လိင္ဆက္ဆံျခင္းဆိုတာ

detail-thumb_3

လိင္ဆက္ဆံျခင္းဆိုတာ

လူေတြကလိင္ကိုမတူညီတဲ့နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆိုၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕ကေယာက်္ားလိင္တံမိန္းမကိုယ္ထဲေရာက္သြားတာနဲ႔လိင္ဆက္ဆံတယ္လို႔ယံုၾကည္ၾကေပမဲ့လူတိုင္းအတြက္ေတာ့မမွန္ကန္ပါဘူး။ လိင္နဲ႔ဆိုင္တဲ့မတူညီတဲ့ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

 • ေယာနိလမ္းေၾကာင္းမွလိင္ဆက္ဆံျခင္း(ေယာက်္ားလိင္တံမိန္းမကိုယ္ထဲသို႔ထိုးသြင္းလိင္ဆက္ဆံျခင္း)
 • ပါးစပ္ျဖင့္လိင္ဆက္ဆံျခင္း(ပါးစပ္ျဖင့္မ်ိဳးပြားလိင္အဂၤါမ်ားကိုထိေတြ႔ျခင္း)
 • စအိုဝျဖင့္လိင္ဆက္ဆံျခင္း(ေယာက်္ားလိင္တံစအိုဝထဲသို႕ထိုးသြင္းလိင္ဆက္ဆံျခင္း)
 • လိင္အဂၤါပြတ္သပ္ျခင္း(အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ျပီးလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျပဳလုပ္ျခင္း)
 • လက္ျဖင့္ထိုးသြင္းႏႈိးဆြျခင္း(လက္ျဖင့္မ်ိဳးပြားလိင္အဂၤါမ်ားကိုထိေတြ႔ျခင္း)
 • မိမိကိုယ္ကိုအာသာေျဖျခင္း(ကိုယ္တိုင္စိတ္ေက်နပ္မႈရေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း)

အခ်ိဳ႕ေတြကအျခားလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာပံုစံေတြမွာပါဝင္ဖုိ႔ႏွစ္သက္ေပမဲ့အခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့မႏွစ္သက္ၾကပါဘူး။အခ်ိဳ႕ေတြကလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျခားပံုစံေတြမွာစိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေပမဲ့အခ်ိဳ႕ကေတာ့စိတ္ေက်နပ္မႈမရရွိပါဘူး။လူတိုင္းမွာမတူညီတဲ့ဦးစားေပးမႈေတြရွိျပီးမတူတဲ့နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔စိတ္ေက်နပ္မႈကိုရွာေဖြၾကတယ္။သင္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဘယ္အရာေတြၾကိဳက္တာကအျခားသူေတြနဲ႔မတူတာကပံုမွန္ပါပဲ။

လိင္ကိုဘယ္လိုပဲအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဖြင့္အျခားသူနဲ႔လိင္ဆက္ဆံတာကတာဝန္အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။လိင္မဆက္ဆံခင္လိင္ဆက္ဆံလို႔ရလာမယ့္အက်ိဳးဆက္ေတြျဖစ္တဲ့လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါပိုးေတြနဲ႔ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာေတြရွိလာမယ္ဆိုရင္သင့္ကိုသက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစမယ့္အရာေတြစဥ္းစားဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။သင့္ကိုသက္ေတာင့္သက္သာမျဖစ္ေစတဲ့အရာေတြကိုစဥ္းစားဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။သင္လုပ္ခ်င္တဲ့အရာကိုလုပ္ေနတဲ့ၾကားကအဆင္ေျပတယ္လို႔စိတ္ကိုေျပာင္းလဲလိုက္ပါ။သင္လုပ္ခ်င္ရင္အခ်ိန္မေရြးရပ္တန္႔ႏိုင္ပါတယ္။

လိင္ဆက္ဆံဖို႔သင္စဥ္းစားေနရင္သင့္အေဖာ္နဲ႔ေျပာဆိုျပီးသင္တို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုးကိုေဘးကင္းေစတဲ့နည္းေတြျဖစ္တဲ့ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳျခင္း(လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါပိုးေတြကိုကာကြယ္ရန္)နဲ႔သေႏၶတားနည္းအသံုးျပဳျခင္း(ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာက္ုိကာကြယ္ရန္)စတဲ့နည္းလမ္းေတြကိုရွာေဖြပါ။

သင္သားဆက္ျခားသေႏၶတားနည္းေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာရန္ သေႏၶတားနည္းမ်ားကိုရွာေဖြျခင္းအေၾကာင္းတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Close

ပိုမိုေဘးကင္းစိတ္ခ်ရတဲ့လိင္ဆက္ဆံျခင္းကလိင္ဆက္ဆံျခင္းရဲ႕ဆိုးက်ိဳးေတြကိုစဥ္းစားျပီးလိင္ဆက္ဆံတာနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုလုပ္ေဆာင္တာနဲ႔စတင္ပါတယ္။ဘယ္လိုလိင္ဆက္ဆံပါေစႏွစ္ဦးစလံုးသေဘာတူစိတ္တူကိုယ္တူျဖစ္ရင္ျပႆနာမရွိပါဘူး။ပိုမိုေဘးကင္းစိတ္ခ်ရတဲ့လိင္ဆက္ဆံျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဆံုးျဖတ္လွ်င္ သင္လုပ္မယ့္အရာနဲ႔မလုပ္မယ့္အရာႏွင့္ သင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါပိုးေတြနဲ႔ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာေတြရွိလာတဲ့အခါသင္ယူခ်င္တဲ့စြန္႔စားမႈပမာဏဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေတြပါဝင္ပါသည္။

အျခားတေယာက္နဲ႔ဘယ္လိုလိင္ဆက္ဆံနည္းနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခါ၁ဝဝ%ေဘးကင္းတယ္လို႔အာမမခံႏိုင္ပါဘူး။လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါေတြမွာေရာဂါလကၡဏာမရွိတာေၾကာင့္လူေတြကသူတို႔မွာဒီေရာဂါရွိတာကိုမသိၾကဘူး။သေႏၶတားတဲ့နည္းလမ္း(အသံုးျပဳတဲ့နည္းလမ္းေတြေပၚမူတည္ျပီး)သံုးရင္ေတာင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

လိင္ဆက္ဆံတဲ့နည္းလမ္းအားလံုးမွာတူညီတဲ့စြန္႔စားမႈမရွိၾကပါဘူး။ေယာနိလမ္းေၾကာင္းမွလိင္ဆက္ဆံျခင္းနဲ႔စအိုဝမွလိင္ဆက္ဆံျခင္းေတြကလိင္ဆက္ဆံရာကတဆင္႔ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါပိုးေတြျပန္႔ႏွံ႔ေစတဲ့ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိျပီးပါးစပ္မွလိင္ဆက္ဆံျခင္းကေရာဂါပိုးျပန္႔ႏိုင္ေခ်နည္းျပီးနမ္းျခင္း၊ႏွစ္ဦးစလံုးအျပန္အလွန္ကာမဆႏၵေျဖေဖ်ာက္ျခင္းနဲ႔လက္ျဖင့္ပြတ္သပ္ျခင္းေတြကပိုေဘးကင္းစိတ္ခ်ရပါတယ္။ပိုျပီးေဘးကင္းစိတ္ခ်ရတဲ့လိင္ဆက္ဆံျခင္းအတြက္နည္းလမ္းေတြရွိပါတယ္။

 • မိန္းမကိုယ္ေယာနိလမ္းေၾကာင္းမွလိင္ဆက္ဆံျခင္းအတြက္သားဆက္ျခားသေႏၶတားနည္းလမ္းနဲ႔ကြန္ဒံုးကိုအသံုးျပဳပါ။
 • စအိုဝမွလိင္ဆက္ဆံျခင္းအတြက္ကြန္ဒံုးနဲ႔ေခ်ာဆီကိုအသံုးျပဳပါ။
 • ပါးစပ္ျဖင့္လိင္ဆက္ဆံျခင္းအတြက္ေယာက်္ားလိင္တံကိုဖံုးအုပ္ရန္ကြန္ဒံုးကိုအသံုးျပဳပါ။
 • အထူးသျဖင့္သင့္အေဖာ္ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနကုိမသိရင္လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါပိုးရွိမရွိသိႏိုင္ရန္စစ္ေဆးမႈခံယူပါ။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမွာစိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာစြန္႔စားမႈေတြရွိပါတယ္။ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ရပ္မဟုတ္ေပမဲ့သင့္အေဖာ္နဲ႔ဘယ္အရာေတြကအဆင္ေျပျပီးဘယ္အရာေတြကအဆင္မေျပလဲဆိုတာေျပာဆိုဆက္သြယ္ဖို႔စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ရပ္ကအေရးၾကီးပါတယ္။သင္အဆင္သင့္ျဖစ္လား၊သင္ဘာလိုခ်င္လဲ၊လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမွာသင္ဘာကိုရွာေဖြေနလဲဆိုတာသင့္ကိုယ္သင္ေမးဖို႔လည္းအေရးၾကီးပါတယ္။ သေႏၶတားနည္းေရြးခ်ယ္မႈအေၾကာင္းေလ့လာဖို႔ဒီေနရာကိုႏွိပ္ပါ။

See more at: https://www.plannedparenthood.org/teens/sex/safer-sex#sthash.E2eTz6cp.dpuf

Close

ကာမဂုဏ္အာရံုစိတ္တိမ္းညြတ္လာခ်ိန္မွာ က်ြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာေတြဟာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္လာပါသလဲ။

ဒီေမးခြန္းကိုေျဖဖို႔ အေၾကာင္းအရာအမ်ားအျပားဟာ အေရးၿကီးလွပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ သင္႔အေဖာ္အပါအ၀င္ သင္႔ကိုယ္ပိုင္ခႏၶာၿကီးက ဘယ္လုိေတြ အလုပ္လုပ္တယ္ဆုိတာကို နားလည္ဖို႔အေတြးေကာင္းေတြ ရွိေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ကာမဆႏၵေတြလွဳပ္ရွားေနခ်ိန္မွာ သင္႔ကိုယ္ခႏၶာရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုေတြမွာ သက္ေသာင္႔သက္သာရွိေနႏုိင္ၿပီး တခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္လာခဲ႔မယ္ဆုိရင္လည္း ဆရာ၀န္နဲ႔ သြားေတြ႔သင္႔ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခ်က္က ကာမစိတ္ျပင္းျပေနခ်ိန္မွာ လူႏွစ္ေယာက္ဟာတူညီတဲ႔ နည္းလမ္းေတြနဲ႔တံု႕ျပန္မွာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာကို သိထားရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ႔ ရာဂစိတ္ႏုိးျကြေနခ်ိန္မွာလည္း သင္ေရာသင္႔အေဖာ္ပါ စိတ္လွဳပ္ရွားစြာနဲ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ကူညီရမယ္ဆုိတာ သိထားရပါမယ္။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႏွစ္ကိုယ္ၾကားဆက္ဆံျခင္းေတြမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေက်နပ္မွသာ ေကာင္းမြန္ၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ရတဲ႔ ရလဒ္ထြက္လာမယ္ဆုိတာ နားလည္ထားရပါမယ္။

သင္႔ဦးေႏွာက္က အေရးအၿကီးဆံုး လိင္ဆက္ဆံျခင္းဆုိင္ရာ အဂၤါျဖစ္ပါတယ္။

ရာဂႏွဳိးဆြျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္က စတင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ရာဂစိတ္ၿကြလာေစတဲ႔ အေတြးေတြ ၊ ရုပ္ပံုေတြ ဒါမွမဟုတ္ သင္႔အေဖာ္နဲ႔ခ်စ္က်ြမ္း၀င္လုိစိတ္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ သင္႔အေဖာ္ကိုထိေတြ႕လုိျခင္းအေတြးေတြကို ဦးေႏွာက္ကစတင္ၿပီး က်န္တဲ႔ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းေတြဆီ အထူးသျဖင္႔ မ်ိဳးပြားႏုိင္တ႔ဲနယ္ပယ္ေတြကို အခ်က္ေပးလုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔မွ ဦးေနွာက္ကေန ကိုယ္ခႏၶာရဲ႕တျခားအစိတ္အပိုင္းေတြကို ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာသေဘာတရားအရ ခံစားေစပါတယ္။ဥပမာ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာဆုိရင္ မ်ိဳးပြားနယ္ပယ္ျဖစ္တဲ႔ မိန္းမအဂၤါေစ႔ထံ ေသြးစီးဆင္းႏွဳန္းတိုးရာကေန ယင္းေနရာမွာေဖာင္းလာကာ တင္းလာျခင္းကေန ရာဂစိတ္ေတြႏုိးၿကြလာေစသလို အမ်ိဳးသားေတြမွာဆုိရင္လည္း လိင္တံေထာင္မတ္လာျခင္းမ်ိဳးေတြျဖစ္လာေစပါတယ္။ အသက္ရွဴႏွဳန္းေတြျမန္လာမယ္ ၊ ေသြးခုန္ႏွဳန္းေတြတုိးလာမယ္ ၊ ႏွလံုးခုန္ျခင္းေတြပိုျမန္လာျခင္းေတြလည္း အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးမွာပါ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ဒီလုိအေျခခံပံုစံေတြေၾကာင္႔ ရာဂစိတ္ေၾကာင္႔တံု႕ျပန္မွဳေတြဟာ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးမွာပါ ေတာ္ေတာ္ေလးဆင္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးမွာပါ မ်ိဳးပြားအဂၤါစနစ္ေတြဟာ ကြဲျပားၾကတာမုိ႔ ရာဂစိတ္ႏိွဳးၿကြလာခ်ိန္မွာ မ်ိဳးပြားနယ္ပယ္ဟာ တကြဲတျပားဘယ္လုိမ်ိဳးျဖစ္ပ်က္လဲဆုိတာကို က်ြန္ေတာ္တုိ႔ေသခ်ာၾကည္႔ရွဳ ဖုိ႔လုိအပ္တာေၾကာင္႔ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးျပီးေျမာက္ျခင္းနဲ႔သာယာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၊

အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဦးေႏွာက္ေၾကာင္႔ မ်ိဳးပြားနယ္ပယ္ေတြထံ ေသြးစီးဆင္းရာကေန အစပ်ိဳးၿပီး ရာဂစိတ္ႏုိးျကြျခင္းေတြလိုမ်ိဳး ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္ကေန သဘာ၀ေခ်ာဆီေတြထုတ္ျခင္းျဖင္႔ ကိုယ္ခႏၶာကိုယ္ အခ်က္ေပးျခင္းကေန လိင္ဆက္ဆံရန္အသင္႔အေနအထား ျဖစ္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါေစ႔မွာ ေဖာင္းလာျပီး တင္းလာတာမ်ဳိးေတြဟာ ေသြးစီးဆင္းလာတာေၾကာင္႔ ထိလုိ္က္တာနဲ႔ဆတ္ဆတ္ထိမခံစိတ္လွဳပ္ရွားရၿပီး ပိုၿပီးထင္သာျမင္သာမွဳေတြျဖစ္လာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳးရာဂဆႏၵေတြဆက္တုိက္ျဖစ္လာရာကေန ေမြးလမ္းေၾကာင္းအျပင္ဘက္ၿကြက္သား ဟာ ပိုမိုေသးငယ္ကာ ဟလာၿပီး တင္းက်ပ္မွဳေတြျဖစ္လာပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ၿပီးဆံုးခ်ိန္နီးလာတာနဲ႔အမွ် အဂၤါေစ႔ဟာလည္း ပိုၿပီးဆတ္ဆတ္ထိမခံျဖစ္လာသလုိ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔လည္း ဆုတ္ယုတ္လာတာမ်ဳိးေတြျဖစ္ကာ ၿပီးေျမာက္ျခင္းမ်ိဳးသိျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာဟာ နည္းပါးလွပါတယ္။

တခ်ိဳ႕လူေတြက ၿပီးတယ္ဆုိတာကို အမ်ိဳးသားေတြသာ ခံစားႏုိင္တယ္လုိ႔ ထင္ၾကေပမယ္႔ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္းပဲ အတိအက်ခံစားႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ိဴးသမီးေတြအတြက္ ၿပီးေျမာက္တယ္ဆုိတာက အမ်ိဳးသားေတြလုိမ်ိဳး တေထရာတည္းမက် ႏုိင္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သူတုိ႔ၿပီးတဲ႔အခါမွာ ကိုယ္တြင္းအရည္ထြက္တာမ်ိဳးလည္းရွိႏုိင္သလုိ မထြက္တာမ်ိဳးလည္းရွိႏုိင္တာမုိ႔ အမ်ိဳးသားေတြလုိေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး ။ ေမြးလမ္းေၾကာင္းတ၀ိုက္က ၿကြက္သားေတြကို ၃ ၿကိမ္ကေန ၁၅ ၿကိမ္ က်ံဳ႕ဆန္႔ျခင္းေၾကာင္႔ အမိ်ဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ အရမ္းေကာင္းလြန္းတဲ႔ သာယာမွဳကေန ၿပီးေျမာက္ျခင္းျဖစ္လာပါတယ္။

၂၅ % ေသာအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ မိန္းမကိုယ္၀ လွဳံ႕ေဆာ္တုံ႕ျပန္ရာကေနလည္း ၿပီးေျမာက္မွဳကို ရၾကတာမုိ႔ ကာမဆႏၵလို႔ဆုိရာမွာ မိန္းမကိုယ္ဟာလည္းပဲ ပါ၀င္ပတ္သက္လုိ႔ေနပါေသးတယ္။ မိန္းမအဂၤါေစ႔ ရယ္ သူနဲ႔ဆက္စပ္တဲ႔ေနရာေတြကို လွဳံ႕ေဆာ္ျခင္းတခ်ိဳ႕ဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ကာမဆႏၵၿပီးေျမာက္ရာမွာလုိ အပ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး ဒါမွမဟုတ္ အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္ရဲ႕ တျခားကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းေတြထက္ မိန္းမအဂၤါေစ႔မွာ အာရံုခံအေၾကာေပါင္း ၈၀၀၀ နဲ႔အဆံုးသတ္ထားတယ္ဆုိတာ သိထားေပးပါ။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ဒီအစိတ္အပိုင္းကို လွဳံ႕ေဆာ္တာေၾကာင္႔ သာယာမွဳတခ်ိဳ႕ကိုရရွိေစပါတယ္။

အမ်ိဳးသားၿပီးေျမာက္ျခင္းနဲ႔သာယာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း

အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ထင္သာျမင္သာရွိတဲ႔ ရာဂစိတ္ႏွဳိးၿကြျခင္း လကၡဏာကေတာ႔ လိင္တံေထာင္မတ္လာတာပါ ။ လိင္တံဆီေသြးစီးဆင္းမွဳတုိးလာတာနဲ႔အမွ် ပိုၿပီးေတာင္႔လာပါတယ္။ အတြင္းထဲက တစ္သ်ဴးေတြထဲမွာ ေသြးတြစုလာတာနဲ႔ အမွ် လိင္တံထဲကေသြးေၾကာကိုဖိထားသလုိျဖစ္ရာကေန အျပင္ထိေသြးစီးဆင္းျခင္းကို ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ လိင္တံဟာ ဆက္လက္တင္းျခင္းအားျဖင္႔ ေထာင္မတ္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိတစ္ခါေထာင္မတ္ေနခ်ိန္မွာဆုိရင္ လိင္တံထိပ္ဖ်ားကေန ၿကည္လင္ေနတဲ႔ တံေတြးလိုမ်ိဳးအရည္ေတြဟာ အစက္အနည္းငယ္ထြက္လာေလ႔ရွိပါတယ္။ ဒါကို ေခ်ာဆီ ဒါမွမဟုတ္ သုတ္ရည္မတုိင္ခင္ၿကိုထြက္တဲ႔အရည္လုိ႕ေခၚၿပီး လိင္ဆက္ဆံရာမွာ ပြတ္ျခင္းေတြေလ်ာ႔နည္းေအာင္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေတြ အတြက္ ၿပီးေျမာက္ရာမွာ အေျခခံသေဘာတရား ၂ ရပ္ပဲရွိပါတယ္။ ပထမအဆင္႔ကေတာ႔ လိင္တံေအာက္ေျခရဲ႕ အနီးတ၀ိုက္မွာ သုတ္ရည္ၿကည္႔ေတြ စီးၿကလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ေနခ်ိန္မွာဆုိရင္ အမ်ိဳးသားေတြဟာ သူသုတ္ရည္စြန္႔ထုတ္ေတာ႔မယ္ဆုိတာကို ခံစားရေလ႔ရွိပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးကို တစ္ခါတရံမွာ ျပန္မထြက္ႏုိင္တဲ႔အေျခအေနလုိ႔ဆုိႏုိင္ၿပီး ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုေတာ႔ သုတ္ရည္ၾကည္သာဒီနယ္ပယ္ကိုက်ေနၿပီ ဆုိရင္ အမ်ိဳးသားဟာ သုတ္ရည္စြန္႔ထုတ္တာကို ရပ္မပစ္ႏုိင္ေတာ႔ဘူးလုိ႔ ဆိုလုိ႔ရပါတယ္။ အကယ္လုိ႔ လိင္တံနဲ႔ ဆီးခုံနားတ၀ိုက္ၿကြက္သားေတြဟာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင္႔ ၅ ခ်က္ကေန ၈ ခ်က္ထိ က်ံဳ႕မယ္ ဆန္႔မယ္လုိမ်ိဳးေတြရွိမယ္ဆုိရင္ သုတ္ရည္ဟာ မၾကာခင္မွာ လိင္တံကေန စုပ္ယူထားသလိုျဖစ္ၿပီး ျပန္ထြက္လာပါလိမ္႔မယ္။ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ ကာမဆႏၵၿပီးေျမာက္ေနစဥ္ အေတာအတြင္းမွာ လိင္တံဟာတင္းေနတာမ်ိဳးျဖစ္ေစ ၾကြက္သားေတြကို က်ံဳ႕ထားတာမ်ိဳး ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ သူသုတ္ရည္စြန္႔ထုတ္ၿပီးတဲ႔အခ်ိန္မွာေတာ႔ သူ႔ကိုယ္ခႏၶာဟာ ေျပေလ်ာ႔လာမွာျဖစ္သလို လိင္တံဟာလည္း မူလပံုစံအရြယ္အစားအတိုင္းျပန္ျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရာဂဆႏၵဆိုင္ရာမတူညီေသာတံု႕ျပန္ႏွုန္းမ်ား

အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတုိ႔ရဲ႕ ကာမဆႏၵႏုိးျကြျခင္းနဲ႔ ျပီးေျမာက္ျခင္းေတြမွာ အဓိကအခ်က္ေတြသာဆင္တူရွိၾကတယ္ဆုိတာကို က်ြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႔ျမင္ခဲ႕ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတို႔ရဲ႕ ရာဂဆႏၵဆိုင္ရာတုံ႕ျပန္ခ်က္ေတြမွာေတာ႔ ကြဲျပားတယ္ဆုိတာ သိထားေပးပါ။

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ေတာ႔ ရာဂဆႏၵၾကြလာခ်ိန္နဲ႕ ၿပီးဆံုးခ်ိန္ေတြမွာ ၿကာတတ္တာပ်မ္းမွ် သေဘာတရားအရပါ။ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးဆက္ဆံေရးၾကားမွာ ဒါဟာအေရးတၿကီးသိမွတ္ရမွာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႕ သူတုိ႔ကိုယ္ကိုယ္ အတတ္ႏုိင္ဆံုးၾကာေအာင္ ၿကိုးစားရမွာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးအေဖာ္ေတြ အျမန္ဆံုး စိတ္ၿကြလာေအာင္ ၿကိုးစားရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လိင္တုူခ်င္းဆက္ဆံေရးေတြမွာေတာ႔ သူတုိ႔ေတြရဲ႕ရာဂႏိုးျကြမွဳေတြဟာ ဇီ၀ေဗဒသေဘာတရားအရ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပိုၿပီးဆင္တူၾကေပမယ္႔ ဒီလူႏွစ္ဦးအတြက္ ရာဂႏုိးျကြမွဳရဲ႕ အရွိန္ေတြဟာ ကိုက္ညီေနစရာေတာ႔ မလုိပါဘူး။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ႔ လူတုိင္းမွာသူ႔ဟာနဲ႔သူ ကာမဆႏၵအရွိန္ကုိယ္စီရွိ ၾကပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကာမရာဂႏုိးျကြျခင္းေတြဟာ ဘယ္လုိ အေျခအေန အခ်ိန္အခါမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာင္းတရားအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။

Close

သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္မွဳလုိ႔ဆိုရာမွာ သာမန္လိင္ဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးအတြက္ခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ က်န္းမာေရးအရေရာ   ႏွစ္ကိုယ္တူဆက္ဆံျခင္းေတြအတြက္ပါ ေကာင္းပါတယ္။ ရာဂဆႏၵေတြႏုိးျကြလာခ်ိန္မွာ ကာမအတြက္သာယာေပ်ာ္ရႊင္မွဳေတြ ခံစားႏုိင္ပါတယ္။ ရာဂဆႏၵဆိုင္ရာလွဳံ႕ေဆာ္မွဳေတြ အတြက္ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ ခႏၶာကိုယ္ကေနတံု႔ ျပန္ျခင္းေတြဟာ ရာဂဆႏၵႏုိးျကြလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ ၾကားရတဲ႔ ၊ ျမင္ရတဲ႔ ၊ ရွဳရွိဳက္လုိက္တဲ႔ ၊ အရသာခံလုိက္တဲ႔ ဒါမွမဟုတ္ ထိေတြ႕လုိက္တာေတြေၾကာင္႔ ဆႏၵေတြၿကြလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္႔ရဲ႕ လိင္မွဳဘ၀အတြက္ ပိုေကာင္းတဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ဖုိ႔ သာယာမွဳေတြကို ေလ႔လာသင္႔ပါတယ္။ ၿပီးျပည္႔စံုတဲ႔ လိင္မွဳဘ၀ကို ေပါင္းထည္႔လုိက္ျခင္းက စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္မွဳေတြနဲ႔ စိတ္ဓါတ္က်မွဳေတြေလ်ာ႔က်ႏုိင္ၿပီး ပိုမုိေကာင္းမြန္တဲ႔ ထိမ္းျမားျခင္းနဲ႔အတူ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ တန္ဖုိးထားမွဳေတြလည္း ရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Source: http://www.sexualityandu.ca/sexual-health/understanding-sexuality/sexual-satisfaction

ဘယ္အရာေတြက သာယာမႈေပးလည္း။

ကာမဆႏၵဆုိင္ရာ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ဳိးကေန ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ တစ္ကိုယ္ရည္စိတ္အာသာေျဖျခင္းေတြ ၊ ထိေတြ႔ျခင္း ၊ နမ္းရွုတ္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖုိ႔ တျခားနည္းေတြျဖစ္တဲ႔ ႏွဳတ္နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံျခင္းေတြကေနလည္း ရႏုိင္ပါတယ္။ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ရာဂဆႏၵျဖည္႔တင္းရာမွာ တစ္ေယာက္သူ႔ရဲ႕ အဆံုးစြန္ေသာသာယာမွဳအတြက္ ဘာေတြလုပ္ရမယ္သာစဥ္းစားၿပီး ေနာက္တစ္ေယာက္အတြက္ေတာ႔ စဥ္းစားေလ႔မရွိၾကပါဘူး။ သင္႔အေဖာ္ နဲ႔ သင္ကိုယ္တုိင္ သက္ေသာင္႔သက္သာ ရွိတဲ႔နည္းေတြကေနလည္း ရာဂဆႏၵသာယာမွဳနည္းလမ္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ႏွစ္ေယာက္လံုး အခ်ိန္ေကာင္းကိုေစာင္႔စားတာတုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ သင္ဟာ လိင္ဆက္ဆံရာကတစ္ဆင္႔ကူးစက္ႏုိင္တဲ႔ ေရာဂါမ်ိဳးတုိ႔ မထင္မွတ္တဲ႔ ကိုယ္၀န္ကို ကာကြယ္ထားျခင္းနည္းလမ္း တခ်ဳိ႕လည္းအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကာမစိတ္ကိုႏွဳိးျကြေစေသာေနရာမ်ား

က်ြန္ေတာ္တုိ႔ ခႏၶာကိုယ္ေတြမွာ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြဟာ ထိလုိက္တာနဲ႔ ကာမစိတ္ေတြကို ႏိုးျကြလာေစတဲ႔ အစိတ္အပိုင္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လိင္ဆက္ဆံတဲ႔ အဂၤါေတြဆိုရင္ ထိလုိက္တာနဲ႔ အရမ္းကို ႏုိးျကြလာေစၿပီး အထူးသျဖင္႔ မအဂၤါအေစ႔တုိ႔ အမ်ိဳးသားလိင္တံ တုိ႔ပါ။ တျခားက်ြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ အေရျပားေနရာေတြလည္း ကာမစိတ္ႏုိးျကြလာေစႏုိင္ပါတယ္။ တျခားကာမစိတ္ကိုႏွိဳးျကြေစတ႔ဲ ေနရာေတြဆုိရင္ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လက္ေမာင္း ၊ ေက်ာ တင္ပါးေတြ ၊ နားေတြ ၊ ေျခဖ၀ါးေလးေတြ ၊ ေျခေခ်ာင္းေလးေတြ ၊ ေျခေထာက္ေတြ ၊ လည္ပင္းေတြ ၊ ႏုိ႔သီးေခါင္းေလးေတြ နဲ႕ မိန္းမကို္ယ္လမ္းေၾကာင္း တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တုိ႔မွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဘယ္ေနရာကိုထိရင္ၾကိဳက္တယ္ ၊ မၾကိဳက္ဘူးဆုိ အသီးသီးရွိၾကၿပီးသားပါ။ ဒါေၾကာင္႔ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကာမစိတ္ႏွိဳးျကြေစတဲ႔ေနရာေတြဟာလည္း အသီးသီးအတည္တက်ရွိေနၾကျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ကိုယ္ရည္စိတ္အာသာေျဖျခင္း

အေပၚမွာေျပာခဲ႔သလုိပဲ သာယာမွဳရဖု႔ိ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္လုိ႔ဆိုေပမယ္႔ တခ်ဳိ႕လူေတြအတြက္ကေတာပ သူတုိ႔ရဲ႕ ကာမဆႏၵသာယာမွဳကို ပထမဆံုးရခဲ႔ၾကတာကေတာ႔ တစ္ကိုယ္ရည္စိတ္အာသာေျဖျခင္းကပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ က်ြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကို တုိ႔ထိျခင္းျဖစ္ျပီး အဲ႔မွာ မ်ိဳးပြားအဂၤါလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးအတြက္ပါ တစ္ကိုယ္ရည္စိတ္အာသာေျဖတာဟာ က်န္းမာေစသလုိ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လိင္မွဳဘ၀နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေလ႔လာရာမွာလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ၿပီး က်ြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳရာမွာလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ပါတယ္။ သင္႔ရဲ႕လိင္ဆက္ဆံေဖာ္နဲ႔အတူ ကာမဆႏၵအခြင္႔အလမ္းေတြ တုိးပြားဖို႔ အတြက္ေလ႔လာရာလည္းေရာက္သလို ခံစားခ်က္ေကာင္းေတြလည္း ျဖစ္ေစပါတယ္။ တစ္ကိုယ္ရည္စိတ္အာသာေျဖျခင္းက က်ြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ကာမဆႏၵၿပီးေျမာက္ႏုိင္စြမ္းေတြတိုးပြားလာေစျခင္း ၊ စိတ္ဖိစီးမွဳေတြေလ်ာ႔နည္းျခင္း ၊ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္တန္ဖုိးထားမွဳျမင္႔တက္ျခင္း ၊ ကိုယ္ခႏၶာရဲ႕ပံုရိပ္နဲ႕ လိင္ဆက္ဆံျခင္းဆုိင္ရာေက်နပ္ျခင္းေတြ တုိးတက္လာႏုိင္ပါတယ္။

လူေတြအေနနဲ႔ သူတုိ႔ကိုယ္ခႏၶာမွာပဲ တစ္ကိုယ္ရည္စိတ္အာသာေျဖတာဟာ သူတို႔ကို လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွကူးစက္ႏုိင္တဲ႔ေရာဂါေတြရယ္ မလုိလားအပ္တဲ႔ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းေတြကေနကာကြယ္ႏုိင္တဲ႔ ခံစားခ်က္ေကာင္းေတြရရွိႏုိင္ပါတယ္။တစ္ကိုယ္ရည္စိတ္အာသာေျဖတာကိုနားလည္မယ္ဆိုရင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခႏၶာေဗဒ သေဘာတရားေတြလည္း ပိုသိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

လိင္ဆက္ဆံမွဳေကာင္းတစ္ခုရွိပါေစ။

သင္ဟာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကာမခံစားျခင္းကို ေလ႔လာၿပီးေနာက္မွာ သင္ျမင္ထား နားလည္ထားတ႔ဲ ကာမခံစားျခင္းမွာ လုပ္စရာအမ်ားအျပားရွိေနသလုိ သင္႔ရဲ႕လူမွဳ၀န္းက်င္မွာ ဒါကိုဘယ္လုိျမင္လဲ ယဥ္ေက်းမွဳသေဘာတရားအရေရာ ဘယ္လုိျမင္ၿပီး သင္႔ရဲ႕ဘ၀အစိတ္အပိုင္းတစ္ေနရာမွာ ဘယ္လုိတန္ဖိုးထားလဲဆုိတာ သိပါသလား။

လိင္ဆက္ဆံမွဳေကာင္းတစ္ခုရွိေနျခင္းဆိုတာဟာ သင္ကဘာကိုအလုိရွိျပီး သင္႔အေဖာ္ကဘာကိုလုိအပ္တယ္ဆုိတာကို ဆုိလုိတာျဖစ္ျပီး သက္ေသာင္႔သက္သာရွိဖုိ႔ဘယ္လုိေတြေၿပာရမယ္ ၊ သင္မလုပ္ခ်င္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေတာ႔မွ ဖိအားမေပးဖုိ႔ ဆိုတာေတြကို သိထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ သင္႔အေဖာ္ဆီကေန ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာသာယာမွဳေရာ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ျခင္းေတြရရွိျခင္းေတြကိုဆိုလုိပါတယ္။တူႏွစ္ကိုယ္ဆက္ဆံေရးမွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကာမဆႏၵဆုိင္ရာသာယာမွဳေတြအားလံုး ပါ၀င္ဖုိ႕က ေကာင္းမြန္တ႔ဲ လိင္ဆက္ဆံမွဳရွိေနဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးရလာတာတုိ႔ အသက္ၿကီးလာတာတုိ႔က လိင္မွဳဘ၀န႔ဲ ကာမသာယာမွဳေတြမွာ ေကာင္းျခင္း ဆိုးျခင္းလုိ အက်ိဳးဆက္ေတြအျဖစ္ ဘ၀မွာေျပာင္းလဲလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳးေတြၿကံုလာရင္ သင္ေရာ သင္႔အေဖာ္ပါ အဆင္ေျပေျပညွိႏွုိင္းဖုိ႔လုိၿပီး သင္ေျပာင္းလဲေတြးေခၚလာတာေတာင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိအသိအမွတ္ျပဳရမွာျဖစ္ၿပီး ဒါဟာ ပြင္႔လင္းစြာဆက္ဆံမွဳမ်ဥ္းေၾကာင္းေပၚမွာရွိေနဖို႔ အေရးၿကီးလွပါတယ္။

ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ေတြနဲ႕လက္ေတြ႔လိင္ဆက္ဆံျခင္း

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ နည္းနည္းေျပာစရာရွိပါတယ္။အဓိက ကေတာ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက ငယ္ရြယ္တဲ႔အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ကာမဆႏၵသာယာမွဳနဲ႕ပတ္သက္လုိ႔ ဗဟုသုတေတြကို ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ေတြဆီကသာ ရေလ႔ရွိၾကပါတယ္။ အင္တာနက္ေခတ္ၿကီးထဲမွာေတာ႔ ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ဆုိတာက ရွာေဖြရအရမ္းလြယ္ကူသြားပါၿပီ။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီရုပ္ရွင္ေတြကေန လိင္မွဳဘ၀နဲ႔ ကာမဆႏၵသာယာမွဳေစႏုိင္တဲ႔ အၾကံေကာင္းေတြကို ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိသလိုထင္ရေပမယ္႔ တကယ္႔လက္ေတြ႔မွာေတာ႔ ေ၀းလြန္းေနပါေသးတယ္။ဒါဟာဘာလုိ႔လဲဆုိရင္ လူေတြရဲ႕ အယူအဆေတြေၾကာင္႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ – လိင္ဆက္ဆံစဥ္မွာ အမ်ိဳးသမီးကၾကာတာကိုၾကိဳက္တာမ်ိဳးတုိ႔ ၊ လိင္တံၾကီးမွသာ လိင္ဆက္ဆံရာမွာပိုေကာင္းလာမွာတုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ လိင္တံထည္႔လုိက္တာနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးကခပ္ျမန္ျမန္ျပီးသြားတာမ်ိဳးတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ေတြကို ၾကည္႔လုိက္ရင္ အဲ႔ထဲကလူေတြဘယ္ေလာက္ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကတယ္ဆိုတာ ျမင္ေနရေသာ္လည္း တကယ္႔မွာေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ထဲမွာပါတဲ႔ လူေတြဟာတကယ္ေတာ႔ သရုပ္ေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔ ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ေတြကေနဘယ္လုိပဲ ေလ႔လာေလ႔လာ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳကိုေတာ႔ မရႏုိင္ၾကပါဘူး။ ေပ်ာ္ခ်င္လုိ႔ ၾကည္႔မယ္႔အစား သူတို႔ဘယ္လုိပံုစံနဲ႔ ကာမဆက္ဆံတာကို ပံုေဖာ္ေနလဲဆုိတာသာ ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ျခင္းခံရမွဳႏွုန္းက ျမင္႔လို႔ေနၿပီး လူရြယ္ေတြအတြက္ အရွက္ရစရာေတြ ဂုဏ္သိကၡာမဲ႔မွဳေတြကိုအားေပးအားေျမွာက္လုပ္ေနတာသာေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ေတြကို အားေပးေနသူေတြကေတာ႔ လူရြယ္ေတြနဲ႔ အရြယ္ေရာက္အမ်ိဳးသားေတြျဖစ္ၿပီး လူရြယ္ေတြဟာ ဒီရုပ္ရွင္ေတြၾကည္႔ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ခ်စ္သူမိန္းကေလးေတြကို လိင္ဆက္ဆံေဖာ္အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ျပန္ၿပီးတုံ႕ျပန္ကိုျပန္ရမယ္ဆုိတာမ်ဳိးေတြျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္အားလံုးဟာ အမ်ိဳသမီးေတြကို အၾကမ္းဖက္ၿပီး အမ်ိဳးသားေတြအရွက္ရေစတယ္လုိ႔ မဆုိလိုေပမယ္႔ ညစ္ညမ္းရုပ္ရွင္ေတြကိုစံထားၿပီး လက္ေတြမွာတကယ္မလုပ္ ၾကဖုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ကာမဆႏၵသာယာဖုိ႔ ပံုစံေတြအမ်ားအျပားရွိေပမယ္႔ သင္ႏွစ္သက္လုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳျပီး ေလ႔လာထားတဲ႔အရာေတြဟာ သင္႔ထံ က်န္းမာတဲ႔နည္းစနစ္နဲ႔အတူ ဆက္ဆံေရးေကာင္းျဖစ္လာေစမယ္႔အျပင္ သာယာမွဳေတြကို ဘယ္လုိယူေဆာင္လာေပးႏိုင္လဲဆုိတာကသာ အေရးအၿကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

Close

လိင္ကကၽြန္မတို႔ကို စူးစမ္းသိခ်င္လာေအာင္ စိတ္လႈပ္ရွားလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ စိုးရိမ္ပူပန္လာေအာင္၊ ရွက္ကိုးရွက္ကန္႔ျဖစ္လာေအာင္၊အေျဖမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ သင္သိတဲ့လူတိုင္းက သင္သိတာထက္ပိုျပီး ဒီအေၾကာင္းရာတစ္ခုလံုးကို အနည္းဆံုး သိထားသလိုမ်ိဳး ခံစားရပါတယ္။တေယာက္ေယာက္က ဘယ္လိုပဲ သတင္းေပးေပး သူတို႔မွာ သင့္လိုမ်ိဳးေမးခြန္းေတြနဲ႔ စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္။ လိင္ဆိုတဲ့ စကားလံုးမွာ ေယာက်္ားတန္ဆာ၊ မိန္းမကိုယ္နဲ႔ စအိုတို႔ပါဝင္ျပီး အဲဒါနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့အရာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ အျခားခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္တဲ့ ရင္သား ၊ႏို႔သီးေခါင္း ၊ေဝွးေစ့လည္း ပါဝင္ပါတယ္။လိင္ဆုိတာ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရျပီး ခံစားမႈေကာင္းမြန္ျပီး အားလံုး တညီတည္း သေဘာတူသင့္ပါတယ္။ လိင္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ အပ်က္သေဘာမ်ိဳး ေဆာင္တဲ့အပိုင္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ဥပမာအားျဖင့္ လိင္ကို ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဘယ္လိုအသံုးျပဳရလဲဆိုတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ လိင္အေၾကာင္း အားလံုးသိရေအာင္ ဒီအပိုင္းကို စူးစမ္းေလ့လာၾကည္႔ရေအာင္။

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ အသိအျမင္

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္က အေရးၾကီးတာေၾကာင့္ ဒီအေၾကာင္းကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ မေျပာေတာ့ပါဘူး။ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္က ဘာလဲဆိုတာ၊ ဘယ္လိုအရာ မဟုတ္ဘူးလဲဆိုတာ မေသခ်ာရင္ေတာင္ နားလည္ဖို႔ လြယ္ကူပါတယ္။ လူတေယာက္က ႏိုးလို႔ေျပာလိုက္တဲ့အခါ ျငင္းပယ္လိုက္တာလို႔ သင္သိပါတယ္။ လူတေယာက္ကိုခုခံဖို႔ (သို႔မဟုတ္) လက္ခံဖို႔ တာဝန္ရွိတာေၾကာင့္ တကယ္ေတာ့ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်ုက္က အျပည္႔အဝ အေထာက္အပံ့ မေပးပါဘူး။ သူတို႔ ဘာလိုခ်င္လဲ ဆိုတာကို ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္း ေဖာ္ျပရမဲ့အစား မိမိအေဖာ္ ဘာမလိုခ်င္လဲ ဆိုတာ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္က လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။

ဒါဆိုခြင့္ျပဳခ်က္က ဘာလဲ

သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ဆိုတာ မိမိနဲ႔မိမိအေဖာ္ ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္တဲ့ အေျခအေနကို သေဘာတူတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေဖာ္အေနနဲ႔ စိတ္ေန စိတ္ထား ပ်က္စီးေစတဲ့ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ အေၾကာင္းေျပာတဲ့ အခါကိုးရုိးကားရားႏိုင္တာကို စိုးရိမ္ၾကတယ္။ မိမိနဲ႔မိမိအေဖာ္ ေပ်ာ္ရႊင္ျပီး လိုခ်င္တာကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာဆိုတဲ့အခ ါစိတ္ေနစိတ္ထားက ပိုျပီး အျပဳသေဘာ ေဆာင္လာပါတယ္။ သင္ဟာခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈ မရွိတဲ့ အခ်ိန္ သေဘာတူခြင္႔ျပဳ ခ်က္အေၾကာင္း ေျပာဆိုတဲ့ အခါ စဥ္းစား ၾကည့္ပါ။

ေအာက္မွာအၾကံဳျပဳခ်က္ေတြေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 • သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ရဲ႕လား
 • အဆင္ေျပရဲ႕လား
 • အရွိန္ေလ်ာ႔ခ်င္လား
 • ဒီထက္ပိုသြားခ်င္တာလား

သေဘာတူညီခ်က္က ဘာနဲ႔တူလဲ

အဆင့္တိုင္္း ဆက္သြယ္တာပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္တဲ့ အခ်ိန္မွာသင့္အေဖာ္ကို နမ္းဖို႔ အဆင္ေျပလား ေမးျမန္းပါ။ သူတို႔လည္း သက္သက္သာသာ ျဖစ္မယ္လို႔ မယူဆပါနဲ႔။

ႏိုးလို႔ မေျပာတဲ့ အခါ ရက္(စ္)လို႔ မဆိုလိုတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ေလးစားပါ။ သင့္အေဖာ္က ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္တဲ့ အဆင့္ကို သေဘာတူတဲ့ ခါရက္(စ္)လို႔ ေျပာတာပါ။

လိင္(ေယာက်္ား၊ မိန္းမျဖစ္တည္မႈ) စည္းမ်ဥ္းေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါ။ မိန္းကေလးေတြက အရွိန္ေလ်ာ႔ခ်င္တဲ့ သူသာမက အစပ်ိဳးတာလည္း ေယာက်္ားေလး ေတြရဲ႕ အလုပ္မဟုတ္ပါ။

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္က ဘာနဲ႔မတူဘူးလဲ။

လိင္စိတ္ၾကြေအာင္ဝတ္စားျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကို ဆြဲေဆာင္ျခင္း၊ ကားၾကံဳစီးဖို႔ လက္ခံျခင္း၊ တခုခုေသာက္ဖုိ႔ လက္ခံျခင္း ေတြက သေဘာတူခြင္႔ျပဳတဲ့ နည္းေတြ မဟုတ္ပါဘူး။

မူးယစ္ေဆးဝါး (သို႔မဟုတ္) အရက္ေသစာ လႊမ္းမိုးမႈ ေအာက္မွာ ရက္(စ္)လို ႔ေျပာဆိုျခင္း၊ ဘာမွမေျပာျခင္း

အရမ္း ဖိအားေပးခံရတဲ့ အခ ါ(သို႔မဟုတ္) ႏိုးလို႔ေျပာဖို႔ အရမ္းေၾကာက္ေနတဲ့ အခါ ရက္(စ္)လို ႔ေျပာဆိုျခင္း

ေတြက သေဘာတူတယ္လို႔ သတ္မွတ္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။

အခ်ိန္တိုင္း သေဘာတူညီ ခြင္႔ျပဳခ်က္ရရွိျခင္း

က်န္းမာခိုင္မာတဲ့ ဆက္ဆံေရး တခုမွာ တေယာက္ေယာက္ရဲ႕ နယ္စည္းမ်ဥ္း သတ္မွတ္ခ်က္ ေတြကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးျပီး ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံတာက အေရးၾကီး ပါတယ္။ တေယာက္ေယာက္က သေဘာတူခြင္႔ျပဳ လိုက္တာနဲ႔ ဒါကိုအနာဂတ္မွာ အခ်ိန္မေရြး လက္ခံဖို႔ အဆင္မေျပ ပါဘူး။ ပထမအႀကိမ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အႀကိမ္တစ္ရာ ေျမာက္ျဖစ္ျဖစ္ ခ်ိန္းေတြ႔ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သေဘာတူဖို႔ ဘယ္သူမွ တာဝန္မရွိတာက သူတို႔ဟာ အတိတ္မွာ လုပ္ၿပီး တာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ေစာေစာစီးစီး သေဘာတူခဲ့ရင္လည္း အခ်ိန္မေရြး ရပ္တန္႔ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါ တယ္။ အတိတ္မွာ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကို ဘယ္လုိ အသံုးခ်ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ကို သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လူတိုင္းမွာ အခြင္႔ေရး ရွိၾကပါတယ္။

သင္႔အေဖာ္က သေဘာတူခြင္႔ျပဳခ်က္ကို မေလးစားတဲ့ လကၡဏာရပ္ေတြက ဒီမွာပါ။

သူတို႔က သင္မလုပ္ခ်င္တဲ့ အရာေတြလုပ္ဖို႔ ဖိအားေပး ၾကတယ္။

ခ်ိန္းေတြ႔တာမ်ိဳး၊ သူတို႔ လက္ေဆာင္ေပးတာေၾကာင့္ သူတို႔က သင္အေၾကြးတင္ေပးစရာ ရွိတဲ့ပံုစံမ်ိဳး လုပ္ၾကတယ္။

ႏိုးလို႔ေျပာတဲ့ အခါ ဝမ္းနည္းတာမ်ိဳး၊ စိတ္ဆိုး ေဒါသထြက္တာမ်ိဳး၊ နာက်ည္းတာမ်ိဳးေတြနဲ႔ အဆိုးသေဘာ အရျပန္လည္တံု႔ျပန္ ၾကတယ္။ (သို႔မဟုတ္) ခ်က္ခ်င္း သေဘာမတူပါနဲ႔။

သူတို႔က သင့္ဆႏၵေတြကို လ်စ္လ်ဴရႈျပီး သင္သေဘာမတူေၾကာင္း ျပတဲ့အမူအရာေတြ (ဆြဲတာ၊ တြန္းထုတ္တာ) ေတြကို အာရုံ မထားပါနဲ႔။

Close

sexual

လိင္ပိုင္းဆုိုင္ရာတံု႔ျပန္မႈ စက္ဝန္းဆိုတာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ ေယာနိလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ ပါးစပ္မွတစ္ဆင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ကာမဆႏၵေျဖေဖ်ာက္ျခင္း အစရွိတဲ့လုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္တဲ့အခါလူ႔ခႏၶာကိုယ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ပါ။ မတူညီတဲ့ သုေတသီပညာရွင္ေတြက မတူညီတဲ့ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာတံု႔ျပန္မႈ စက္ဝန္းကို ေလ့လာေတြ႔ရွိေပမဲ့ ယခု ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ အေတြ႔မ်ားတဲ့ပံုစံပါ။ ယခုပံုစံမွာ လူေတြအားလံုးနဲ႔ကိုက္ညီႏိုင္မွာ မဟုတ္ေပမယ့္ (မကိုက္ညီခဲ့ရင္လည္း ပံုမွန္ျဖစ္ပါတယ္) ပုိမုိနားလည္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။

လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ရတဲ့အခ်ိန္ေတြနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ေနစဲအဆင့္မ်ားအတြင္း သင့္ခႏၶာကိုယ္ ဘယ္လိုတံု႔ျပန္လဲဆိုတာကို နားလည္ျခင္းက လိင္မႈကိစၥအေတြ႔အၾကံဳကို ပုိမုိတိုးတက္ေစၿပီး ႏွစ္ကိုယ္တူဆက္ဆံေရး တုိးျမင့္ေစဖို႔၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကို အတိအက် ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာတံု႔ျပန္မႈ စက္ဝန္းမွာ အဆင့္ ၄ ဆင့္ရွိပါတယ္။ ကနဦး ႏိႈးဆြခ်ိန္၊ ၾကားအေျခအေန၊ ၿပီးေျမာက္ခ်ိန္နဲ႔ အနားယူခ်ိန္ တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေပၚတဲ့အခ်ိန္အားျဖင့္ မတူညီႏုိင္ၾကေပမယ့္ အဆင့္ေတြကေတာ့ တူညီတတ္ၾကပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေဖာ္ႏွစ္ဦးစလံုးဟာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ကာမဆႏၵအျမင့္ဆံုးအရွိန္ေရာက္ရွိၿပီး ၿပီးေျမာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ လိင္စိတ္တံု႔ျပန္မႈျပင္းအားနဲ႔ တစ္ဆင့္ခ်င္းဆီမွာ အသံုးျပဳရတဲ့အခ်ိန္ေတြဟာ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေျပာင္းလဲပါတယ္။ ဒီျခားနားမႈေတြကို နားလည္ျခင္းက ဆက္ဆံေဖာ္ေတြ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ တံု႔ျပန္မႈကို တစ္ေယာက္က ေကာင္းေကာင္းနားလည္ဖို႔နဲ႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳကုိ တုိးျမွင့္ေပးဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။

ဒီအဆင့္ ေလးခုလံုးကို လူတိုင္းေတြ႔ၾကံဳခံစားရႏိုမည္မဟုတ္ဘဲ ဒီလိုျဖစ္လာခဲ့ရင္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ဆံုး႐ံႈးမသြားႏိုင္ဘူးဆိုတာကို သိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

Sources: http://www.webmd.com/sex-relationships/guide/sexual-health-your-guide-to-sexual-response-cycle
http://www.ourbodiesourselves.org/health-info/models-sexual-response/
http://my.clevelandclinic.org/health/articles/the-sexual-response-cycle

အဆင့္ (၁) ကနဦးႏႈိးဆြခ်ိန္

ကနဦးႏႈိးဆြခ်ိန္ရဲ႕ ေယဘုယ် ဝိေသသလကၡဏာေတြဟာ မိနစ္အနည္းငယ္မွ အခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာထိ ၾကာျမင့္တတ္ၿပီး ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

 • မ်ိဳးပြားအဂၤါဆီသို႔ ေသြးစီးဆင္းမႈ ျမင့္တက္လာျပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ လိင္အဂၤါေစ့နဲ႔ မိန္းမကိုယ္အတြင္းႏႈတ္ခမ္းသားေလးေတြကို ဖူးေရာင္ေစျပီး အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ လိင္တံကို ေတာင့္တင္းလာေစပါတယ္။
 • မ်ိိဳးပြားအဂၤါထဲက အာရုံေၾကာေတြက ႏႈိးဆြမႈနဲ႔ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ပိုျပီး ျပင္းထန္ေစပါတယ္။
 • ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းက ျမန္လာျပီး အသက္ရႈတာလည္းပိုမိုျမန္ဆန္လာပါတယ္။
 • အေရျပားလည္းနီျမန္းလာျပီး ရင္အုပ္နဲ႔ ေနာက္ေက်ာမွာ အနီကြက္ေတြ ေပၚလာပါတယ္။
 • ႏို႔သီးေခါင္းေတြကလည္းေတာင့္တင္းလာပါတယ္။
 • အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ မိန္းမကိုယ္နံရံနဲ႔ အတြင္းသားႏႈတ္ခမ္းေတြမွာ ေခ်ာဆီထြက္လာပါတယ္။အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕မွာ အဲ့အဆင့္မွာ ေခ်ာဆီအေျမာက္အျမားထြက္လာျပီး အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြမွာေတာ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏႈိးဆြျပီးေနာက္ ထြက္လာၾကပါတယ္။
 • အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္သားေတြကလည္းပိုမိုျပည့္လာျပီး မိန္းမကိုယ္နံရံေတြကလည္း စေဖာင္းလာပါတယ္။

အမ်ိဳးသားရဲ႕ ေဝွးေစ့ေတြကလည္းေဖာင္းလာျပီး ကပ္ပယ္အိတ္ကလည္း တင္းက်ပ္လာျပီး အရည္ၾကည္ေတြ စတင္စစ္ထုတ္ေပးပါတယ္။

အဆင့္ (၂) ၾကားအေျခအေန

ကာမႏိႈးဆြမႈေတြျပဳလုပ္ေပးေနတာနဲ႔အမွ် လိင္စိတ္က တစ္ေနရာမွာ တန္းေနတတ္တဲ့ ၾကားအေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ဒီအဆင့္မွာ ပါဝင္တဲ့ ေယဘုယ်ဝိေသသလကၡဏာေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။

 • လိင္စိတ္ၾကြမႈအေတာအတြင္း စတင္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြဟာ ျပင္းထန္လာပါတယ္။
 • ေသြးစီးဆင္းမႈမ်ားလာတာေၾကာင့္ မိန္းမကိုယ္လည္း စတင္ေဖာင္းလာျပီး မိန္းမကိုယ္နံရံလည္း ခရမ္းရင့္ေရာင့္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။
 • အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ လိင္ေစ့လည္း ဆတ္ဆတ္ထိမခံ ျဖစ္ေနျပီး (တုိက္ရုိက္ဖိအားနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ နာက်င္ႏုိင္ပါတယ္) တုိက္ရုိက္ႏႈိးဆြမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ အမ်ိဳးသမီးလိင္ေစ့ေခါင္းေအာက္မွ အထဲကို ဆြဲသြင္းသြားပါတယ္။
 • အမ်ိဳးသားရဲ႕ ေဝွးေစ့ေတြဟာလည္း ကပ္ပယ္အိတ္ထဲေရာက္ဖို႔ ဆုတ္ခြာသြားပါတယ္။
 • အသက္ရႈျခင္း၊ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း၊ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ေသြးဖိအားေတြလည္း ဆက္လက္တုိးလာပါတယ္။
 • ၾကြက္သားအေၾကာဆြဲတာလည္း ေျခဖဝါး၊မ်က္ႏွာနဲ႔ လက္ေတြမွာ စတင္ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။
 • ၾကြက္သားတင္းအားလည္း တုိးလာပါတယ္။

အဆင့္ (၃) ၿပီးေျမာက္ခ်ိန္

ကာမဆႏၵအျမင့္ဆံုးအရွိန္သို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္ဟာ လိင္စိတ္တံု႔ျပန္မႈရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္ျပီး ေယာက်္ားလိင္တံအတြင္းထဲမွာ မိန္းမအဂၤါလိင္ေစ့နားပတ္လည္မွာ လိင္စိတ္ႏႈိးဆြမႈေတြျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ဒီအဆင့္ဟာ အဆင့္အားလံုးမွာ အတိုေတာင္းဆံုးျဖစ္ျပီး ျပီးဆံုးဖို႔ စကၠန္႔အနည္းငယ္ၾကာပါတယ္။ ဒီအဆင့္မွာ ပါဝင္တဲ့ ေယဘုယ်ဝိေသသလကၡဏာေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။

 • စိတ္ေက်နပ္မႈရေစတဲ့ ၾကြက္သားက်ံဳ႕ဆန္႔ျခင္းမွာ တင္းအားေတြကို ရုတ္တရက္ လႊတ္ေပးလုိက္ပါတယ္။
 • အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ မိန္းမကိုယ္ၾကြက္သားေတြဟာ က်ံဳ႕လာပါတယ္။သားအိမ္၊စအိုဝနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးဟာ စည္းခ်က္က်က် က်ံဳ႕ဆန္႔တာေတြ ၾကံဳရပါတယ္။
 • အမ်ိဳးသားေတြမွာ လိင္တံေအာက္ေျခ ၾကြက္သားေတြ စည္းခ်က္က်က် က်ံဳ႕ဆန္႔တာေတြဟာ သုက္ရည္အျပင္ဘက္သို႔ ထြက္လာေစပါတယ္။
 • လ်င္ျမန္တဲ့ ေအာက္ဆီဂ်င္ ရႈသြင္းမႈနဲ႔အတူ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ေသြးဖိအား၊ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း၊အသက္ရႈတာေတြဟာ အရွိန္အျမင့္ဆံုးျဖစ္လာပါတယ္။
 • ၾကြက္သားအေၾကာဆြဲတာလည္းျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။
 • ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးမွာ နီျမန္းလာပါတယ္။

အဆင့္ (၄) အနားယူခ်ိန္

ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွာေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ဟာ ပံုမွန္အေျခအေနအေနအထားအတုိင္း ျဖည္းျဖည္းခ်င္းခ်င္းျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားျပီး ေဖာင္းျပီး ေတာင့္တင္းေနတဲ့ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြဟာ မူလအရြယ္အစား အေရာင္ဆီသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ ဒီအဆင့္ဟာ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈကို တိုးေစျပီး သင့္အေနနဲ႔ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕မွာ ကာမဆႏၵအျမင့္ဆံုးအရွိန္သို႔ေရာက္ရွိတဲ့အဆင့္သို႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျပီး ဒီ့ထက္ပိုတဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈံေဆာ္မႈနဲ႔အတူ ကာမဆႏၵအျမင့္ဆံုးအရွိန္ေရာက္ရွိခ်ိန္ဟာလည္း အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႔ၾကံဳရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြမွာေတာ့ ကာမဆႏၵအျမင့္ဆံုးအရွိန္ေရာက္ရွိျပီးဆံုးျပီးေနာက္ အားအင္ျပန္လည္ေမြးဖို႔ အနားယူခ်ိန္ လိုအပ္ျပီး အဲ့ခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာ ေနာက္ထပ္ ကာမဆႏၵအျမင့္ဆံုးအရွိန္ေရာက္မွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသားေတြမွာ အနားယူရတဲ့ၾကာျမင့္ခ်ိန္ဟာ ကြဲျပားျပီး အသက္အရြယ္ေပၚမူတည္ျပီး ၾကာျမင့္ခ်ိန္ရွည္ေစပါတယ္။

Close