ကြန္ဒံုး

Lydia Copper Y

Lydia Copper Y

ဝိုင္ပံုစံ ၅ႏွစ္ခံသားအိမ္တြင္းထည့္ပစၥည္း

ၾကည့္ရန္
Lydia Cu 375 Sleek

Lydia Cu 375 Sleek

ငါးရုိးပံုစံ သြယ္လ်သူမ်ားအတြက္ ၅ႏွစ္ခံသားအိမ္တြင္းထည့္ပစၥည္း

ၾကည့္ရန္
Lydia Copper T

Lydia Copper T

တီပံုစံ ၁၀ႏွစ္ခံသားအိမ္တြင္းထည့္ပစၥည္း

ၾကည့္ရန္
E-Zee Check

E-Zee Check

ကိုယ္ဝန္ရွိမရွိ ဆီးစစ္ပစၥည္း

ၾကည့္ရန္
Silky Thin

Silky Thin

ပုိပါးလႊာၿပီး ပုိမိုေခ်ာေမြ႔တဲ့ ကြန္ဒံုး…

ၾကည့္ရန္
Air

Air

ပံုမွန္ကြန္ဒံုးေတြထက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပုိပပါးလႊာသည့္ကြန္ဒံုး

ၾကည့္ရန္
Kiss Easy Jel

Kiss Easy Jel

ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အထိအေတြ႕အတြက္ေခ်ာဆီ

ၾကည့္ရန္
High Motion

High Motion

လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားႏုိင္ဖို႔မီးသီးထိပ္ပံုစံကြန္ဒံုး

ၾကည့္ရန္
Ultra Dotted

Ultra Dotted

ရင္ခုန္စရာအစက္အေျပာက္ပါကြန္ဒံုး

ၾကည့္ရန္
Control

Control

အခ်ိန္ၾကာကြန္ဒံုး

ၾကည့္ရန္
Kiss Duet

Kiss Duet

ၿမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုးစံုတဲြကြန္ဒံုး

ၾကည့္ရန္
Kiss Hot Coffee

Kiss Hot Coffee

ေကာ္ဖီရနံ႔အညိဳေရာင္ကြန္ဒံုး

ၾကည့္ရန္
Kiss Classic

Kiss Classic

ေစ်းႏႈန္းအသက္သာဆံုးပန္းေရာင္ကြန္ဒံုး

ၾကည့္ရန္
Kiss Juicy Mango

Kiss Juicy Mango

သရက္သီးရနံ႔ရွိ လိေမၼာ္ေရာင္ကြန္ဒံုး

ၾကည့္ရန္
Andalan

Andalan

၃လခံသားဆက္ျခားထုိးေဆး

ၾကည့္ရန္
Lydia Rosa

Lydia Rosa

ေစ်းခ်ိဳျပီးအရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ သားဆက္ျခားေသာက္ေဆး

ၾကည့္ရန္
Lydia Clair

Lydia Clair

ဝက္ျခံသက္သာေစမည့္ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီသားဆက္ျခားေသာက္ေဆး

ၾကည့္ရန္
Lydia 1Safe Pill

Lydia 1Safe Pill

အေရးေပၚတစ္လံုးတည္းပါသားဆက္ျခားေသာက္ေဆး

ၾကည့္ရန္