shutterstock_203350465-001

ဖိုမ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး

လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာ ခႏၶာေဗဒႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး လူတိုင္းမွာ ကိုယ္စီ သိလိုတဲ့ေမးခြန္းေတြရွိတတ္ၾကပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူငယ္ေတြက သူတို႔ရဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြ အေၾကာင္းရယ္၊ အဲဒီ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြ ဘယ္လို အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာေတြရယ္ ေနာက္ျပီး သူတို႔ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြက ပံုမွန္ျဖစ္ရဲ့လားဆိုျပီး စူးစမ္းသိလိုစိတ္ေတြ ပိုျပီး ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ သင့္ရဲ့ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးစနစ္အေၾကာင္းအျပင္ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြ၊ သူတို႔ရဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အျခား ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိတဲ့ မ်ိဳးပြားျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာလိုပါက ဒီေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ဖို မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး

လိင္တံကိုက်န္းမာသန္စြမ္းေအာင္လုပ္ဖို႔ဘာလုပ္ရမလဲ

လိင္တံက်န္းမာေရးကိုကာကြယ္ဖို႔ေအာက္ပါအဆင့္ေတြအတုိင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ –

 • လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရတာဝန္သိပါ။
 • ကြန္ဒံုးသံုးပါ(သို႔မဟုတ္)စစ္ေဆးျပီးတဲ့လက္တြဲေဖာ္နဲ႔အျပန္အလွန္တစ္ဦးတည္းဆက္ဆံတဲ့ဆက္ဆံေရးကိုထိန္းသိမ္းပါကလိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါပိုးေတြနဲ႔ကင္းေဝးသြားပါတယ္။
 • ကာကြယ္ေဆးထိုးပါ။
 • အသက္၂၆ႏွစ္(သို႔မဟုတ္)၂၆ႏွစ္ထက္ပိုငယ္ရင္လိင္အဂၤါၾကြက္နုိ႔ေရာဂါပိုးကိုကာကြယ္ဖို႔လိင္အဂၤါၾကြက္ႏို႔ကာကြယ္ေဆးထုိးဖို႔စဥ္းစားပါ။ေရာဂါလကၡဏာမျပရင္ေတာင္မွသင္ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရႏိုင္ျပီးအမ်ိဳးသမီးေတြမွာလိင္အဂၤါၾကြက္ႏို႔ပိုးကသားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာကုိျဖစ္ေစပါတယ္။
 • ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆုိင္ရာလႈပ္ရွားတက္ၾကြေအာင္ေနပါ။သင့္တင့္တဲ့ကာယပိုင္းဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈေတြကလိင္တံမမာေတာင့္တာရဲ႕ဆိုးက်ိဳးကုိသိသိသာသာေလ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။
 • က်န္းမာေရးေကာင္းေအာင္ေလ့က်င့္ပါ။သင္ေရႊပန္းမျဖတ္ရရင္တန္ဆာထိပ္ဖံုးအေရျပားေအာက္ေျခကိုပံုမွန္ေရနဲ႔ဆပ္ျပာကိုသံုးျပီးေဆးေၾကာပါ။
 • ေဆးဝါးေတြကိုသိထားပါ။သံုးစြဲမယ့္ေဆးဝါးေတြနဲ႔ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြကိုဆရာဝန္နဲ႔ေဆြးေႏြးပါ။
 • စိတ္က်န္းမာေရးကိုဂရုစိုက္ပါ။စိတ္က်ျခင္းနဲ႔အျခားစိတ္ပို္င္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအေျခအေနေတြအတြက္ကုသနည္းေတြရွာေဖြပါ။
 • ေဆးလိပ္ျဖတ္ျပီးေသာက္သံုးတဲ့အရက္ပမာဏကိုကန္႔သတ္ထားပါ။သင္ေဆးလိပ္ေသာက္ရင္ပထမေျခလွမ္းအတိုင္းလုပ္ျပီးေဆးလိပ္ျဖတ္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ပါ။
 • ပံုမွန္အသံုးျပဳျခင္း-မၾကာခဏလိင္ဆက္ဆံျခင္းကလိင္တံမမာေတာင့္တာကိုထိန္းသိမ္းဖို႔ကူညီေပးပါတယ္။

မွတ္ထားရမွာကအခ်ိဳ႕လိင္တံပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာေတြကိုမကာကြယ္ႏိုင္ပါ။ေန႔စဥ္ေယာက်္ားလိင္တံကိုစစ္ေဆးျခင္းကလိ္င္တံအေျခအေနကိုသိရွိျပီးေျပာင္းလဲမႈေတြကိုေဖာ္ထုတ္ေပးပါတယ္။ပံုမွန္စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္တာကသင့္လိင္တံကိုသက္ေရာက္ေစတဲ့ျပႆနာေတြကိုအျမန္ဆံုးစစ္ေဆးေတြ႔ရွိဖို႔ကူညီေပးပါတယ္။

သင့္လိင္တံပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာေတြကိုဆရာဝန္နဲ႔ေဆြးေႏြးဖို႔အခက္အခဲျဖစ္ေနရင္သင့္က်န္းမာေရးအတြက္မရွက္ပါနဲ႔။

Source: http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/mens-health/in-depth/penis-health/art-20046175

ဘာေတြကလိင္တံက်န္းမာေရးကိုသက္ေရာက္ေစလဲ

အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာအခ်က္ေတြကလိ္င္တံက်န္းမာေရးကိုသက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေျပာင္းလဲျပီး တစ္ခ်ိဳ႕ကမေျပာင္းလဲႏိုင္ပါ။ ဥပမာ-

 • အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံျခင္း-သင္အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခါလိ္င္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါပိုးေတြကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။
 • ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ဆီးခ်ိဳေရာဂါဆီးခ်ိဳေၾကာင့္ကန္႔သတ္ထားတဲ့ေသြးစီးဆင္းမႈနဲ႔ေသြးေၾကာတင္းလာတာေတြကလိင္တံမမာေတာင့္မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္တာေတြျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ေသခ်ာတဲ့ေဆးဝါးေတြနဲ႔ကုသမႈနည္းမ်ား

ေသခ်ာတဲ့ေဆးဝါးေတြနဲ႔ကုသမႈနည္းေတြကသင့္လိင္တံက်န္းမာေရးကိုသက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ဥပမာအားျဖင့္ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာကုသနည္းအတြက္ဆီးက်ိတ္နဲ႔အနီးနားတစ္သ်ွဴးေတြကိုခြဲထုတ္ဖယ္ရွားတဲ့အခါဆီးမထိန္းႏိုင္တာေတြ၊လိင္တံမမာေတာင့္ႏိုင္တာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

 • ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကလိင္တံမမာေတာင့္တာရဲဆိုးက်ိဳးကိုႏွစ္ဆျဖစ္ေစပါတယ္။

 • ေဟာ္မုန္းအဆင့္

ေဟာ္မုန္းမညီမ်ွမႈေတြျဖစ္တဲ့တက္စတိုစတီရုန္းခ်ိဳ႕တဲ့မႈနဲ႔ပရုိလက္တင္ေဟာ္မုန္းအလြန္မ်ားတာေတြကလိင္တံမမာေတာင့္တာမစြမ္းေဆာင္ႏိုင္တာေတြနဲ႔ဆက္စပ္ေနပါတယ္။

 • စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား

စိတ္က်တာေတြျဖစ္ေစပါတယ္။လိင္တံမာေတာင့္တဲ့ျပႆနာေတြနဲ႔ေတြ႔ၾကံဳဖူးရင္ေနာက္တခါထပ္ျဖစ္မွာမ်ိဳးစိုးရိမ္ပူပန္တာမ်ိဳးစိတ္က်တာမ်ိဳးျဖစ္ေစပါတယ္။ပန္းေသပန္းညိႈးျဖစ္ေစတာကိုဦးတည္ေနပါတယ္။ဒဏ္ရာျဖစ္တဲ့ကေလးလိင္အၾကမ္းဖက္ခံရတာကလိ္င္ဆက္ဆံမႈနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့နာက်င္မႈကိုျဖစ္ေစပါတယ္။

 • အာရုံေၾကာပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ား

ေလျဖတ္ျခင္း၊ေက်ာရုိးတိုင္နဲ႔ေနာက္ေက်ာနာက်င္မႈမ်ား၊ခက္မာမႈျပႆနာေတြနဲ႔ရူးသြပ္မႈေတြကဦးေႏွာက္မွလိင္တံဆီသို႔အာရုံေၾကာတံု႔ျပန္မႈေတြေျပာင္းေရႊ႕တာကိုသက္ေရာက္ေစႏိုင္ျပီးလိင္တံမမာေတာင့္တာကိုျဖစ္ေစပါတယ္။

 • အသက္ၾကီးလာျခင္း

သင္အသက္ၾကီးလာတာနဲ႔တက္စတိုစတီရုန္းအဆင့္ကပံုမွန္အားျဖင့္က်ဆင္းလာပါတယ္။အဲဒါကလိ္င္မႈေရးရာစိတ္ဝင္စားမႈကိုေလ်ာ့က်ေစျပီးလိင္တံမာေတာင့္ေအာင္လုပ္ဖို႔လႈံ႔ေဆာ္မႈအမ်ားၾကီးလိုအပ္ျပီးေနာက္ထပ္လိ္င္တံမမာေတာင့္ေအာင္မလုပ္ခင္အတင္းအက်ပ္သုက္ရည္စြန္႔ထုတ္ဖို႔နည္းလာျပီးအခ်ိန္လည္းပိုလိုအပ္ပါတယ္။

 • အဓမၼခက္ခက္ခဲခဲလိင္ဆက္ဆံျခင္း(သို႔မဟုတ္)မိမိကိုယ္ကိုကာမဆႏၵအာသာေျဖျခင္း

လိင္တံမာေတာင့္ေနစဥ္အေတာအတြင္းလိ္င္တံကရုတ္တရက္အတင္းအက်ပ္ေကြးခံရတဲ့အခါလိင္တံက်ိဳးပဲ့တာေတြျဖစ္ေစပါတယ္။လိင္တံက်ိဳးပဲ့တာကရွားေပမဲ့ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

လိင္တံျပႆနာရဲ႕လကၡဏာေတြကဘာလဲ

သင့္မွာေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာေတြရွိရင္ဆရာဝန္နဲ႔တတ္ႏိုင္သမ်ွအျမန္ဆံုးညိႈႏႈိင္းတိုင္ပင္ပါ။

 • သုက္ရည္စြန္႔ထုတ္မႈေျပာင္းလဲျခင္း
 • ဆီးသြားတဲ့အခါသုက္ရည္စြန္႔ထုတ္တဲ့အခါေသြးပါျခင္း
 • လိင္တံအဂၤါမွာၾကြက္ႏို႔၊အဖုအပိမ့္၊အနာနဲ႔ယားနာမ်ားျဖစ္ျခင္း

ေကြးေနတဲ့လိင္တံကလိင္ဆက္ဆံရာမွာနာက်င္တာေတြ၊အေႏွာင့္အယွက္ေတြျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆီးသြားတဲ့အခါ(သို႔မဟုတ္)ဆီးအိတ္မွာဘာမွမရွိပဲဆီးသြားဖို႔လႈံ႕ေဆာ္တဲ့အခါပူေလာင္ေနတဲ့အထိအေတြ႔ ၊ လိင္တံဒဏ္ရာရျပီးေနာက္ျပင္းျပင္းထန္ထန္နာက်င္ျခင္း၊

Close

အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ သားဆက္ျခားဆိုင္ရာက်န္းမာေရး စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေဝွးေစ့ ကိုယ္တုိင္စစ္ေဆးျခင္း (TSE)

ေဝွးေစ့ကို ကုိုယ္တုိင္စစ္ေဆးျခင္းဟာ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ၄င္းတုိ္႕ ေဝွးေစ့ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး အသားလံုးေတြ အသားမာေတြ႐ွိမ႐ွိဆိုတာကုိ ကုိယ္တုိင္စစ္ေဆးဖို႕အတြက္ လြယ္ကူေသာ နည္းလမ္း တစ္ခု ျဖစ္ပါ တယ္။ အသားလံုးဟာ ကပၸယ္အိတ္ကင္ဆာအတြက္ ပထမဆံုးေရာဂါ လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။

ေဝွးေစ့ ကင္ဆာဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အျဖစ္နည္းေပမယ့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၃၅ ႏွစ္ အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ေတာ့ အျဖစ္အမ်ားဆံုးကင္ဆာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ TSE စစ္ေဆးမႈကို တစ္လ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကိုယ့္ကပၸယ္အိတ္ (ေဝွးေစ့) ရဲ႕ ပံုစံ၊ အရြယ္အစားအားသိႏုိင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ပံုမံမဟုတ္တာေတြ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ခုခုထူးျခားလာတာရွိရင္ လြယ္လြယ္ကူကူ သိႏုိင္ပါတယ္။

TSE ကိုေအာက္ပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္လို႕ရပါတယ္

၁။ ေရခ်ိဳးၿပီးခါစ ေဝွးေစ့ ေလ်ာ့တြဲတြဲျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ စမ္းသပ္လုိ႕အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆုိ္
ရင္၊ မွန္ေ႐ွ႕မွာရပ္ပါ။ ကပၸယ္အိတ္တစ္ခုလံုးမွာ ေရာင္ရမ္းျခင္း႐ွိမ႐ွိစစ္ပါ။

၂။ ေဝွးေစ့တစ္ခုစီကုိ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္စစ္ေဆးပါ။ လက္ခလယ္နဲ႕ လက္ညိဳးကို ေဝွးေစ့ေအာက္တြင္ထားၿပီး လက္မကို အေပၚမွာထားပါ။ တင္းတင္းေလးျဖစ္ေနပါေစ၊ ဒါေပမယ့္ ေဝွးေစ့ရဲ႕ပတ္လည္ေခ်ာေမြ႕မႈ၊ ၾကမ္းတမ္း
မႈအေနအထားမ်ား (သို႕မဟုတ္) မ်က္ႏွုာျပင္ေပၚမွာ႐ွိတဲ့ တျခားပံုမွန္မဟုတ္တာေတြကိုခံစားသိႏိုင္ဖို႕အတြက္
လက္မနဲ႕ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားၾကားတြင္ ေဝွးေစ့ကုိ ညင္ညင္သာသာေလးလိွမ့္ေပးပါ။

၃။ သင့္ရဲ႕ (Epididymis) ႏူးညံ့ေသာ၊ ေဝွးေစ့ေနာက္ဘက္မွာရွိတဲ့ ႀကိဳးကဲ့သုိ႕ျပြန္ေလးအား႐ွာလိုက္ပါ။ ထိုဟာကသင္နဲ႕ရင္းႏွီးၿပီးသာဆုိရင္ေတာ့၊ သံသယရွိတဲ့အသားမာတုိ႕၊ အသားလံုးတို႕နဲ႕ပက္သက္ၿပီး သင္မ မွားႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

တစ္ခုခုေျပာင္းလဲေနတာတုိ႕၊ ပံုမွန္မဟုတ္တာတုိ႕သတိထားမိရင္ေတာ့၊ ဆရာဝန္နဲ႕အျမန္ဆံုးျပပါ။

လိင္ဆက္ဆံမႈမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား (STIs)

ယခုလက္ရွိ သင္ဟာလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဆက္ဆံမႈေတြရွိေနတာ (သို႕မဟုတ္) အခုမွစဖုိ႕လုပ္ေနၿပီး၊ သင့္က်န္းမာ
ေရးအေျခအေနအား သိလုိလွ်င္ STIs စစ္ေဆးမႈလုပ္ေဆာင္တာဟာ စိတ္ကူးေကာင္းတစ္ခုပါ။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္
ျဖစ္၊ ေရာဂါလကၡဏာမျပေသးသေရြ႕ေတာ့ မလုိအပ္ပါဘူး။ STIs နဲ႕ပက္သက္ၿပီး ဒီမွာေလ့လာပါ။
သင္ဟာ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ STI ပံုမွန္စစ္ေဆးဖို႕အႀကံ
ျပဳလုိပါတယ္။

Source: http://www.webmd.com/sexual-conditions/mens-sexual-problems?page=2#4

Close

အခ်ိဳ႕အိမ္ေထာင္သည္စံုတြဲေတြမွာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔အခက္အခဲေတြၾကံဳေတြ႔တတ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ ၾကိဳးစားတာတစ္ႏွစ္မေအာင္ျမင္ရင္ ျမံဳတယ္လို႔ယူဆပါတယ္။ စံုတြဲ (၁ဝ) တဲြမွာ ကေလးမရတာမ်ိဳးၾကံဳရတာ တစ္တဲြထက္ပိုႏိုင္ပါတယ္။

သားျမံဳတာက အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ျပႆနာလို႔ ထင္ၾကတယ္။အမ်ိဳးသားေတြမွာလည္းမ်ိဳးပြားျခင္းျပႆနာေတြရွိပါတယ္။စံုတြဲတစ္တြဲမွာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔အခက္အခဲရွိတဲ့အခါျပႆနာကအမ်ိဳးသားျမံဳတာျဖစ္ႏိုင္သလိုအမ်ိဳးသမီးျမံဳတာလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္အိမ္ေထာင္သည္စံုတြဲေတြမွာကေလးမရတာေတြရွိလာတဲ့အခါအမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ေယာက္စလံုး ကိုယ္ဝန္မရျခင္းရဲ့ ျပႆနာကို စစ္ေဆးမႈခံယူရပါတယ္။

ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔တစ္ႏွစ္ေလာက္အခ်ိန္ယူရတယ္ဆိုတာသိဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။ဒါကပံုမွန္ပါပဲ။ဆရာဝန္အမ်ားစုကသားျမံဳျခင္းစစ္ေဆးမႈမခံယူခင္တစ္ႏွစ္ေလာက္ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔အၾကံဳျပဳထားပါတယ္။သင္နဲ႔သင့္အေဖာ္ကိုယ္ဝန္ရဖို႔တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ၾကိဳးစားေနရင္ဆရာဝန္နဲ႔သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုပါ။

အခ်ိဳ႕က်န္းမာေရးျပႆနာေတြက အမ်ိဳးသားရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့နည္းတတ္ပါတယ္။သင့္မွာ ယခင္က ေအာက္ပါေရာဂါမ်ိဴးရွိခဲ့ဖူးရင္ဆရာဝန္နဲ႔မၾကာခင္သြားေရာက္ျပသပါ။

 • သားအိမ္အလံုးမ်ား
 • ကပ္ပယ္အိတ္နဲ႔ေဝွးေစ့မွာ ဒဏ္ရာရျခင္း
 • ေယာက်ာ္း လိင္တံမာေတာင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ျပႆနာမ်ား
 • သုက္ရည္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာျပႆနာမ်ား

ေယာက်္ားသားျမံဳျခင္းမွာ အေၾကာင္းရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ျခင္းရဲ႕ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့အေၾကာင္းရင္းကေတာ့သုက္ေကာင္ေတြနဲ႔ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ (ထြက္တဲ့သုက္ေကာင္ပမာဏနဲ႔သုက္ေကာင္ရဲ႕အရည္အေသြးေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။) သုက္ေကာင္ေတြနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ျပႆနာေတြထဲမွာ

 • သုက္ေကာင္ထြက္မႈနည္းျခင္း
 • လ်င္ျမန္စြာ မလႈပ္ရွားႏိုင္ေသာသုက္ေကာင္မ်ား (သားဥဆီမေရာက္ခင္သုက္ေကာင္ေသသြားျခင္း)
 • မွန္မွန္ကန္ကန္မျဖစ္ေပၚေသာသုက္ေကာင္မ်ား
 • အလြန္ထူပ်စ္ေသာအျဖဴေရာင္အရည္ထြက္လာျခင္း(အရည္ထဲမွာသုက္ေကာင္ေတြလြယ္လြယ္ကူကူမလႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း)
 • သုက္ေကာင္မရွိျခင္း

သုက္ေကာင္နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ျပႆနာေတြက သုက္ေကာင္ျဖစ္ေစတဲ့ေဟာ္မုန္းအနည္းအမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

အမ်ိဳးသားသားျမံဳျခင္းရဲ႕အျခားအေၾကာင္းရင္းကသုက္ရည္အျပင္စြန္႔ထုတ္ျခင္းျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္ေတြမွာေယာက်္ားမ်ိဳးပြားအဂၤါထဲကျပြန္ေတြဟာပိတ္ဆို႔ထားပါတယ္။အဲဒီလိုဆိုရင္သုက္ရည္အျပင္စြန္႔ထုတ္ဖို႔အခက္အခဲရွိႏိုင္ျပီးကာမဆႏၵအျမင့္ဆံုးအခ်ိန္ေရာက္ရွိတဲ့အခါဘာမွထြက္မလာပါဘူး။အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္ေတြမွာကေလးမရတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီးသိႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းရင္းမရွိပါဘူး။ဒါကိုရွင္းျပလို႔မရတဲ့သားျမံဳျခင္းလို႔ေခၚပါတယ္။ ဒါဟာအလြန္စိတ္ရႈပ္ေထြးစရာေကာင္းတဲ့ေရာဂါရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့သင့္မွာမရွင္းျပႏိုင္တဲ့အမ်ိဳးသားသားျမံဳတာကိုစစ္ေဆးေတြ႔ရွိထားရင္သင့္မွာကုသမႈနည္းလမ္းေတြရွိပါေသးတယ္။

ကင္ဆာေရာင္ျခည္ကုသမႈ၊မူးယစ္ေဆးဝါး၊အရက္ေသစာအလြန္အကၽြံသံုးစြဲမႈနဲ႔စီးကရက္ေသာက္သံုးမႈ၊ပိုးသတ္ေဆးနဲ႔ခဲမ်ားမၾကာခဏထိေတြ႔မႈ၊ကပ္ပယ္အိတ္နဲ႔ေဝွးေစ့ေတြမွာဒဏ္ရာရရွိမႈအစရွိတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကသားျမံဳတာကိုတိုးလာေစပါတယ္။

ကေလးမရတာကစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျပီးေၾကာက္လန္႔ဖြယ္ရာျပႆနာျဖစ္ေပမဲ့ကုသမႈရနိုင္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအမ်ိဳးသားသားျမံဳျခင္းအတြက္ေဟာ္မုန္းေဆးဝါးကုသခံယူမႈကကုသမႈအရွိဆံုးျဖစ္ပါတယ္။စံုတြဲေတြကိုယ္ဝန္ရေအာင္ကူညီဖို႔အတြက္သဘာဝအတိုင္းမဟုတ္ပဲဖန္တီးလုပ္ထားတဲ့မ်ိဳးေစ့ခ်ျခင္းကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။အမ်ိဳးသားမွသုက္ေကာင္ထုတ္ယူတဲ့အခါသုက္ရည္မွက်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့သုက္ေကာင္ကိုခြဲထုတ္္ဖို႔သန္႔စင္ေဆးေၾကာျပီးသားအိမ္ထဲကိုထည့္သြင္းေပးရပါတယ္။အဲ့လိုထည့္တာကသုက္ေကာင္ေတြသားဥနဲ႔ပိုနီးကပ္ေစပါတယ္။သုက္ေကာင္သားဥဆီေရာက္ဖို႔အခ်ိန္နဲ႔အကြာအေဝးကိုေလ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ခြဲစိတ္ကုသမႈကိုကုသမႈအေနနဲ႔သံုးႏိုင္္ေပမဲ့ဒီနည္းလမ္းကမ်ားေသာအားျဖင့္ကုန္က်မႈပိုမ်ားပါတယ္။

အမ်ိဳးသားသားျမံဳျခင္းမွာ အေၾကာင္းရင္းေပၚမူတည္ျပီး ကုသမႈခံယူျခင္းၾကာခ်ိန္ကာလနဲ႔ အမ်ိဳးအစား ေျပာင္းလဲပါတယ္။

သင့္မွာ ကိုယ္ဝန္မရႏိုင္ဘူး၊ သားျမံဳတယ္လို႔ ခံစားေနရပါကဆရာဝန္နဲ႔တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

Source: https://www.plannedparenthood.org/learn/men/male-infertility#sthash.7CYcRFnN.dpuf

Close

ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ

ဆီးက်ိတ္ကင္္ဆာကအမ်ိဳးသားေတြအတြက္အျဖစ္မ်ားဆံုးကင္ဆာေရာဂါတခုျဖစ္ပါတယ္။ဆီးက်ိတ္မွာအႏၱရာယ္ရွိတဲ့အက်ိတ္ျဖစ္ပါတယ္။အမ်ိဳးသားအမ်ားစုမွာကင္ဆာကေႏွးေႏွးလည္းၾကီးထြားလာပါတယ္။ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာရွိတဲ့အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ဒီေရာဂါရွိတယ္ဆိုတာမသိၾကပါဘူး။အေစာပိုင္းဆီးက်ိတ္ကင္ဆာကဆီးက်ိတ္ဂလင္းကိုယ္တိုင္ျဖစ္တာပါ။ဒီကင္ဆာအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေနတဲ့အမ်ိဳးသားအမ်ားစုကဘာျပႆနာမွမရွိပဲႏွစ္အၾကာၾကီးေနႏိုင္ပါတယ္။

ေဝွးေစ့ကင္ဆာ

ေဝွးေစ့ကင္ဆာဆိုတာအမ်ိဳးသားတေယာက္ရဲ႕ေဝွးေစ့မွာရွိတဲ့ကင္ဆာျဖစ္ေပၚတာပါ။အျခားကင္ဆာအမ်ိဳးအစားနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ေဝွးေစ့ကင္ဆာကရွားပါတယ္။

ေဝွးေစ့ကင္ဆာကေႏွးေႏွးျမန္ျမန္ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္ပါတယ္။ေဝွးေစ့ကင္ဆာကမ်ားေသာအားျဖင့္ေသြးျဖဴဆဲလ္ပါတဲ့ကိုယ္တြင္းထြက္အရည္ၾကည္အဖုငယ္အနီးနား၊အဆုတ္၊အသည္း၊အရုိးေတြနဲ႔ဦးေႏွာက္ေတြကိုပ်ံ႕ႏွံ႔ပါတယ္။

ကင္ဆာကေဝွးေစ့ထက္ေက်ာ္လြန္ရင္ေတာင္မွေဝွးေစ့ကင္ဆာကိုကုသလို႔ရပါတယ္။ေဝွးေစ့ကင္ဆာအဆင့္နဲ႔အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီးကုသနည္းအမ်ားၾကီးထဲမွတခု(သို႔မဟုတ္)ေပါင္းစပ္ကုသနည္းေတြကိုလည္းသံုးႏိုင္ပါတယ္။ပံုမွန္ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေဝွးေစ့စမ္းသပ္ျခင္းကေဝွးေစ့ကင္ဆာကုသနည္းေအာင္ျမင္ဖို႔အခြင့္ေရးအမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့အခါကင္ဆာေစာေစာစီးစီးၾကီးထြားမႈကိုေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ေယာက်ာ္းလိင္တံကင္ဆာ

ေယာက်္ားလိင္တံကင္ဆာကတန္ဆာထိပ္ဖံုးအေရျပား၊ထိပ္ဖ်ားပိုင္းနဲ႔အတံကိုယ္ထည္ပိုင္းေပၚမွာအနာေတြျဖစ္လာတာနဲ႔စတင္ျပီးအရည္အိတ္ေတြစီးက်လာျပီးၾကြက္ႏို႔လိုမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာတာကရွားပါးတဲ့ျဖစ္ႏိုင္ေခ်တခုျဖစ္ပါတယ္။

လိင္အဂၤါၾကြက္ႏို႔ပိုးကူးစက္ျခင္းကေယာက်ာ္းလိင္တံကင္ဆာၾကီးထြားလာမႈရဲ႕ဆိုးက်ိဳးကိုတိုးလာေစတာေၾကာင့္လိင္ဆက္ဆံေနစဥ္အေတာအတြင္းကြန္ဒံုးအသံုးျပဳဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။

ေမြးတုန္းကေရႊပန္းမျဖတ္ရေသးတဲ့အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ေယာက်္ားလိင္တံကင္ဆာၾကီးထြားလာမႈႏႈန္းကိုတိုးလာေစပါတယ္။

ေယာက်္ားလိင္တံကင္ဆာရဲ႕ေရာဂါလကၡဏာေတြမွာနာက်င္တာေတြ၊အရည္စီးဆင္းမႈေတြနဲ႔ေသြးထြက္တာေတြပါဝင္ပါတယ္။

ဒါကေယာက်္ားလိင္တံကင္ဆာကိုျဖစ္ေစတဲ့ေရာဂါလကၡဏာေတြျဖစ္ျပီးေအာက္ပါအရာေတြျဖစ္ေနရင္ဆရာဝန္နဲ႔သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုပါ။

 • လိင္တံေပၚမွာနီျမန္းတာေတြ၊ယားယံတာေတြ၊နာက်င္တာေတြ
 • လိင္တံေပၚမွာအဖု၊အခဲျဖစ္တာေတြ

လိင္တံကင္ဆာကိုရွာေဖြစစ္ေဆးဖို႔ေယာက်္ားလိင္တံကိုစစ္ေဆးတဲ့စမ္းသပ္နည္းေတြက္ိုအသံုးျပဳပါ။

Close

သုက္ေနာက္ျပန္စီးျခင္း

33333333333

ကာမဆက္ဆံမႈၿပီးေျမာက္ခ်ိန္အေတာအတြင္း သုတ္ေသြးဟာ က်ားတန္ဆာကေနထြက္လာရမယ့္ အစား ဆီးအိမ္အတြင္းကို ဝင္ေရာက္သြားတဲ့အခါ သုက္ေနာက္ျပန္စီးျခင္း ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ လိင္ဆက္ဆံမႈအထြဋ္အထိပ္ကိုေရာက္ေနေပမယ့္ အနည္းငယ္သာ (ဒါမွမဟုတ္) လံုးဝ သုတ္ေသြးမလႊတ္ႏိုင္တာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၎ကို ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ကာမဆက္ဆံမႈၿပီးေျမာက္ျခင္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ သုက္ေနာက္ျပန္စီးျခင္းဟာ အႏၱရာယ္မရွိေပမယ့္လည္း အမ်ိဳးသားျမံဳျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ သုက္ေနာက္ျပန္စီးျခင္း ကုသမႈနည္းလမ္းကေတာ့ ျမံဳျခင္းကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေအာင္လုပ္ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

ျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား

ဆီႁပြန္ႏွင့္ ေဝွးေစ့မ်ားအရင္က ခဲြစိတ္မႈခံယူခဲ့ျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳးေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ ကုသဖို႔အသံုးျပဳတဲ့ ေဆးဝါးေတြ အပါအဝင္ တခ်ိဳ႕ေသာေဆးကုသမႈမ်ား (ေသြးတိုးျခင္း) နဲ႔တခ်ိဳ႕ေသာ ခံစားမႈကိုေျပာင္းလဲေစတဲ့ ေဆးဝါးေတြေၾကာင့္ သုက္ေနာက္ျပန္စီးျခင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။

အဲ့ဒီ့အေျခအေနဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ခဲေပမယ့္လည္း ဆီးအိမ္အတြင္းသုတ္ေသြးရွိေနျခင္းဟာ အႏၱရာယ္မရွိပါဘူး။ ၎သုတ္ေသြးဟာ ဆီးနဲ႔ေရာၿပီး သာမန္ဆီးသြားျခင္းအျဖစ္ ခႏၶာကိုယ္ကေန စြန္႔ထြက္သြားပါတယ္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိတဲ့အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ လိင္အဂၤါဆိုင္ရာဆီးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ဆြဲဆန္႔ေသာခြဲစိပ္မႈ ျပဳလုပ္ထားသူေတြဟာ အဆိုပါအေျခအေနျဖစ္ေပၚဖို႔အတြက္ ျမင့္မားတဲ့အခြင့္အေရးရွိပါတယ္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

 • သုတ္လႊတ္စဥ္ အမ်ိဳးသားလိင္တံဆာေပါက္မွ သုတ္ေသြး အနည္းငယ္သာစြန္႔ထုတ္ျခင္း (သို႔) စြန္႔ထုတ္မႈမရွိျခင္း။
 • ကေလးမရျခင္း
 • လိင္ခံစားမႈအထြဋ္အထိတ္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဆီးသြားစဥ္အေရာင္ညစ္ေနျခင္း

ကုသမႈ

တကယ္လို႔ သုက္ေနာက္ျပန္စီးျခင္းဟာ ေဆးဝါးေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါက ေဆးဆက္မေသာက္တာက အေျခအေနကို ေျဖရွင္းေကာင္း ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေတြေၾကာင့္ (ဒါမွမဟုတ္) ဆီးလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္၍ခြဲစိတ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ သုက္ေနာက္ျပန္စီးျခင္းအမ်ိဳးအစားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔တူတဲ့ epinephrine (pseudoephedrine (ဒါမွမဟုတ္) imipramine ကဲ့သို႔ေသာ) အသံုးျပဳျခင္းကို တုန္႔ျပန္ေကာင္းတုန္႔ျပန္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Sources: http://www.webmd.com/sexual-conditions/retrograde-ejaculation

http://ow.ly/G2n9302BLty

သုတ္လႊတ္မႈေနာက္က်ျခင္း

2222222222

အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာလႈံေဆာ္မႈေတြကို မိနစ္ ၃၀ ထက္မနည္း ၾကာတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သုတ္လႊတ္ၾကာျခင္းဆိုတဲ့ ျပသနာ ရွိေနၿပီလို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသားေတြဟာ ကို္ယ္တိုင္အာသာေျဖျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) ပါးစပ္ျဖင့္လႈံေဆာ္ျခင္းနဲ႔သာ သုတ္လႊတ္ႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ လံုးဝသုတ္မလႊတ္ႏိုင္ပါ။

ရာသက္ပန္ သုတ္လႊတ္ေႏွးတဲ့ ျပႆနာဟာ အေျခအေနအရ သုက္လႊတ္ေႏွးတဲ့ျပသနာနဲ႔ ကြာျခားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသားေတြဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနအားလံုးမွာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ သုတ္လႊတ္ေႏွးတဲ့ ျပႆနာရွိပါတယ္။ တျခားအမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ၎ဟာ ေသခ်ာတဲ့အေဖာ္ (ဒါမွမဟုတ္) ေသခ်ာတဲ့အေျခအေနေတြမွာသာ ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ ၎ကို “အေျခအေနအရ သုတ္လႊတ္မႈေႏွာင့္ေႏွးျခင္း” ဟု သိရွိၾကပါတယ္။

ရွားပါးတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ႏွလံုးေရာဂါ (ဒါမွမဟုတ္) ဆီးခ်ိဳေရာဂါေတြလိုမ်ိဳး ဆိုးရြားလာတဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြရဲ႕လကၡဏာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေသာကေတြ၊ နာတာရွည္က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြနဲ႔ ေဆးကုသမႈကိုတုန္႔ျပန္ ျခင္းေတြအပါအဝင္ သုက္လႊတ္ေႏွးဖို႔အတြက္ အလားအလာရွိတဲ့ တျခားေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။

သုက္လႊတ္ေႏွးျခင္း ရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းရင္းေတြဟာ စိတ္ဒဏ္ရာအေတြ႕အၾကံဳအရ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ (ဒါမွမဟုတ္) ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာတားျမစ္ခ်က္ေတြဟာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို ဆိုးရြားတဲ့အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈေပးႏိုင္ပါတယ္။ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းနဲ႔ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း ႏွစ္ခုစလံုးဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္ဆႏၵကို ခ်ဳပ္တည္းထားေစႏိုင္ၿပီး သုက္လႊတ္ေႏွးေစတဲ့ ရလာဒ္ကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ့္အေဖာ္နဲ႔ အဆင္မေျပတာ၊ ဆက္ဆံေရးအဆင္မေျပတာ၊ ေဒါသႀကီးတာေတြက သုက္လႊတ္ေႏွးျခင္း ျပသနာကို ပိုဆိုးေစပါတယ္။ မိမိစိတ္ကူးပံုေဖာ္ထားတဲ့ ကာမဆက္ဆံမႈအတိုင္း မိမိအေဖာ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ကြားျခားေနလို႔ စိတ္ပ်က္ေနရင္လည္း သုက္လႊတ္ေႏွးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာရွိတဲ့အမ်ိဳးသားေတြဟာ အေဖာ္နဲ႔ လႈံ႕ေဆာ္တဲ့အေတာအတြင္းမဟုတ္ပဲ လက္နဲ႔တစ္ကိုယ္ရည္အာသာေျဖေနစဥ္အတြင္းမွာဘဲ သုတ္လႊတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေသခ်ာတဲ့ဓာတုပစၥည္းေတြဟာ သုတ္လႊတ္ျခင္းနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့နာဗ့္ေၾကာေတြကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အေဖာ္ပါပါ၊ မပါပါ သုတ္လႊတ္ျခင္းကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ေအာက္ပါေဆးကုသျခင္းေတြဟာ DE ကိုျဖစ္ပြားေစပါတယ္။

 • စိတ္က်ေရာဂါေဆးမ်ား
 • စိတ္ေရာဂါေဆးမ်ား
 • ေသြးတိုးျခင္းအတြက္ ေဆးကုသျခင္းမ်ား
 • ဆီးရႊင္ေဆးမ်ား
 • အရက္

ခြဲစိတ္မႈမ်ား (ဒါမွမဟုတ္) စိတ္ဒဏ္ရာဟာလည္း သုက္လႊတ္ေႏွးျခင္းကိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

သုက္လႊတ္ေႏွးျခင္းျဖစ္ပြားေစတဲ့ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းရင္းေတြမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြ ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။

 • ေက်ာရိုး (သို႔) က်ားတန္ဆာရွိ နာဗ့္ေၾကာမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း
 • နာဗ့္ေၾကာမ်ားကိုထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည္ ေသခ်ာသည့္အဖိုသုတ္ရည္ဂလင္းဆိုင္ရာခြဲစိတ္မႈ မ်ား
 • က်ားတန္ဆာဝန္းက်င္ရွိေသြးဖိအားကိုဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ ႏွလံုးေရာဂါ
 • ကူးစက္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အဖိုသုတ္ရည္ဂလင္း (သို႔) ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာကူးစက္မႈမ်ား
 • နာဗ့္ေၾကာဆိုင္ရာ (သို႔) ေလျဖတ္ျခင္း
 • သိုင္းရြိဳက္ဟိုမုန္းနိမ့္ေနျခင္း
 • တက္စ္အိုစရုန္းအဆင့္မ်ားနိမ့္ေနျခင္း
 • သုတ္လႊတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေႏွာက္ယွက္ႏိုင္သည့္ ေမြးရာပါခ်ိဳ႕တဲ့မႈရွိျခင္း

ယာယီသုတ္လႊတ္ျခင္းျပႆနာဟာ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းနဲ႔ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းကိုျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ၎ဟာ အေျခခံရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္းကို ေျဖရွင္းၿပီးရင္ေတာင္မွ ျပန္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။

ကုသမႈမ်ား

ကုသမႈဟာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းေပၚမွာမူတည္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင့္မွာ ရာသက္ပန္ျပ ႆနာေတြရွိေနတဲ့အခါ (ဒါမွမဟုတ္) လံုးဝသုတ္မလႊတ္ဖူးတဲ့အခါ သင့္မွာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု ေမြးရာပါခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေန၊ မေနကို ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာပါရဂူမွ ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သင္ရဲ႕သမားေတာ္မွ ေဆးကုသျခင္းဟာ အေၾကာင္းရင္းဟုတ္၊ မဟုတ္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ပြားၿပီးပါက သင့္ရဲ႕ေဆးကုသျခင္းကို ျပန္လည္ထိန္းညွိမႈေတြ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး ေရာဂါလကၡဏာရပ္ေတြကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ေသာေဆးကုသျခင္းေတြက သုက္လႊတ္ေႏွးျခင္းကို  အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔သံုးေပမယ့္ ၎အတြက္ ဘာတစ္ခုကိုမွ သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ဖို႔လိုပါတယ္။

Sources:

http://ow.ly/bbc7302zv42

သုတ္လႊတ္ေစာျခင္း

premature-ejaculation

သုတ္လႊတ္ေစာျခင္းဟာ လိင္ဆက္ဆံမႈမၿပီးမီ (ဒါမွမဟုတ္) ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္း မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပဲ သုတ္ လႊတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လိင္ဆက္ဆံသူႏွစ္ဦးစလံုးစိတ္ေက်နပ္မႈမရျခင္းျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါက အမ်ိဳးသားလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုယ္ အဂၤါအစိ္တ္အပိုင္းတစ္ခုခုခ်ိဳ႕ယြင္းေနတဲ့အေၾကာင္းက  ေတြ႕ရအမ်ားဆံုး ပံုစံေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳး သားတိုင္းကို ၎တို႔ဘဝရဲ႕အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား

သုက္လႊတ္ေစာျခင္းရဲ႕အျဖစ္အပ်က္အမ်ားစုမွာ ရွင္းလင္းတဲ့အေၾကာင္းရင္းမရွိပါဘူး။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ ရာအေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ အသက္အရြယ္အရ အမ်ိဳးသားေတြဟာ ထိန္းအားေကာင္းဖို႔ တနည္းအားျဖင့္ သုတ္လႊတ္တာကို ထိန္းခ်ဳပ္ေႏွာင့္ေႏွးေစဖို႔ သင္ယူၾကပါတယ္။ ေစာ၍သုတ္လႊတ္ျခင္းဟာ ဆက္ဆံေဖာ္အသစ္နဲ႔ ျဖစ္ပြားတတ္ပါတယ္။ ၎ဟာ ေသခ်ာတဲ့လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခအေနေတြမွာသာ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္ (ဒါမွမဟုတ္) သုက္မလႊတ္တာၾကာလို႔လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရင္ အမ်ားစုက စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ အျပစ္ရွိသလိုခံစားရျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းလိုမ်ိဳး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ ဟိုမုန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) ေဆးဝါးေတြရဲ႕ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးလိုမ်ိဳး ေဆးပညာဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ေနႏိုင္ပါတယ္။

လကၡဏာရပ္မ်ား

အဓိကေရာဂါလကၡဏာရပ္ဟာ ကာမစပ္ယွက္မႈစတင္ျခင္းမတိုင္မီ (ဒါမွမဟုတ္) စတင္ၿပီးခ်က္ျခင္း မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပဲသုတ္လႊတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သုတ္လႊတ္ျခင္းဟာ အနည္းငယ္ေသာလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈံေဆာ္မႈနဲ႔ ထိုသူဆႏၵမရွိမီကတည္းက ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။

ကုသမႈမ်ား

သုက္လႊတ္ေစာျခင္းရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၎ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ပိုမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာတတ္ပါတယ္။ ကုသမႈမလိုအပ္တတ္ပါဘူး။ ေလ့က်င့္မႈအနားယူျခင္းနည္းလမ္းေတြ (ဒါမွမဟုတ္) အတူေနစဥ္ အာ႐ံုလဲြျခင္းနည္းလမ္းေတြကိုအသံုးျပဳျခင္းဟာ သုတ္လႊတ္ျခင္းေႏွာင့္ေႏွးေစဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။ တခ်ို႕ေသာအမ်ိဳးသားေတြအတြက္ အရက္၊ ေဆးရြက္ႀကီး (ဒါမွမဟုတ္) တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးေတြသံုးစြဲျခင္းကို  ရပ္လိုက္ျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) ျဖတ္လိုက္ျခင္းဟာ သုတ္လႊတ္ျခင္းအား ဘယ္လိုေကာင္းမြန္စြာထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ဆိုတာကို တိုးတက္လာေစပါတယ္။

သင့္ဆရာဝန္ဟာ သင့္ႏွင့္သင့္အေဖာ္ကို သုတ္လႊတ္ျခင္းေႏွာင့္ေႏွးေစဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ေလ့က်င့္ဖို႔အၾကံျပဳပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ သုတ္လႊတ္ျခင္းျဖစ္ေစတဲ့ အာရံုခံစားမႈေတြကို ခြဲျခားဖို႔နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ သင္ယူရပါလိမ့္မယ္။ က်ားတန္ဆာရဲ႕အာရံုခံျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳဖို႔ ႀကိဳးစားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကာမစပ္ယွက္စဥ္အတြင္း ကြဲျပားတဲ့အေနအထား (ေက်ာဘက္ျဖင့္လဲေလ်ာင္းျခင္း) ကို ႀကိဳးစားၾကည့္ႏို္င္ပါတယ္။ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) အျပဳအမူေတြကို ေျပာင္းလဲျခင္းေတြကလည္း ေစာ၍သုတ္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စိုးရိမ္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ အကူအညီျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

Sources: http://www.webmd.com/men/tc/premature-ejaculation-topic-overview

လိင္စိတ္နည္းပါးျခင္းျပသနာ

wwwwwww

လိင္စိတ္ေလ်ာ့ပါးျခင္းဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာလုုပ္ေဆာင္မႈမွာ စိတ္ပါဝင္စားမႈေလ်ာ့က်ေနတာကို ျပသေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် လိင္ကိစၥမွာစိတ္ပါဝင္စားမႈဆုံးရႈံးလာတာဟာ သာမာန္ျဖစ္ၿပီး လိင္စိတ္အဆင့္ေတြဟာ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ ေျပာင္းလဲေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္အၾကာႀကီးလိင္စိတ္ေလ်ာ့ပါးတာဟာ လူတစ္ခ်ိဳ႕ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေစႏိုင္ပါတယ္။ လိင္စိတ္ေလ်ာ့ပါးတာဟာ တစ္ခါတစ္ရံမွာ တိမ္ျမဳပ္ေနတဲ့က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြကို အခ်က္ျပေနတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

 

ျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ား

အမ်ိဳးသားေတြမွာ လိင္စိတ္ေလ်ာ့ပါးရျခင္းရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့အေၾကာင္းအရင္းတခ်ိဳ႕ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တက္စတိုစထရုန္္းနည္းပါးျခင္း – တက္စတိုစထရုန္းဟာ အေရးႀကီးတဲ့က်ားေဟာ္မုန္းျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြမွာ အဲ့ဒါကို ေဝွးေစ့ထဲမွာ ထုတ္လုပ္တာမ်ားပါတယ္။ သင့္တက္စတိုစထရုန္းအဆင့္ေတြဟာ သင့္လိင္အဂၤါအတြင္းမွာ အေျခခံျဖစ္ပြားပါတယ္။

ေဆးဝါးမ်ား – ေဆးဝါးတစ္ခ်ိဳ႕ေသာက္သုံးတာေၾကာင့္ လိင္စိတ္ေလ်ာ့ပါးျခင္းျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ တက္စတိုစထရုန္းအဆင့္နိမ့္ျခင္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ေသြးခုန္ႏႈန္းဆိုင္ရာေဆးဝါးေတြက သုတ္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ေထာင္မတ္ျခင္းေတြကို တားဆီးေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ပါတယ္။

စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္း – စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္းဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘဝအစိတ္အပိုင္းအားလုံးကို ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေနတဲ့လူေတြက လိင္ကိစၥအပါအဝင္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရဖူးတဲ့ကိစၥရပ္ေတြမွာ စိတ္ပါဝင္စားမႈ ေလ်ာ့ပါးျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) လုံးဝေပ်ာက္ဆုံးျခင္းေတြ ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။

နာတာရွည္ဖ်ားနာမႈ – နာတာရွည္နာက်င္ကိုက္ခဲမႈလိုမ်ိဳး နာတာရွည္က်န္းမာေရးအေျခအေနရဲ႕သက္ေရာက္မႈေတြေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းေနလို႔မေကာင္းဘူးဆိုရင္ သင့္ဦးစားေပးစာရင္းထဲမွာ လိင္ကိစၥက ေနာက္ေရာက္ေနဖို႔မ်ားပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္က ေနျပန္္ေကာင္းလာေအာင္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ဖို႔အာရုံစိုက္ေနရတာေၾကာင့္ ကင္ဆာလိုမ်ိဳး တခ်ိဳ႕ဖ်ားနာမႈေတြဟာ သင့္သုတ္ပိုးထုတ္လုပ္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါတယ္။

အိပ္စက္ျခင္းျပႆနာမ်ား – အဟန္႔အတားျဖစ္တဲ့ အိပ္စက္ေနစဥ္ အသက္ရႈေခတၱရပ္ဆိုင္းျခင္း (အသက္ရႈတိမ္ျခင္းေၾကာင့္ အိပ္စက္မႈအားအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ နာတာရွည္အေျခအေန) ခံစားေနရတဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ တက္စတိုစထရုန္းအဆင့္ေလ်ာ့ပါးျခင္းျဖစ္တတ္တယ္လို႔ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္မွာ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေၾကာင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈက်ဆင္းလာၿပီး လိင္စိတ္ေလ်ာ့ပါးျခင္း ျဖစ္ပြားလာတတ္ပါတယ္။ ေလ့လာမႈထဲတြင္ ျပင္းထန္တဲ့အိပ္စက္စဥ္အသက္ရႈရပ္ျခင္းခံစားေနရသူေတြရဲ႕ထက္ဝက္နီးပါးေလာက္ဟာ ညအခ်ိန္မွာ တက္စတိုစထရုန္းအရမ္းနည္းပါးတဲ့အဆင့္ေတြရွိတတ္တယ္လို႔ သူေတသီေတြမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

အသက္အရြယ္ရျခင္း – အမ်ိဳးသားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ေႏွာင္းပိုုင္းဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ လိင္စိတ္နဲ႔ဆက္ႏြယ္မႈရွိတဲ့ တက္စရိုစထရုန္းအဆင့္ေတြ အျမင့္ဆုံးေရာက္ရွိေနတတ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားေတြက သူတို႔ရဲ႕လိင္စိတ္ကြဲျပားျခားနားမႈကို အသက္ (၆၀) ကေန (၆၅) တစ္ဝိုက္ေရာက္မွ သတိျပဳမိတတ္ၾကပါတယ္။

စိတ္ဖိစီးမႈ – ဖိအားမ်ားတဲ့အခ်ိန္ (ဒါမွမဟုတ္) အေျခအေနေတြေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္ဆႏၵလည္း ေလ်ာ့က်သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈက ေဟာ္မုန္းအဆင့္ေတြကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ကုသမႈမ်ား

လိင္စိတ္ေလ်ာ့ပါးျခင္းကိုကုသတာဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ တိမ္ျမဳပ္ေနတဲ့အေျခအေနကို ကုသျခင္းအေပၚမွာ မူတည္ေနတတ္ပါတယ္။ ေဆးေျပာင္းေသာက္ဖို႔လိုႏိုင္တာေၾကာင့္ သင့္ဆရာဝန္နဲ႔သြားေတြ႕တာက အသက္ကိုဉာဏ္ေစာင့္ရာက်ပါတယ္။ တကယ္လို႔ လိင္စိတ္ေလ်ာ့ပါးျခင္းမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရင္းေတြရွိတယ္ဆိုရင္ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာျပႆသနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ စိတ္ကုဆရာဝန္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံၾကည့္ဖို႔လိုႏိုင္ပါတယ္။

လိင္စိတ္ကို သင့္ဘာသာသင္ျမွင့္တင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အဆင့္ေတြရွိပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြကေတာ့ လိင္စိတ္ျမွင့္တက္လာႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ကိစၥရပ္ေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 • ပိုမုိက်န္းမာေသာဘဝေနထိုင္မႈတြင္ ေနထိုင္ျခင္း
 • လုံေလာက္စြာအိပ္စက္ျခင္း
 • စိတ္ဖိစီးမႈအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
 • ပိုမိုက်န္းမာေသာအစားအစာ စားသုံးျခင္း

Sources: http://www.webmd.com/men/features/revving-up-low-libido

http://www.healthline.com/health/low-testosterone/conditions-that-cause-low-libido#Overview1

ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ျခင္း (UTIs)

1111

ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္းျခင္း (UTIs) ဟာ ေက်ာက္ကပ္မ်ား၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း၊ ဆီးအိမ္ (ဒါမွမဟုတ္) ဆီးျပြန္ေတြမွာျဖစ္ပြားတဲ့ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပါတယ္။ UTIs ဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ပိုမိုအျဖစ္မ်ားေပမယ့္ ဘယ္သူမဆိုျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္ကေနမထြက္က်မီ ဆီးေတြျဖတ္သန္းသြားတဲ့ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနပါတယ္။ အႏုဇီဝမ်ိဳးစိတ္ေတြ (ဒါမွမဟုတ္) မ်ိဳးဗီဇေတြ အမ်ားအားျဖင့့္ ဘတ္တီးရီယားေတြေၾကာင့္ UTIs ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ UTI အမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့ –

ဆီးျပြန္ေယာင္ယမ္းျခင္း – ဆီးျပြန္ – ဆီးအိမ္မွဆီးေတြကို ခႏၶာကိုယ္အျပင္ဘက္ဆီ သယ္ေဆာင္ေပးတဲ့ျပြန္၌ ကူးစက္ျဖစ္ပြားျခင္း။ UTI (သို႔) STI ေၾကာင့္ ဆီးျပြန္ေယာင္ယမ္းျခင္းျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။

Cystitis – ဆီးအိမ္တြင္ကူးစက္ျဖစ္ပြားျခင္း (UTI ၏ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးအမ်ိဳးအစား)

Pyelonephritis – ေက်ာက္ကပ္တြင္ကူးစက္ျဖစ္ပြားျခင္း (ပို၍ျပင္းထန္သည္။)

 

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

ေက်ာက္ကပ္တြင္ကူးစက္ျဖစ္ပြားျခင္း

လူတစ္ဦးမွာ ေက်ာက္ကပ္ကူးစက္ေရာဂါရွိေနၿပီဆိုရင္ သူတို႔ဟာ အေပၚဘက္ေနာက္ေက်ာနဲ႔ေဘးဘက္နာက်င္မႈ၊ အဖ်ားႀကီးျခင္း၊ တုန္ရီျခင္း၊ ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ျဖစ္ျခင္း၊ ေမာပန္းလြယ္ျခင္းနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲေတြ ခံစားရတတ္ပါတယ္။

ဆီးအိမ္တြင္ကူးစက္ျဖစ္ပြားျခင္း

လူတစ္ဦးမွာ ဆီးအိမ္ကူးစက္ေရာဂါရွိေနၿပီဆိုရင္ သူတို႔ဟာအဖ်ား၊ ေသြးဖိအားနိမ့္ျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းနဲ႔ အနိမ့္ပိုင္းေနာက္ေက်ာေအာင့္ျခင္းေတြ ခံစားရတတ္ပါတယ္။

ျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ား

ဆီးေတြဟာ ပုံမွန္အားျဖင့္ ပိုးသတ္ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ဘတ္တီးရီးယား၊ မႈိ (ဒါမွမဟုတ္) ဗိုင္းရပ္ေတြ မပါဝင္ဘူးဆိုတာပါဘဲ။ ဆီးစနစ္ကိုကူးစက္ဖို႔အတြက္ ဘတ္တီးရီယားဟာ ဆီးျပြန္ ကေနတဆင့္ ေသြးေၾကာကိုျဖတ္ၿပီး ဝင္ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ အျဖစ္အမ်ားဆုံးတရားခံကေတာ့ အစာေျခလမ္းေၾကာင္းကိုအဝင္ေရာက္ဆုံးျဖစ္တဲ့ E.coli လို႔ေခၚတဲ့ ဘတ္တီးရီယားျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါက အမ်ားအားျဖင့္ စအိုကေန ဆီးျပြန္္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားတတ္ပါတယ္။

Mycoplasma နဲ႔ chlamydia လိုမ်ိုး အျခားအရမ္းေသးငယ္တဲ့သက္ရွိေတြက အမ်ိဳးသားေတြေရာ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာပါ ဆီးလမ္းေၾကာင္း၌ကူးစက္ျဖစ္ပြားျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့အရမ္းေသးငယ္တဲ့သက္ရွိေတြဟာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကတစ္ဆင့္ ကူးစက္တာေၾကာင့္ ကူးစက္ျခင္းေတြကို စမ္းသပ္သိရွိတာနဲ႔ ျပန္လည္ကူးစက္ျခင္းမျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ႏွွစ္ေယာက္လုံး  ေဆးဝါးကုသမႈခံယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥရပ္ေတြက UTI အဆင့္ျမင့္လာျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ျမင့္မားေစႏိုင္ပါတယ္။

 • လိင္ဆက္ဆံျခင္း (အထူးသျဖင့္ လူအမ်ားအျပားနဲ႔ (ဒါမွမဟုတ္) အေဖာ္အသစ္ေတြနဲ႔ မၾကာခဏ၊ ျပင္းထန္္စြာဆက္ဆံပါက)
 • ဆီးခ်ိဳေရာဂါ
 • တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈအားနည္းျခင္း
 • ဆီးအိတ္လုံးဝကုန္စင္သြားရန္ခက္ခဲျခင္း
 • ဆီးထုတ္ယူသည့္ျပြန္အသုံးျပဳရျခင္း
 • အူမႀကီးအား မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း
 • ဆီးစီးဆင္းမႈပိတ္ဆို႔ျခင္း
 • ေက်ာက္ကပ္တြင္တည္သည့္ေက်ာက္မ်ား
 • ဆီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
 • ေရာဂါၿပီးစနစ္က်ဆင္းျခင္း
 • ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ား အမ်ားအျပားအသုံးျပဳျခင္း (အထူးသျဖင့္ အူမႀကီးႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာသဘာဝပန္းပင္အား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ)

လကၡဏာရပ္မ်ား

UTI ရဲ႕အျဖစ္မ်ားတဲ့ လကၡဏာရပ္ေတြကေတာ့ –

 • ပုံမွန္ထက္ပို၍ဆီးသြားျခင္း (ေသးေပါက္ျခင္း)
 • ဆီးသြားရန္ အလြန္အားထုတ္ရၿပီး ဘာမွ မသြားျခင္း
 • ဆီးသြားစဥ္အတြင္း နာက်င္ျခင္း (သို႔) ပူစပ္ပူေလာင္ျဖစ္ျခင္း
 • ဆိုးရြားသည့္အနံအသက္ရွိေသာဆီးသြားျခင္း
 • အဖ်ားရွိျခင္း (သို႔) ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ျဖစ္ျခင္း
 • မအီမသာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေအာ့အန္ျခင္း
 • ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုုင္းတြင္ နာက်င္ျခင္း (ဝမ္းေခါင္း)

*ဆီးသြားစဥ္အတြင္း နာက်င္ျခင္း (သို႔) ပူစပ္ပူေလာင္ျဖစ္ျခင္းဟာ chlamydia ဘတ္တီးရီယားေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာေရာဂါ၊ ကာလသားေရာဂါ၊ လိင္အဂၤါေရယုန္နဲ႔ trichomonads ကပ္ပါးပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာကူးစက္ေရာဂါလိုမ်ိဳး STI ၏လကၡဏာရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင္ ဒီလကၡဏာရပ္ကိုခံစားေနရတယ္ဆိုရင္ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူကို ခ်က္ခ်င္းေခၚဆိုၿပီး စမ္းသပ္စစ္ေဆးပါ။

ကုသမႈ

သင့္မွာ UTI ရွိေနၿပီလို႔ထင္ရင္ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူနဲ႔သြားေတြ႕ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါမွသာ သူတို႔က ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာၿပီး သင့္ကို ကုသေပးႏိုင္မွာပါ။ သင့္မွာ UTI ရွိေနတယ္ဆိုရင္ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူက ကူးစက္ျခင္းျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ဘတ္တီးရီးယားေတြေသေစဖို႔အတြက္ ပဋိဇီဝေဆးဝါးညႊန္ၾကားပါလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီ့ပဋိဇီဝေဆးဝါးေတြကို (၃) ရက္ကေန (၇) ရက္အထိ (ပိုၾကာေကာင္းၾကာႏိုင္ပါတယ္) ေသာက္သုံးရႏိုင္ၿပီး ေသာက္သုံးရတဲ့ကာလက ကူးစက္ျခင္းရဲ႕ျပင္းထန္ဆိုးရြားတဲ့အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။ သင္စၿပီးသက္သာလာၿပီဆိုရင္ေတာင္မွ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူညႊန္ၾကားတဲ့ ေဆးကုန္ေအာင္ေသာက္ဖို႔ေတာ့ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ပဋိဇီဝေဆးဝါးေတြကိုကုန္ေအာင္မေသာက္သုံးပါက ကူးစက္ျခင္းျပန္လည္ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။

သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူက UTI ခံစားေနရစဥ္အခ်ိန္မွာ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ဖို႔နဲ႔ မၾကာခဏဆီးသြားၿပီး ဆီးအိမ္ကိုရွင္းလင္းဖို႔ပါ အႀကံေပးပါလိမ့္မယ္။ သင့္ဆီးအိမ္ သူ႔ဘာသာသူရွင္းလင္းေနေစဖို႔နဲ႔ မၾကာခဏဆီးသြားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

တကယ္လို႔ ဆီးအိမ္ေအာင့္ျခင္း (ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္းမွာ ေပၚလာလိုက္၊ ေပ်ာက္သြားလိုက္ျဖစ္တဲ့ ဗိုက္ေအာင့္နာက်င္မႈ) ခံစားရတယ္ဆိုရင္ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူက နာက်င္မႈသက္သာေစမယ့္ေဆးဝါးေတြ ညႊန္ၾကားပါလိမ့္မယ္။ ဆီးအိမ္ေအာင့္ျခင္းကိုသက္သာေစႏိုင္တဲ့ တခ်ိဳ႕ေဆးဝါးေတြေၾကာင့္ ဆီးေတြဟာ လိေမၼာ္ေရာင္ေျပာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ လုံးဝကိုပုံမွန္ျဖစ္တဲ့ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေဆးေသာက္ေနတဲ့အခ်ိန္အတြင္းဘဲ ဒီလိုျဖစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Sources: http://www.medicalnewstoday.com/articles/189953.php#causes_of_urinary_tract_infections

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/urinary-tract-infections-uti

http://youngmenshealthsite.org/guides/urinary-tract-infection/

အမ်ိဳးသားမႈိကူးစက္ေရာဂါမ်ား

အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အျဖစ္မ်ားေပမယ့္ အမ်ိဳးသားေတြလည္း က်ားတန္ဆာေခါင္းပိုင္းေယာင္ယမ္းျခင္းျဖစ္တဲ့ balanitis လို႔သိၾကတဲ့အေျခအေနျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ မႈိကူးစက္ေရာဂါေတြကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။

မႈိကူးစက္ေရာဂါ (candida) ျဖစ္ပြားေစႏိုင္တဲ့ မႈိဟာ ပုံမွန္အားျဖင့္ အေရျပားေပၚ အထူးသျဖင့္ စိုစြတ္တဲ့အေရျပားေပၚမွာရွိတတ္တာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေတြမွာျဖစ္ပြားတဲ့ မႈိကူးစက္ေရာဂါေတြဟာ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။

ျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ား

ေယာနိမႈိကူးစက္ေရာဂါေတြနဲ႔မတူဘဲ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ဟာ မႈိကူးစက္ေရာဂါရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံမိတဲ့အခါမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကတစ္ဆင့္ က်ားတန္ဆာဆိုင္ရာမႈိကူးစက္ေရာဂါေတြ ရရွိျဖစ္ပြားလာတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ကိုက္ညီေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ သင့္မွာ မႈိကူးစက္ေရာဂါကေန balanitis အျဖစ္ကူးေျပာင္းသြားဖို႔ မ်ားေနပါၿပီ။

 • လိင္တံထိပ္အေရျပားကို မျဖတ္ထားျခင္း (က်ားတန္ဆာမွ လိင္တံထိပ္ငုံအေရျပားကို မဖယ္ရွားရေသးျခင္း)
 • ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ားအား ကာလရွည္ၾကာအသုံးျပဳျခင္း
 • ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိျခင္း
 • HIV ေၾကာင့္ကဲ့သို႔ေသာ ခုခံအားကို ဖ်က္ဆီးသည့္ ေရာဂါရွိေနျခင္း
 • အဝလြန္ျခင္း
 • တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈအားနည္းျခင္း

 

လကၡဏာရပ္မ်ား

ေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့ –

 • က်ားတန္ဆာေပၚတြင္ စိုစြတ္ေသာအေရျပားရွိျခင္း (အေရျပားအေခါက္မ်ားထဲတြင္စုေနသည့္ ထူထဲေသာ ျဖဴေရာ္သည့္အရာမ်ားစုေနျခင္း)
 • က်ားတန္ဆာေပၚတြင္ ျဖဴေရာ္ေသာအေရျပားေနရာမ်ားရွိျခင္း
 • က်ားတန္ဆာေခါင္းထိပ္တစ္ဝိုက္တြင္ အနီကြက္ထျခင္း၊ ယားယံျခင္း (သို႔) ပူစပ္ပူေလာင္အထိအေတြ႕ခံစားရျခင္း
 • ဆီးသြားစဥ္ (သို႔) လိင္ဆက္ဆံစဥ္အခ်ိန္တြင္ နာက်င္ျခင္း
 • လိင္တံထိပ္ငုံအေရျပားမွ အနံ႔ဆိုးထြက္ျခင္း
 • လိင္တံထိပ္ငုံအေရျပားအား ျပန္လည္ဆြဲထုတ္ရာတြင္ ခက္ခဲျခင္းတို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ကုသမႈ

အမ်ိဳးသားမႈိကူးစက္ေရာဂါအမ်ားစုဟာ ေဆးဆိုင္မွာေမးျမန္းဝယ္ယူႏိုင္တဲ့ မႈိတိုက္ဖ်က္တဲ့ေဆးဝါးေတြနဲ႔ အလြယ္တကူကုသႏိုင္ပါတယ္။ ေရပန္းစားတဲ့ (ဒါမွမဟုတ္)  ပံုမွန္ေသာက္သုံးရတဲ့ မႈိတိုက္ဖ်က္ေသာကုသမႈေတြ အလုပ္မျဖစ္ပါက ဆရာဝန္နွင့္သြားေတြ႕ျဖစ္ေအာင္ေတြ႕ပါ။

သင္နဲ႔သင့္အေဖာ္ႏွစ္ေယာက္လုံးမွာ မႈိကူးစက္ေရာဂါလကၡဏာရပ္ေတြရွိေနရင္ အခ်င္းခ်င္းျပန္လည္ကူးစက္ျခင္းမျဖစ္ပြားေစဖို႔အတြက္ ႏွစ္ဦးလုံး ကုသမႈခံယူၾကဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

Sources: http://www.everydayhealth.com/yeast-infection/guide/men/

http://www.mayoclinic.org/healthy-living/mens-health/in-depth/penis-health/art-20046175?pg=1

http://www.mayoclinic.org/male-yeast-infection/expert-answers/faq-20058464

လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားျပႆနာမ်ား

comparing circumcised and uncircumcised penis

အေရျပားမလွီးရေသးတဲ့ (ဒါမွမဟုတ္) မွားယြင္းစြာအေရျပားလွီးထားေသာ အမ်ိဳးသား၊ phimosis ႏွင့္ paraphimosis  ဆိုၿပီး က်ားတန္ဆာ၏ လိင္တံထိပ္ငံုအရည္ျပားမွာ အေျခအေနႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ အရည္ျပားမလွီးရေသးတာဟာ က်ားတန္ဆာရဲ႕လိင္တံထိပ္ငံုအရည္ျပားကို မဖယ္ရွားရေသးတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

Phimosis – ဒီအေျခအေနဟာ က်ားတန္ဆာေခါင္းအေနာက္ဘက္သို႔ လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားျပန္ မက်ံဳ႕ႏိုင္ (ျပန္မဆြဲႏိုင္) တဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ Phimosis ဟာ လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပား (ဒါမွမဟုတ္) က်ားတန္ဆာေခါင္း မၾကာခဏေရာင္ရမ္းျခင္းျဖစ္ပြားေစတဲ့ နာက်င္တဲ့ကူးစက္မႈမ်ိဳးျဖစ္ပြားလာေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေျခအေနမ်ိဳးကို အမ်ားအားျဖင့္ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ တစ္ခါတစ္ရံ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူူေတြမွာ ေတြ႕ရွိရတတ္ပါတယ္။

Paraphimosis – ဒီအေျခအေနဟာ လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားကိုျပန္လည္ဆြဲယူၿပီးတဲ့အခါ ပိတ္မိ သြားၿပီးေနာက္ က်ားတန္ဆာေခါင္းအေနာက္ဘက္မွာႀကံဳဳ႕သြားတဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ က်ံဳ႕သြားျခင္းဟာ ျပင္းထန္တဲ့ျပႆနာေတြျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ က်ားတန္ဆာေသြးပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ျခင္းကို ျဖစ္ ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ Paraphiosis ကို တကယ့္အေရးေပၚကိစၥအျဖစ္ မွတ္ယူတတ္ၾကပါတယ္။ ေမြးဖြားစဥ္လိင္တံထိပ္အေရျပားကိုျဖတ္ျခင္း (လိင္တံထိပ္ငံုအရည္ျပားကိုခြဲစိတ္ဖယ္ရွားျခင္း) (ဒါမွမဟုတ္) ယခင္လိင္တံထိပ္အေရျပားလွီးျဖတ္ထားျခင္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းေတြဟာ ဒီအေျခအေနကိုတားဆီးႏိုင္ပါတယ္။

ျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား

Phimosis ျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ကူးစက္ျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈအားနည္းျခင္း ႏွင့္/ သို႔ ယခင္လိင္တံထိပ္ငံုအရည္ျပားဒဏ္ရာရရွိမႈေတြပါဝင္ပါတယ္။

အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာလိင္တံထိပ္ငံုအရည္ျပားေနာက္ျပန္ဆုတ္ျခင္း (အရည္ျပားကိုျပန္လည္ဆြဲယူျခင္း) ရဲ႕ ဘယ္အေျခအေန (ဒါမွမဟုတ္) လႈပ္ရွားမႈမဆိုဟာ paraphimosis ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဦးတည္လာႏိုင္ပါတယ္။

 • မွားယြင္းစြာ အရည္ျပားလွီးျဖတ္မႈျပဳလုပ္ထားသည့္ က်ားတန္ဆာ
 • ၾကမ္းတမ္းသည့္လိင္ဆက္ဆံမႈ၊ လက္ျဖင့္တစ္ကိုယ္ရည္အာသာေျဖျခင္းအပါအဝင္
 • အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ လိင္တံထိပ္ငံုအရည္ျပားကိုက်ံဳ႕ၿပီးေနာက္တြင္ မူလအေနအထားသို႔ ျပန္မေရာက္ျခင္း

ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

မ်ားေသာအားျဖင့္ ေယာင္ရမ္းျခင္းျဖစ္ေပၚတဲ့ လိင္တံထိပ္အေရျပားျပႆနာေတြ ဆိုးရြားျပင္းထန္လွ်င္ ရွိလာႏိုင္တဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြက ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

Phimosis ရွိေနတဲ့အမ်ိဳးသားကေလးငယ္မွာ ေအာက္ပါအမွတ္အသားေတြနဲ႔ ေရာဂါလကၡဏာ အနည္းငယ္ (ဒါမွမဟုတ္) အားလံုး ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

 • ဆီးသြားရာတြင္အခက္အခဲရွိျခင္း – ဆီးသြားေနစဥ္နာက်င္ျခင္း (သို႔) ဆီးထဲတြင္ေသြးပါျခင္း တို႔အပါအဝင္
 • က်ားတန္ဆာနာက်င္ျခင္း

Paraphimosis ရွိေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြမွာ ေအာက္ပါထပ္တိုးေရာဂါလကၡဏာေတြရွိႏိုင္ပါတယ္။

 • က်ားတန္ဆာဆိုင္ရာနာက်င္မႈ (တိတိက်က်ဆိုလွ်င္ ဂလင္းမ်ား)
 • က်ားတန္ဆာဆိုင္ရာအေရာင္ေျပာင္းလဲျခင္း (ေသြးစီးဆင္းမႈျပတ္ေတာက္သြားသည့္အခါ ျဖစ္ ေပၚသည္)၊ က်ားတန္ဆာသည္ ျဖဴေဖ်ာ့ေဖ်ာ့အေရာင္၊ အျပာေရာင္၊ ခဲေရာင္ (သို႔) အမဲေရာင္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

Paraphimosis ရွိေနသူမွာ လိင္တံထိပ္ငံုအရည္ျပားမူလအေနအထားသို႔ျပန္မေရာက္ႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ဂလင္းေတြ (ဒါမွမဟုတ္) လိင္တံထိပ္ငံုအရည္ျပား ဆက္တိုက္ဆိုလို ပိုပိုနာက်င္လာျခင္း၊ ေယာင္ရမ္း လာျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) အေရာင္ေျပာင္းလာျခင္းေတြျဖစ္ေပၚလာပါလွ်င္ ခ်က္ျခင္းေဆးစစ္ေဆးကုသမႈခံယူပါ။

 

ကုသမႈ

Paraphimosis ဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အေရးေပၚေဆးကုသမႈမလိုအပ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အကယ္၍ ဆီးသြားဖို႔အခက္အခဲရွိျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္းအေပၚပိုင္းမွာပူေလာင္ျခင္းေတြရွိလာပါက ၁၂-၂၄ နာရီအတြင္း ဆရာဝန္နဲ႔ဆက္သြယ္သင့္ပါတယ္။

Paraphimosis ဟာ ေဆးပညာဆိုင္ရာအေရးေပၚျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ခ်က္ျခင္းကုသမႈမခံယူခဲ့ပါက ဂလင္းနဲ႔လိင္တံထိပ္ငံုအရည္ျပားရဲ႕ အသားပုပ္ျခင္းျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ေယာင္ရမ္းျခင္းေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ က်ားတန္ဆာမွာ ေရခဲကပ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ေရခဲနဲ႔ တိုက္ရိုက္ဖိအားနည္းလမ္းနဲ႔ လြယ္လြယ္ မသက္သာေစဘူးဆိုရင္ အနီးဆံုးေဆးရံု (ဒါမွမဟုတ္) ဆရာဝန္ရံုးခန္းသို႔ ခ်က္ျခင္းသြားေရာက္ပါ။

ဆရာဝန္ဟာလည္း ေရခဲနဲ႔ တိုက္ရိုက္ဖိအားနည္းလမ္းကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ပါတယ္။

 • လိင္တံထိပ္ငံုအရည္ျပားမလြတ္လပ္ေသးပါက ဆက္လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္း စဥ္ေတြကိုေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ဆရာဝန္ဟာ ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာပါရဂူကိုဆက္သြယ္ပါလိမ့္မယ္။

Sources: http://www.emedicinehealth.com/foreskin_problems/article_em.htm

လိင္ပိုင္းမွတဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား (STIs)

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလိင္ပိုုင္းဆိုင္ရာကူးစက္ေရာဂါေတြက လိင္အဂၤါၾကြက္ႏို႔ေတြ၊ ကာလသားေရာဂါ၊ chlamydia ဘတ္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာေရာဂါ၊ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါနဲ႔ လိင္အဂၤါေရယုန္ေတြအပါအဝင္ က်ားတန္ဆာကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ေယဘူယ်ေရာဂါလကၡဏာေတြကေတာ့ နာက်င္တဲ့ဆီးသြားျခင္း၊ က်ားတန္ဆာမွအရည္မ်ားထြက္ျခင္းနဲ႔ က်ားတန္ဆာေပၚမွာ (ဒါမွမဟုတ္) လိင္အဂၤါဧရိယာမွာ အနာ (ဒါမွမဟုတ္) မန္းရည္ရွိတဲ့အနာေတြေပါက္ျခင္းေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

STIs အေၾကာင္းပိုမိုေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ဤေနရာအားနွိပ္ပါ။

ပန္္းေသပန္းညႇိဳးျခင္း

Erectile Dysfunction

ပန္းေသပန္းညႇိဳးျခင္းဆိုတာ လိင္ဆက္ဆံဖို႔အတြက္ လိင္တံေထာင္မတ္လာေစဖို႔နဲ႔ ေထာင္မတ္ထားႏိုင္ဖို႔ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း – ပန္္းေသပန္းညႇိဳးျခင္း (သို႔မဟုတ္) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာလႈံေဆာ္မႈ – ရာဂႏႈိးဆြမႈမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ လိင္တံနာက်င္ေနျခင္းေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

ျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ား

ပန္းေသပန္္းညွိဳးျခင္းဟာ ရုပ္ပိုုင္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတတ္ပါတယ္။ ေယဘူယ်အေၾကာင္းအရင္းအမ်ားစုကေတာ့ –

 • ႏွလုံးေရာဂါ
 • ကိုလက္စထေရာျမင့္မားျခင္း
 • ေသြးတိုးျခင္း
 • ဆီးခ်ိဳေရာဂါ
 • အရက္စြဲျခင္းႏွင့္ အရာဝတၳဳပိုင္းညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆိုင္ရာ အျခားေသာပုံစံမ်ား
 • အဝလြန္ျခင္း
 • ဇီဝရုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈဆိုင္ရာေရာဂါ – ေသြးတိုးျခင္း၊ အင္ဆူလင္ပမာဏမ်ား ျမင့္မားျခင္း၊ ခါးတစ္ဝိုက္ရွိခႏၶာကိုယ္အဆီႏွင့္ ကိုလက္စထေရာမ်ားျပားျခင္းတို႔ပါဝင္သည့္ အေျခအေန။
 • အခ်ိဳ႕ေသာဆရာဝန္ညႊန္ၾကားသည့္ေဆးဝါးမ်ား
 • ေဆးရြက္ႀကီးသုံးစြဲျခင္း

လူသိနည္းတဲ့ျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းေတြကေတာ့ ပါကင္ဆန္ေရာဂါ၊ အိပ္စက္မႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) တင္ပါးဆုံရိုးေနရာ (ဒါမွမဟုတ္) ေက်ာရိုးမႀကီးကိုထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ ထိခိုက္ဒဏ္ရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေႏွာက္ဟာလည္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္လႈပ္ရွားခံစားမႈကေနအစျပဳၿပီး လိင္တံေထာင္မတ္ျခင္းျဖစ္ပြားလာေစတဲ့ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္ကို အစပ်ိဳးေပးရာမွာ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ပါတယ္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားခ်က္ေတြကို ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ၿပီး ပန္းေသပန္္းညွိဳးျဖစ္ပြားေစျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) ပိုမိုဆိုးရြားလာေစျခင္းေတြကို ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကေတာ့ –

 • စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္း၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကပူပန္ျခင္း (သို႔) အျခားစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား
 • စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း
 • စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ အဆင္မေျပတဲ့ဆက္ဆံေရး (သို႔) အျခားေသာပူပန္ေသာကမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာေသာ ဆက္ဆံေရးျပႆနာမ်ား

လကၡဏာရပ္မ်ား

ပန္းေသပန္းညွိဳးျခင္းလကၡဏာရပ္ေတြမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြ ပါဝင္တတ္ပါတယ္။

 • လိင္တံေထာင္မတ္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိျခင္း
 • ေထာင္မတ္ထားႏိုင္ရန္ မတတ္ႏုိင္ျခင္း
 • လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္ဆႏၵေလ်ာ့က်ျခင္း

ကုသမႈ

လိင္တံေထာင္မတ္ျခင္းဆိုင္ရာျပႆနာရပ္ေတြရွိေနပါက မိသားစုဆရာဝန္နဲ႔ စတင္ေတြ႕ဆုံတာေကာင္းပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြျဖစ္ပြားေနရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံပါ။

 • ေထာင္မတ္ျခင္းဆိုင္ရာစိုးရိမ္ပူပန္္မႈေတြရွိလာပါက (ဒါမွမဟုတ္) ေစာတဲ့ (ဒါမွမဟုတ္) ၾကန္႔ၾကာတဲ့သုတ္လႊတ္ျခင္းလိုမ်ိဳး သုတ္လႊတ္ျခင္းဆိုင္ရာယိုယြင္းမႈအပါအဝင္ တျခားလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာႏွင့္
 • အဝလြန္ျခင္း၊ ႏွလုံးေရာဂါ (သို႔) ပန္းေသပန္းညွိဳးျခင္းနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ လူသိမ်ားတဲ့တျခားက်န္းမာေရးအေျခအေနရွိလာပါက သြားေရာက္ျပသသင့္ပါတယ္။

ျဖစ္ပြားရတဲ့အေၾကာင္းအရင္း၊ ပန္းေသပန္းညွိဳးျခင္း ခံစားရတဲ့ ပမာဏျပင္းထန္ျခင္းနဲ႔ တျခားတိမ္ျမဳပ္ေနတဲ့က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြေပၚမူတည္ၿပီး ကုသမႈနည္းလမ္းမ်ိဳးစုံရွိပါတယ္။

စံကုသမႈေတြမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနေတြလိုမ်ိဳး လူေနမႈဘဝပုံစံ/ သဘာဝဆန္ဆန္အေျပာင္းအလဲေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

 • ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္ျခင္း
 • ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
 • ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္း
 • အရက္ေသာက္သည့္ပမာဏအား ခ်ဳပ္ထိန္းျခင္း

က်ားတန္ဆာဆီသို႔ ေသြးစီးဆင္းမႈျမင့္တက္လာေစဖို႔အတြက္ ဆရာဝန္မွ အခ်ိဳ႕ေသာေဆးဝါးေတြကို ညႊန္ၾကားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီ့ေဆးေတြက ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြကိုလည္း ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ေလျဖတ္ျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) ဆီးခ်ိဳေရာဂါ (ဒါမွမဟုတ္) ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ဆင္းတာေတြျဖစ္ဖူးတဲ့အမ်ိဳးသားေတြဟာ  ဒီေဆးဝါးေတြကို မသုံးစြဲသင့္ပါဘူး။

ေဆးဝါးမွီဝဲစရာမလိုေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ား

ေဆးဝါးမွီဝဲဖို႔မလိုအပ္တဲ့ကုသမႈေတြကေတာ့

 • က်ားတန္ဆာဆိုင္ရာေလဟာနယ္အားတြန္းထုတ္ျခင္း
 • က်ားတန္ဆာအတြင္းသို႔ထည့္သြင္းသည့္ပစၥည္း
 • ေသြးေၾကာခြဲစိပ္မႈ

တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ဒီနည္းလမ္းေတြအားလုံးကအကူအညီျဖစ္ေပမယ့္ သဘာဝဆန္ဆန္ေျပာင္းလဲမႈေတြကေတာ့ ထိေရာက္မႈရွိၿပီး အႏၱရာယ္နည္းပါတယ္။

Source: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/erectile-dysfunction/basics/definition/con-20034244

http://www.healthline.com/health/erectile-dysfunction/ed-natural-treatments#SeeaDoctor3

Close