မ ခႏၶာအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

running

မ ခႏၶာအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာ ခႏၶာေဗဒႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး လူတိုင္းမွာ ကိုယ္စီ သိလိုတဲ့ေမးခြန္းေတြရွိတတ္ၾကပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူငယ္ေတြက သူတို႔ရဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြ အေၾကာင္းရယ္၊ အဲဒီ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြ ဘယ္လို အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာေတြရယ္ ေနာက္ျပီး သူတို႔ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြက ပံုမွန္ျဖစ္ရဲ့လားဆိုျပီး စူးစမ္းသိလိုစိတ္ေတြ ပိုျပီး ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ သင့္ရဲ့ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးစနစ္အေၾကာင္းအျပင္ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြ၊ သူတို႔ရဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အျခား ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိတဲ့ မ်ိဳးပြားျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

မ မ်ိဳးပြားစနစ္အေၾကာင္း

အမ်ိဳးသမီးအတြင္းမ်ိဳးပြားအဂၤါဖဲြ႔စည္းမႈတြင္ မိန္းမကိုယ္ ၊ သားအိမ္ေခါင္း ၊ သားအိမ္ ၊ သားဥျပြန္ ၊ မ်ိဳးဥလက္ခံအိတ္ ၊ ဘာသိုလင္ဂလင္းမ်ား ၊ G Spot ႏွင့္ ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္းျပြန္ တို႔ပါဝင္သည္။

YRH_internal sexual anatomy-female section

မိန္းမကိုယ္

မိန္းမကိုယ္သည္အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕ အျပင္ပိုင္းလိင္အဂၤါ (မိန္းမလိင္အဂၤါစပ္)ႏွင့္ သားအိမ္သားအိမ္ေခါင္းကို ဆက္သြယ္ေပးထားေသာ က်ံဳ႕ႏိုင္ဆန္႔ႏိုင္ေသာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။မိန္းမကိုယ္သည္တခုႏွင့္တခုထပ္လ်က္ရွိေသာ ရႈံၾကြတစ္သ်ွဴးနံရံမ်ားပါဝင္ေသာ ႁပြန္တစ္ခုျဖစ္သည္။နံရံမ်ားသည္မိန္းမကိုယ္ထဲသို႔လက္ေခ်ာင္း (သို႔မဟုတ္) ေယာက်္ားလိင္တန္ဆာဝင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးထားျပီး မိန္းမကိုယ္ထဲမွ ကေလးထြက္လာေအာင္လုပ္ေပးသည္။

အမ်ိဳးသမီးတေယာက္သည္ ကာမစိတ္မၾကြတဲ့အခါ မိန္းမကိုယ္သည္ ၂ – ၄ လက္မရွည္ျပီး ကာမဆႏၵျဖစ္လာတဲ့ အခါ ၄ – ၈ လက္မ ရွည္ပါသည္။

မိန္းမကိုယ္ရဲ႕လုပ္္ငန္းစဥ္ ၃ ခုရွိပါသည္။

 • ကိုယ္ခႏၶာမွဓမၼတာေသြးစီးဆင္းေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း
 • လက္(သို႔မဟုတ္)ကာမစိတ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးတဲ့အရုပ္(သို႔မဟုတ္)ေယာက်္ားလိင္တန္ဆာတို႔ျဖင့္ထုိးသြင္းလို႔ရေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း
 • ကေလးေမြးဖြားလို႔ရေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

သားအိမ္ေခါင္း

သားအိမ္ေခါင္းသည္ မိန္းမကိုယ္အဆံုးဘက္သ သားအိမ္ရဲ႕ က်ဥ္းေျမာင္းနိမ့္က်တဲ့ အပိုင္းျဖစ္သည္။ မိန္းမကိုယ္ရဲ႕ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့နံရံေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ သားအိမ္ေခါင္းသည္ အလယ္တည့္တည့္တြင္ အခ်ိဳင့္ငယ္ေလးရွိတဲ့ နွာေခါင္းမာေနသလို မ်ိဳးခံစားရပါသည္။ သားအိမ္ေခါင္းတြင္းရွိ အခ်ိဳင့္ငယ္သည္ သားအိမ္ထဲေရာက္ေသာ အေပါက္ျဖစ္သည္။ ဝင္ေပါက္အလြန္ေသးငယ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ သားအိမ္မွဓမၼတာေသြးဆင္းျခင္း အျဖဴဆင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) သားအိမ္ထဲသို႔ အျဖဴေရာင္အရည္ၾကည္မ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းသာ သားအိမ္ေခါင္းကေနျဖတ္သန္းစီးဆင္းပါသည္။ ကေလးေမြးဖြားေနစဥ္အေတာအတြင္း သားအိမ္ေခါင္းသည္ ကေလးထြက္လာေအာင္ အဆမတန္က်ယ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ္လည္း လက္ေခ်ာင္း (သို႔မဟုတ္) ေယာက်္ားလိင္တန္ဆာအား သားအိမ္ေခါင္းအတြင္းသို႔ ေရာက္ေအာင္မလုပ္ႏိုင္ပါ။

သားအိမ္

သားအိမ္သည္ သစ္ေတာ္သီးပံုစံ သန္မာၾကြက္သားမ်ား ပါရွိေသာမ်ိဳးပြားအဂၤါျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပံုမွန္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ကေလးဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးထြားရန္ ႏွင့္ရာသီဓမၼတာေသြး စီးဆင္းရန္လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ သားအိမ္သည္ပံုမွန္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕ လက္သီးဆုပ္အရြယ္ ပမာဏေလာက္ရွိသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္အေတာအတြင္း သားအိမ္သည္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္သီးဆုပ္အရြယ္အစားေလာက္ ဆဲြဆန္႔ႏိုင္ပါသည္။ လိင္စိတ္ၾကြေနစဥ္ သားအိမ္ေအာက္ေျခသည္ ဝမ္းဗိုက္ဆီသို႔ မတင္ေပးျပီး မိန္းမကိုယ္ေနရာ ပိုက်ယ္ေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းကို သားအိမ္က်ံဳဆန္႔ျခင္းဟု ေခၚပါသည္။

သားဥျပြန္

သားဥျပြန္မ်ားသည္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ သားဥျပြန္ ၂ ခုျဖစ္ျပီး သားဥအိမ္မွ သားအိမ္ဆီသို႔ သားဥမ်ားကို သယ္ေဆာင္ေပးသည္။ သုတ္ေကာင္မ်ားသည္ သားဥမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္သေႏၶေအာင္ရန္ သားဥျပြန္ေတြဆီသ္ို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။

မ်ိဳးဥလက္ခံအိတ္

မ်ိဳးဥလက္ခံအိတ္မ်ားသည္ သားဥျပြန္တခုစီရဲ႕ အဆံုးဘက္မွာရွိတဲ့ လက္ေခ်ာင္းငယ္ေလးေတြ ဒါဇင္လိုက္ရွိတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ျပီး သားဥအိမ္မွျပြန္ဆီသို႔ သားဥေတြကို သယ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ဘာသိုလင္ဂလင္းမ်ား

ဘာသိုလင္ဂလင္းမ်ားသည္ ဂလင္း ၂ ခုျဖစ္ျပီး ကာမစိတ္ၾကြေနတဲ့ အေတာအတြင္း မိန္းမကိုယ္ကို ေခ်ာေမြ႔စိုစြတ္ေအာင္ အရည္ၾကည္ေတြကို ထုတ္လႊတ္ေပးသည္။ မိန္းမကိုယ္အေပါက္ရဲ႕ တဖက္စီမွာ တည္ရွိပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သင္ကိုယ္တိုင္ မေတြ႔ျမင္မခံစားႏိုင္ပါ။

ဂ်ီေျပာက္ (G-Spot)

G-Spot သည္ မိန္းမကိုယ္အေရွ႔ဘက္ျခမ္း နံရံေပၚမွာ တည္ရွိျပီး ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းနဲ႕ အနီးဆံုးရွိသည္။ မိန္းမကိုယ္အတြင္းမွာ ၁ – ၂ လက္မ ေလာက္ရွိပါသည္။ G Spot သည္ အလြန္ခံစားရလြယ္ျပီး ကာမစိတ္ၾကြေနခ်ိန္မွာ ေဖာင္းလာသည္။ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္ G Spot လႈံ႔ေဆာ္ၾကြတဲ့အခါ ကာမဆႏၵျပီးေျမာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။

ဆီးသြား လမ္းေၾကာင္းျပြန္

ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္းျပြန္သည္ ဆီးအိမ္ကို သန္႔စင္ေပးျပီး ခႏၶာကိုယ္မွ ဆီးေတြကို စြန္႔ထုတ္ေပးပါသည္။

Close

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ျပင္ပလိင္ခႏၶာေဗဒဆိုတာ မိန္းမကိုယ္၊ မိန္းမကိုိယ္ႏႈတ္ခမ္းအျပင္၊ မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းအတြင္း၊ မိန္းမအဂၤါအေစ့၊ ေမြးလမ္းေၾကာင္းအပြင့္၊ ဆီးခံုႏွင့္ စအို၀အပါအ၀င္ ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပမွာရွိတဲ့ လိင္အဂၤါဆိုင္ရာအစိတ္အပိုင္းေတြကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအရာေတြ ဘယ္မွာေနရာမွာရွိသလဲဆိုတာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစဖို႔ နည္းလမ္းေကာင္းကေတာ့ လက္ကိုင္မွန္သံုးၿပီး သင့္အဂၤါဇာတ္ကိုေလ့လာၾကည့္ရႈတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အစိတ္အပိုင္းကဘာဆိုတာကို ေလ့လာတာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး သင့္ခႏၶာကိုိယ္ကို သင့္ဘာသာသင္ၾကည့္ၿပီးေလ့လာတာက က်န္းမာေရးနဲ႔လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြအေၾကာင္း သင့္ကို ပိုုမိုနားလည္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းမွာ လွတစ္မ်က္ႏွာတစ္မ်ိဳးစီရွိသလို ျပည့္စံုလွပတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ပံုစံတစ္မ်ိဳးစီရွိၾကတယ္ဆိုတာကို သတိရပါ။ ဒီျပင္ပလိင္အစိတ္အပိုင္းေတြက ဒီsiteမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ပံုေတြနဲ႔ ထပ္တူေတာ့ မတူညီႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုမတူညီတာက ပံုမွန္ပါဘဲ။ ခႏၶာကိုယ္တိုင္းက တစ္မူကြဲျပားတဲ့ပံုစံေတြနဲ႔ သူ႕ဘာသာသူေတာ့ တစ္မ်ိဳးစီလွၾကတာပါပဲ။

Female external anatomy section

မိန္းမကိုယ္

မိန္းမကိုယ္ဆိုတာကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းအမ်ိဳးစံုပါ၀င္တဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္မွာ ဆီးခံု၊ မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္း၊ မိန္းမအဂၤါအေစ့၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း၀နဲ႔ စအို၀အစရွိတဲ့ အစိတ္အပိုင္း(၅)မ်ိဳးပါ၀င္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူေတြက မိန္းမကိုယ္နဲ႔ ေမြးလမ္းေၾကာင္းပြင့္ကို ေရာေနတတ္ၾကပါတယ္။ ေမြးလမ္းေၾကာင္းျပြန္လို႔လည္း အမ်ားသိၾကတဲ့ ေမြးလမ္းေၾကာင္းပြင့္က ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ သားအိမ္ေခါင္းနဲ႔ သားအိမ္ကို ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပမွာရွိတဲ့ မိန္းမကိုယ္နဲ႔ ဆက္စပ္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္း

မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္း (ေခၚ) မိန္းမကိုယ္ေဘးႏႈတ္ခမ္းသားေတြက ေမြးလမ္းေၾကာင္းပြင့္ကို ၀န္းရံထားတဲ့ ေခါက္လန္ေနတဲ့အေရျပားေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းေတြက အရြယ္အစား၊ ပံုသ႑ာန္၊ အေရာင္နဲ႔ မ်က္ႏွာျပင္အေနအထားေတြ ကြဲျပားတတ္ၾကၿပီး အဲ့ဒီ့မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းေတြက သင့္ရဲ႕မိန္းမကိုယ္ကို က်န္းမာ၊ျပည့္စံုေနေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းအျပင္ေရာ အတြင္းပါ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးက အာရံုခံစားနိင္စြမ္းျမင့္မားၿပီး သင္ရမက္ထၾကြလာတဲ့အခါ နဂိုအရြယ္အစားထက္ ပိုမိုၾကီးမားၿဖိဳးေမာက္လာၿပီး ပြင့္လာပါတယ္။

 • မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းအျပင္ – အျပင္ဖက္မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းေတြဟာ အတြင္းဖက္မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းသားေတြအျပင္ဖက္မွာရွိတဲ့ အေရျပားအေခါက္အခ်ိဳးႏွစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဆီမ်ားတဲ့တစ္သ်ဴးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္ဖြံၿဖိဳးၿပီးအခ်ိန္မွာ မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းအျပင္ေတြဟာ ဆီးစပ္ေမႊးေတြနဲ႔ ဖံုးအုပ္သြားတတ္ပါတယ္။
 • မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းအတြင္း – မိန္းမအဂၤါအေစ့နားမွာ စတင္ၿပီး ေမႊးလမ္းေၾကာင္းပြင့္မွာ အဆံုးသတ္တဲ့ အျပင္ဖက္မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းရဲ႕ အတြင္းဖက္မွာရိွတဲ့ အေရျပား အေခါက္အခ်ိဳးေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းဖက္မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းသားေတြက သင္ရဲ႕ရင့္က်က္ျခင္း၊ တြန္႔ေခါက္ျခင္း (သို႔) ေခ်ာေမြ႕ျခင္းေတြအလိုက္ ႀကီးထြားၿပီး အေရာင္လည္း ေျပာင္းလဲတတ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အဲ့ဒါေတြက အျပင္ဖက္မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းေတြၾကားက ျပဴထြက္ေနတတ္ပါတယ္။ အျပင္ဖက္မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းသားေတြကို ဆြဲၿဖဲလိုက္ရင္ အတြင္းဖက္မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းသားေတြကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ေမြးလမ္းေၾကာင္းပြင့္

ၾကြက္သားျပြန္ဟာ အျပင္ဖက္လိင္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြကေန သားအိမ္အထိ ဆက္စပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ရင္ေသြးငယ္ေတြကို ေမြးဖြားႏိုင္ဖို႔ က်ယ္လာတတ္တဲ့ ေမြးလမ္းေၾကာင္းပြင့္ဟာ လိင္ဆက္ဆံေနစဥ္အတြင္း အမ်ိဳးသားအဂၤါ၀င္ေရာက္သြားတတ္တဲ့ ေနရာျဖစ္တဲ့အျပင္ ခႏၶာကိုယ္ကေန ရာသီေသြးေတြ ဆင္းသြားတတ္တဲ့ေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အျပင္ဖက္ကေနၾကည့္ရင္ေတာ့ အေပါက္၀ေလးကိုဘဲ ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အပ်ိဳအေျမႇးပါး

ngph_7 (1)

ေမြးလမ္းေၾကာင္းပြင့္တစ္၀ိုက္မွာ ေမြးလမ္းေၾကာင္းအနားသတ္အ၀န္းလို႔လည္း အမ်ားသိၾကတဲ့ ကညာေျမွးအၾကြင္းအက်န္ေတြကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ေမြးလမ္းေၾကာင္းေပါက္အတြင္းမွာဘဲရွိတဲ့ အေပါက္၀ကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ အေျမွးပါးပါးပါးေလးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒါက အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ အေပါက္၀ကို ဘယ္ေတာ့မွ အျပည့္အ၀မပိတ္ဆို႔ထားတတ္ပါဘူး။ လိင္ဆက္ဆံအၿပီးမွာ ကညာေျမွးေတြက အရြယ္အစားနဲ႔ ပံုသ႑ာန္ ကြဲျပားသြားတတ္ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာေတာ့ ဒီကညာေျမွးေတြက အလြယ္တကူဆန္႔ထြက္သြားတတ္ၿပီး ကညာေျမွးေတြဆန္႔ထြက္သြားၿပီးတာေတာင္မွ တစ္သ်ဴးအေခါက္အခ်ိဳးေလးနည္းနည္းကေတာ့ က်န္ရွိေနတတ္ပါတယ္။

မိန္းမအဂၤါေစ့

မိန္းမအဂၤါေစ့ဆိုတာကေတာ့ ကာမစည္းစိမ္ခံစားဖို႔အတြက္သက္သက္သာပါရွိတဲ့ ပြစိစိတစ္သ်ဴးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္ထိပ္မွာေတာ့ မိန္းမအဂၤါေစ့ရဲ႕ထိပ္ေလးကိုဘဲ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ တျခားက်န္ရွိေနတဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြကေတာ့ မိန္းမအဂၤါေစ့ေပါင္းမိုးလို႔ေခၚတဲ့ မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းသားေတြေအာက္မွာ ျမဳပ္ေနတတ္ပါတယ္။ မိန္းမအဂၤါေစ့ထိပ္ေလးရဲ႕ အရြယ္အစားဟာ ပဲေစ့ေလာက္အရြယ္ငယ္ငယ္ကေန ေရႊပဲသီးအေစ့ေလာက္ႀကီးႀကီးအထိ အရြယ္အစားကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။ က်န္ရွိတဲ့ မိန္းမကိုယ္ေစ့ကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွာရွိၿပီး (၅)လက္မေလာက္ရွည္ပါတယ္။ မိန္းမအဂၤါေစ့ရဲ႕ အာရံုခံစားႏိုင္စြမ္းက လူတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒါက အမ်ိဳးသားတန္ဆာလိုမ်ိဳးဘဲ ကာမစပ္လွ်က္လိုစိတ္ၾကြလာတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ မာေတာင့္လာၿပီး ၿဖိဳးေမာက္ေဖာင္းကားလာတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသားတန္ဆာနဲ႔မတူတာကေတာ့ ဒီမိန္းမအဂၤါေစ့က ကာမစည္းစိမ္ခံစားဖို႔သက္သက္သာ ရည္ရြယ္ပါရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ မိန္းမအဂၤါေစ့က သင္ခံစားလို႔ေကာင္းေစဖို႔သက္သက္သာ ပါရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိန္းမအဂၤါေစ့မွာ နာ့ဖ္ေၾကာအဆံုးသတ္ေတြ ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီးပါရွိတာေၾကာင့္ အာရံုခံစားမႈအထူးေကာင္းမြန္တတ္ပါတယ္။

ဆီးလမ္းေၾကာင္းအေပါက္

တကယ္လို႔ အတြင္းဖက္ႏႈတ္ခမ္းေတြကို (မိန္းမကိုယ္ႏႈတ္ခမ္းအတြင္း) အတြင္းဖက္ႏႈတ္ခမ္းသားအဆက္ေနရာကေန မိန္းမအဂၤါေစ့ေအာက္ဖက္အထိ ဆြဲျဖန္႔လိုက္ပါက အစက္ေလး (သို႔) အကြဲအဟေလးကို ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ဆီးလမ္းေၾကာင္း အျပင္ဖက္အေပါက္ျဖစ္ၿပီး တိုတုတ္(လက္မ၀က္ခန္႔)ကာ ပါးလႊာတဲ့ ဆီးအိမ္နဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ျပြန္ျဖစ္တဲ့ ဆီးလမ္းေၾကာင္းအေပါက္ ျဖစ္ပါတယ္။

Close

အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္

အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ဆိုတာ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြအတြက္ၾကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ကိုယ္ခႏၶာ ဖံြျဖိဳးမႈျဖစ္ေပၚတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြဟာသူတို႔ရဲ႕ရာသီဓမၼတာစတင္ခ်ိန္မွာအေရျပား၊အေမႊးအမ်ွင္၊ရင္သားၾကီးထြားမႈနဲ႔စိတ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္တာေတြေတြ႔ၾကံဳခံစားရပါတယ္။ဒီေျပာင္းလဲမႈအားလံုးက အကုန္ တစ္ခါတည္းမျဖစ္ေပၚေပမဲ့လေပါင္းမ်ားစြာကေနႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ဆိုတာလူတေယာက္ကကေလးအရြယ္ကေနလူၾကီးအရြယ္ထိစတင္ေျပာင္းလဲလာတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ျပီး မိန္းကေလးေတြမွာေတာ့ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေပးတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္မိန္းကေလးေတြဟာအသက္၈ႏွစ္ကေန၁၃ႏွစ္ၾကားေျပာင္းလဲမႈေတြစတင္

ေတြ႔ၾကံဳရျပီး အခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြမွာေတာ့ဒီေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ေတြဟာအခ်ိန္ၾကာမွစတင္လာပါတယ္။

ရာသီဓမၼတာလာခ်ိန္

သင့္ရာသီဓမၼတာလာခ်ိန္စတင္ျခင္းကအပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ရဲ႕အဓိကအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ျပီးအမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ကိုကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ေပးကာ လတစ္ေလ်ွာက္လံုးအေျပာင္းအလဲေတြအမ်ားၾကီးျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ မိန္းကေလးအသက္၁၂ႏွစ္နဲ႔၁၄ႏွစ္ၾကားတြင္ ရာသီဓမၼတာလာခ်ိန္မတိုင္ခင္(သို႔မဟုတ္)ရာသီဓမၼတာလာျပီးေနာက္ပိုင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။အခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြမွာရာသီဓမၼတာခြင္နဲ႔ပတ္သက္လို႔အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားၾကျပီးအခ်ိဳ႕ကေတာ့စိတ္မသက္သာျဖစ္ၾကပါတယ္။ဒါေပမဲ့အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာဓမၼတာလာခ်ိန္ကသူတို႔ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာသန္စြမ္းတာကိုျပတဲ့လကၡဏာေကာင္းတခုျဖစ္ပါတယ္။

ရာသီဓမၼတာလာတဲ့အခါေသြးနဲ႔တစ္သ်ွဴးေပါင္းစပ္ထားတဲ့ေသြးရည္ၾကည္ေတြဟာမိန္းမကိုယ္ကေနတလစီထြက္လာပါတယ္။အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ဟာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ျပင္ဆင္တဲ့အခါအရည္ၾကည္ေတြကသားအိမ္အတြင္းသားမွာျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ဟာကိုယ္ဝန္မရွိရင္ရာသီစက္ဝန္းကသားအိမ္အတြင္းသားကေနစီးဆင္းလာပါတယ္။

ရာသီစက္ဝန္းကသဘာဝအတိုင္းရွိတဲ့ခႏၶာကိုယ္ဓါတုပစၥည္း(သို႔မဟုတ္)ေဟာ္မုန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာရျပီးတလမွာတခါသားဥအိမ္ကေနသားဥတဥစီထုတ္ဖို႔အခ်က္ျပပါတယ္။ရာသီစက္ဝန္းလာခ်ိန္မွာသားဥနဲ႔သားအိမ္အတြင္းသားကမိန္းမကုိယ္ကေနထြက္လာပါတယ္။ဒါကရာသီဓမၼတာခြင္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္ပါတယ္။ဒီရာသီဓမၼတာခြင္ကအမ်ိဳးသမီးတေယာက္အတြက္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကေလးရႏိုင္ဖို႔လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။လိင္ဆက္ဆံတဲ့အေတာအတြင္းသားဥကအမ်ိဳးသားရဲ႕သုက္ေကာင္နဲ႔ေပါင္းစပ္သေႏၶေအာင္ျပီးသားအိမ္အတြင္းအေျမွးလႊာမွာတြယ္ကပ္လာျပီးသေႏၶသားေလာင္းအျဖစ္ၾကီးထြားလာပါတယ္။

ရာသီစက္ဝန္းဟာေသြးဆင္းနည္းတာနဲ႔ေသြးဆင္းမ်ားတာရွိ္ပါတယ္။တခါတရံဓမၼတာေသြးကအနီေရာင္အေရာင္ေဖ်ာ့အေရာင္ရင့္ပါဝင္ျပီးအားလံုးကပံုမွန္ပါပဲ။သင့္ရာသီစက္ဝန္းကပထမနဲ႔ဒုတိယရက္မွာေသြးဆင္းမ်ားျပီးက်န္တဲ့ရက္ေတြမွာေသြးဆင္းနည္းသြားပါတယ္။ရာသီစက္ဝန္းကမ်ားေသာအားျဖင့္၃ရက္နဲ႔၅ရက္ၾကားထိရွိပါတယ္။ပိုတိုေတာင္းတဲ့ရာသီစက္ဝန္း(သို႔မဟုတ္)ပိုၾကာတဲ့ရာသီစက္ဝန္းရွိတာကပံုမွန္ျဖစ္ျပီးေသြးဆင္းခ်ိန္က၇ရက္ေလာက္ရွိပါတယ္။အထူးသျဖင့္ပထမႏွစ္မွာတလစီသင့္ရာသီစက္ဝန္းလာတဲ့ရက္မတူရင္လည္းပံုမွန္ပါပဲ။

ပထမဆံုးသင့္ရာသီစက္ဝန္းပံုမွန္မဟုတ္တာကိုမွတ္သားထားပါ။တလမွာ၂ခါ(သို႔မဟုတ္)ရာသီစက္ဝန္းမလာတဲ့လေတြလည္းရွိပါတယ္။ပထမဆံုးသင့္ရာသီစက္ဝန္းကအခ်ိဳ႕လေတြမွာရက္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျပီးအျခားလေတြမွာတပတ္ေလာက္ၾကာပါတယ္။ရာသီစက္ဝန္းကအခ်ိန္မီပံုမွန္ပိုျဖစ္လာပါတယ္။သင္႔ရာသီစက္ဝန္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီးစိုးရိမ္စရာရွိတာပဲျဖစ္ျဖစ္ေသြးဆင္းမ်ားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ေသြးဆင္းခ်ိန္ျပႆနာအပိုင္းကိုႏိွပ္ၾကည့္ပါ။

ခႏၶာကိုယ္ပံုစံေျပာင္းလဲမႈမ်ား

အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္အတြင္းမိန္းကေလးတေယာက္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ဟာသိသာထင္ရွားစြာေျပာင္းလဲလာပါတယ္။မ်ားေသာအားျဖင့္အသက္၈ႏွစ္နဲ႔၁၃ႏွစ္ၾကားမွာမိန္းကေလးေတြဟာအရင္ကၾကီးထြားလာတာထက္ပိုျပီးလ်င္ျမန္စြာၾကီးထြားလာပါတယ္။မ်ားေသာအားျဖင့္မိန္းကေလးေတြဟာေယာက်ာ္းေလးေတြထက္ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုေစာေစာစီးစီးပိုၾကံဳေတြ႔ရျပီးမိန္းကေလးေတြဟာသူတို႔ရဲ႕ေယာက်္ားေလးသူငယ္ခ်င္းနဲ႔အတန္းေဖာ္ထက္ပိုျပီးအရပ္ရွည္လာတာကိုသတိထားမိမွာပါ။အပ်ိုဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္မွာမိန္းကေလးတေယာက္ၾကံဳေတြ႔ရတဲ့အခ်ိဳ႕ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကေတာ့

ခႏၶာကိုယ္ေကာက္ေၾကာင္းပိုမ်ားလာျခင္း

တင္ပါးႏွင့္ ေပါင္ပို ၾကီးထြားျပန္႔ကားလာျခင္း

သင့္ခႏၶာကိုယ္တည္ေဆာက္မႈၾကီးထြားျခင္း

ပံုမွန္ထက္အေလးခ်ိန္တိုးလာျခင္း

ၾကီးထြားႏႈန္းျမန္တာေၾကာင့္သင့္အေရျပားတင္းေနတဲ့ေနရာမွာအေၾကာျပတ္ရာ(သို႕မဟုတ္)အမာရြတ္ဒဏ္ရာေလးေတြရွိပါတယ္(အခ်ိန္ၾကာလာရင္မ်ားေသာအားျဖင့္ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။) အမ်ိဳးသမီးေတြမွာသူတို႕ရဲ႕ေပါင္နဲ႔ရင္သားတဝိုက္မွာေပၚလာေလ့ရွိပါတယ္။

အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္မွာမိန္းကေလးေတြရဲ႕ရင္သားေတြကစတင္ၾကီးထြားလာပါတယ္။ပထမေျပာင္းလဲမႈကေတာ့ႏို႔သီးေခါင္းေအာက္မွာအဖုေသးေလးၾကီးထြားလာပါတယ္။အရင္ဆံုးမိန္းကေလးတေယာက္ကသူမရဲ႕ရင္သားေတြယားယံတာကိုသတိျပဳမိမွာပါ။ၾကာလာတဲ့အခါသူမရဲ႕ရာသီစက္ဝန္းအတြင္းရင္သားေတြနူးညံတာနာက်င္တာခံစားရပါတယ္။အထူးသျဖင့္သင့္ရင္သားႏွစ္ဖက္လံုးကအရြယ္အစားမတူတာျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိပါတယ္။

မိန္းကေလးတေယာက္မွာခႏၶာကိုယ္အေမႊးမ်ွင္ေတြစတင္ထြက္ေပၚလာပါတယ္။အထူးသျဖင့္ခ်ိဳင္းေအာက္၊ဆီးခံုေနရာတဝိုက္နဲ႔မ်က္ႏွာေပၚမွာထြက္လာပါတယ္။ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေတြမွာအခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြကမ်က္ႏွာနဲ႔ခႏၶာကိုယ္မွာဝက္ျခံေတြေပါက္လာပါတယ္။ဝက္ျခံေပါက္တာထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ျပႆနာရွိရင္ဆရာဝန္(သို႔မဟုတ္)သူနာျပဳဆရာမထံသြားေရာက္ပါ။

ဒီေျပာင္းလဲမႈအားလံုးကပံုမွန္ျဖစ္ျပီးလူတေယာက္စီမွာဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးထြားမႈကိုမတူတဲ့အခ်ိန္မတူတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ေတြ႔ၾကံဳရတာကိုမွတ္သားထားပါ။သင့္သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕ကသင့္ထက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈစတင္တာပိုေစာႏိုင္သလိုပိုလဲေနာက္က်ႏိုင္ေပမဲ့ဒါေတြကပံုမွန္ပါပဲ။အထူးသျဖင့္ဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးထြားခ်ိန္မွာအစားအေသာက္ေကာင္းေကာင္းစား၊အိပ္ေရးဝဝအိပ္တာနဲ႔က်န္းမာေအာင္ေနထိုင္ျပီးခႏၶာကိုယ္ကိုဂရုစိုက္ဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။

အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္အေတာအတြင္းသင့္ခႏၶာကိုယ္ဟာအရင္ကနဲ႔ကြဲျပားျခားနားေနျပီးစိတ္မသက္သာျဖစ္တာမ်ိဳး၊ရွက္တာမ်ိဳးေတြျဖစ္ေပၚလိမ့္မယ္။လူတိုင္းဒီေျပာင္းလဲမႈေတြျဖတ္ေက်ာ္ရတာကိုမွတ္သားထားပါ။ဒါကဘဝအစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္ျပီးမိန္းကေလးတိုင္းသူတို႔နႈန္းနဲ႔ၾကီးထြားၾကပါတယ္။

တခါတရံမိန္းကေလးတေယာက္ကသူမရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ပံုစံ၊သူမရဲ႕ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီးခံစားရတာေတြကိုအျပင္းအထန္ရုန္းကန္ရပါတယ္။Magazineထဲကေမာ္ဒယ္ေလးေတြကသူတို႔ခႏၶာကိုယ္ကိုျပီးျပည့္စံုမႈရွိတယ္လို႔ထင္တဲ့အခါတကယ္ေတာ့ခက္ခဲပါတယ္။ဒါေပမဲ့Magazineနဲ႔အြန္လိုင္းေပၚမွာျမင္ရတဲ့အရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကအတုအေယာင္နဲ႔က်န္းမာေရးနဲ႔မညီညြတ္တဲ့ပံုစံေတြျဖစ္ေနပါတယ္။သင့္ရဲ႕ပင္ကိုစရုိက္လကၡဏာေတြနဲ႔တိုင္းတာပါ။(ခႏၶာကိုယ္အရြယ္အစားသင့္ခႏၶာကိုယ္ပံုစံေတြမဟုတ္ပါဘူး။)

သင့္စိတ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္အတြင္းဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြကခႏၶာကိုယ္ေျပာင္းလဲမႈသာမကစိတ္ေျပာင္းလဲမႈေတြပါေတြ႔ၾကံဳခံစားရပါတယ္။အေတြ႔အၾကံဳအရေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲ၊ခႏၶာကိုယ္ဖြ႔ံျဖိဳးၾကီးထြားလာတာနဲ႔အေလ်ာက္ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအပါအဝင္အသက္အရြယ္အရရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။အခ်ိဳ႕ေတြကလူမႈေရးရာဖိအားေပးခံရမႈမ်ား၊ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ရုပ္ရည္သြင္ျပင္ကိုပူပန္ျခင္း၊ေက်ာင္းရဲ႕လိုလားေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ၊ဖိအားေတြၾကံဳရပါတယ္။

ခံစားခ်က္ေတြကပိုမိုျပင္းထန္အားေကာင္းလာပါလိမ့္မယ္။တစ္မိနစ္မွာလူတေယာက္ကကမာၻ႔ထိပ္ဆံုးေရာက္သြားသလိုေနာက္မိနစ္မွာအမိႈက္ပံုထိက်သြားသလိုခံစားရပါတယ္။ဝမ္းနည္းတာကခက္ခဲပါတယ္။အဲဒီလိုျဖစ္ရင္သင့္ကိုအားေပးေထာက္ပံံ႔ေပးမယ္႔သင္႔ယံုၾကည္ရတဲ့မိဘေတြနဲ႔လူၾကီးေတြကိုေျပာျပျခင္းကအကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္။

လူတေယာက္မွာလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေတြးေတြနဲ႔လႈ႔ံေဆာ္မႈေတြလည္းရွိပါတယ္။မိန္းကေလးနဲ႔ေယာက်္ားေလးေတြကလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျပန္အလွန္ဆြဲေဆာင္ၾကတယ္။ဆယ္ေက်ာ္သက္အခ်ိဳ႕ကလိင္စိတ္ျပင္းထန္တာေတြ႔ရပါတယ္။အသက္ပိုၾကီးလာေလဒီခံစားခ်က္ေတြကမျပင္းထန္ေတာ့ပါဘူး။ဆယ္ေက်ာ္သက္အခ်ိဳ႕ကလိင္စိတ္ခံစားမႈကိုေျဖေလ်ာ့ဖို႔မိမိဘာသာအာသာေျဖဖို႔ေရြးခ်ယ္ၾကျပီးအခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ဒီခံစားခ်က္ေက်ာ္လြန္ဖို႔ေစာင့္စားၾကတယ္။မိန္းကေလးေယာက်္ားေလးေရာကိုယ္တိုင္သီးသန္႔အာသာဆႏၵေျဖျခင္းကပံုမွန္ပါပဲ။ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြအတြက္သူတို႔ဘဝမွာလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးနဲ႔မထိေတြ႔ခင္သူတို႔ခႏၶာကိုယ္ကိုပိုမိုနားလည္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။

အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ကအလြန္ရွႈပ္ေထြးပါတယ္။စိတ္ခံစားမႈကထိန္းခ်ဳပ္မႈကင္းမဲ့ေနရင္ေတာင္စိတ္အေျပာင္းအလဲကဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးထြားမႈရဲ႕ပံုမွန္အစိတ္အပိုင္းတခုပါပဲ။လူတိုင္းလူပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္၊အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ကိုျဖတ္သန္းၾကရျပီးလူၾကီးမိဘနဲ႔ေျပာဆိုတိုင္ပင္ျခင္းကလူတေယာက္ရဲ႕ခံစားခ်က္ကိုကူညီေပးပါတယ္။မိမိထက္အသက္ၾကီးတဲ့ေမာင္ႏွမသားခ်င္း၊ဝမ္းကြဲေမာင္ႏွမေတြ၊အေဒၚေတြ၊ဦးေလးေတြ၊အဘိုးအဘြားေတြနဲ႔ေျပာဆိုတိုင္ပင္ျခင္းကအကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္။

စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားရင္ေတာင္သင္ကဘယ္သူလဲ၊သင္ဘယ္အရာကိုဂရုစိုက္လဲ၊ဘယ္လိုတန္ဖိုးထားလဲ၊သင္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ေလးစားရတဲ့လူမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ထုတ္ေဖာ္ဖို႔အခြင့္ေကာင္းတခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Sources: http://girlshealth.gov/body/puberty/changes mind.html

http://www.plannedparenthood.org/teens/my body/puberty.html

http://girlshealth.gov/body/period/index.html

 

Close

ပံုမွန္ရာသီစက္ဝန္းဆိုတာအမ်ိဳးသမီးတေယာက္စီမွာမတူၾကပါဘူး။ရာသီေသြးစီးဆင္းမႈက၂၁ရက္ကေန၃၅ရက္ၾကားအျမဲတမ္းျဖစ္ေပၚျပီး၂ရက္ကေန၇ရက္ထိၾကာပါတယ္။ဓမၼတာစတင္ျပီးပထမႏွစ္အနည္းငယ္ေလာက္ၾကာတဲ့ရာသီစက္ဝန္းရွိတာကပံုမွန္ပါပဲ။သင့္အသက္ရြယ္နဲ႔ရာသီစက္ဝန္းကိုအခ်ိန္တိုေတာင္းေစခ်င္ျပီးပိုျပီးပံုမွန္ျဖစ္လာပါတယ္။

လတိုင္းမွာေသြးဆင္းရက္တူညီရင္သင့္ရာသီစက္ဝန္းပံုမွန္ျဖစ္ျပီးေသြးဆင္းနည္းတာ(သို႔)မ်ုားတာ၊ေသြးဆင္းခ်ိန္နာက်င္တာ(သို႔)မနာတာ၊ေသြးဆင္းခ်ိန္ၾကာတာ(သို႔)တိုေတာင္းတာဆိုသင့္ရာသီစက္ဝန္းပံုမွန္မဟုတ္ပါဘူး။ဒါေပမဲ့ပံုမွန္လို႔ယူဆလို႔ရပါတယ္။

ရာသီစက္ဝန္းကိုေျခရာခံတာကသင့္အတြက္ဘယ္အရာကပံုမွန္ျဖစ္လဲဆိုတာနားလည္ဖို႔နဲ႔အေရးၾကီးတဲ့ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္တဲ့ရာသီဓမၼတာမလာတာမ်ိဳးနဲ႔ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းလို႔မရႏိုင္တဲ့ရာသီေသြးဆင္းတာေဖာ္ထုတ္ဖို႔ကူညီေပးပါတယ္။ရာသီစက္ဝန္းပံုမွန္မဟုတ္တာကမ်ားေသာအားျဖင့္မျပင္းထန္ေပမဲ့တခါတရံက်န္းမာေရးျပႆနာေတြကိုအခ်က္ျပေပးပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြေတြ႔ၾကံဳရတဲ့ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ရာသီစက္ဝန္းဆိုင္ရာျပႆနာအေၾကာင္းကိုေလ့လာဖို႔ေအာက္ကစာရင္းေတြကိုစစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

ဓမၼတာအႀကိဳ ေရာဂါလကၡဏာစု

ဓမၼတာအႀကိဳေရာဂါလကၡဏာစု ဆိုတာလစဥ္ရာ သီစက္ဝန္း ၂ ပတ္မတိုင္ခင္ အမ်ိုဳးသမီးေတြ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ားစုက ဓမၼတာ အၾကိဳေရာဂါ လကၡဏာ ေတြနဲ႔ၾကံဳေတြ႔ရၿပီး ရာသီစက္ဝန္း တႀကိမ္စတာနဲ႔ လကၡဏာေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။ ဓမၼတာအႀကိဳေရာဂါလကၡဏာစုက ေဟာ္မုန္းအဆင့္မွာ ရွိတဲ့ခႏၶာကိုယ္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနၿပီး ေဟာ္မုန္းလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ခါးနာတာ၊ ဝက္ျခံထြက္တာ၊ စိတ္အေျပာင္းအလဲမ်ားတာ၊ အျခားစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ၾကံဳေတြ႔ရတာ ပံုမွန္ပါပဲ။

လကၡဏာရပ္ေတြက

 • ဝက္ျခံ
 • ေဖာင္းပြျခင္း
 • ေမာပန္းျခင္း
 • ခါးနာျခင္း
 • ရင္သားနာက်င္ျခင္း
 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း
 • ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း
 • ဝမ္းေလ်ွာျခင္း
 • အစားအစာတမ်ိဳးတည္းသာေရြးခ်ယ္စားေသာက္ျခင္း
 • စိတ္က်ျခင္း(သို႔)ဝမ္းနည္းျခင္း
 • စိတ္တိုေဒါသထြက္ျခင္း
 • စိတ္အတက္အက်အေျပာင္းအလဲမ်ားျခင္း
 • အာရုံစူးစိုက္မႈခက္ခဲျခင္း ၊စိတ္ဖိစီးမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲလာျခင္း
 • အိပ္ေပ်ာ္ရန္ခက္ခဲလာျခင္း

အစားပံုမွန္စားျခင္း၊ အိပ္ေရးဝဝအိပ္ျခင္းနဲ ႔ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းက ဓမၼတာအၾကိဳေရာဂါလကၡဏာစုရဲ႕ လကၡဏာေတြကို သက္သာေစပါတယ္။ ကေလးေမြးဖြားႏိုင္တဲ့ အသက္အရြယ္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအားလံုး နီးပါးမွာ ဓမၼတာအႀကိဳေရာဂါလကၡဏာစုရဲ႕ လကၡဏာေတြရွိျပီး အသက္ ၂ဝ ေက်ာ္မွ အသက္ ၄ဝ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ဓမၼတာအႀကိဳေရာဂါလကၡဏာစုကို ၾကံဳေတြ႔ရပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး အမ်ုားစုအတြက္ ဓမၼတာအႀကိဳေရာဂါလကၡဏာစုက ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလကၡဏာေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ နည္းလမ္းက သင့္ခႏၶာကိုယ္ဟာ က်န္းမာတဲ့ လူေနမႈပံုစံနဲ ႔ေနထိုင္ဖို႔ နားလည္သေဘာ ေပါက္ဖို႔ပါပဲ။

ျပင္းထန္တဲ့ ဓမၼတာအၾကိဳေရာဂါ လကၡဏာစု

ျပင္းထန္တဲ့ ဓမၼတာအႀကိဳေရာဂါလကၡဏာစုဆိုတာ ျပင္းထန္ျပီး တခါတရံ ဓမၼတာအၾကိဳ ေရာဂါလကၡဏာစု နဲ႔တူၿပီးစိတ္ခံစားမႈ ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာ ေတြပါဝင္ပါတယ္။ ဓမၼတာအၾကိဳ ေရာဂါလကၡဏာစုနဲ ႔ျပင္းထန္တဲ့ ဓမၼတာအႀကိဳ ေရာဂါလကၡဏာစုေတြမွာ လကၡဏာေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ တူညီေပမဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ ဓမၼတာအႀကိဳေရာဂါလကၡဏာစု ရွိတဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ေအာက္ပါလကၡဏာေတြ ခံစားရပါတယ္။

 • စိုးရိမ္ေသာကအလြန္မ်ားျခင္း
 • ရင္သားႏူးညံျခင္း
 • ျပင္းထန္တဲ့စိတ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
 • စိတ္တိုေဒါသထြက္ျခင္း
 • ဝမ္းနည္းစိတ္ပ်က္အားငယ္ျခင္း
 • အလြန္ျပင္းထန္တဲ့ၾကြက္သားနာက်င္မႈ
 • ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း
 • အၾကိဳက္ဆံုးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာစိတ္ဝင္စားမႈမရွိျခင္း

တခါတရံ ျပင္းထန္တဲ့ ဓမၼတာအႀကိဳေရာဂါ လကၡဏာစုက သင့္အလုပ္ကို ဖ်က္စီးၿပီး သင့္ဆက္ဆံေရးကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။ ေရာဂါမဟုတ္ေပမဲ့ အလြန္ျပင္းထန္တဲ့ လကၡဏာေတြနဲ ႔ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈေတြကို နည္းသထက္နည္းေအာင္ ေလ်ွာ့ခ်ဖို႔ကုသမႈခံယူႏိုင္ပါတယ္။ သင္ဒီေရာဂါလကၡဏာေတြကို ခံစားေနရရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

ဓမၼတာ ေသြးမဆင္းျခင္း

ဓမၼတာ ေသြးမဆင္းျခင္းက ရာသီစက္ဝန္းမရွိျခင္း ျဖစ္ျပီး မိန္းကေလး တေယာက္ဟာ အသက္ ၁၆  ႏွစ္မွာ ရာသီဓမၼတာခြင္မရွိတာမ်ိဳး၊ အမ်ိဳးသမီး တေယာက္က ကိုယ္ဝန္မရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုး ၃ လေလာက္ရာသီ မလာတာမ်ိဳး ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဓမၼတာေသြးမဆင္းျခင္းက ရာသီစက္ဝန္းပံုမွန္မရွိျခင္းရဲ႕ လကၡဏာတရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အရည္ၾကည္အိတ္တည္ သည့္သားဥအိတ္ေရာဂါျပ လကၡဏာစုရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အလြန္အကြ်ံအား ကစားးလုပ္ျခင္း၊ ပံုမွန္မစားျခင္း ၊ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (သို႔) စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ အသားပိုလံုးနဲ ႔ေဟာ္မုန္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြက ဓမၼတာေသြးမဆင္းျခင္းကိုျဖစ္ေစပါတယ္။ဓမၼတာေသြးမဆင္းတာကေရာဂါမဟုတ္ေပမဲ့ေဆးဝါးေတြနဲ႔ဆရာဝန္ဆီမွာကုသမႈခံယူႏိုင္ျပီးေနထိုင္မႈပံုစံေျပာင္းလဲလိုက္တာနဲ႔ကုသမႈခံယူႏိုင္ပါတယ္။ဓမၼတာေသြးမဆင္းရင္ဆရာဝန္နဲ႔ဆက္သြယ္ပါ။

ဓမၼတာေသြးရက္ရွည္ လြန္ကဲစြာဆင္းျခင္း

ဓမၼတာေသြးရက္ရွည္လြန္ကဲစြာဆင္းျခင္းကပံုမွန္မဟုတ္ပဲရက္ရွည္ေသြးဆင္းတာကိုေခၚတဲ့ေဆးအေခၚအေဝၚတမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ရာသီဓမၼတာေသြးဆင္းမ်ားကအမ်ိဳးသမီးေတြမွာအျဖစ္မ်ားေသာ္လည္းဓမၼတာေသြးရက္ရွည္လြန္ကဲစြာဆင္းတာလို႔ယူဆရေလာက္ေအာင္မျပင္းထန္ပါဘူး။

ဓမၼတာေသြးရက္ရွည္လြန္ကဲစြာဆင္းတာရင္သင့္ရာသီစက္ဝန္းတိုင္းမွာေသြးဆံုးရႈံးျပီးသင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကိုမထိန္းႏိုင္ပဲေႏွာင့္ေနွးၾကန္႔ၾကာေစပါတယ္။

ေဟာ္မုန္းမညီမ်ွမႈျပႆနာ၊သားအိမ္အလံုးမ်ား၊သားအိမ္ထဲထည့္ရတဲ့သားဆက္ျခားပစၥည္းနဲ႔ဆိုးက်ိဳးတံု႔ျပန္မႈမ်ား၊အျခားေဆးပညာအေျခအေနေတြအပါအဝင္ဓမၼတာေသြးရက္ရွည္လြန္ကဲစြာဆင္းျခင္းအတြက္အေၾကာင္းရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ေသြးဆင္းျခင္းအတြက္ကုသမႈကအေၾကာင္းရင္းေပၚမူတည္ပါတယ္။

သင့္ရာသီစက္ဝန္းကိုစိုးရိမ္ေစတဲ့ရာသီဓမၼတာေသြးဆင္းတာမ်ားရင္ဆရာဝန္နဲ႔ေျပာဆိုပါ။

ဓမၼတာေသြးရက္ရွည္လြန္ကဲစြာဆင္းျခင္းအတြက္ထိေရာက္တဲ့ကုသမႈေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

ဓမၼတာေသြးဆင္းစဥ္ နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း

အလြန္အမင္းနာက်င္တဲ့ ရာသီစက္ဝန္းကို ၂ မ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။

ပဏာမ အဆင့္ဓမၼတာ ေသြးဆင္းစဥ္နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း (ေရာဂါ(သို႔)အျခားအေျခအေနေၾကာင့္ နာက်င္တဲ့ ရာသီစက္ဝန္းမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။)

ဒုတိယ အမ်ိဳးအစား ဓမၼတာ ေသြးဆင္းစဥ္ နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း (ေရာဂါ(သို႔)အျခား အေျခအေန ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ နာက်င္တဲ့ ရာသီစက္ဝန္း)

ပထမအမ်ိဳးအစားမွာ သင့္ရာသီစက္ဝန္းက ၁ ရက္ (သို႔) ၂ ရက္ၾကာတဲ့ အခါလကၡဏာအေပ်ာ့စား ေတြျဖစ္တဲ့ မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ မူးေဝေအာ့အန္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ခါးနာျခင္း၊ ဝမ္းေလ်ွာျခင္း၊ ျပင္းထန္တဲ့ ၾကြက္တက္တာ ေတြပါဝင္ပါတယ္။

ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားက ေအာက္ပါေရာဂါေတြ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

 • ေနရာလြဲမွားသား အိမ္တစ္သ်ွဴး (သားအိမ္အျပင္ဘက္မွာ တစ္သွ်ဴးေတြ စတင္ၾကီးထြားလာတဲ့ အေျခအေန)
 • သားအိမ္အလံုးမ်ား (သားအိမ္အတြင္းဘက္၊ အျပင္ဘက္နဲ႔ သားအိမ္နံရံမွာ ဆဲလ္ၾကီးထြားလာမႈ)
 • ေၾကးနီျဖင့္လုပ္ထားသည့္ သားအိမ္ထဲထည့္ရတဲ့ သားဆက္ျခား သေႏၶတားပစၥည္း
 • တင္ပါးဆံုပိုင္း ေရာင္ရမ္း ေရာဂါ
 • ဓမၼတာ အၾကိဳေရာဂါ လကၡဏာစု
 • လိိင္ဆက္ဆံရာက တဆင့္ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါပိုးမ်ား
 • စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ

ဒီအေျခအေနအားလံုးအတြက္ ေဆးစစ္ေဆးခံယူဖို႔နဲ႔ အေကာင္းဆံုး ကုသမႈခံယူရန္ ဆရာဝန္လို အပ္ပါတယ္။

နာက်င္ရတဲ့ ၾကြက္တက္တာကို သင္ခံစားေနရရင္ မသက္သာျဖစ္တာကို ေလ်ွာ့ခ်ဖို႔နည္းလမ္းေတြရွိပါတယ္။

အပူဓာတ္။ ေရေႏြးဘူး(သို႔) အပူခံ pad ရွိရင္ဝမ္းဗိုက္နဲ ႔ေက်ာေအာက္ပိုင္းမွာ တင္ထားပါ။ သက္သာေစဖို ႔ေရေႏြးနဲ ႔ေရခ်ိဳးပါ။

ႏွိပ္နယ္ေပးပါ။ ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္း တဝိုက္မွာ လက္ဖ်ားေလးနဲ႔ စက္ဝိုင္းပံုစံေလး ႏွိပ္နယ္ေပးပါ။

စိတ္အပန္းေျဖတဲ့ နည္းလမ္းေတြ ျဖစ္တဲ့ တရားထိုင္ျခင္းနဲ ႔ေယာဂက်င့္ျခင္း တို႔ကို ေလ့က်င့္ပါ။

ေရေသာက္ပါ။ သင့္ရာသီစက္ဝန္း အေတာအတြင္း နာက်င္ေဖာင္းပြတာကို ကာကြယ္ဖို ႔ေရဓာတ္ထိန္းသိမ္း ထားပါ။

ဗီတာမင္။ အထူးသျဖင့္ ဓမၼတာအၾကိဳေရာဂါလကၡဏာစုမွ ကင္းေဝးရန္ဗီတာမင္ဘီစစ္၊ ကယ္ဆီယမ္နဲ႔ မဂၢနီဆီယမ္ျဖည့္စြက္အာဟာရမ်ား ေသာက္သံုးပါ။

အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးျဖစ္တဲ့ အိုင္ျဗဴပရုိဖမ္က နာက်င္ကိုက္ခဲတာကို သက္သာေစပါတယ္။ (ဓမၼတာမလာခင္ စတင္ေသာက္သံုးပါ။ ရာသီစက္ဝန္းရဲ႕ ပထမရက္အတြင္းမွာ ပံုမွန္ဆက္ေသာက္ပါ။

ေဟာ္မုန္းဆိုင္ရာ သေႏၶတားနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳပါ။ သေႏၶတားေဆး ေတြကရာသီစက္ဝန္းကို ပံုမွန္ျဖစ္ေစျပီး ဓမၼတာေသြးဆင္းတာ ေလ်ာ့နည္းသြားျပီး ဓမၼတာၾကြက္တက္တာ အပါအဝင္ဓမၼတာ အၾကိဳေရာဂါလကၡဏာစုကို ေလ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။

သားဆက္ျခား သေႏၶတားေဆးအေၾကာင္း သိခ်င္ရင္ဒီေနရာကိုႏွိပ္ၾကည့္ပါ။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ။ သင့္ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွားရာမွ ထြက္ေပၚလာတဲ့ endorphins ေဟာ္မုန္းဟာ သင္ေနလုိ႔ေကာင္း ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပး ပါတယ္။ endorphins ကနာက်င္တာကို မေပ်ာက္ေစပဲ စိတ္ရႈပ္ေထြးေစျပီး နာက်င္မႈက စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္တာ ကိုေလ်ာ့နည္း ေစပါတယ္။

ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ သားအိမ္ေသြးဆင္းျခင္း

ရာသီစက္ဝန္းရွိတာထက္ပိုျပီးေသြးဆင္းရင္ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့သားအိမ္ေသြးဆင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ပါဝင္တဲ့အရာေတြကေတာ့

 • ရာသီစက္ဝန္းႏွစ္ခုၾကားေသြးဆင္းျခင္း
 • လိင္ဆက္ဆံျပီးေနာက္ေသြးဆင္းျခင္း
 • ဓမၼတာလာေနစဥ္ဘယ္အခ်ိန္မဆိုေသြးစြန္းရုံမ်ွေသြးဆင္းျခင္း
 • ပံုမွန္ထက္ပိုျပီးရက္ေပါင္းမ်ားစြာေသြးဆင္းျခင္း
 • ေသြးဆံုးျပီးေနာက္ေသြးဆင္းျခင္း

ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ေသြးဆင္းျခင္းကအေၾကာင္းရင္းအမ်ားၾကီးရွိႏိုင္ပါတယ္။ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေတြနဲ႔မီးယပ္ေသြးဆင္းခ်ိန္နီးေနတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲေတြကပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ရာသီစက္ဝန္းနဲ႔အတူအခ်ိန္ၾကာၾကာဆင္းတဲ့ရာသီစက္ဝန္းလည္းျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။အေၾကာင္းရင္းကေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ရင္ေတာင္ကုသမႈခံယူပါ။ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ေသြးဆင္းတာမ်ိဳးမၾကာခဏၾကံဳေနရရင္ဆရာဝန္နဲ႔တိုင္ပင္ေျပာဆိုပါ။

သားဥလံုေလာက္စြာမရရွိမႈ

သားဥလံုေလာက္စြာမရရွိမႈဆိုတာအသက္၄ဝေအာက္အမ်ိဳးသမီးေတြမွာပံုမွန္ရွိေနက်သူမရဲ႕သားဥအိမ္ေတြဆံုးရႈံးတာျဖစ္ပါတယ္။သားဥဆံုးရႈံးရင္ပံုမွန္ပမာဏရွိတဲ့အီစတိုဂ်င္ေဟာ္မုန္ုးလည္းမထုတ္ႏိုင္ပဲသားဥလည္းမထြက္ပံုမွန္မထြက္ပါဘူး။သားျမံဳျခင္း(ကေလးမရႏိုင္တာ)ကျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ရလဒ္တခုပါ။

သားဥအိမ္လံုေလာက္စြာမရွိတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြမွာရာသီစက္ဝန္းမရွိတာ(သို႔)ပံုမွန္ရာသီဓမၼတာလည္းမလာႏိုင္ပါ။သားဥလံုေလာက္စြာမရရွိတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြမွာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ခက္ခဲေသာ္လည္းျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါေသးတယ္။သားဥလံုေလာက္စြာမရရွိတဲ့ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့လကၡဏာေတြက္ေတာ့

 • ဓမၼတာေသြးထိန္ျခင္းကႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိႏုိင္ျပီးကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျပီးေနာက္(သို႔)တားေဆးစားတာရပ္လိုက္တာအခါမ်ိဳးမွာျဖစ္လာပါတယ္။
 • ပူတာေတြ
 • ညပိုင္းေခၽြးထြက္ျခင္း
 • မိန္းမကိုယ္ေျခာက္ေသြ႔ျခင္း
 • စိတ္တိုေဒါသထြက္ျခင္း(သို႔)အာရုံစူးစုိက္မႈခက္ခဲျခင္း
 • လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာလိုခ်င္တပ္မက္မႈဆႏၵက်ဆင္းလာျခင္း

၃လေလာက္(သို႔)၃လထက္ပိုျပီးဓမၼတာမလာတာသတိထားမိရင္အေၾကာင္းရင္းကဘာျဖစ္မလဲဆိုတာဆံုးျဖတ္ဖုိ႔ဆရာဝန္ထံသြားေရာက္အကူညီေတာင္းပါ။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာ၊စိတ္ဖိစီးမႈ၊အစားအစာစားေသာက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာေတြအပါအဝင္သင့္ရာသီစက္ဝန္းဟာအေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာေၾကာင့္မလာတာပါ။ဒါေပမဲ့သင့္ရာသီစက္ဝန္းေျပာင္းလဲတဲ့အခ်ိန္တုိင္းထုတ္ေဖာ္ဖို႔ကအေကာင္းဆံုးပါပဲ။

Close

ရာသီစက္ဝန္း

ဓမၼတာေသြးပံုမွန္စီးဆင္းတာကိုရာသီစက္ဝန္းလို႔ေခၚပါတယ္။ ရာသီစက္ဝန္းပံုမွန္ရွိတယ္ဆိုုတာက သင့္ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အေရးၾကီးတဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြပံုမွန္အလုပ္လုပ္တာကိုျပတဲ့လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ရာသီစက္ဝန္းက ေဟာ္မုန္းလို႔ေခၚတဲ့အေရးၾကီးတဲ့ခႏၶာကိုယ္ဓါတုပစၥည္းေတြကိုေထာက္ပံ့ေပးျပီးက်န္းမာသန္စြမ္းေစပါတယ္။ လတိုင္းသင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔လည္း ျပင္ဆင္ေပးပါတယ္။ ရာသီစက္ဝန္းတစ္ခုကို ရာသီစလာတဲ့ ပထမေန႔မွ ေနာက္ရာသီလာတဲ့ ပထမေန႔ထိေရတြက္ပါတယ္။ ပ်မ္းမွ်ရာသီစက္ဝန္းတစ္ခုက၂၈ရက္ၾကာပါတယ္။ လူၾကီးပိုင္းေတြမွာ ပံုမွန္ရာသီစက္ဝန္းက၂၁ရက္ကေန ၄၅ရက္ၾကားရွိနိုင္ျပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေတြမွာ၂၁ရက္ကေန၄၅ရက္ၾကားရွိပါတယ္။ အခ်ိန္တိုေတာင္းတဲ့ရာသီစက္ဝန္း(သို႔မဟုတ္)အခ်ိန္ပိုၾကာတဲ့ရာသီစက္ဝန္းရွိတာကျဖစ္နိုင္ေပမဲ့ပံုမွန္ႏႈန္းထက္ေသြးဆင္းတာမ်ားတဲ့အခါဆရာဝန္နဲ႔ေတြ႔ဆံုဖို႔အၾကံေပးလိုပါတယ္။

ရာသီစက္ဝန္းရဲ႕ပထမတဝက္မွာ အီစတိုဂ်င္ေဟာ္မုန္းေတြ စထြက္လာပါတယ္။အီစတိုဂ်င္ကသင့္ကိုက်န္းမာသန္စြမ္းေအာင္လုပ္ေပးတဲ့အေရးၾကီးတဲ့အပိုင္းကပါဝင္ျပီး သင္အသက္အရြယ္ၾကီးလာတဲ့အခါအထူးသျဖင့္ အရုိးေတြကို က်န္းမာေတာင့္တင္းေစျပီး က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေအာင္လုပ္ေပးပါတယ္။ အီစတိုဂ်င္က သားအိမ္္အနားသားကိုလည္း ၾကီးထြားလာေစျပီး ထူထဲလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ သားအိမ္အနားသားေတြက သေႏၶသားေလာင္းအတြက္ အာဟာရေတြျဖည့္တင္းဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။ သားအိမ္အနားသားက တျဖည္းျဖည္းၾကီးထြားလာေနခ်ိန္မွာ သားဥတစ္ဥက စတင္ရင့္မွည့္လာပါတယ္။ ပ်မ္းမွွ်၂၈ရက္ရွိတဲ့ရာသီစက္ဝန္းရဲ႕၁၄ရက္ေလာက္မွာ မွည့္လာတဲ့ သားဥက သားဥအိမ္ထဲကထြက္ခြာသြားျပီး ဒါက သေႏၶေအာင္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုသားဥေၾကြျခင္းလို႔ေခၚပါတယ္။ အဲသားဥက သားဥအိမ္ထဲက ထြက္ခြာသြားျပီးေနာက္ သားဥျပြန္ကေနသားအိမ္ဆီသို႔သြားပါတယ္။ ေဟာ္မုန္းအဆင့္ျမင့္တက္လာျပီးကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖုိ႔သားအိမ္အတြင္းသားနံရံကကူညီျပင္ဆင္ေပးပါတယ္။အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က သားဥမေၾကြခင္ ၃ရက္အတြင္း(သို႔မဟုတ္္)သားဥေၾကြတဲ့ရက္မွာကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။ သင္သိိထားသင့္တာကပ်မ္းမ်ွရာသီစက္ဝန္းထက္ ပိုတိုေတာင္းတဲ့ရာသီစက္ဝန္း(သို႔မဟုတ္) ပိုၾကာတဲ့ရာသီစက္ဝန္းရွိတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ၁၄ရက္မတိုင္ခင္(သို႕မဟုတ္)၁၄ရက္ေက်ာ္ျပီးလွ်င္ သားဥေၾကြၾကပါတယ္။

အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕အဖိုမ်ိဳးပြားဆဲလ္နဲ႔ သားဥနဲ႔ေပါင္းစပ္သေႏၶေအာင္ရင္ အမ်ိဳးသမီးဟာ ကိုယ္ဝန္ရရွိျပီး သားအိမ္နံရံမွာ သားဥတြယ္ကပ္လာပါတယ္။ တကယ္လို႔ သားဥက သေႏၶမေအာင္တဲ့အခါမွာေတာ့ ျပိဳကြဲသြားတတ္ျပီး အဲဒီ့ေနာက္ေဟာ္မုန္းထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းျပီး ထူထဲတဲ့သားအိ္မ္အနားသားေတြက ကြာက်လာမယ္၊ ေသြးယိုစိမ့္က်လာမယ္၊ ဒါကို ရာသီဓမၼတာခြင္ျဖစ္ေပၚလာတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။

Source: http://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/menstruation.html

Close