • လိင္ဆက္ဆံရာကတစ္ဆင့္ကူးစက္နိုင္တဲ့ေရာဂါေတြကိုမကာကြယ္နိုင္ပါ။
 • အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသးတဲ့လူပ်ိဳဆိုရင္အခ်ိန္တိုင္းအေကာင္းမြန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။