ရက္တြက္ၿပီး အတူေနျခင္း

ေယဘူယ်အားျဖင့္

 • ရက္ေရွာင္သားဆက္ျခားနည္းသည္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မရွိသည္သာမက ေဟာ္မုန္းအသံုးျပဳျခင္းလည္းမရွိပါ။
 • ေန႔ေကာင္းရက္သာေရြးျပီး မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းေလ့လာေစာင့္ၾကည့္နည္းက အမ်ိဳးသမီးတေယာက္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအနည္းဆံုးနဲ႔အမ်ားဆံုး ကိုယ္ဝန္ရွိတာကိုသိနိုင္ရန္ ဓမၼတာခြင္ကို ေန႔စဥ္ေျခရာခံလိုက္မႈေပၚ မူတည္ပါတယ္။
 • မိမိ ခင္ပြန္း (သို႔) ဇနီးရဲ႕ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ လိုပါတယ္။
 • အသံုးျပဳတဲ့ ရက္ေရွာင္သားဆက္ျခားနည္း အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ျပီး ျပည့္စံုစြာအသံုးျပဳပါက ၉၅-၉၉% ထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။ စနစ္က်က်အသံုးျပဳပါက ၇၆-၈၈% ထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။
 • လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါေတြကို မကာကြယ္ႏိုင္ပါ။
 • ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရွိပါ။
HomePage_ask us anything

ရက္ေရွာင္သားဆက္ျခားနည္း (မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းေလ့လာေစာင့္ၾကည့္နည္း) ဆိုတာကဘာလဲ။ 

ရက္ေရွာက္သားဆက္ျခားနည္း (သို႔) သဘာဝအတိုင္းမိသားစု စီမံကိန္းဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္၏ ဓမၼတာရာသီစက္ဝန္းကို တြက္ခ်က္၍ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္သည့္ေန႔ရက္ကို သိႏိုင္သည္။ ကိုယ္ဝန္ရရွိႏိုင္သည့္ ေန႔ရက္မ်ားသည္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါသည္။ သားဥအိမ္မွ သားဥေႂကြျခင္းကို သိရွိပါက ကိုယ္ဝန္တားဆီးႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ကိုယ္ဝန္တားဆီးရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၿပီး တခ်ိဳ႕နည္းလမ္းမ်ားက လြယ္ကူသည္လည္း ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ ဓမၼတာရာသီစက္ဝန္းပံုစံမ်ားကို သိရွိရန္လိုသည့္ ရက္ေရွာင္သားဆက္ျခားနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ တခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ေပးလဲ

ရက္ေရွာက္သားဆက္ျခားနည္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ဓမၼတာရာသီစက္ဝန္းတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန၊ သားဥေႂကြသည့္အခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီး၏ ေယာနိထဲတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ သုတ္ပိုးေကာင္ ေရာက္ရွိမေနဖို႔လိုသည္။ ကိုယ္ဝန္တားဆီးရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သေႏၶရႏိုင္ေစေသာ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ သဘာဝအတိုင္း လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ကာ အကာအကြယ္ပစၥည္းျဖစ္သည့္ ကြန္ဒံုးကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ သေႏၶေအာင္ေစေသာ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေယာနိလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ လိင္ဆက္ဆံမည့္အစား တျခားေသာ လိင္စိတ္ႏိုးႂကြေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ စိတ္ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရႏိုင္သည္။ သင္ကိုယ္ဝန္ရဖုိ႔ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို သိရွိေစရန္ဓမၼတာခြင္ကို သိရပါမယ္။ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ခင္အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ သားဥက အမ်ိဳးသားရဲ႕ သုက္ေကာင္နဲ႕ ေပါင္းစပ္ျခင္းကို သေႏၶေအာင္ျခင္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္သေ သေႏၶေအာင္တဲ့ရက္ေတြရွိသလို သေႏၶမေအာင္တဲ့ရက္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ အမ်ိဳးသမီးအေနနဲ႔ သားဥနဲ႕သုက္ေကာင္ေပါင္းစပ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ ရက္အေတာအတြင္းမွာ ေယာနိလမ္းေၾကာင္းကေန လိင္ဆက္ဆံတာမ်ိဳး ရွိရပါမယ္။ အဲ့လိုရက္ေတြကို သင့္ရဲ႕သေႏၶေအာင္ရက္ေတြလို ႔ေခၚပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕ သေႏၶေအာင္ရက္ေတြက သားဥနဲ႕သုက္ေကာင္ဘဝ သက္တမ္းေပၚ မူတည္ပါတယ္။ သားဥကသားဥေၾကြျပီး ၁ ရက္ေလာက္ထိ ခံပါတယ္။ သုက္ေကာင္က သူမခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ၇ ရက္ေလာက္ထိ ေနႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး တေယာက္ရဲ႕ ဓမၼတာခြင္တိုင္းမွာ ၇ ရက္ေလာက္က သားဥနဲ႕ သုက္ေကာင္ေပါင္းစပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးရွိပါတယ္။ သားဥမေၾကြခင္ ၅ ရက္ သားဥေၾကြရက္နဲ႔ သားဥေၾကြျပီး ၁ ရက္ (သို႔မဟုတ္) ၂ ရက္ ပါဝင္ၿပီး သေႏၶေအာင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္းပါတယ္။ သေႏၶေအာင္ရက္ေတြကို သိရွိျခင္းက သေႏၶေအာင္လိုျခင္း၊ မလိုျခင္းကို ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ အဓိကအခ်က္က သားဥေၾကြမယ့္ရက္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး မ်ိဳးေအာင္မဲ့ရက္ကို တြက္ခ်က္တာပါ။ သေႏၶေအာင္မႈပံုစံ (မ်ိဳးေအာင္တဲ့လရဲ႕ရက္နဲ႔ မ်ိဳးမေအာင္တဲ့လရဲ႕ရက္) ေတြကိုေျခရာခံႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကိုဂရုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြအားလံုးမွာ တူညီတဲ့သေႏၶေအာင္မႈပံုစံမရွိၾကပါ။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ ၂၆-၃၂ ရက္ၾကား ဓမၼတာခြင္ရွိရင္ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ ပိုတိုေတာင္းတဲ့ဓမၼတာခြင္ (သို႔မဟုတ္) ပိုရွည္လ်ားတဲ့ ဓမၼတာခြင္ရွိၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ေတာ့ တစ္လနဲ႔တစ္လ ရာသီအခ်ိန္ေတြ မတူညီတတ္ၾကပါဘူး။

ဘယ္လိုအသံုးျပဳရလဲ။                            

လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ ရက္ေရွာင္သားဆက္ျခားနည္းလမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ရာသီစက္ဝန္းက ၂၆ – ၃၂ ရက္အတြင္း ျဖစ္ပါက သေႏၶေအာင္မယ့္ရက္ကို သိရွိေစဖို႔ လြယ္ကူပါတယ္။ ဒါက ရာသီစက္ဝန္းပံုမွန္ရွိေနတဲ့အတြက္ ၂၆-၃၂ ရက္အတြင္း ပံုမွန္ေသြးဆင္းေနတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေလ့ရွိျပီး အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သားအိမ္ဝရွိအခၽြဲရည္စမ္းသပ္နည္း

သင့္ရာသီစက္ဝန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ေဟာ္မုန္းေတြဟာ သားအိမ္ေခါင္းကို အခၽြဲအက်ိထြက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ အခၽြဲရည္ကို သားအိမ္ေခါင္းနဲ႔ မိန္းမကိုယ္ထဲမွာ စုေဆာင္းထားရွိပါတယ္။ သားဥမေၾကြခင္နဲ႔ သားဥေၾကြတဲ့အခ်ိန္ အရည္အေသြးနဲ႔အေရအတြက္ ေျပာင္းလဲပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းက သင့္မွာရွိတဲ့အခၽြဲရည္ အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ျပီး လိင္ဆက္ဆံလို႔ရတဲ့ စိတ္ခ်ရတဲ့ရက္ေတြကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါတယ္။

 • ဓမၼတာခြင္အေတာအတြင္း ေသြးစီးဆင္းမႈက အခၽြဲရည္လကၡၵဏာရပ္ကို ဖံုးကြယ္ထားပါတယ္။ ဓမၼတာျပီးဆံုးျပီးေနာက္ အခၽြဲရည္မရွိတဲ့ရက္ေတြကို ေျခာက္ေသြ႔ရက္မ်ားလို ႔ေခၚပါတယ္။ ရာသီစက္ဝန္းရွည္ၾကာေနခဲ့ရင္ ဒီလိုေျခာက္ေသြ႔ရက္ေတြမွာ စိတ္ခ်ႏုိင္ပါတယ္။
 • သားဥစမွည့္လာတဲ့အခါအခၽြြဲရည္ေတြပ္ိုထြက္လာပါတယ္။အခၽြဲေတြကမိန္းမကုိယ္အေပါက္ဝမွာေပၚလာပါတယ္။ေယဘုယ်အားျဖင့္အဝါေရာင္(သို႔မဟုတ္)အျဖဴေရာင္ျဖစ္ျပီးထူထဲေနပါတယ္။ေစးကပ္ကပ္ျဖစ္ေနကုိခံစားရပါတယ္။ ဒီရက္ေတြကေတာ့ စိတ္ခ်ရတဲ့ရက္ မဟုတ္ပါဘူး။
 • အမ်ားအားျဖင့္ သားဥမေၾကြခင္သင့္မွာ အခၽြဲရည္အမ်ားဆံုးရွိလိမ့္မယ္။ ၾကက္ဥစိမ္းအကာလို ၾကည္လင္ေခ်ာက်ိက်ိျဖစ္ေနျပီး သင့္လက္ေခ်ာင္းေတြၾကားမွာ ဆြဲဆန္႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကိုေခ်ာက်ိက်ိရက္မ်ားလို႔ ေခၚျပီးသင့္မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မ်ိဳးေအာင္ႏုိင္မႈ အျမင့္ဆံုးနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ အလြယ္ဆံုးရက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။
 • ၄ ရက္ေလာက္ခၽြဲက်ိက်ိျဖစ္ျပီး ေနာက္ရုတ္တရက္သင့္မွာ အခၽြဲရည္ေတြနည္းသြားလိမ့္မယ္။ ေနာက္တၾကိမ္ထူထပ္ျပီး ေစးကပ္ကပ္ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။ ရာသီစက္ဝန္းမစခင္သင့္မွာ ေျခာက္ေသြ႔တဲ့ ရက္အနည္းငယ္ရွိပါတယ္။ ဒီရက္ေတြမွာ အတူေနခဲ့ရင္ သေႏၶေအာင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္းပါတယ္။

ဒီနည္းလမ္းနဲ႔အတူ အခၽြဲရည္ေတြကို စစ္ေဆးျပီးေန႔တိုင္း ျပကၡဒိန္မွာအမွတ္အသားျပဳလုပ္ထားရပါမယ္။ သင့္ဓမၼတာခြင္ရက္မ်ား ေျခာက္ေသြ႔ရက္မ်ားေစးကပ္ကပ္ျဖစ္ေနတဲ့ရက္မ်ား ထူထဲေနတဲ့ရက္မ်ား စိုစြတ္တဲ့ရက္မ်ားနဲ႔ ေခ်ာက်ိက်ိျဖစ္ေနတဲ့ရက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။ အဆင့္ေတြၾကားမွာ အခၽြဲရည္ေတြကြဲျပားတာကို ခံစားရပါမယ္။

အခၽြဲေတြကို နည္းလမ္းေျမာက္ျမားစြာနဲ႔ စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္။ သင့္အတြက္သက္ေတာင့္သက္သာအရွိဆံုးအရာကို လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဒါကတေန႔မွာ ၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာစစ္ေဆးဖို႔ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ အခၽြဲေတြကိုစစ္ေဆးရန္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းေတြထဲက တခုကိုအသံုးျပဳပါ။

 • ဆီးမသြားခင္မိန္းမကိုယ္အဝကိုတစ္သ်ွဴးနဲ႔သုတ္ေပးပါ။ အေရာင္နဲ႔ထိေတြ႔မႈအေျခအေနကို စစ္ေဆးပါ။
 • သင့္အတြင္းခံေဘာင္းဘီေပၚမွာ ဆင္းထားတဲ့အခၽြဲရဲ႕အေရာင္နဲ႔ ထိေတြ႔မႈအေျခအေနကို စစ္ေဆးပါ။
 • မိန္းမကိုယ္ထဲကိုသန္႔စင္တဲ့ လက္ေခ်ာင္းထည့္ျပီးအခၽြဲေတြရဲ႕ အေရာင္ထိေတြ႔မႈအေျခအေနကို စစ္ေဆးပါ။

အခၽြဲရည္အမ်ားၾကီးထြက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ဒီနည္းလမ္းက မသင့္ေတာ္ပါဘူး။

သတ္မွတ္ရက္နည္းလမ္း (စံျပဳနည္းလမ္း)

ျပကၡဒိန္ေပၚမွာ သတ္မွတ္ရတဲ့နည္းလမ္း အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရာသီစက္ဝန္းကို ေသခ်ာစြာ တြက္ရသည့္ နညး္လမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳရင္အျခားနည္းလမ္းေတြထက္ ပိုျပီးရုိးရွင္းတာကို ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ သင့္မွာေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာေတြကို ရွိမွသာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

 • သင့္မွာပံုမွန္ ရာသီစက္ဝန္းရွိတာမ်ိဳး။
 • ဘယ္ေတာ့မွ သင့္ရာသီစက္ဝန္းက ၂၆ ရက္ထက္ပုိျပီး မတိုေတာင္းတာမ်ိဳး။
 • ဘယ္ေတာ့မွ သင့္ရာသီစက္ဝန္းက ၃၂ ရက္ထက္ပိုျပီး မၾကာရွည္တာမ်ိဳး

သေႏၶမေအာင္လိုဘူးဆိုရင္ ရာသီစက္ဝန္းရဲ႕ ၈ – ၁၉ ရက္အတြင္း အတူေနတာကိုေရွာင္က်ဥ္ပါ (သို႔) ကြန္ဒံုးသံုးပါ (ရာသီစက္ဝန္းရဲ႕ ပထမဆံုးေန႔က ေသြးပထမဦးဆံုးဆင္းတဲ့ေန႔ဆိုတာကို မွတ္ထားပါ)။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာကို ကာကြယ္ရန္ လိင္ဆက္ဆံတာကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္ (သို႔မဟုတ္) ၈-၁၉ ရက္ၾကားမွာ သေႏၶတားနည္းလမ္းေတြကိုအ သံုးျပဳပါ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာကို တိုးျမွင့္ဖုိ႔ ၈ ရက္နဲ႔ ၁၉ ရက္ၾကားမွာ လိင္ဆက္ဆံဖို႔ ၾကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ ေန႔တိုင္း (သို႔မဟုတ္) အျခားရက္ေတြမွာလည္း လိင္ဆက္ဆံသင့္ပါတယ္။ သင့္ရာသီစက္ဝန္းပံုမွန္ရွိတယ္ဆိုရင္ စံတ္မွတ္ရက္နည္းလမ္းက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ဒီနည္းကိုသေႏၶတားနည္းလမ္းအေနနဲ႔ စတင္အသံုးမျပဳခင္ သင့္ရာသီစက္ဝန္းက ၂၆-၃၂ ရက္ၾကား အျမဲရွိေနတာကို အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔ လေပါင္းမ်ားစြာ သင့္ရာသီစက္ဝန္းကို ေျခရာခံလိုက္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။

စနစ္တက်အသံုးျပဳပါက ဒီနည္းလမ္းက ၈၈%ထိ ေရာက္မႈရွိပါတယ္ (တစ္ႏွစ္မွာဒီနည္းလမ္းကုိသံုးတဲ့အမ်ိဳးသမီးအေယာက္ ၁ဝဝ မွာ ၁၂ ေယာက္နီးပါး ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ပါတယ္။)

အေျခခံကိုယ္ခႏၶာအပူခ်ိန္တိုင္းနည္းလမ္း

ဒီနည္းလမ္းက သားဥေၾကြခ်ိန္အတြင္း ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ေပၚမူတည္ၿပီးတြက္ခ်က္တဲ့နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္က တျခားရက္ေတြထက္စာရင္ သားဥေႂကြေနတဲ့ရက္မွာ အနညး္ငယ္ပိုျပီး ျမင့္တက္ေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအျပည့္အဝ အနားယူေနတဲ့အခ်ိန္မွာရွိေနတဲ့ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ကို တိုင္းတာတြက္ခ်က္ရတဲ့အတြက္ ဒီနည္းလမ္းကို အေျခခံခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းနည္းလမ္းလို႔ ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။

သေႏၶတားနည္းလမ္းအတြက္ အေျခခံခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳခ်င္ရင္ သင့္အေနနဲ႔ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာေတြရွိရင္ အရင္ဆံုးဆရာဝန္နဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းပါ။

 • မၾကာေသးခင္က ကေလးေမြးထားရင္ (သို႔မဟုတ္) တားေဆး (သို႔မဟုတ္) အျခားေဟာ္မုန္းပါ တားေဆးသံုးျပီး ရပ္လိုက္ရင္
 • ႏို႔တိုက္ေနရင္
 • ေသြးဆံုးခ်ိန္နီးကပ္လာရင္

ရက္ေရွာင္သားဆက္ျခားနည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အေျခခံခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳရန္အတြက္

 • အိပ္ရာမထခင္ မနက္တိုင္း သင့္ရဲ႕အေျခခံခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္ကိုတိုင္းယူပါ။ အတိက်ဆံုးဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းတာရန္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နဲ႔ပါးစပ္ထဲထည့္တိုင္းရတဲ့ သာမိုမီတာကိုသံုးပါ။ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြက မိန္းမကိုယ္တြင္းထည့္ျပီး အပူခ်ိန္တိုင္းတာမ်ိဳး စအိုဝထဲထည့္ျပီး အပူခ်ိန္တိုင္းတာမ်ိဳးေတြက ပိုတိက်တဲ့အပူခ်ိန္ကိုေပးပါတယ္။ သင့္အပူခ်ိန္ကိုဖတ္တဲ့အခါ တိုင္းတူညီတဲ့နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳပါ။ တိက်တဲ့အပူခ်ိန္ရရန္ ညတိုင္းအနည္းဆံုး ၃ နာရီေလာက္အေႏွာင့္အယွက္မရွိပဲ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္အိပ္ပါ။
 • ဂရပ္စာရြက္ေပၚမွာ သင့္အပူခ်ိန္ကို မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ေန႔စဥ္အေျခခံအပူခ်ိန္ကို မွတ္တမ္းတင္ျပီး ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ သင္သားဥေၾကြတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ ဝ.၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထက္ နည္းၿပီး အနည္းငယ္ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ ၃ ရက္ထက္ပိုျပီး ခႏၶာကိုုယ္အပူခ်ိန္ အနည္းငယ္ပိုျပီးျမင့္တက္ေနရင္ သားဥေၾကြတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။
 • သေႏၶမေအာင္တဲ့ရက္အေတာအတြင္း လိင္ဆက္ဆံဖို႔ ေသခ်ာအစီအစဥ္ဆြဲပါ။ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္မျမင့္တက္ခင္ ၂ ရက္ေလာက္ သင္ဟာသေႏၶေအာင္ႏိုင္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနျပီး သုက္ေကာင္ေတြက သင့္ရဲ႕မ်ိဳးပြားမႈလမ္းေၾကာင္းမွာ ၇ ရက္ေလာက္ထိ ရွင္သန္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္မရွိဖို႔ေမ်ွာ္လင့္ေနရင္ လတိုင္းလိုလို ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ျပီး ေနာက္ရာသီစက္ဝန္းအစမွ ၃-၄ ရက္တိုင္ေအာင္ အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံတာမ်ိဳးကို ခြင့္မျပဳပါ။ ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ေမ်ွာ္လင့္ေနရင္ ဒီအခ်ိန္က လိင္ဆက္ဆံဖို႔အခ်ိန္ပါပဲ။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာကို ကာကြယ္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ရက္ေရွာင္သားဆက္ျခားနည္းကို အသံုးမျပဳခင္လေပါင္းမ်ားစြာ သင့္ရာသီစက္ဝန္းကုိေျခရာခံလိုက္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒါကသင့္ရာသီစက္ဝန္းကိုပိုမို ရင္းႏွီးေစျပီး ဒီနည္းလမ္းရဲ႕ ထိေရာက္မႈကို တိုးျမွင့္ေစပါတယ္။

အယူအဆအလဲြအမ်ားစု

 • ရက္ေရွာင္ေနရတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးကို ထိခိုက္မႈ မရွိပါ။
 • ဒီနည္းလမ္းကို စနစ္က်မွန္ကန္ေအာင္ သံုးႏုိင္ဖို႔အတြက္ စာတတ္ေျမာက္ဖို႔ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးရွိဖို႔ မလိုအပ္ပင္မယ့္ အခ်ိန္ယူၿပီး ဝါယမစိုက္ထုတ္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။

အားသာခ်က္မ်ား

 • ႏို႔တိုက္ေနခ်ိန္မွာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
 • ေဟာ္မုန္းအသံုးျပဳျခင္း မရွိပါ။
 • သင္ကိုယ္ဝန္ရခ်င္ရင္ သင္ဘယ္ေန႔မွာလိင္ဆက္ဆံႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိႏိုင္ဖို ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။
 • ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး လံုးဝမရွိပါ။
 • သင့္ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္သလဲဆိုတာ သင္ယူႏိုင္ဖုိ႔ ကူညီေပးပါတယ္။
 • ဒီဂ်စ္တယ္သာမိုမီတာ ကုန္က်စရိတ္ကလြဲလို႔ အခမဲ့ျဖစ္ပါတယ္။

အားနည္းခ်က္မ်ား

 • အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ ေလ့က်င့္မႈ လိုအပ္ပါတယ္။
 • တခ်ိန္လံုး ရာသီစက္ဝန္းကို သိရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
 • အခ်ိန္မေရြး အမွားလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • သဘာဝက်တာကို ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ပါတယ္။
 • ရာသီစက္ဝန္းမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိတာေၾကာင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လို႔မရပါ။
 • HIV/AIDS နဲ႔အျခားလိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါပိုးေတြကို မကာကြယ္ႏိုင္ပါ။
 • ေဟာ္မုန္းပါဝင္တဲ့နည္းလမ္းကို မသံုးေတာ့ရင္ ဒီနည္းက ၾကိဳးစားျပီး သံုးသင့္တဲ့နည္းမဟုတ္ပါ။ ေဟာ္မုန္းေတြက သင့္ဓမၼတာခြင္ကို သက္ေရာက္ေစတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ (သင့္ရာသီစက္ဝန္းကို ေလ့လာေနစဥ္ အေတာအတြင္း ေဟာ္မုန္းမပါဝင္တဲ့နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
 • ဓမၼတာ ရာသီစက္ဝန္းတြင္ ၁ ပတ္ေလာက္ လိင္မဆက္ဆံဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ (သို႔မဟုတ္) အျခားနည္းလမ္းကုိ အသံုးျပဳပါ။