အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ကၽြန္မတို႔ကိုေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

ကၽြန္မတို႔ကို ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

အေမးအေျဖမ်ားအဘို႔သင့္အမ်ိဳးအစားကိုေရြးခ်ယ္ပါ

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းက အမ်ိဳးသား မ်ိဳးပြားမႈကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသလား?

ေဆးလိပ္စီးကရက္ေသာက္သံုးျခင္းက မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းကို ေလ်ာ့က်ေစျပီး ေဆးလိပ္အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးသူေတြအေနနဲ႔ သုက္ေကာင္ထုတ္လုပ္မႈ ၂၀% ေအာက္ေလ်ာ့နည္းျပီး ပံုမွန္ပံုစံမဟုတ္တဲ့ သုက္ေကာင္အေရအတြက္ထုတ္လုပ္မႈကတုိးလာျပီး သားဥမ်ိဳးေအာင္မႈက ပိုခဲယဥ္းလာပါတယ္။

ေလ့လာေတြ႔ရွိထားတဲ့ အေထာက္အထားအသစ္မ်ားအရ ေဆးလိပ္ေဆးရြက္ၾကီးမွာပါတဲ့ ဓါတုပစၥည္းေၾကာင့္ သုက္ေကာင္မွာပါဝင္တဲ့ DNA မ်ိဳးရုိးဗီဇပစၥည္းကပ်က္စီးသြားျပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ အခြင့္အေရးကုိ ပိုမိုေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ သုက္ေကာင္မွာ သင့္တင့္မ်ွတတဲ့ ပရုိတင္း၂ မ်ိဳးပါဝင္ေပမဲ့ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူေတြမွာေတာ့ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ ပရုိတင္း၂ မ်ိဳးထဲက ၁ မ်ိဳးကိုသာ အနည္းငယ္သယ္ေဆာင္တာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဒီလုိ မညီမ်ွမႈက သုက္ေကာင္အေနနဲ႔ သားဥနဲ႔ သေႏၶေအာင္ဖို႔ ခက္ခဲျပီး သေႏၶေအာင္ရင္ေတာင္မွ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ဖို႔ အခြင့္လမ္းပိုမ်ားပါတယ္။

သင့္မွာ အရင္ကမ်ိဳးပြားမႈျပႆနာရွိျပီး ကေလးယူဖို႔ ႀကိဳးစားေနရင္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ဖို႔ အၾကံေပးပါတယ္။ သုက္ေကာင္က အရြယ္အစားျပည့္ျပည့္ဝဝ ဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးထြားဖို႔ ၃လအနည္းဆံုးလိုအပ္တာေၾကာင့္ သင္ကကိုယ္ဝန္ရဖို႔ ၾကိဳးစားေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့  မႀကိဳးစားခင္ ၃ လအနည္းဆံုး ေဆးလိပ္ျဖတ္ဖို႔ အၾကံျပဳေထာက္ခံထားပါတယ္။

Sources: https://www.andrologyaustralia.org/your-sperm-health/

http://www.webmd.com/smoking-cessation/news/20100910/smokers-sperm-less-fertile

အရက္ေသာက္သံုးျခင္းက သုက္ရည္ကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါသလား?

သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေပမဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈက ရွင္္္းလင္းေသခ်ာမႈမရွိပါဘူး။ေလ့လာေတြ႔ရွိထားခ်က္မ်ားအရ ဘီယာ၅ယူနစ္(၁ယူနစ္က ပံုမွန္ ဘီယာအရြယ္အစား)က၁ပတ္ကို အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ သုက္ေကာင္အရည္အေသြးကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါတယ္။ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အရက္ပိုမိုေသာက္သံုးေလ သုက္ရည္ပိုမိုအားနည္းေလပါပဲ။၁ပတ္ကို အရက္၂၅ယူနစ္ ထက္ပိုေသာက္သံုးတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ သုက္ရည္ထုတ္လုပ္ႏို္င္တဲ့ အရည္အေသြးအေရအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြက သိသာအထင္ရွားဆံုးပါပဲ။ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြက အရက္အရမ္းေသာက္သံုးတဲ့သူေတြအတြက္ ခံစားရႏိုင္တဲ့ ရလဒ္အက်ိဳးဆက္ေတြကိုျပသေပးပါတယ္။

အရက္ေသစာေသာက္စားေပ်ာ္ပါးတာနဲ႔ ပံုမွန္အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးတာေတြက သုက္ရည္ကို ထိခိုက္ေစျပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ အျခားကိစၥရပ္ေတြကို သက္ေရာက္ေစပါတယ္။အရက္ေသာက္သံုးျခင္းက သုက္ရည္အေရအတြက္ကိုသာမက တက္စတိုစတီရုန္းအေျခအေန၊သုက္ရည္ ထုထည္ပမာဏ၊ပံုမွန္အရြယ္အစားနဲ႔ ေရြ႔လ်ားတဲ့ သုက္ေကာင္အေရအတြက္ ေတြကိုပါ သက္ေရာက္ေစပါတယ္။

Sources: http://www.nhs.uk/news/2014/10October/Pages/Moderate-regular-drinking-may-still-damage-sperm.aspx

http://www.cdc.gov/preconception/careformen/exposures.html

https://www.theguardian.com/science/2014/oct/03/bmj-open-sperm-quality-alcohol-five-units-study-semen

ေယာက်္ားလိင္တံကို သန္႔ရွင္းေအာင္လုပ္ဖို႔လုိအပ္ပါသလား?

လိုအပ္ပါတယ္။သင္ေရခ်ိဳးတဲ့အခါ ေန႔စဥ္ ေရေႏြးနဲ႔ ေဆးေၾကာသန္႔စင္သင့္ပါတယ္။သင့္မွာေယာက်္ားတန္ဆာထိပ္ဖံုးအေရျပား ရွိရင္ ညင္ညင္သာသာနဲ႔ေနာက္ကုိဆြဲျပီး ေအာက္ဖက္ကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္သင့္ပါတယ္။ေယာက်ာ္းတန္ဆာကို ေန႔စဥ္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တာျပီး မလုပ္ရင္ ေခ်ာက်ိက်ိ အရာေတြျဖစ္ေစပါတယ္။ Smegmaဆိုတာ ေန႔စဥ္သန္႔ရွင္းေရးမလုပ္တာေၾကာင့္ ထြက္လာတဲ့ သဘာဝေခ်ာဆီျဖစ္ပါတယ္။ မေဆးေၾကာမသန္႔စင္ပဲ ခ်န္ထားခဲ့ရင္ ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားေတြေပါက္ပြားရာေနရာျဖစ္လာျပီး မေကာင္းတဲ့ အန႔ံအသက္ေတြစတင္ထြက္လာပါတယ္။သင့္အေရျပားေပၚမွာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားအခ်ိဳ႕ရွိတာက ပံုမွန္ျဖစ္ေပမဲ့ ေယာက်္ားလိင္တံေပၚမွာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားေတြ အေျမာက္အျမားရွိတာက ကပ္ပါးေရာဂါလိုမ်ိဳး အလြန္နာက်င္ျပီး သက္ေတာင့္သက္သာမျဖစ္ပါဘူး။

Sources: https://www.menshealthforum.org.uk/penis-faqs

ဘယ္အရာေတြက အမ်ိဳးသား မ်ိဳးဆက္ပြားျပႆနာရပ္ေတြကို ျဖစ္ေစတာလဲ?

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြက အမ်ိဳးသားေတြ ကို မ်ိဴးဆက္ပြားျပႆနာ ျဖစ္လာေစပါတယ္။

ဟိုက္ပိုသဲလမတ္(စ္) (သို႔) ပီက်ဳထရီဂလင္း ျပႆနာ – ဒါေတြက ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္ျပီး တက္စတုိစတီရုန္းနဲ႔ သုက္ေကာင္ေတြ ထုတ္လုပ္ဖို႔ ေဝွးေစ့ကို လႈံေဆာ္ေပးပါတယ္။

ေဝွးေစ့ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါ

သုက္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာ

အသက္အရြယ္ကလည္း အခန္းကဏ တခုအေနနဲ႔ ပါဝင္ပါတယ္။သုက္ေကာင္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္နဲ႔ ပံုမွန္သုက္ေကာင္ အခ်ိဳးအဆက အမ်ိဳးသားတေယာက္ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္ပြားျပႆနာေတြကို သက္ေရာက္ေစျပီး အသက္အရြယ္အရ ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။အခ်ိဳ႕ သုေတသီမ်ားရဲ႕ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ အသက္၃ဝပိုင္း ၄၀ပိုင္း အမ်ိဳးသားေတြမွာ သေႏၶေအာင္တာက   လူငယ္ေတြထက္ အခ်ိန္ပိုၾကာပါတယ္။

Sources: http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/fertility/art-20047584

က်န္းမာတဲ့ သုက္ရည္ကို ထုတ္လုပ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက ဘာပါလဲ?

က်န္းမာတဲ့ သုက္ရည္ကို ထုတ္လုပ္ဖို႔ ရုိးရွင္းတဲ့ အဆင့္ေလးေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ဥပမာအားျဖင့္

ကိုယ္အေလးခ်ိန္္ထိန္းသိမ္းပါ။သုေတသီမ်ားရဲ႕ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ BMIတိုးလာတာဟာ သုက္ေကာင္ထြက္ႏႈန္းနဲ႔ သုက္ေကာင္ေရြ႕လ်ားမႈ ေလ်ာ့နည္းတာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။

က်န္းမာေရးနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ အစားအေသာက္စားသံုးပါ။အင္တီေအာက္ဆီဒင့္ ျပည့္ဝတဲ့ အသီးအႏွံ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အေျမာက္အျမား ေရြးခ်ယ္စားသံုးပါက သုက္ေကာင္က်န္းမားေရးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။

လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါပိုးေတြကိုကာကြယ္ပါ။လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ ကူးစက္ႏုိင္တဲ့ေရာဂါပိုးေတြျဖစ္တဲ့ ကလိုင္မိုင္ဒီးယားနဲ႔ ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ သားျမံဳရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းပါပဲ။သင့္ကုိယ္သင္ ကာကြယ္ဖို႔ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္အေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္ျပီး လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခ်ိန္တိုင္း ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳပါ(သို႔) ေရာဂါပိုးမရွိတဲ့ အေဖာ္နဲ႔ တလင္တမယားစနစ္ေနထိုင္ က်င့္သံုးပါ။

စိတ္ဖိစီးမႈကိုစီမံခန္႔ခြဲပါ။စိတ္ဖိစီးမႈကို လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ေလ်ာ့က်ေစျပီး သုက္ရည္ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ ေဟာ္မုန္းေတြကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။

လႈပ္ရွားပါ။သင့္တင့္မွ်တတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာလႈပ္ရွားမႈက အားေကာင္းတဲ့ အင္တီေအာက္ဆီဒင့္ အေျခအေနကိုတိုးျမွင့္ေစျပီး သုက္ေကာင္ကုိကာကြယ္ေပးပါတယ္။

Sources: http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/fertility/art-20047584?pg=2

ေဝွးေစ့တစ္ခုက အျခားတစ္ခုထက္ ေအာက္ပိုက်ေနတာ ဘာေၾကာင့္လဲ?

စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူး အားလံုးအတူတူပါပဲ။ ၁ဝဝ% က ပံုမွန္ပါပဲ။ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုရုိက္မိတာကာကြယ္ေပးပါတယ္။

Sources: https://www.menshealthforum.org.uk/testicles-faqs

ေရႊပန္းျဖတ္သင့္လား မျဖတ္သင့္လား?

ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာ(သို႔) က်န္းမားေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္းေတြေၾကာင့္ ေရႊပန္းျဖတ္တဲ့ကိစၥကို ဆက္ျပီး အေခ်အတင္တုိက္ခံျငင္းဆိုၾကပါတယ္။ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္္ရတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ျပီး ဘယ္ဆရာဝန္မွ သူ႔လူနာကိုယ္စားမလုပ္ေပးပါဘူး။

အေမရိကန္ ကေလးသူငယ္ကုသေရး အကယ္ဒမီကေတာ့ က်န္းမားေရးအက်ိဳးေက်းဇူး အားလံုးက ဆိုးက်ိဳးေတြထက္ ပိုမ်ားပါတယ္လို႔ေျပာထားပါတယ္။ မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ္လိ႔ုေတာ့ အၾကံျပဳေထာက္ခံထားျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ သက္ၾကီးရင့္ေနတဲ့ ေယာက်ာ္းေလးေတြ အမ်ိဳးသားေတြမွာ လိင္တံေရာဂါပိုးကူးစက္တာကို ကုသဖို႔ ေရႊပန္းျဖတ္တာကို အၾကံျပဳေထာက္ခံထားပါတယ္။

Sources: https://health.clevelandclinic.org/2015/08/10-questions-every-man-is-afraid-to-ask-their-doctor/

သင္က အလြန္အမင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ အာသာဆႏၵေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္ပါသလား?

တကိုယ္တည္း အာသာဆႏၵေျဖေဖ်ာက္တာက အႏၱရာယ္ကင္းေပမဲ့ သင္အလြန္အကၽြံလုပ္ရင္ သင့္မ်ိဳးပြားအဂၤါကိုနာက်င္ေစပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြက အခ်ိန္တိုေလးတြင္းမွာ အာသာဆႏၵေျဖေဖ်ာက္တာကို အလြန္အမင္းလုပ္ရင္ တစ္သ်ွဴးထဲမွာရွိတဲ့ အရည္ၾကည္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ေယာက်္ားလိင္တံေဖာေရာင္တာေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေဖာေရာင္တာက ၁ရက္(သို႔) ၂ရက္အတြင္းမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အာသာဆႏၵေျဖေဖ်ာက္တာဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ျပီး ပံုမွန္ျပဳလုပ္လို႔ရတဲ့ အရာျဖစ္ေပမဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အာသာဆႏၵေျဖေဖ်ာက္တာက သင့္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ သင့္ေန႔စဥ္ဘဝကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနရင္ေတာ့ ကၽြမ္းက်င္သူဆရာဝန္ေတြနဲ႔ ေျပာဆိုတိုင္ပင္ဖို႔ေတာ့ လိုပါလိမ့္မယ္။

Sources: http://www.nhs.uk/Livewell/Goodsex/pages/masturbation.aspx

တကိုယ္ရည္အာသာေျဖျခင္းက သုက္ေကာင္အေရအတြက္ကို သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသလား။

တကိုယ္ရည္အာသာေျဖျခင္းက အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕သုက္ေကာင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိႏုိင္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသားေတြက သုက္ရည္အဆက္မျပတ္ထုတ္လုပ္တာေၾကာင့္ သုက္ရည္မကုန္ဆံုးပါဘူး။အမ်ိဳးသားတေယာက္ သုက္ရည္အျပင္စြန္႔ထုတ္ျပီးတဲ့ေနာက္ ေနာက္တၾကိမ္ သုက္ရည္ မစြန္႔ထုတ္ခင္ အခ်ိန္ယူရပါတယ္။ဒါက ပံုမွန္ျဖစ္ျပီး သုက္ရည္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာမွမွားယြင္းမႈမရွိပါဘူး။

Sources: http://www.nhs.uk/Livewell/Goodsex/pages/masturbation.aspx

အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ေျခေထာက္ပိုၾကီးလာေလ သူရဲ႕လိင္တံကလည္း ပိုၾကီးလာတယ္ဆိုတာမွန္ကန္ပါသလား?

သင့္ရဲ႕ ေယာက်္ားလိင္တံ အရြယ္အစားက သင့္ရဲ႕ ေျခဖဝါး၊လက္၊လက္ေခ်ာင္းေတြ၊ႏွာေခါင္း အျခားခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မႈမရွိပါဘူး။

Sources: http://www.webmd.com/men/rm-quiz-is-my-penis-normal

အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ လိင္တံက်ိဳးႏိုင္ပါသလား?

က်ိဳးႏိုင္ပါတယ္။ Tunica albuginea  လို႔ေခၚတဲ့ လိင္တံမာေတာင့္မႈကိုျဖစ္ေစတဲ့ အမွ်င္ထူ ၾကြက္သားတစ္သ်ွဴးအလႊာထူႀကီး ရွိပါတယ္။

ယင္းတစ္သွ်ဴးအလႊာက ေသြးေတြနဲ႔ ျပည့္ေနၿပီး အထဲက ေသြးကိုထိန္းသိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ လိင္တံမာေတာင့္တာကိုျဖစ္ေစပါတယ္။ လိင္ဆက္ဆံေနစဥ္အေတာအတြင္း အဲ့ဒီ အလႊာေပါက္သြားရင္ ေယာက်္ားလိင္တံ က်ိဴးတာေတြျဖစ္ေပၚပါတယ္။ အလႊာေပါက္သြားတဲ့အခါ tunica albuginea  ေပါက္ျပဲသြားတဲ့အခါ ထိန္းမထားႏုိင္ေတာ့ဘဲ အဲ့ဒီကေန ေသြးထြက္လာပါတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ နာက်င္လာတတ္ၿပီး လိင္တံေထာင္မတ္မႈလည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ ရလဒ္ကေတာ့ ပြန္းပဲ့တာ၊ဖူးေရာင္တာေတြျဖစ္လာျပီး အေရးေပၚခြဲစိတ္မႈလိုအပ္ပါတယ္။

Sources: https://health.clevelandclinic.org/2015/08/10-questions-every-man-is-afraid-to-ask-their-doctor/

ပံုမွန္သုက္ရည္က ဘာနဲ႔ တူလဲ?ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စိုးရိမ္သင့္လဲ?

သုက္ရည္က ပံုမွန္အားျဖင့္ ပ်စ္ႏွစ္ထူထဲၿပီး အျဖဴေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ထူတာပ်စ္တာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါတယ္။ သုက္ရည္စြန္႔ထုတ္တဲ့အခါ နာက်င္မႈရွိလာရင္ သင့္ရဲ႕ သုက္ရည္ထဲမွာ ေသြး၊စိမ္းဖန္႔ဖန္႔အေရာင္ (သို႔) အန႔ံအသက္ဆိုးရြားရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ သြားေရာက္ျပသပါ။

Sources: https://health.clevelandclinic.org/2015/08/10-questions-every-man-is-afraid-to-ask-their-doctor/

http://www.pamf.org/youngadults/health/males/ejaculation.html#Ejaculation

ေရႊပန္းျဖတ္တာကဘာလဲ?

ေရႊပန္းျဖတ္တာက လိင္တံထိပ္ဖ်ားမွာ ဖံုးအုပ္ထားတဲ့ အေရျပားကုိ ခြဲစိတ္ဖယ္ရွားတာပါ။ေရႊပန္းျဖတ္တာက ကမာၻအႏွံ႔မွာ ေမြးကင္းစ ေယာက်္ားေလးေတြအတြက္ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ေမြးျပီး ေရႊပန္းျဖတ္တာက ျဖစ္ႏုိ္င္ေပမဲ့ ပိုျပီးရႈပ္ေထြးပါတယ္။

အခ်ိဳ႕မိသားစုေတြအတြက္ ေရႊပန္းျဖတ္တာက ဘာသာေရးအရ(သို႔)ယဥ္ေက်းမႈ ရုိးရာဓေလ့အရလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။အခ်ိဳ႕ေတြအေနနဲ႔ ေရႊပန္းျဖတ္တာက မိသားစုဓေလ့ထံုးတမ္းအရ၊ တစ္ကိုယ္ရည္က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးအရ(သို႔) က်န္းမာေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအရ လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။အခ်ိဳ႕သူေတြအတြက္က ေရႊပန္းျဖတ္တာက မလိုအပ္ပါဘူး။ေရႊပန္းျဖတ္ျပီးေနာက္ မျဖတ္ရေသးတဲ့လိင္တံပံုစံလိုမ်ိဳး ျပန္ျပဳျပင္ဖိို႔က မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

ေရႊပန္းျဖတ္တာက အက်ိဳးေက်းဇူးရွိႏိုင္ပါသလား?

ေရႊပန္းျဖတ္တာက က်န္းမားေရးအက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

ပိုမိုလြယ္ကူတဲ့တစ္ကိုယ္ရည္က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရး

-ေရႊပန္းျဖတ္တာက လိင္တံကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ဖို႔ ပိုမိုရုိးရွင္းလြယ္ကူပါတယ္။ေရႊပန္းျဖတ္ထားတဲ့လိင္တံ ထိပ္ပိုင္းအေရျပားေအာက္ေျခကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္းက ေယဘုယ်အားျဖင့္ လြယ္ကူပါတယ္။

-ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္းေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းမွ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း ေရႊပန္းျဖတ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြမွာေတာ့ ဆီးသြားလမ္းေၾကာင္းေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္းက ေလ်ာ့နည္းေပမဲ့ ေရႊပန္းမျဖတ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြမွာေတာ့ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈ ပိုအျဖစ္မ်ားပါတယ္။ျပင္းထန္တဲ့ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈေတြက ေနာက္ပိုင္းမွာ ေက်ာက္ကပ္ျပႆနာျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

-လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါပိုး ျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း ေရႊပန္းျဖတ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြမွာ HIVအပါအဝင္ လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ေရာဂါပိုး ျဖစ္ပြားမႈပိုမိုေလ်ာ့က်လာျပီး ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳျခင္း အျခားသားဆက္ျခားပစၥည္းအသံုးျပဳျခင္းက ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။

-လိင္တံပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာ ကာကြယ္မႈ ေရႊပန္းမျဖတ္္ထားတဲ့ လိင္တံထိပ္ဖံုးအေရျပားက အထဲျပန္ဝင္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္သလိုခက္ခဲပါတယ္။လိင္တံေခါင္းပိုင္း ဖူးေရာင္တာေတြျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလိင္တံပိုင္းဆိုင္ရာ ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း- လိင္တံကင္ဆာျဖစ္တာရွားေပမဲ့ ေရႊပန္းျဖတ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြမွာေတာ့အျဖစ္နည္းပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ေရႊပန္းျဖတ္ထားတဲ့အမ်ိဴးသားေတြနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္အမ်ိဳးသမီးေတြမွာလည္း သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ အျဖစ္နည္းပါတယ္။

ေသြးခဲေသြးပိတ္ဆို႔တာေတြရွိရင္ ေရႊပန္းျဖတ္တာက ေရြးစရာနည္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ေရႊပန္းျဖတ္တာက မ်ိဳးဆက္ပြားကိစၥရပ္ေတြကို သက္ေရာက္မႈမရွိသလို အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ သူတို႔အေဖာ္ေတြနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခါ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္ေက်နပ္မႈ တိုးလာတာေတြ(သို႔)နည္းေစတာမ်ိဳးေတြလည္း မရွိပါဘူး။

 

line

Ask questions

Name (required):
Email (required):
Content: