သားေၾကာျဖတ္ျခင္း ကၽြန္မတို႔ကိုေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

ကၽြန္မတို႔ကို ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

အေမးအေျဖမ်ားအဘို႔သင့္အမ်ိဳးအစားကိုေရြးခ်ယ္ပါ

သားေၾကာျဖတ္ျခင္းဆိုတာခြဲစိတ္မႈ(သို့မဟုတ္)ေဆးပညာလုပ္ထံုးေတြမွတစ္ဆင့္ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕

မ်ိဳးပြားႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကိုအျပည့္အဝဖယ္ထုတ္လိုက္တဲ႔ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ဒီနည္းဟာရာသက္ပန္ကိုယ္ဝန္တားဆီးနည္းျဖစ္ျပီးကေလးလံုးဝမလိုခ်င္တဲ႔သူေတြ(သို႔မဟုတ္)ကေလးထပ္မလိုခ်င္ေတာ့တဲ႔သူေတြအတြက္သင့္ေတာ္ပါတယ္။သားေၾကာျဖတ္နည္းေတြကအမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးစလံုး အတြက္ရရွိႏိုင္ျပီးမတူညီတဲ့နည္းလမ္းအနည္းငယ္ရွိပါတယ္။ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္သူတို႔အားလံုးမွာကေလးမရ႐ွိတဲ့အဆံုးသတ္ကေတာ့တူၾကပါတယ္။အက်ိဳးထိေရာက္တဲ့ၾကာရွည္ကိုယ္ဝန္တားဆီးနည္းေတြ ရွိေပမဲ့ကေလးျပန္ရႏိုင္ပါတယ္။ရာသက္ပန္ကေလးမရေတာ့ေအာင္သင့္ရဲ႕မ်ိဳးပြားစြမ္းရည္ကိုလံုးဝဖယ္ရွားဖို႔ေသခ်ာတယ္ဆိုရင္သားေၾကာျဖတ္ျခင္းကသင့္အတြက္နည္းလမ္းတစ္ခုပါပဲ။

သားေၾကာျဖတ္တာကိုမဆံုးျဖတ္ခင္ျမန္မာနိုင္ငံမွာကန္႔သတ္ထားတဲ့ေရြးခ်ယ္သိသင့္တဲ့ဥပေဒေတြရွိပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံမွာသားေၾကာျဖတ္ျခင္းကိုအလြန္တားျမစ္ထားပါတယ္။အမ်ိဳးသား သားေၾကာျဖတ္ျခင္းကဥပေဒကိုဆန္႔က်င္ျပီးအမ်ိဳးသမီးသားေၾကာျဖတ္တာကေဆးပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူဘုတ္အဖြဲ႕ရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္ရွိရပါမယ္။သင္ကအမ်ိဳးသမီးတေယာက္ျဖစ္ျပီး ဒီနည္းလမ္းကိုစဥ္းစားေနတယ္ဆိုရင္ဆရာဝန္ကသင့္အတြက္သားေၾကာျဖတ္နည္းလမ္းကိုဘုတ္အဖြဲ႕သို႔အဆိုျပဳ တင္သြင္းဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ (http://www.your-life.com/en/contraception-methods/other-methods/sterilization/
Dr. Mi Mi Ko)

Close

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ သားေၾကာျဖတ္နည္းကေတာ့ သားဥႁပြန္ကို ခ်ည္ျခင္း ျဖတ္ေတာက္ျခင္းနဲ႕ အစိတ္အပုိင္းဖယ္ရွားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီနည္းလမ္းကို ဝမ္းဗိုက္နံရံအေသးစားခဲြစိတ္မႈ လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။

ဝမ္းဗိုက္နံရံအေသးစားခဲြစိတ္မႈျပဳလုပ္ရာမွာ သားအိမ္ျပြန္ကို ခ်ည္ေႏွာင္ျဖတ္ေတာက္ရန္ ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ အေရျပားအေရးအေၾကာင္းအတိုင္း ခဲြစိတ္ဓါးျဖင့္ ခဲြစိတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ခဲြစတ္ရာမွာ နာက်င္မႈ မရွိေအာင္ ေက်ာရိုးတြင္းထိုးသြင္းတဲ့ထုံေဆးကို အသံုးျပဳခဲြစိတ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ေဆးရုံမွာ (၃) ရက္ကေန (၅) ရက္အထိ ေနရတတ္ပါတယ္။

Sources: Dr Mie Mie Ko, Family Physician

Close

အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ကေတာ့အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕သားဥျပြန္ႏွစ္ခုကိုပိတ္လိုက္တဲ့နည္းျဖစ္ျပီး ကိုယ္ဝန္မရရွိႏိုင္ပါဘူး။(သားဥျပြန္ဆိုတာသားဥနဲ႔သုတ္ေကာင္ေတြေတြ႕ဆံုတဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ သားဥနဲ႔သုတ္ေကာင္မေတြ႕ရင္ကေလးမရနိုင္ပါဘူး။)အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔သားေၾကာျဖတ္တယ္ ဆိုတာေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ရဲ႕သုတ္ေကာင္ေတြသယ္ေဆာင္လာတဲ့ႁပြန္ကိုပိတ္ဆို႔လိုက္တဲ႔နည္းျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္သားေၾကာျဖတ္ျခင္းကခြဲစိတ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။သားေၾကာျဖတ္နည္းကခြဲစိတ္ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ေမ့ေဆးပါဝင္ပါတယ္။ျပန္လည္ေကာင္းမြန္က်န္းမာတဲ့အအခ်ိန္ကေတာ့၁-၂ရက္ မွရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ေလာက္ထိေျပာင္းလဲပါတယ္။

အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ခြဲစိတ္ရတဲ့သားေၾကာျဖတ္နည္းကမိနစ္၂၀ေလာက္အခ်ိန္ယူရပါတယ္။ေမ့ေဆးထိုးဖို႔လိုအပ္ျပီးဆရာဝန္ကကပ္ပယ္အိတ္ေနရာကိုခြဲစိတ္မႈလုပ္ၿပီးႁပြန္ေတြကိုပိတ္လိုက္မွသာအျဖဴ  ေရာင္အရည္ၾကည္ေတြထဲကသုတ္ေကာင္ေတြထြက္သြားပါတယ္။သုတ္ေကာင္ေတြမရွိရင္ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ႏိုင္ပါဘူး။ဒါေပမဲ႔အမ်ိဳးသား သားေၾကာျဖတ္ျခင္းကျမန္မာနိုင္ငံမွာဥပေဒနဲ႔ဆန္႔က်င္ပါတယ္။အမ်ိဳးသားျဖစ္တဲ့သင့္အေနနဲ႔ ဒီနည္းကိုရွာေဖြေနရင္ျပည္ပနိုင္ငံျခားသို႔သြားပါ။ (http://bedsider.org/methods/sterilization#side_effects_tab)

Close

လူေတြဟာကေလးမလိုခ်င္တဲ့အခါ(သို႔မဟုတ္)ကေလးထပ္မလိုခ်င္ေတာ့တဲ့အခါသားေၾကာျဖတ္ၾကပါတယ္။သားေၾကာျဖတ္ျခင္းကကိုယ္ဝန္တားဆီးဖို႔တစ္သက္တာကိုယ္ဝန္ရွိလာမွာကိုပူပန္စရာမလိုပဲ

လိင္ဆက္ဆံႏိုင္ပါတယ္။(http://bedsider.org/methods/sterilization#side_effects_tab)

Close

အမ်ိဳးသားအေနနဲ႔ကပ္ပယ္အိတ္ဟာဖူးေရာင္ျပီးနာက်င္ပါမယ္။အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးေသာက္ျခင္းအံဝင္ခြင္က်ျဖစ္တဲ့အတြင္းခံေဘာင္းဘီအက်ပ္ဝတ္ဆင္ျခင္းေတြဟာကပ္ပယ္အိတ္သက္သာဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစျပီးပထမဆံုးရက္အနည္းငယ္အတြင္းေန႔ေရာညပါသက္ေတာင့္သက္သာ မရွိတာကိုေလ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။ကပ္ပယ္အိတ္ထဲမွာရွိတဲ႔အဖြင့္ေနရာေလးဟာအလြန္ေသးငယ္ျပီးခ်ဳပ္ရာမလိုပါဘူး။လုပ္မယ္ဆိုရင္အေရျပားထဲစိမ့္ဝင္အသားက်တဲ႔ခ်ဳပ္နည္းသို႔မဟုတ္ခြဲစိတ္ခန္းသံုးတိပ္ေတြကိုအသံုးျပဳရပါမယ္။သားေၾကာျဖတ္တာက၁၀၁၅မိနစ္ေလာက္အခ်ိန္ယူရျပီးေဆးရုံေဆးခန္းေတြမွာလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါတယ္ဒါမွမဟုတ္အေထြေထြ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္လို႔ရတဲ့ေနရာေတြမွာျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

(http://www.fpa.org.uk/contraception-help/sterilisation-male-and-female)

Close

နာက်င္ပါတယ္။ နာက်င္ႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။ နာက်င္မႈရပ္တန္႔သြားေစဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေက်ာရိုးအတြင္းထိုးသြင္းရတဲ့ ထုံေဆးထိုးႏိုင္ၿပီး အထူးအေျခအေနေတြကလြဲလို႔ ႏိုးေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးသူက သူ႕ရဲ႕သားအိမ္နဲ႔သားအိမ္ျပြန္ေတြကို ထုတ္လိုက္ၿပီလို႔ ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ေနရခက္ႏိုင္ေပမယ့္ နာက်င္မႈေတာ့မရွိပါ။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ ခြဲစိတ္ၿပီး (၂) ရက္မွ (၃) ရက္အထိ နာက်င္မႈခံစားရႏိုင္ၿပီး အားနည္းေနႏိုင္ေပမယ့္ သိပ္မၾကာမီမွာ အားျပန္ျပည့္လာမွာပါ။

Sources: Dr. Mie Mie Ko, Family Physician

Close

အမ်ိဳးသမီးသားေၾကာျဖတ္ျခင္းဟာ ျပန္ဆက္လို႔ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါက ျဖတ္ထားတဲ့ျပြန္အစြန္းေတြကို ျပန္ဆက္တာေတြပါဝင္တဲ့ ရႈပ္ေထြးတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သားေၾကာျဖတ္ျခင္းကေန ျပန္ဆက္ပီးေနာက္မွာ မ်ိဳးေအာင္လာမလား (ကိုယ္ဝန္ျပန္ေဆာင္ႏုိင္မလား) ဆိုတာေတာ့ အာမခံခ်က္မရွိပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သားေၾကာျဖတ္ၿပီး ျပန္ဆက္တာမွာ ျပန္လည္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေခ်ကေတာ့ အေတာ္ကိုကြဲျပားႏိုင္ၿပီး အသက္အရြယ္နဲ႔ ခဲြစိတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳတဲ့နည္းလမ္း စတဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။

Sources: http://www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/pages/sterilisation-reversal-nhs.aspx

Close

သုေတသနစစ္ေဆးခ်က္ေတြအရ အမ်ိဳးသား သားေၾကာျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ၾကာရွည္ခံစားရတဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြ မရွိပါဘူး။

အခါအားေလ်ာ္စြာ တခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသားေတြမွာ ေသြးထြက္ျခင္း၊ ဖူးေရာင္ျခင္းနဲ႔ ပိုးဝင္တာေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုအခါမ်ိဳးမွာ တတ္ႏိုင္သမ်ွ အျမန္ဆံုး ဆရာဝန္နဲ႔ သြားေရာက္ျပသပါ။ တခါတရံ သုက္ရည္ေတြက ဆီးျပြန္ထဲကေန ယိုစိမ့္ထြက္က်လာျပီး အနားတဝိုက္ တစ္သ်ွဴးေတြထဲမွာ စုေဆာင္းထားပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရင္ ခ်က္ခ်င္း ဖူးေရာင္လာၿပီး နာက်င္တာက ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ (သို႔) လ အနည္းငယ္ၾကာပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္တဲ့အခါ ကုသလို႔ရပါတယ္။

အမ်ိဳးသားအနည္းစုမွာ ေဝွးေစ့၊ ကပ္ပယ္အိတ္၊ ေယာက်္ားလိင္တံ၊ ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ေျခပိုင္းေတြမွာ နာက်င္တာေတြ ဆက္လက္ခံစားရပါတယ္။ ဒါကို နာတာရွည္ အမ်ိဳးသားသားေၾကာျဖတ္ၿပီး နာက်င္မႈလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆးဝါးကုသမႈေတြက နာက်င္မႈကို သက္သာေစတဲ့ ေနရာမွာ ထိေရာက္မႈရွိျပီး အခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔ ထပ္မံ ခြဲစိတ္မႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္။အျမဲတမ္းေတာ့ သက္သာတယ္လို႔ေတာ့ မရွိပါဘူး။

သားေၾကာျဖတ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသားအမ်ားစုမွာ ျပည္တြင္းျဖစ္ ေမ့ေဆးအသံုးျပဳျပီး အလြန္ရွားတဲ့ အေထြေထြသံုး ေမ့ေဆး၊ထံုေဆးလည္း သံုးပါတယ္။အေထြေထြသံုး ေမ့ေဆး၊ထံုေဆးေတြ သံုးတဲ့ခြဲစိတ္မႈေတြမွာ ဆိုးက်ိဴးေလးေတြနည္းနည္းရွိျပီး ျပင္းထန္ဆိုးရြားတဲ့ ျပႆနာေတြကေတာ့ ရွားပါတယ္။

Sources: www.fpa.org.uk/contraception-help/sterilisation-male-and-female#rR3umK6ArJqA4LKF.99

Close

ျမန္မာနိုင္ငံမွာသားေၾကာျဖတ္ျခင္းကိုတားျမစ္ထားတဲ့ဥပေဒေတြရွိပါတယ္။အမ်ိဳးသမီးတေယာက္သားေၾကာျဖတ္ခ်င္ရင္၃ေယာက္အထက္ေဆးပညာပိုင္းဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္သူဘုတ္အဖြဲ႕ကိုေတာင္းဆိုဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။သားေၾကာျဖတ္တာကိုသေဘာတူလက္ခံဖို႔ေသခ်ာတဲ့အေျခအေနေတြရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

သားေၾကာျဖတ္ဖို႔ေအာက္ပါအေျခအေနေတြထဲက တစ္ခုသို႔မဟုတ္တစ္ခုထက္ပိုတဲ့အေျခေနေတြ ရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးအေနနဲ႔HIV positiveျဖစ္ရပါမယ္။

ဗိုက္ခြဲေမြးထားတဲ့ကေလး၃ေယာက္(သို႔မဟုတ္)၃ေယာက္ႏွင့္အထက္ရွိျပီး အသက္၃၅နွစ္ေက်ာ္ရပါမယ္။

သဘာဝအတိုင္းရုိးရုိးေမြးထားတဲ့ကေလး၄ေယာက္(သို႔မဟုတ္)၄ေယာက္နွင့္အထက္ရွိျပီး အမ်ိဳးသမီးအေနနဲ႔အသက္၃၅နွစ္ေက်ာ္ရပါမယ္။

နွလံုးေရာဂါကင္ဆာ(သို့မဟုတ္)အျခားက်န္းမာေရးအေျခအေနရွိရပါမယ္။(Dr. Mi Mi Ko)

Close

ျမန္မာနိုင္ငံမွာသားေၾကာျဖတ္ျခင္းကိုအမ်ားပိုင္ျပည့္သူ႔ေဆးရုံေတြမွာအခမဲ႔လုပ္ေပးပါတယ္။ (Dr. Mi Mi Ko)

Close

အိမ္ေထာင္ရွင္တိုင္းကဘယ္နည္းလမ္းဟာသူတို႔အတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္မလဲဆိုတာသူတို႔ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ရပါမယ္။ကေလးမလိုခ်င္တဲ့စံုတြဲေတြအတြက္ပိုျပီးအက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိျပီးတစ္သက္တာေဘးကင္းစိတ္ခ်ရပါတယ္။ဒါေပမဲ့အမ်ိဳးသမီးသားေၾကာျဖတ္ျခင္းသာလ်ွင္္ျမန္မာနိုင္ငံမွာလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါတယ္။အမ်ိဳးသား သားေၾကာျဖတ္ျခင္းအတြက္သားေၾကာျဖတ္ရန္ျပည္ပမွရွိတဲ့ကၽြမ္းက်င္ဆရာဝန္ေတြကိုရွာေဖြရပါမယ္။

အမ်ိဳးသမီးတေယာက္အေနနဲ႔တိက်ေသခ်ာတဲ့အေျခအေနရွိရင္သားေၾကာျဖတ္နိုင္ပါတယ္။

သူမအေနနဲ႔HIV positiveရွိတယ္။

ဗိုက္ခြဲေမြးထားတဲ့ကေလး၃ေယာက္(သို႔မဟုတ္)၃ေယာက္အထက္ရွိရပါမယ္။

သဘာဝအတိုင္းရုိးရုိးေမြးထားတဲ့ကေလး၄ေယာက္(သို႔မဟုတ္)၄ေယာက္အထက္ရွိရပါမယ္။

အသက္၃၅နွစ္ေက်ာ္သူျဖစ္ရပါမယ္။

ႏွလံုးေရာဂါကင္ဆာေရာဂါရွိသူျဖစ္ရပါမယ္။(http://www.your-life.com/en/your-questions/sterilisation/;
Dr. Mi Mi Ko)

Close

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာကိုကာကြယ္ဖို႔အမ်ိဳးသမီးသားေၾကာျဖတ္ျခင္းကအလြန္အက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိျပီးရာသက္ပန္သားသမီးမရေအာင္လုပ္တာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္းအက်ိဳးထိေရာက္မႈမရွိပါ။သားေၾကာျဖတ္ထားတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြမွာကိုယ္ဝန္ေဆာင္နိုင္ေျခအနည္းငယ္ရွိပါတယ္။အမ်ိဳးသမီး အေယာက္၁၀၀၀မွာ၅ေယာက္ေလာက္ကသားေၾကာျဖတ္ျပီးေနာက္၁နွစ္အတြင္းကိုယ္ဝန္ရွိနိုင္ပါတယ္။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နိုင္ေျခကပထမႏွွစ္အလြန္နဲ႔ေသြးဆံုးခ်ိန္ထိရွိနိုင္ပါတယ္။(http://www.your-life.com/en/your-questions/sterilisation/)

Close

လက္ရွိဥပေဒအရအမ်ိဳးသားေတြသားေၾကာျဖတ္လို႔မရပါ။အမ်ိဳးသားေတြအေနနဲ႔သားေၾကာျဖတ္ဖို႔စိိတ္ဝင္စားရင္နိုင္ငံျခားသို႔သြားရပါမယ္။

Close

လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံတရားဥပေဒအရအမ်ိဳးသား သားေၾကာျဖတ္ျခင္းကတရားမဝင္ပါ။သားေၾကာျဖတ္ဖို႔သင္စိတ္ဝင္စားပါကျပည္ပသို႔သြားေရာက္ပါ။

သားေၾကာျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ကိုေမ့ေဆးေပးပါလိမ့္မယ္။ျပြန္ဆီကိုေရာက္ဖို႔ဆရာဝန္အေနနဲ႔ခြဲစိတ္ခန္းသံုးဓါး မလိုတဲ့နည္းအေပါက္ငယ္(သို႔မဟုတ္)ကပ္ပယ္အိတ္အေရျပားေပၚမွာျဖတ္ရာအေသးေလးလုပ္ေပးလိမ့္မယ္။အဲဒီေနာက္ဆရာဝန္ကျပြန္ေတြကိုျဖတ္ျပီးအစြန္းနွစ္ဖက္ကိုခ်ည္ပါတယ္သို႔မဟုတ္အပူနဲ႔ ပိတ္လိုက္ပါတယ္။တခါတရံျဖတ္တဲ့အခါျပြန္ေတြရဲ႕အပိုင္းအစေလးတခုကိုဖယ္ထုတ္ရပါတယ္။(http://www.fpa.org.uk/contraception-help/sterilisation-male-and-female#rR3umK6ArJqA4LKF.99)

Close

အမ်ိိဳးသားသားေၾကာျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕တက္စရိုစထရုန္းအဆင့္နိမ့္သြားမွာနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕လိင္အဂၤါေသးငယ္သြားမွာ (သို႔) သူတို႔ရဲ႕လုုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအေပၚထိခိုက္မွာကို အမ်ိဳးသားအမ်ားစုက စိုးရိမ္ၾကပါတယ္။ စိုးရိမ္သလိုေတြ ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသားသားေၾကာျဖတ္ျခင္းဟာ သေႏၶတည္ႏိုင္စြမ္းကို ေထာင္မတ္ႏိုင္စြမ္းအားထိန္းထားႏိုင္ျခင္း စတဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈ အျပင္ တျခားေသာ ကိစၥရပ္ေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိပါဘူး။

Close

line

ေမးခြန္းေမးရန္

အမည္ (လိုအပ္ပါသည္):
အီးေမးလ္ (လိုအပ္ပါသည္):
ေမးလိုသည့္အေၾကာင္းအရာ: