လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္ႏွင့္ လိင္ျဖစ္တည္မႈ

Sex O and Gender Details Page

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္ႏွင့္ လိင္ျဖစ္တည္မႈ

ေယာက်ာ္းေကာမိန္းမပါ ခ်စ္တတ္သည့္သူ လိင္တူ လိင္ကြဲႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို စံုမက္သူ၊ လိင္တူခ်င္း စံုမက္သူ၊ ေယာက်္ားခ်င္း လိင္တူဆက္ဆံသူ၊ မိန္းမခ်င္း လိင္တူဆက္ဆံသူ စသျဖင့္ လိင္စိတ္ယိမ္းယိုင္မႈ (တစ္ခါတစ္ရံ လိင္စိတ္အေျခအေန)ကို ေဖာ္ျပရန္ သံုးႏႈန္းသည့္ အေခၚအေဝၚမ်ားစြာ ရွိပါသည္။
ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ Transgender ဆိုျပီးေတာ့လည္း မိမိတို႔ရဲ႕ လိင္အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ခ်က္ကို စကားလံုးအမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးျပီး သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

သင့္ရဲ့ လိင္တူ၊ လိင္ကဲြ အေပၚစိတ္ဝင္စားမႈ၊ မိမိရဲ့ လိင္စိတ္အေျခအေနနဲ႔ အမ်ိဳးအစားကို ေသခ်ာ ခဲြျခားသိျပီးသားျဖစ္ႏိုင္သလို မကဲြျပားေသးလို႔ စူးစမ္းေနဆဲလည္း ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။

အဖို အမ ကြဲျပားျခားနားခ်က္၊ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ၊ လိင္အမ်ိဳးအစားေတြအေၾကာင္းကို ပိုမိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္ႏုိင္ရန္ ဒီမွာ ေလ့လာဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ခံစားမႈအေျခအေနေတြနဲ႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္မႈမ်ားအေၾကာင္းမေျပာခင္ တစ္ခ်ိဳ႕အေျခခံအေတြးအေခၚေတြကို အရင္သိထားသင့္ပါတယ္။

လိင္

လိင္ဆိုတာက သင္ေမြးဖြားလာတဲ့အခါ ခႏၶာအတြင္း၊ အျပင္လိင္အဂၤါမ်ား၊ ေဟာ္မႈန္းထြက္ႏႈန္း၊ အေမႊးအမွ်င္မ်ားထြက္လာျခင္း၊ ရင္သား ဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးထြားမႈစတဲ့ ဇီဝ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို အေျခခံထားတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

လူေတြမွာ သူတို႔ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္၊ သူမတူတဲ့ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ေဟာ္မုန္းထြက္ႏႈန္းေတြရွိျပီး အဲဒီမတူညီတဲ့အရာေတြကပဲလူတစ္ေယာက္ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ပံုစံတစ္ခုကို ျဖစ္လာေစတာပါ။

အခ်ိဳ႕လူေတြကေတာ့ ေယာက်္ားမဟုတ္၊ မိန္းမမဟုတ္ (Intersex) လို႔ေခၚျပီး သူတို႔ရဲ့ ေဟာ္မုန္းေတြ၊ မ်ိဳးပြားအဂၤါ စတဲ့ သြင္ျပင္လကၡဏာေတြက ေယာက်္ား (သို႔) မိန္းမ သြင္ျပင္လကၡဏာနဲ႔ မကိုက္္ညီတတ္ၾကပါဘူး။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္တည္မွဳ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္တည္မွဳဆိုတာ မိမိကိုယ္ကို ေယာက်္ား (သို႕) မိန္းမ အျဖစ္ ကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္ခံယူထားတဲ့ အရာလို႔ ဆိုလို႔ရပါတယ္။
ေမြးတာနဲ႔ ေယာက်ာ္းလိင္တံနဲ႔ဆို ေယာက်္ား (သို႔မဟုတ္)မိန္းမကိုယ္နဲ႔ဆို မိန္းမဆိုျပီး သတ္မွတ္တာမ်ိဳးေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္တည္မွဳဟာ သင့္ကိုယ္သင္ဘယ္လိုခံစားရလဲဆိုတာနဲ႔ အမ်ားၾကီးဆိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လူေတြက ေယာက်္ား၊ မိန္းမ ဇီဝအဂၤါနဲ႔ ပံုပန္းရွိေသာ္လည္းသူတို႔ရဲ႕လိင္ျဖစ္တည္မႈအေထာက္အထားက ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ျပီး မတူညီပါဘူး။

အခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေယာက်္ား၊မိန္းမ ဘယ္လိင္အမ်ိဳးအစားထဲမွာမွ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္မေနဘူးလို႔ ထင္တတ္ၾကတယ္။

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာခံယူခ်က္

သင့္ရဲ႕လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာခံယူခ်က္ဆိုတာ သင့္ရဲ႕ခံစားခ်က္၊ ဆြဲေဆာင္မႈနဲ႔ သင့္လိုအင္ဆႏၵေတြေပၚမူတည္ပါတယ္။
လူတစ္ေယာက္ရဲ့ လိင္စိတ္ဝင္စားမႈက လိင္တူ၊ လိင္ကဲြ၊ လိင္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအေပၚရွိႏိုင္ျပီး ဘယ္လိင္အမ်ိဳးအစားကိုမွစိတ္ဝင္စားျခင္းမရွိသူဆိုရင္ေတာ့ လိင္ကင္းရွင္းသူ Asexual လို႔ေခၚၾကပါတယ္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာခံယူခ်က္က တစ္သမတ္တည္းမရွိဘဲ သင့္ဘဝတစ္ေလ်ွာက္လံုး အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ပါတယ္။

Source: http://teenhealthsource.com/giso/sex-gender-sexual-identity/

Close

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာခံယူခ်က

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာခံယူရာမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္က ကြဲျပားပါတယ္။ ဥပမာ -သင္ဟာအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဆုိေပမယ္႔ တျခားအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေပၚႏွစ္သက္တဲ႔ခံစားခ်က္မ်ိဳး ရွိေနတာ။ ဒါမွမဟုတ္လည္း အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးအေပၚမွာပါ စိတ္တိမ္းညႊတ္ျခင္းမ်ိဳးရွိေနတာ။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာလို႔ဆုိရာမွာ ရွဳပ္ေထြးပါတယ္။ ျပီေတာ႔ ဒါကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိဖုိ႔ဆိုတာကလည္း ရွဳပ္ေထြးလြန္းလွပါတယ္။

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာခံယူခ်က္က လိင္ပိုင္းျဖစ္တည္မွဳနဲ႔ေတာ႔ မတူပါဘူး။ သင္႕ရဲ႕ေမြးဖြားမွဳေပၚမွာျဖစ္တည္လာတဲ႔ လိင္ျဖစ္တည္မွဳေပၚမူတည္ျပီး ဘယ္လုိခံစားရလဲဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ိဳးကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာခံယူခ်က္ တစ္နည္းအားျဖင္႔ ခံစားခ်က္လုိ႔ဆိုရမွာပါ။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာခံယူခ်က္ သို႔မဟုတ္ ခံစားခ်က္လုိ႔ဆုိရာမွာ သင္ဟာ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးနဲ႔အတူူ နက္နဲတဲ႔ တူႏွစ္ကို္ယ္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မွဳစိတ္မ်ိဳး တိမ္းညႊတ္ေနတယ္လို႔ဆိုလုိတာပါ။

LGBT ဆိုတာဟာ မတူညီတဲ႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္တည္မွဳကေန ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ လူေတြရဲ႕ ခံယူခ်က္ ဒါမွမဟုတ္ ခံစားခ်က္ေလးေတြကို အတိုေကာက္ ေပါင္းစပ္ျပီးေဖာ္ျပထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္႔ရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္အေပၚကို စိတ္တိမ္းညြတ္တဲ႔သူေတြဟာ သူတုိ႔ကိုယ္သူတို႔ လိင္မတူကာမဆက္ဆံသူ တစ္နည္းအားျဖင္႔ Straight လို႔ေခၚေလ႔ရွိၾကပါတယ္။

ကိုယ္နဲ႕ လိင္တူသူအေပၚစိတ္တိမ္းညႊတ္သူေတြကိုေတာ႔ လိင္တူကာမဆက္ဆံသူလုိ႔ ေခၚၿပီး အမ်ိဳးသမီးခ်င္း နွစ္သက္သူေတြကိုေတာ႔ လိင္တူဆက္ဆံေသာမိန္းမလုိ႔ (Lesbian ) ေခၚေလ႔ရွိျကပါတယ္။

ကိုယ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္အေပၚေရာ လိိင္တူအေပၚမွာပါ စိတ္တိမ္းညႊတ္သူေတြကိုေတာ႔ လိ္င္တူလိင္ကြဲနွစ္မ်ိဳးလံုးဆက္ဆံသူ (Bisexual ) လို႔သံုးႏွုနး္ေလ႔ရွိၾကပါတယ္။

တစ္ခါတေလမွာ လူေတြဟာကုိယ္က ဘယ္အမ်ိဳးအစားထဲမွာပါမွန္း မေသခ်ာတာမုိ႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ ေမးခြန္းေတြထုတ္ၿပီး အေျဖရွာေလ႔ရွိၾကပါတယ္။

ဘယ္သူ႔႔အေပၚမွ လိင္ဆက္ဆံလိုစိတ္ မရွိတဲ႔သူေတြက သူတုိ႔ကိုယ္သူတို႔ လိင္မွဳကင္းရွင္းသူေတြလို႔ ဆိုတတ္ၾကပါတယ္

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာခံယူခ်က္အေပၚေမးခြန္းထုတ္ျခင္း

တကယ္လုိ႔ သင္က သင္႔ရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခံယူခ်က္အေပၚမေသခ်ာဘူးဆိုတာမိ်ဳးက သင္တစ္ေယာက္တည္းေတာ႔မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာအခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုၾကာလာေတာ႔မွ သင္႔ရဲ႕လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာခံယူခ်က္ကို နားလည္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလမွာေတာ႔ လူေတြဟာ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ေမးခြန္းေတြထုတ္ျခင္းကေန ေပးထားတဲ႔အမ်ိဳးအစားေတြထဲက ဘယ္တစ္ခုနဲ႔မွ သူတို႔နဲ႔ အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္ဘူးလုိ႔ခံစားရတတ္ၾကပါတယ္။

က်ြန္မတုိ႔ရဲ႕ လူမွဳယဥ္ေက်းမွဳနယ္ပယ္မွာေတာ႔ ကိုယ္႔ကို္ယ္ကိုယ္ လိင္မတူကာမဆက္ဆံသူလုိ႔ ခံယူထားၾကတဲ႔ လူေတြက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြခ်မွတ္ၿပီး ကိုယ္႔လုိမဟုတ္တ႔ဲလူေတြကို လက္မခံတတ္ၾကပါဘူး။ ျပည္တြင္းယဥ္ေက်းမွဳေတြ ၊ ေနထုိင္မွဳစည္းမ်ဥ္းေတြ နဲ႔ ဘာသာတရားအဆံုးအမေတြေၾကာင္႔ LGBT အမ်ိဳးအစားလူေတြဟာ မေကာင္းျမင္ျခင္းကိုခံၾကရၿပီး ရလဒ္ေတြအရ လ်စ္လ်ဴရွဳခံရကာ ျပ၁သနာေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔ လိင္မတူကာမဆက္ဆံသူေတြအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ရင္းေနထိုင္ ၾကရပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ႔ LGBT ေတြကို တျဖည္းျဖည္းလက္ခံလာၾကၿပီး သူတုိ႔အတြက္သီးသန္႔ အေထာက္အပံ႔ ေပးေနတဲ႔ ကြန္ရက္ေတြလည္း ေတြ႔ျမင္လာရပါတယ္။ သင္ထင္ထားတာထက္ပိုၿပီး သင္ဘယ္လုိခံစားေနရလဲဆိုတာကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ႔ ယေန႔အထိ သူတုိ႔ရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာခံစားခ်က္ေတြအေပၚမွာ ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီခ်င္းႏွစ္သက္သူလား ၊ အမ်ိဳးသားခ်င္းႏွစ္သက္သူလား ၊ ႏွစ္ခုလံုးအေပၚသေဘာက်သူလားဆုိတာေတြဟာ လူ႔ရဲ႕လိင္မွဳဆက္ဆံေရးဘ၀မွာ လက္ခံႏုိင္ေလာက္တ႔ဲ ပံုမွန္အရာေတြပဲ ျဖစ္ျပီး သင္ဟာ တစ္စံုတစ္ခုမွားယြင္း ေနတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ တုိင္းျပည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ LGBT ေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းေတြကေန အဆံုးသတ္ျပီး သူတို႔ရဲ႕ အခြင္႔အေရးေတြကို ရရွိေစဖို႔ လတ္တေလာ ယခုႏွစ္ေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာျဖစ္တည္မွဳအေပၚေမးခြန္းထုတ္ျခင္း

ကဲ… ဒါဆုိ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး မေသခ်ာသည္ျဖစ္ေစ ေသခ်ာသည္ျဖစ္ေစ သင္ဘယ္သူဆုိတာရဲ႕ အေၾကာင္းတရားမွာ သင္႔ဘ၀တေလွ်ာက္လံုး ျဖစ္တည္သတ္မွတ္ခံေနရမွာပါပဲ။ သင္႔ရဲ႕လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာျဖစ္တည္မွဳနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ႔ ခံစားမွဳေတြ ၊အေတြးအေခၚေတြဟာ သင္႔ကိုယ္ပိုင္ဘ၀ရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ေတြထဲကေန အၿမဲေရာက္လာတတ္ၾကပါတယ္။ အဲ႔ျဖစ္စဥ္ေတြထဲမွာ သင္ယံုၾကည္ေလာက္တဲ႔လူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ေစ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာျဖစ္တည္မွဳကို ေဖာ္ျပတဲ႔ အျပဳအမူနဲ႔ ခံစားမွဳေတြမွာ ဘယ္အရာက သင္႔အတြက္ ပိုၿပီးသက္ေသာင္႔သက္သာရွိေစလဲ ဆိုတာေတြဟာ တခ်ိန္တည္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

မိသားစုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ယဥ္ေက်းမွဳေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၾကားမွာေတာ႔ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာျဖစ္တည္မွဳနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေတာ္အတန္ကန္႔သတ္မွဳေတြ ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔သိျမင္ထားတာက လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာျဖစ္တည္မွဳလုိ႔ ဆိုလိုက္ရင္ ဇီ၀ေဗဒသေဘာတရားအရ ႏွစ္ပိုင္းသာျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတယ္လုိ႔ ယူဆၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလား ၊ အမ်ိဳးသမီးလား ဆုိတာပါပဲ။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ သင္ဒါမွမဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ဒီသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီဘူးဆိုရင္ ဒါဟာ သီးသန္႔ျဖစ္မယ္ ၊ ရွုပ္ေထြးမယ္ ၊ ထိတ္လန္႔ၿ႔ပီး မတူညီဘူးလုိ႔ ခံစားရပါလိမ္႔မယ္။

အကယ္လုိ႔ သင္ ဒါမွမဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က   လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာျဖစ္တည္မွဳနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းေတြထုတ္တာျဖစ္ေစ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေျပာင္းလဲခံယူသူုလုိ႔ ကိုယ္တုိင္ သတ္မွတ္တာျဖစ္ေစ ခံစားေနရရင္ သင္႔ရဲ႕အၾကီးဆံုး လ်ွိဳ႕၀ွက္ခ်က္အျဖစ္ ဖုံးကြယ္ၿပီး ဘယ္သူ႔ကိုမွ မွ်ေ၀တာမ်ိဳးရွိေနေသးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာဘာေၾကာင္႔လဲဆုိရင္ သင္႔မိသားစု၀င္ေတြ ၊သူငယ္ခ်င္းေတြ ၊ သက္တူရြယ္တူေတြ ဒါမွမဟုတ္ လူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ တံု႕ျပန္မွဳေတြအေပၚ စိုးရိမ္လုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ သူတုိ႔ဟာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္တည္မွဳ ေျပာင္းလဲသူေတြပါလို႔ ေ၀မွ်လုိက္ရင္ တခ်ိဳ႕လူေတြက မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ၿပီး စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာခံစားခ်က္ေတြအရ ရွဳတ္ခ်ျခင္းခံရတာ ၊ ႏွဳတ္နဲ႔ေစာ္ကားခံရတာ ၊ အိမ္မွာအပယ္ခံျဖစ္ရတာ ၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရေရာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအရပါ ေစာ္ကားခံရတာမ်ိဳးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တကယ္ကို စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ သင္႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ သင္႔ကိုလံုျခံဳစိတ္ခ်ေစတယ္ဆုိရင္ သင္ကိုယ္တုိင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီလိုအခ်ိန္ဟာ စိုးရြံရွက္ေၾကာက္ဖြယ္လုံး၀မဟုတ္ပါဘူး။ သင္ဘယ္သြားသြား ၊ ဘယ္သူနဲ႔ပဲ အဆက္အသြယ္လုပ္လုပ္ လိုအပ္ရင္အကူအညီေတာင္းခံႏုိင္ဖုိ႔က အေရးတၾကီးစဥ္းစားထားရမွာပါ။

အကယ္လုိ႔သင္ဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္တည္မွဳေျပာင္းလဲသူျဖစ္ေစ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္တည္မွဳကို ကိုယ္တုိင္စူးစမ္းေနသူျဖစ္ေစ အေထာက္အပံ႕ရေအာင္ၾကိဳးစားရွာေဖြသင္႔ပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ သင္ဟာဘာမွ ထူးထူးျခားျခားမေျပာင္းလဲ ၊မထူးဆန္းဘဲ အထီးက်န္ျခင္းမရွိဘူးဆုိတာ အေၾကာင္းၾကားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ၊ေလ႔လာျခင္းေသာ္လည္းေကာင္းရေအာင္ လုပ္ပါ။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ကိုယ္႔လုိလူမ်ိဳးေတြရွိတဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ကို အြန္လုိင္းကျဖစ္ေစ ၊ သင္႔ရဲ႕ျမိဳ႕နယ္မွာျဖစ္ေစ ရွာေဖြၿပီး ေတြ႕ဆံုႏုိင္တာဟာ အကူအညီေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

Source: http://everydayfeminism.com/2015/03/i-think-i-might-be-trans/
http://us.reachout.com/facts/factsheet/exploring-gender-identity

Close

ေမြးကတည္းကပါလာတဲ႔ လိင္ျဖစ္တည္မွဳတစ္ခုကို ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵအရေျပာင္းလဲခြင္႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒေအာက္မွာ လက္ရွိခြင္႔မျပဳထားေသးပါဘူး။ ဒါ႔အျပင္ လိင္တူခ်င္းလိင္ဆက္ဆံျခင္းဟာဆုိရင္ တရားဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၇ ေအာက္မွာရွိေနေပမယ္႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကေတာ႔ ေလာေလာဆယ္မရွိေသးပါဘူး။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလုိမ်ိဳးလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းဥပေဒေတြကို ျပန္ေခ်ပဖို႔အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရွိလုိ႔ေနျပီး ယင္းအဖြဲ႔အစည္းဟာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေျပာင္းလဲခံယူခ်က္ေတြနဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းေတြကို အေသးစိတ္ေထာက္ပံ႕ေပးျခင္းေတြကိုလည္းေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ဥပေဒေျပာင္းလဲမွဳဟာ မရွိေသးဘူးဆုိေသာ္ျငားလည္း ေနာင္လာမယ္႔အနာဂတ္မွာLGBT ေတြဟာလည္း တျခားႏုိင္ငံသားေတြလုိ သာတူတန္းတူအခြင္႔အလမ္းေတြ ကာကြယ္မွဳေတြနဲ႔ ေစာင္႔ေရွာက္မွဳေတြရလာဖုိ႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင္႔ႏုိင္ပါတယ္။

လူတုိင္းမွာေမြးလာကတည္းက ကိုယ္ဘယ္သူဘယ္၀ါအျဖစ္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာျဖစ္တည္မွဳကေန အတည္တက်သတ္မွတ္ခံရၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ LGBT ေတြအတြက္ စိန္ေခၚမွဳေတြဟာ ရွိလို႔ေနပါေသးတယ္။ LGBT ေတြအတြက္ လူမွဳအသုိင္းအ၀ိုင္းမွာ ၊အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ သူတုိ႔ရပိုင္ခြင္႔ေတြကို ေတာင္းဆိုေပးေန ေထာက္ပံ႔ေပးေနတဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရွိေနပါတယ္။ သင္သာ တက္တက္ျကြျကြနဲ႔ ဂရုတစိုက္ရွာေဖြမယ္ဆုိရင္ သင္ဟာ LGBT ပဲျဖစ္ေနဦးေတာ႔ ဒီလုိအဖြဲ႔အစည္းေတြေၾကာင္႔ သင္ဟာ အဆင္ေျပၿပီး အထီးက်န္စရာမလိုဘူးဆိုတာ သိလာမွာပါ။

ေအာက္မွာေပးထားတဲ႔ လင္႔ခ္ကေတာ႔ LGBT အ၀န္းအ၀ိုင္းကို အေထာက္အပံ႔ရေအာင္ ကူညီေပးေနတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

Colors Rainbow

Colors Rainbow ဆုိတာကေတာ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ LGBT ေတြကို ခဲြျခားဆက္ဆံခံရမွဳေတြကင္းေအာင္ ၊ သူတို႔ရသင္႔ရထုိက္တဲ႔အခြင္႔အေရးတြရေအာင္ ၊ အမ်ိဳးသမီးခ်င္း လိင္ဆက္ဆံသူေတြ ၊ အမ်ိဳးသားခ်င္းလိင္ဆက္ဆံသူေတြ ၊ အမ်ိဳးသမီးေရာ အမ်ိဳးသားျဖင္႔ပါ လိင္ဆက္ဆံသူေတြ နဲ႔ ေမြးရာပါလိင္မွဆန္႔က်င္ဖက္လိင္သို႔ပံုစံကူးေျပာင္းထားသူေတြရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္းခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းေတြအဆံုုးသတ္ေပးေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနတဲ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ျပီး ဒိလူေတြကို သင္တန္းေတြပို႔ခ်ျခင္း ၊ ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ္႔ျခင္း ၊ အစုအဖြဲ႔အလုိက္ေတြ႔ဆံုပြဲေတြဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ၊ လူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲေတြေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ၊ သူတုိ႔အခြင္႔အေရးအတြက္လႊတ္ေတာ္တြင္ေတာင္းဆုိမွဳမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း နဲ႔ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ သုေတသနေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို အားသြန္ခြန္စိုက္လွဳပ္ရွားေနတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိုင္ငံတစ္၀န္းမွာ Colors Rainbow ရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အမ်ားအျပားရွိလုိ႔ေနပါတယ္။

Website: http://www.colorsrainbow.org

Email: clrburma@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/wwwcoloursrainbowcom-134874256533587

Source: http://equalitymyanmar.org/contact-us/

http://www.theguardian.com/global-development/2016/feb/02/myanmar-transgender-people-lgbt-colors-rainbow-equality

http://www.colorsrainbow.org/

Close