လိင္မွတဆင့္ကူးစက္သည့္ေရာဂါမ်ား ကၽြန္မတို႔ကိုေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

ကၽြန္မတို႔ကို ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

အေမးအေျဖမ်ားအဘို႔သင့္အမ်ိဳးအစားကိုေရြးခ်ယ္ပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ ကူးစက္တဲ့ေရာဂါပိုးေတြကို ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ အမ်ားပုိင္ျပည္သူ႔ေဆးရုံေတြမွာ အခမဲ့ စစ္ေဆးမႈခံယူလို႔ရပါတယ္။သီးသန္႔ေဆးရုံေတြမွာလည္း စမ္းသပ္လို႔ရျပီး ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ေရာဂါစစ္ေဆးရွာေဖြတဲ့ ဓါတ္ခြဲခန္းေတြမွာလည္းစစ္ေဆးစမ္းသပ္လို႔ရပါတယ္။

Sources: Dr. Mei MeiKo (Family Physician)

Close

ပါးစပ္က HIV ပိုးကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ေနရာမဟုတ္တာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား(သို႔)အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ပါးစပ္နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံတာတဆင့္ HIV ပိုးကူးစက္ႏႈန္းက အလြန္နည္းပါတယ္။တံေတြးမွာ ဗိုင္းရပ္(စ္)ကို ျပိဳကြဲေစတဲ့ အင္ဇိုင္းပါဝင္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ သူတို႔ ပါးစပ္နဲ႔ မိန္းမကုိယ္အရည္ထိေတြ႔တာေၾကာင့္ ပါးစပ္နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံတဲ့သူေတြအတြက္ ပါးစပ္နဲ႔လိင္ဆက္ဆံတာကေန ေရာဂါကူးစက္မႈနည္းပါတယ္။ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကေန မကူးစက္ေသးတဲ့ သူဆီကို ပါးစပ္နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံတာကေန HIV ပိုးကူးစက္ခံတာကနည္းပါတယ္။ ဓမၼတာလာေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို ပါးစပ္နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံတာက ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈႏႈန္းမ်ားေစပါတယ္။ ေသြးက မိန္းမကိုယ္အရည္ ထက္ HIV ပိုး ကူးစက္မႈပိုမ်ားပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ပါးစပ္နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံတာက ကူးစက္မႈပိုနည္းပါတယ္။ ပါးစပ္မွာ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာနဲ႔ သြားဖံုးမွာ ေသြးထြက္ေနရင္ HIV ပိုးကူးစက္မႈလမ္းေၾကာင္းကို ဖန္တီးေပးျပီး ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈႏႈန္းကိုတိုးလာေစပါတယ္။ ပါးစပ္နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံတာကေန HIV ပိုးကူးစက္ခံရတာတဲ့ ကိစၥက အနည္းငယ္ရွိျပီး ပါးစပ္ထဲကို သုက္ရည္စြန္႔ထုတ္တဲ့အခါ ျဖစ္ေလ႔ရွိပါတယ္။

တံေတြးက HIV ပိုးမကူးစက္တာေၾကာင့္ ပါးစပ္နဲ႔လိင္ဆက္ဆံတာခံရတဲ့သူက ေရာဂါပိုးကူးစက္ဖို႔ အလားအလာနည္းပါတယ္။ လိင္ဆက္ဆံရာက တဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ အျခားေရာဂါပိုးေတြရွိတာက ပါးစပ္နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံေနခ်ိန္မွာ HIV ပိုးကူးစက္ႏိုင္ေခ် မ်ားပါတယ္။

HIV ပိုးကူးစက္ႏိုင္တာကို  ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ အမ်ိဳးသားေတြ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ပါးစပ္နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံေနခ်ိန္မွာ ကြန္ဒံုးကို အသံုးျပဳပါ။ အေဖာ္အသစ္နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံေနရင္ စဥ္းစားပါ။

Source: http://www.mnaidsproject.org/education/educate-yourself/hiv-transmission.php

Close

နမ္းတာကေန လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ အျခားေရာဂါပိုးေတြ ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။ နမ္းျခင္းက မိန္းမကိုယ္လမ္းေၾကာင္းကေန လိင္ဆက္ဆံတာ၊ စအိုဝကေန လိင္ဆက္ဆံတာ၊ ပါးစပ္နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံတာေတြထက္ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ေခ်နည္းပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္အရည္ကေန လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါပိုးေတြကူးစက္ႏိုင္ျပီး ေသြးနဲ႔ သုက္ရည္လိုမ်ိဳး တံေတြးက ေရာဂါပိုးကူးစက္ႏိုင္ေခ် နည္းပါတယ္။ တံေတြးနဲ႔ ေရာဂါပိုးကူးစက္ႏိုုင္ေခ်ရွိရင္ေတာင္မွ   ပါးစပ္မွာ အနာရွိမွ ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္တာပါ။ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ႏုိင္ေခ်ရွိတာကို သတိျပဳဖို႔ နဲ႔ အေဖာ္ေရြးခ်ယ္တဲ႔အခါ သတိျပဳဖို႔ အၾကံေပးထားပါတယ္။

ေရယုန္ကေတာ့ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ အမ်ားဆံုးရွိတဲ့ လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါပိုးျဖစ္ျပီး နမ္းတာကေန ကူးစက္ႏုိင္ပါတယ္။ ေရယုန္ဆိုတာက အေရျပားကေန အလြယ္တကူ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ပိုးတစ္မ်ိဳးုျဖစ္ျပီး ခႏၶာကိုယ္အတြင္းပိုင္းမွာရွိတဲ့ တစ္သ်ွဴးေတြျဖစ္တဲ့(ႏႈတ္ခမ္း၊မ်က္ခြံ၊လိင္အဂၤါတစ္ဝိုက္နဲ႔ စအိုဝထိေတြ႔မႈကေန ေရာဂါပိုးကူးစက္တာပါ။ အမ်ိဳးသမီးေတြက ဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုးကူးစက္တာ ပိုမ်ားပါတယ္။ ပါးစပ္ထဲနဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းေပၚမွာ အနာဖုေတြရွိတာက ေရယုန္ရဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားပါတယ္။ လြယ္လြယ္ကူကူ ကုသတာကလြဲလို႔ ပါးစပ္ေရယုန္က ပါးစပ္ထဲနဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းေပၚမွာ အနာေတြကုိ ယားယံတာေတြျဖစ္ေစပါတယ္။ ေရယုန္က ကူးစက္ခံရဆံုးပိုးျဖစ္တာေၾကာင့္ မနမ္းခင္ သင့္အေဖာ္အသစ္ရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းကိုျမန္ျမန္ စစ္ေဆးၾကည္႔ရႈဖို႔ အၾကံျပဳထားပါတယ္။

Sources: http://kidshealth.org/en/teens/kissing.html?WT.ac=ctg#catbirth-control

http://www.ashasexualhealth.org/stdsstis/

Close

မကူးစက္ႏိုင္ပါ။ အမ်ားသံုး အိမ္သာေတြ ထိေတြ႔ အသံုးျပဳရာမွ လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါပိုးေတြ ကူးစက္ႏုိင္တဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထားမရွိပါ။

Sources: http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/SexuallyTransmittedDisease/FrequentlyAskedQuestions

Close

အေစာပိုင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္က်န္းမာေရး ဂရုစိုက္မႈမွာ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ STIs ရွိမရွိိ စစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ရပါတယ္။အခ်ိဳ႕ STIs က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အေတာအတြင္း သေႏၶသားကို ကူးစက္ႏိုင္ျပီး အမ်ိဳးသမီးတေယာက္က ကေလးေမြးေနစဥ္မွာ STIs ရွိရင္ ကေလးကို ကူးစက္ႏုိင္ပါတယ္။ကို ယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ အေတာအတြင္း တစ္ဦးထက္ပိုျပီး လိင္ဆက္ဆံေဖာ္အမ်ားၾကီးနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံရင္ အခ်ိန္တိုင္း ရာဘာကြန္ဒံုးကုိ အသံုးျပဳဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ သင္က ကိုယ္ဝန္ရွိေနျပီး သင့္အေဖာ္က အျခားသူေတြနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံေနတာကို သံသယရွိရင္ STIs ရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးေတြကို ဆရာဝန္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျပီး သင့္ကေလးကိုကူးစက္ႏိုင္ေစတဲ့ အခြင့္အေရးကို ဘယ္လိုေလွ်ာ့ခ်ရမလဲဆိုတာေဆြးေႏြးပါ။

Sources: https://beforeplay.org/stds/

Close

သင့္မွာ STDs ရွိရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ေတြ႔ျပီး ကုသမႈခံယူတဲ့အခ်ိန္ထိ လိင္ဆက္ဆံဖို႔ ရပ္တန္႔ထားပါ။

ကုသမႈခံယူဖို႔ ဆရာဝန္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ လုိက္နာပါ။

သင္လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခ်ိန္တိုင္း(အထူးသျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္အသစ္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံမယ္ဆုိရင္)ကြန္ဒံုးသံုးပါ။

ဆရာဝန္က အဆင္ေျပသြားျပီလို႔ ေျပာတဲ့အခ်ိန္ထိ လိင္ဆက္ဆံဖို႔ ထပ္မလုပ္ပါနဲ႔။

ထပ္မံစစ္ေဆးမႈလုပ္ဖုိ႔ ဆရာဝန္ဆီ ျပန္သြားပါ။

သင့္လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ေတြကို ကုသမႈခံယူခိုင္းပါ။

Sources: http://www.webmd.com/sexual-conditions/guide/sexual-health-stds#2

Close

HIV ပုိး ကူးစက္မခံရေအာင္ ကာကြယ္ေဆး ေသာက္လို႔မရပါဘူး။ အကယ္၍မ်ား အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံမိလိုက္တယ္၊ အဓမၼၿပဳက်င့္မႈ ခံခဲ့ရတယ္၊ ေဆးရံုေဆးခန္းေတြမွာ အသံုးၿပဳၿပီးသားအပ္နဲ႔ ဆူးမိတယ္ စတဲ့ ေရာဂါပိုးနဲ႔ ထိေတြ႔မိလိုက္တဲ့ အေၿခအေနမ်ိဳးေတြမွာေတာ့ ေဆးေသာက္လို႔ ရပါတယ္။ ၾကိဳတင္ကာကြယ္တာ မဟုတ္ဘဲ ၿဖစ္ၿပီးမွ ေရာဂါမကူးေအာင္ ေသာက္ရတဲ့ ေဆး ၿဖစ္ပါတယ္။ Post exposure prophylaxis (PEP) လုိ႔ ေခၚတဲ့ ပိုးသတ္ေဆးႏွစ္မ်ိဳး ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ေဆးပါ။ Duovir စသၿဖင့္ ေဆးနာမည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ေဆးဆုိင္ေတြမွာ လြယ္လြယ္ကူကူ ၀ယ္လုိ႔မရႏို္င္ေပမယ့္ ေဆးရံု ေဆးခန္းေတြမွာေတာ့ ရႏုိင္ပါတယ္။

Sources: Dr Phyo Thiha

Close

ကူးစက္ ခံရႏုိင္ပါတယ္။ အရင္က ကုသမႈခံယူျပီးေတာင္မွ ကလင္မိုင္ဒီးယား၊ ဆီးပူေညာင္းက်ဂႏိုေရာဂါ၊ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါေတြ အစရွိတဲ့ ဘက္တီးရီးယားေရာဂါပိုးေတြဟာ တၾကိမ္ထက္ပိုျပီး ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေဖာ္ေတြစစ္ေဆးမႈခံယူဖို႔၊ ကုသမႈခံယူဖို႔နဲ႔ ကြန္ဒံုးေတြကို စနစ္တက်အသံုးျပဳဖို႔ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။

Sources: http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/SexuallyTransmittedDisease/FrequentlyAskedQuestions

Close

HIV ပိုးရွိေနတဲ့သူေတြကို Anti-retroviral therapy (ART) လို႔ ေခၚတဲ့ ေဆးေတြ တုိက္ပါတယ္။ ဒီေဆးေတြက ပိုးအေရအတြက္ကုိ ပြါးမလာေအာင္ ထိန္းေပးပါတယ္။ အစုိးရေဆးရံုေတြအၿပင္ NGO အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း ေပးေနပါတယ္။ အဲဒီအၿပင္ ဒီေရာဂါပိုးဟာ ကုိယ္ခံအားကို က်ေစတာမို႔ ခုခံအားက်လို႔ ခႏၶာကိုယ္ထဲ၀င္လာတဲ့ တၿခားေရာဂါပိုးေတြ (ဥပမာ တီဘီပိုး) ကုိလည္း ကုသေပးတာမ်ိဳး ရွိပါတယ္။

Sources: Dr Phyo Thiha

Close

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာအတြက္ ကင္ဆာမၿဖစ္ခင္အၾကိဳအဆင့္ ကို သိႏုိင္ဖို႔အတြက္ စစ္ေဆးလို႔ရပါတယ္။ အဲဒီလို စစ္ေဆးလို႔ရတဲ့ နည္းေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဒီထဲက အသံုးမ်ားတာကေတာ့ သားအိမ္ေခါင္းခၽြဲကို ယူစစ္တာရယ္၊ သားအိမ္ေခါင္းကို ေဆးရည္တစ္မ်ိဳး တုိ႔ၿပီး စစ္ေဆးတာရယ္ပါ။ ခၽြဲယူၿပီး စစ္တဲ့နည္းကေတာ့ ရက္ပုိင္းေလာက္ အေၿဖေစာင့္ရမယ္၊ ေဆးရည္တုိ႔တဲ့နည္းကေတာ့ ခ်က္ခ်င္းအေၿဖသိႏုိင္ပါတယ္။

Sources: Dr Phyo Thiha

Close

ဇီဝအခ်က္အလက္ေတြေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေတြထက္ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရမႈပိုမ်ားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ သားအိမ္ေခါင္းနဲ႔ မိန္းမကိုယ္ေနရာေတြမွာ ထိေတြ႔မႈပိုမ်ားျပီး လိင္ဆက္ဆံေနစဥ္အေတာအတြင္း မိန္းမကိုယ္တစ္သ်ွဴးေတြမွာ အေသးစားပြန္းပဲ႔မႈေတြျဖစ္ေပၚျပီး ေရာဂါပိုးကူးစက္ႏိုင္တဲ့ လြယ္ကူတဲ့လမ္းေၾကာင္းျဖစ္လာတယ္။

Sources: https://www.fphandbook.org/questions-and-answers-about-sexually-transmitted-infections-including-hiv

Close

HIV ပိုးက တံေတြး၊ ေခၽြးနဲ႔ အသားခ်င္းထိေတြ႔မႈကေန မကူးစက္ႏိုင္ပါ။ ႏႈတ္ခမ္းခ်င္း ထိ အနီးကပ္ နမ္းျခင္း၊ ေပြ႔ဖက္ျခင္း၊ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ အစားအစာေဝမ်ွ စားေသာက္ျခင္း၊ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ျခင္းနဲ႔ အိမ္သာထိုင္ခံုအားလံုး အသံုးျပဳျခင္းေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ဗိုင္းရပ္(စ္)ေရာဂါပိုးက လ႔ူခႏၶာကိုယ္ အျပင္မွာ အခ်ိန္ၾကာၾကီး မရွင္သန္ႏိုင္ပါဘူး။ ျခင္ကိုက္တာကလည္း HIVပိုးမကူးစက္ႏိုင္ပါ။ HIVပိုးက ေသြး၊ လိင္ဆက္ဆံရာကထြက္လာတဲ့ အရည္ေတြ(သုက္ရည္၊သုက္ရည္မထြက္ခင္ အရင္ထြက္တဲ့ အရည္ၾကည္၊မိန္းမကိုယ္ကထြက္တဲ့ အရည္)နဲ႔  HIV ပိုးကူးစက္ခံထားရတဲ့သူရဲ႕ ႏို႔ရည္ကေနလည္း ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။

Sources: https://www.fphandbook.org/questions-and-answers-about-sexually-transmitted-infections-including-hiv

http://www.ashasexualhealth.org/stdsstis/hiv/

Close

၁၀၀%ထိေရာက္မႈ မရွိေပမဲ့ မွန္မွန္ကန္ကန္ စနစ္တက် သံုးစြဲပါက သုက္ရည္ မိန္းမကိုယ္အရည္လို ခႏၶာကိုယ္အရည္ေတြက ေရာဂါပ်ံ႕လြယ္တာေၾကာင့္ လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါပိုးေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ေကာင္းတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားသံုးကြန္ဒံုးက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးႏိုင္ျပီး လိင္ဆက္ဆံစဥ္အေတာအတြင္း HIV ပိုးကူးစက္တာကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ အျခားေရာဂါပိုးကူးစက္တာကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ အႏွံ႔က အဖြဲ႔အစည္းေတြက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာကို ကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ HIV နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ အျခားေရာဂါပိုးေတြကူးစက္တာကို ကာကြယ္ဖို႔ ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳေထာက္ခံထားပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးသံုးကြန္ဒံုးေတြက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မရေပမဲ့ မလိုခ်င္ေသးတဲ့ ကိုယ္ဝန္နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ အျခားေရာဂါပိုးေတြကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးကြန္ဒံုးေတြက သားဆက္ျခားသေႏၶတားတာနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါပိုးေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါတယ္။

Sources: http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/SexuallyTransmittedDisease/FrequentlyAskedQuestions

http://www.ashasexualhealth.org/sexual-health/all-about-condoms/

Close

မစစ္ေဆးပဲ ေရာဂါပိုးရွိမရွိ သိဖို႔ နည္းလမ္းမရွိပါဘူး။ လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါပိုးေတြမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ လကၡဏာမရွိပါဘူး။ သင္က လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ စိတ္ၾကြေနရင္ STD စစ္ေဆးမႈက သင့္ရဲ႕ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္သင့္ပါတယ္။ STD ရွိတယ္လို႔ စိုးရိမ္ ပူပန္ေနရင္ ဆရာဝန္ဆီသြားျပီး စစ္ေဆးမႈခံယူပါ။

Sources: http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/SexuallyTransmittedDisease/FrequentlyAskedQuestions

Close

သင့္ကိုယ္သင္ လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါပိုးေတြကိုကာကြယ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ႏို္င္တဲ့ အေျခခံအခ်က္ေလးေတြကိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။

-STDsကုိ ကာကြယ္ဖို႔ အေသခ်ာဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ လိင္မႈကိစၥေရွာင္က်ဥ္တာ

-တစ္ဦးထက္ပိုတဲ့ လိင္ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးသင့္မွာရွိရင္(သို႔) သင့္ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနကိုမသိရင္ လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခ်ိန္တိုင္း ေရာ္ဘာကြန္ဒံုးအသံုးျပဳပါ။ (သင္က ေခ်ာဆီအသံုးျပဳရင္ ေရကိုအေျခခံထုတ္ထားတဲ့ ေခ်ာဆီကို အသံုးျပဳပါ။)

-လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ အေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္ထားပါ။ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားေလ STD ကူးစက္ခံရဖို႔ အခြင့္အေရးမ်ားေလပါပဲ။ သင့္မွာလိင္ဆက္ဆံေဖာ္အမ်ားၾကီးရွိရင္ ကြန္ဒံုးသံုးျပီး က်န္းမာေအာင္ ေနထုိင္ဖို႔နဲ႔ လတိုင္းမွာ စစ္ေဆးမႈလုပ္ပါ။

-ဂရုစိုက္ျပီး သင့္ရဲ႕ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ STIs ရွိမယ္လို႔သံသယရွိတဲ့သူနဲ႔ လိင္မဆက္ဆံပါနဲ႔။ သင့္အေဖာ္ကုိ ၾကည့္ျပီး STIsရွိတယ္လို႔လည္း အျမဲေျပာလို႔မရပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ သင့္အေဖာ္က မစစ္ေဆးထားရင္ သူ႔မွာ STDs ရွိတယ္ဆိုတာ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ေတာင္ မသိပါဘူး။

-STDs စစ္ေဆးမႈခံယူပါ။ အျခားသူကိုလည္း ေရာဂါပိုးမကူးစက္ပါေစနဲ႔။

-လိင္မဆက္ဆံခင္ အရက္(သို႔)မူးယစ္ေဆးဝါးမသံုးပါနဲ႔။ သင္ အရက္ေသာက္ထားရင္ (သို႔) ေသာက္ထားတာမ်ားသြားရင္ သင္ကြန္ဒံုးသံုးဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္းသြားပါတယ္။

-STDs ရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာ အမွတ္အသားေတြကို သိထားပါ။ သင္ကိုယ္တုိင္နဲ႔ သင့္ရဲ႕ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ေတြမွာ လကၡဏာေတြကို ရွာေဖြၾကည့္ပါ။ ဒီမွာ အခ်က္အလက္ေတြကို ပိုျပီး ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။

-STDsအေၾကာင္းသင္ယူပါ။ ပိုသိေလ သင္ကိုယ္တိုင္ ပိုကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

Sources: http://www.webmd.com/sexual-conditions/guide/sexual-health-stds#2

Close

STDsေရာဂါေတြကို ပ႗ီဇီဝေဆးေတြနဲ႔ ကုသလုိ႔ရပါတယ္။

STDsေရာဂါကို ပ႗ီဇီဝေဆးေတြနဲ႔ ကုတဲ့အခါ ေရာဂါလကၡဏာေတြေပ်ာက္ကင္းသြားေတာင္မွ ေဆးေတြအားလံုးေသာက္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ သင္ဖ်ားနာတာကို ေပ်ာက္ကင္းဖို႔ တျခားသူရဲ႕ေဆးေတြကို ယူမေသာက္ပါနဲ႔။ အဲဒီလိုလုပ္ရင္ ေရာဂါစစ္ေဆးမႈခံယူဖို႔နဲ႔ ကုသမႈခံယူဖို႔ ပိုျပီးခက္ခဲသြားပါမယ္။ သင္ကလည္း သင့္ေဆးေတြကို အျခားသူေတြကုိ မေဝမ်ွပါနဲ႔။ အခ်ိဳ႕ ဆရာဝန္ေတြက သင့္အေဖာ္ကို ပ႗ီဇီဝေဆးအပိုေတြထပ္ေပးတာေၾကာင့္ တခ်ိန္တည္းမွာပဲသင္နဲ႔ သင့္အေဖာ္ ကုသမႈခံယူႏိုင္ပါတယ္။

Sources: http://www.webmd.com/sexual-conditions/guide/sexual-health-stds#2

Close

အထူးသျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံျပီးေနာက္ မ်ိဳးပြားအဂၤါက်န္းမာေရးက အေရးၾကီးပါတယ္။မ်ိဳးပြားအဂၤါကိုေဆးေၾကာ သန္႔စင္ျခင္းက STDs ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားမရွိပါဘူး။အမွန္ေတာ့ မိန္းမကိုယ္အထဲကိုေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္းက HIV ပိုးနဲ႔ တင္ပါးဆံုပိုင္းေရာင္ရမ္းေရာဂါ အပါအဝင္ STDs ေရာဂါကူးစက္တာေတြကို တိုးေစပါတယ္။ ေရာဂါပိုးကူးစက္တာကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက ကြန္ဒံုးလိုမ်ိဳး အကာအကြယ္ကုိသံုးပါ။

Sources: https://www.fphandbook.org/questions-and-answers-about-sexually-transmitted-infections-including-hiv

Close

ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေတြ႔ရအမ်ားဆံုး လိင္ကတစ္ဆင့္ ကူးစက္တဲ့ေရာဂါေတြကေတာ့ Chlamydia လို႔ေခၚတဲ့ ပိုး၀င္ၿခင္း၊ ေရယုန္ေပါက္ၿခင္း၊ မိန္းမကုိယ္မိႈစြဲၿခင္း၊ HIV ပိုးကူးစက္ခံရၿခင္းနဲ႔ ဆီးပူေညာင္းက် လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ဂႏုိေရာဂါတို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ အေတြ႔ရမ်ားလာတဲ့ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါဟာလည္း လိင္ကတစ္ဆင့္ ကူးစက္တဲ့ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ၿဖစ္တာမို႔လုိ႔ ဒီေရာဂါကိုလည္း လိင္ကတစ္ဆင့္ ကူးစက္တဲ့ ေရာဂါစာရင္းထဲ ထည္႔လာၾကပါတယ္။

Sources: Dr Phyo Thiha

Close

ကာလသားေရာဂါေတြကို အစိုးရေဆး႐ံု ကာသားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဌာနေတြ၊ တခ်ိဳ႕ေသာ NGO ေတြ၊ နီးစပ္ရာ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုေတြမွာ စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္။ စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ ေသြးစစ္ေဆးျခင္း၊ ထြက္တဲ့ၿပည္၊ အၿဖဴရည္ေတြကုိ ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးတာမ်ိဳးေတြလည္း လုပ္လုိ႔ ရပါတယ္။ လတ္တေလာအေနအထားအရ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါ၊ HIV ပုိး၊ မိန္းမကိုယ္မိႈစြဲၿခင္းလုိ ေရာဂါမ်ိဳးေတြအတြက္ စစ္ေဆးၾကည္႔လို႔ ရႏုိင္ပါတယ္။ အေၿဖသိရဖုိ႔အတြက္ေတာ့ ရက္ပိုင္းေလာက္ ေစာင့္ဆုိင္းဖုိ႔လုိပါတယ္။

Sources: Dr Phyo Thiha

Close

line

ေမးခြန္းေမးရန္

အမည္ (လိုအပ္ပါသည္):
အီးေမးလ္ (လိုအပ္ပါသည္):
ေမးလိုသည့္အေၾကာင္းအရာ:

line