Lydia Cu 375 Sleek ထုတ္ကုန္မ်ား
Lydia Cu 375 Sleek

Lydia Cu 375 Sleek

*

* ရည္ညႊန္းလက္လီေရာင္းေစ်း၊ ေနရာေဒသအလိုက္ကြဲၿပားႏိုင္ပါသည္။

Lydia Cu 375 Sleek

သားအိမ္တြင္းထည္႔ပစၥည္း
ပါဝင္ပစၥည္း – ငါးရုိးပံုစံရွိ ပလပ္စတစ္တံ ႏွင့္ ရုိးတံ၏ 375 mm2 ဧရိယာကို ေၾကးနီျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားေသာ သေႏၶတားပစၥည္း

အခုဝယ္ပါ

ပစၥည္းအညႊန္း

Lydia Sleek IUD သည္ Polyethylene ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သားအိမ္တြင္းထည့္ သေႏၶတားပစၥည္းျဖစ္ျပီး ပင္မရုိးတံေနရာကို ေၾကးနီျဖင့္အုပ္ထားျပီး ေဘးတြင္ထြက္ေနေသာ လက္တံႏွစ္ဖက္တြင္ ေၾကးနီအုပ္ထားသည္။ ေၾကးနီအုပ္ထားေသာဧရိယာမွာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ 380mm2    ရွိသည္။ ေဘးရွိးလက္တံႏွစ္ခုသည္ ေကြးႏိုင္ဆန္႔ႏိုင္ျပီး သားအိမ္အတြင္းတြင္ ေနရာတက်ရွိေနေစရန္ အထူးစီမံထုတ္လုပ္ထားသည္။ ယင္း၏ပင္မရုိးတံ (Stem) ေနရာတြင္ ေၾကးနီဝိုင္ယာျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားျပီး စုစုေပါင္း ေၾကးနီဖံုးအုပ္ထားေသာ  ဧရိယာသည္ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ 375 mm2 ရွိသည္။

ေဘးႏွစ္ဖက္တြင္ရွိ လက္တံႏွစ္ဖက္သည္လည္း ေၾကးနီျဖင့္အုပ္ထားျပီး ထည့္သြင္းထားပါက သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစရန္ ဖန္တီးထားပါသည္။ Sleek IUD သည္ ပိန္သြယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမေမြးဖူးေသးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပိုသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ သည္။ ျပန္ထုတ္ရလြယ္ကူျပီး ထုတ္ျပီးသည္ႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Related Products
Lydia Copper Y

Lydia Copper Y

ဝိုင္ပံုစံ ၅ႏွစ္ခံသားအိမ္တြင္းထည့္ပစၥည္း

ၾကည့္ရန္
Lydia Copper T

Lydia Copper T

တီပံုစံ ၁၀ႏွစ္ခံသားအိမ္တြင္းထည့္ပစၥည္း

ၾကည့္ရန္