အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ ကၽြန္မတို႔ကိုေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

ကၽြန္မတို႔ကို ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

အေမးအေျဖမ်ားအဘို႔သင့္အမ်ိဳးအစားကိုေရြးခ်ယ္ပါ

အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ဆိုတာကေလးဘဝကေနမ်ိဳးပြားျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့လူၾကီးဘဝထိအရြယ္ေရာက္ေရာက္တာကိုကူညီေပးႏိုင္တဲ့ကိုယ္ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္အေတာအတြင္းခႏၶာကိုယ္ဟာဘဝမွာရွိတဲ့တျခားအခ်ိန္ေတြေမြးကင္းစကေလးအရြယ္ထက္ၾကီးထြားမႈပိုျမန္လာပါတယ္။အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွာေဟာ္မုန္းအခ်က္ျပေျပာင္းလဲတာနဲ႔စတင္ျပီးလူတစ္ေယာက္ရဲ႕လိင္စိတ္ႏိုးၾကားမႈနဲ႔အစပ်ိဳးသလိုၾကီးထြားမႈနဲ႔လူတစ္ေယာက္ရဲ႕အရုိး၊အေရျပား၊ဆံပင္၊အေမႊးအမ်ွင္၊အရပ္အျမင့္၊အေလးခ်ိန္နဲ႔အျခားအရာေတြေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။အမ်ားအားျဖင့္မိန္းကေလးေတြမွာဆိုအရြယ္ေရာက္ခ်ိန္က၈ႏွစ္ကေန၁၃ႏွစ္ၾကားစတင္ျပီးေယာက်္ားေလးေတြမွာဆို၉ႏွစ္ကေန၁၅ႏွစ္ၾကားစတင္ပါတယ္။(http://ed.ted.com/on/vgsNu9pY
https://www.youtube.com/watch?v=8UghWcb9Bts

Close

အရြယ္္ေရာက္ခ်ိန္မွာခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈနဲ႔စိတ္ခံစားခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈႏွစ္ခုစလံုးပါဝင္ျပီးဘဝမွာဒီလိုေျပာင္းလဲမႈေတြၾကံဳလာတဲ့အခါမိန္းကေလးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက၊ကေမာက္ကမျဖစ္တာေတြ၊စိတ္ရႈပ္ေထြးတာေတြနဲ႔မဝံ့မရဲရွိးတိုးရွန္းတန္းေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့သတိထားရမွာကအရြယ္ေရာက္ခ်ိန္အေတာအတြင္းခႏၶာကိုယ္မွာေဟာ္မုန္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈအမ်ားၾကီးျဖစ္ေပၚေနျပီးကိုယ့္ကိုယ္ကိုပံုမွန္အတိုင္းရွိေနတယ္လို႔အျပည့္အဝခံစားမိဖို႔ကမေသခ်ာပါဘူး။မိန္းကေလးအမ်ားစုကေယာက်္ားေလးေတြထက္အရြယ္ေရာက္တာပိုေစာျပီးအရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ျပီးဆံုးတာလည္းပိုျပီးေစာပါတယ္။အမ်ားအားျဖင့္ပထမဆံုးသတိထားမိတဲ့ေျပာင္းလဲမႈကရင္သားဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးထြားလာတာပါ။ရင္သားစျပီးဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးထြားလာတဲ့အခါရင္သားနားတဝိုက္နဲ႔ႏို႔သီးေခါင္းတဝိုက္မွာႏူးညံ႔မႈကပံုမွန္အတိုင္းပါပဲ။ကံမေကာင္းစြာနဲ႔မိန္းကေလးအမ်ားစုမွာရင္သားတဖက္စီကတူညီတဲ့ႏႈန္းနဲ႔မၾကီးထြားပါဘူး။အရြယ္အစားမတူတာကလည္းပံုမွန္ပါပဲ။အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွာႏို႔သီးေခါင္းနားတဝိုက္စမည္းလာျပီးပိုၾကီး ပါတယ္။အခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြမွာလ်င္ျမန္တဲ့ၾကီးထြားမႈနဲ႔ၾကံဳေတြ႔တဲ့အခါရင္သားတဝိုက္၊တင္ပါးတဝိုက္၊ေပါင္တဝိုက္မွာအေၾကာျပတ္ရာေတြျဖစ္ေပၚလာတာကိုသတိထားမိမွာပါ။စိုးရိမ္စရာမရွိေပမဲ့အခ်ိန္ၾကာလာတဲ့အခါေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ေယဘုယ်အားျဖင့္ဒုတိယသတိထားမိတဲ့အခ်က္ကဆီးခံုေမႊးေပါက္လာတာပါ။အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွာသင့္ခႏၶာကိုယ္ကအေမႊးအမ်ွင္ေတြပိုေပါက္လာျပီးဦးေခါင္း၊ခ်ိဳင္း၊ဆီးခံုနဲ႔မ်က္ႏွာေပၚမွာေပါက္လာပါတယ္။ခ်ိဳင္းေမႊးမေပါက္ခင္မိန္းမကိုယ္အျပင္ဘက္ႏႈတ္ခမ္းတဝိုက္မွာအမ်ားအားျဖင့္အေမႊးအမ်ွင္ေပါက္ၾကပါတယ္။မ်ားေသာအားျဖင့္ခ်ိဳင္းေမႊးဟာအရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ျပီးဆံုးတဲ့အခါေပါက္လာပါတယ္။အစမွာသင့္ဆီးခံုေနရာနဲ႔လက္ေမာင္းေအာက္မွာအေမႊးနုေလးေတြအနည္းငယ္ရွိပါတယ္။အရြယ္ေရာက္ျပီးၾကာလာတဲ့အခါအေမႊးေတြဟာပိုထူလာျပီးပိုေကာက္ေကြးလာပါတယ္။အသက္၇ႏွစ္နဲ႔၁၃ႏွစ္ၾကားမွာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕သားဥအိမ္ကအီစတိုဂ်င္ေဟာ္မုန္းကိုစတင္ထုတ္လႊတ္ေပးပါတယ္။အီစတိုဂ်င္ထုတ္လႊတ္ေရးတိုးျမွင့္မႈေၾကာင့္လိင္အဂၤါမ်ား(မိန္းမကိုယ္၊သားအိမ္နဲ႔သားဥအိမ္အပါအဝင္)အရြယ္အစားၾကီးထြားလာပါတယ္။အေရးၾကီးဆံုးကေတာ့ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ခႏၶာကို္ယ္ကိုျပင္ဆင္ရာမွာအကူအညီေပးပါတယ္။အီစတိုဂ်င္ထုတ္လႊတ္ေပးတဲ့သားဥအိမ္ေတြကေမြးဖြားခ်ိန္ကေနခႏၶာကိုယ္အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာသားဥေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ျဖည့္ေပးပါတယ္။ေသြးဆံုးခ်ိန္ထိလတိုင္းသားဥအိမ္ကေနသားဥတစ္ဥစီထုတ္လႊတ္ေပးျပီးအဲဒီသားဥဟာသားဥျပြန္ကေနတဆင့္သားအိမ္ဆီေရာက္ရွိသြားပါတယ္။သားဥေတြသားဥျပြန္ကေနသြားတဲ့အခါသားအိမ္ကေသြး၊တစ္သ်ွဴးပိုေတြနဲ႔ခံေပးထားျပီးကေလးကာကြယ္ဖို႔နဲ႔အာဟာရျဖစ္ေစဖို႔ကူညီေပးပါတယ္။ကိုယ္ဝန္မရွိတဲ့အခါခႏၶာကိုယ္ကရာသီစက္ဝန္းျဖစ္ေစဖို႔ဖယ္ရွားတဲ့အခါ၃ရက္ကေန၇ရက္ထိၾကာပါတယ္။ဓမၼတာခြင္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္မွာတင္ပါးက်ယ္လာတာေတြ၊ရင္သားနဲ႔တင္ပါးနားေတြမွာအဆီပိုမ်ားလာတာေတြအပါအဝင္သူမရဲ႕ခႏၶာကိုယ္အေကာက္အေကြ႔ေတြစတင္ဖြံ႔ျဖိဳးလာပါတယ္။ခႏၶာကိုယ္ဆက္ျပီးဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးထြားဖုိ႔နဲ႔အရြယ္ေရာက္အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ဖံြ႔ျဖိဳးေစဖို႔အဆီပမာဏလိုအပ္ပါတယ္။အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးခႏၶာကိုယ္ဟာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ျပင္ဆင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္အရြယ္ေရာက္ျပီးေနာက္ခႏၶာကိုယ္မွာအဆီေတြကြဲျပားစြာရွိေနတာကိုၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွာဖိအားေတြ၊စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈေတြ၊ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊မဝံ႔မရဲရႈိးတိုးရႈိးတန္းျဖစ္တာေတြနဲ႔လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာလိုခ်င္တပ္မက္မႈေတြနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ခံစားခ်က္ေတြပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။မိန္းကေလးေတြမွာစိတ္အေျပာင္းအလဲအတက္အက်ပိုျဖစ္လာတာေတြကိုသတိထားမိႏိုင္ပါတယ္။ဒါကထုတ္လႊတ္လိုက္တဲ့ေဟာ္မုန္းအားလံုးေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။မိန္းကေလးတေယာက္မွာအရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ျပီးဆံုးတဲ့အခါဒီခံစားခ်က္ေတြကလည္းေက်ာ္လြန္သြားပါတယ္။ (https://www.youtube.com/watch?v=exVUM5LABQg
https://www.youtube.com/watch?v=j_mFJ2d0qxQ)

Close

အမ်ိဳးသားေတြမွာ အသက္ ၁၀ ႏွစ္န႔ဲ ၁၅ ႏွစ္ၾကား ဆီးခံုေမႊး စေပါက္လာပါတယ္။

ဆီးခံုေမႊး ေပါက္ၿပီး ၂ ႏွစ္ေလာက္ေနရင္ မ်က္ႏွာနဲ႔ လက္ေမာင္းေအာက္ ခ်ိဳင္းေမႊးေတြ စေပါက္လာတတ္ပါတယ္။

လူပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္၊ အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္က လူတုိင္းမတူၾကပါဘူး။ အေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ႏွစ္အပုိင္းအျခားက ေယဘူယ်ဆန္ၿပီး ဒီထက္ေစာတာေနာက္က်တာေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

Sources: http://www.pamf.org/teen/health/puberty/physicalchanges.htmlhttp://www.pamf.org/teen/health/puberty/girlschanges.html

Close

ေယာက်္ားေလးေတြမွာအရြယ္ေရာက္ဖို႔စတင္ခ်ိန္ကမ်ားေသာအားျဖင့္မိန္းကေလးထက္အနည္းငယ္ေနာက္က်ျပီးအရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ျပီးဆံုးရင္လည္းေနာက္က်မွျပီးဆံုးပါတယ္။ေစာရင္ေတ့ာအသက္၁ဝႏွစ္မွာစတင္ျပီးေနာက္က်ရင္ေတာ့အသက္၁၄ႏွစ္(သို႔မဟုတ္)အသက္၁၅ႏွစ္မွာစတင္ႏိုင္ပါတယ္။ပထမဆံုးကိုယ္ခႏၶာကိုယ္ေျပာင္းလဲမႈကေဝွးေစ့ၾကီးထြားမႈပါပဲ။ေယာက်္ားေလးအခ်ိဳ႕ကဒီၾကီးထြားမႈကိုေတာင္သတိမထားမိေပမဲ့အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွာခႏၶာကိုယ္စတင္ေျပာင္းလဲတဲ့ပထမလကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။ပီက်ဴထရီဂလင္းလို႔ေခၚတဲ့ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္းကထုတ္ေပးတဲ့ေဟာ္မုန္းေတြဟာေဝွးေစ႔ကိုပိုၾကီးထြားလာေစပါတယ္။ကပ္ပယ္အိတ္အေရျပား(ေယာက်္ားလိင္တံေအာက္မွာတြဲက်ေနတဲ့အိတ္ျဖစ္ျပီးေဝွးေစ့ပါဝင္တဲ့အိတ္)ကပိုပါးလာျပီးေဝွးေစ႔ကေအာက္နားမွာတြဲေလာင္းက်ေနပါတယ္။ေနာက္ပိုင္းမွာေယာက်္ားလိင္တံနဲ႔ကပ္ပယ္အိတ္ေအာက္ေျခနားမွာဆီးခံုေမႊးေတြေပါက္လာပါတယ္။ေယာက်္ားလိင္တံကလည္းပိုၾကီးထြားလာပါတယ္။လက္ေမာင္းေအာက္မွာလည္းအေမႊးအမ်ွင္ေတြစတင္ေပါက္လာပါတယ္။ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ေယာက်္ားေလးတေယာက္ဟာမ်က္နွာေပၚမွာအေမႊးေတြစတင္ထြက္ေပၚလာျပီးလက္ေမာင္းေပၚနဲ႔ေျခေထာက္ေပၚကအေမႊးအမ်ွင္ေတြစထူလာပါတယ္။ခႏၶာကိုယ္ကလည္းပိုျမင့္မားလာျပီးၾကြက္သားေတြပိုမိုေတာင့္တင္းလာပါတယ္။အရုိးၾကီးထြားမႈကိုထိန္းသိမ္းဖို႔ၾကြက္သားေတြကိုဆြဲဆန္႔တဲ့အခါလက္ေမာင္းနဲ႔ေျခေထာက္မွာနာက်င္မႈကိုခံစားရပါတယ္။အသံစၾသလာတယ္။အသံကြဲလာတာကိုသတိထားမိေပမဲ့ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ပါတယ္။ေယာက်္ားေလးေတြမွာႏို႔သီးေခါင္းေအာက္နားမွာေဖာင္းေနျပီးနူးညံ႔ေနတာကိုသတိထားမိပါလိမ့္မယ္။အခ်ိဳ႕ေယာက်္ားေလးေတြကသူတို႔ရင္အုပ္ပိုင္းစတင္ဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးထြားလာတာ(သို႔မဟုတ္)တခုခုျဖစ္ေပၚလာတာေတြကိုစိုးရိမ္ပူပန္ၾကပါတယ္။အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွာထုတ္လႊတ္ေပးတဲ့ေဟာ္မုန္းေတြေၾကာင့္ေဖာင္းတာေရာင္တာေတြျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ေယာက်္ားေလး၃ေယာက္မွာ၂ေယာက္ကျဖစ္ေလ့ရွိျပီးႏွစ္အနည္းငယ္ေလာက္မွာျပီးဆံုးသြားပါတယ္။ေယာက်္ားေလးေတြမွာလက္ေမာင္းေအာက္မွာေခ်ြးထြက္လာျပီးသူတို႔ေခ်ြးနံ႔ကလည္းထူးျခားေနတာ(သို႔မဟုတ္)အနံ႔ပိုျပင္းေနတာေတြကိုလည္းသတိထားမိႏိုင္ပါတယ္။ဒါဟာအရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွာျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့သြင္ျပင္လကၡဏာေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္ျပီးပံုမွန္အတိုင္းပါပဲ။သင့္အနံ႔ကိုမၾကိဳက္ရင္မၾကာခဏေရခ်ိဳးျပီးအနံ႔အသက္ေပ်ာက္ေဆးသံုးႏိုင္ပါတယ္။အရြယ္ေရာက္ခ်ိ္န္မွာဝက္ျခံကေယာက်္ားေလးနဲ႔မိန္းကေလးေတြမွာအျဖစ္မ်ားပါတယ္။အေရျပားေပၚမွာအဆီေတြမ်ားျပီးအေရျပားအေပါက္ထဲမွာၾကီးထြားလာတဲ့ဘက္တီးရီးယားပိုးေတြမ်ားလာတာေၾကာင့္ဝက္ျခံျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။သင့္ဝက္ျခံေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ုျပသနာရွိရင္ဆရာဝန္(သို႔မဟုတ္)သူနုာျပဳထံသြားေရာက္ျပသအကူအညီေတာင္းပါ။အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွာေယာက်္ားေလးအမ်ားစုမွာစိတ္ခံစားမႈအတက္အက်ရွိပါတယ္။ဝမ္းနည္းတာေတြ၊စိတ္ဆိုးတာေတြျဖစ္ျပီးဘာေၾကာင့္ဒီိလိုျဖစ္တယ္ဆိုတာမသိၾကပါဘူး။ခဏတာဝမ္းနည္းျပီးေနာက္ပိုင္းေပ်ာ္ရြင္သြားျပန္တယ္။အျခားကေလးေတြကသူတို႔ကိုဘယ္လိုထင္မလဲဆိုျပီးစိုးရိမ္ပူပန္ၾကျပန္တယ္။ေယာက်္ားေလးေတြမွာသူတို႔မိဘေတြနဲ႔အရင္ကရင္းရင္းႏွီးႏွီးေနေပမဲ့အခုရင္းရင္းႏွီးႏွီးမေနခ်င္ေတာ့ဘူး။ဒီခံစားမႈမ်ိဳးကအရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ရဲ႕ပံုမွန္အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ျပီးဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ (http://youngmenshealthsite.org/guides/puberty/)

Close

အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွာသင့္စိတ္ခံစားမႈကအလြန္ျပင္းထန္ၾကီးမားလာပါတယ္။တမိနစ္အတြင္းမွာလူတေယာက္ကကမာၻ႔ထိပ္ဆံုးေရာက္သြားသလိုခံစားရျပီးေနာက္မိနစ္မွာအမိႈက္ပံုထဲက်သြားသလိုခံစားရပါတယ္။ဝမ္းနည္းေနတာကခက္ခဲေစျပီးတေယာက္ေယာက္ကိုဖြင့္ေျပာလိုက္တာကအကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္။ဒီလိုျဖစ္လာျပီဆိုသင့္မိဘ(သို႔မဟုတ္)သင့္ကိုအေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစျပီးသင္ယံုၾကည္ရတဲ့အျခားလူၾကီးသူမကိုေျပာဆိုျခင္းကေကာင္းမြန္တဲ့အၾကံတစ္ခုပါ။လူတေယာက္မွာလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေတြးနဲ႔တိုက္တြန္းမႈေတြလည္းရွိႏိုင္ပါတယ္။လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ(သို႔မဟုတ္)စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္အခ်စ္ဇာတ္လမ္းေတြကဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ေတြကိုဆြဲေဆာင္မႈရွိေစပါတယ္။တခ်ိဳ႕ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြမွာေတာ့လိင္မႈေရးရာကိစၥေတြမွာထန္ေနတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။အသက္အရြယ္ၾကီးလာတဲ့အခါဒီခံစားခ်က္ေတြကမျပင္းထန္ေတာ့ပါဘူး။တခ်ိဳ႕ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြကလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားခ်က္ကိုလႊတ္ေပးဖို႔မိမိဘာသာဆႏၵေျဖေဖ်ာက္ဖို႔ေရြးခ်ယ္ၾကျပီးတခ်ိဳ႕ကေတာ့ဒီခံစားခ်က္ေတြေက်ာ္လြန္ျပီးေျမာက္သြားဖို႔ေစာင့္ၾကတယ္။ေယာက်ာ္းေလးေတြနဲ႔မိန္းကေလးေတြအတြက္သီးသန္႔ဆႏၵေျဖေဖ်ာက္ၾကတာကပံုမွန္ပါပဲ။ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြအေနနဲ႔လိင္မႈေရးရာကိစၥေတြမွာမပါဝင္ခင္သူတို႔ခႏၶာကိုယ္အေၾကာင္းကိုေကာင္းေကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ကူညီေပးပါတယ္။အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ကအလြန္ရႈပ္ေထြးပါတယ္။စိတ္ခံစားမႈေတြကအထိန္းအခ်ဳပ္ကင္းမဲ့သြားေပမဲ့စိတ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္တာကေတာ့အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ရဲ႕ပံုမွန္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါပဲ။လူတိုင္းအရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ကိုျဖတ္သန္းသြားရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မိဘလိုမ်ိဳးလူၾကီးတစ္ေယာက္နဲ႔တိုင္ပင္ေျပာဆိုတာကလူတေယာက္ရဲ႕ခံစားခ်က္ကိုဖြင့္ထုတ္ဖို႔ကူညီေပးပါတယ္။မိမိထက္အသက္အရြယ္ၾကီးတဲ့ေမာင္ႏွမသားခ်င္း၊ဝမ္းကြဲေမာင္ႏွမ၊အေဒၚ၊ဦးေလးေတြ၊အဖိုးအဖြားေတြနဲ႔ေျပာဆိုတိုင္ပင္ျခင္းကအကူအညီေပးပါတယ္။ဆယ္ေက်ာ္သက္အမ်ားစုကအားကစား၊အကအခုန္၊အေရးအသား၊အႏုပညာနဲ႔သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အျပင္ထြက္လည္တာေတြျပဳလုပ္တာဟာစိတ္ဖိအားကိုစီမံခန္႔ခြဲဖို႔ေကာင္းမြန္တဲ့နည္းလမ္းေတြျဖစ္ျပီးစိတ္အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရင္ထိန္းခ်ဳပ္ရာမွာလည္းကူညီေပးပါတယ္။ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲျခင္းကလူတေယာက္ကိုလြန္လြန္ကဲကဲျဖစ္ေစျပီးအနားယူစရာမရွိပါဘူး။ပိုေနတဲ့စြမ္းအင္ေတြကိုထုတ္ဖို႔ကာယပိုင္းဆိုင္ရာတီထြင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာစိတ္ထြက္ေပါက္ရွာေဖြျခင္းကအေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ (https://www.plannedparenthood.org/teens/my-body/puberty )

Close

မ်က္စိအေရာင္ အရပ္အျမင့္လိုမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ မ်ိဳးေစ့ဗီဇက သူမရဲ႕ ရင္သားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးပါတယ္။ သင္ဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ ရင္သားက ဆက္လက္ဖြံ႔ျဖိဳးလာျပီး ေျပာင္းလဲႏိုင္ေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးရင္သားအရြယ္အစားကို ေရာက္ရွိလာႏိူင္ပါတယ္။ ဖြ႔ံျဖိဳးၾကီးထြားမႈ ရပ္တန္႔သြားတဲ့ အခ်ိန္ထိ မသိႏိုင္ပါဘူး။ မိန္းကေလးအမ်ားစုမွာေတာ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွ အသက္၂ဝ ထိျဖစ္ပါတယ္။

ထုတ္ကုန္အမ်ားစုက ရင္သားအရြယ္အစားတိုးျမွင့္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကေပမဲ့ ပိုက္ဆံေခၽြတာစုေဆာင္းပါ။ အဲဒါေတြက အလုပ္မျဖစ္ပါဘူး။ အခ်ိဳ႕မိန္းကေလးေတြမွာ ဘရာဝတ္ထားတဲ့အခါ ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အသြင္အျပင္ကုိေတြ႔ရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္အရ အေပၚအကၤ်ီနဲ႔ တခ်ိဴ႕ ဂါဝန္ေတြက တျခားအဝတ္အစားဟာေတြထက္စာရင္ ပိုျပားတယ္လို႔ ထင္ရပါတယ္။

သင္ဟာ သင့္ရင္သားအရြယ္အစား(သို႔) သင့္ရင္သားဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးထြားမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္ေနရင္ ဆရာဝန္(သို႔) သားဖြားမီးယပ္ဆရာဝန္နဲ႔ တုိင္ပင္ေျပာဆိုပါ။ လူတိုင္းဟာ သူတို႔ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး မၾကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ကိုျဖတ္သန္းၾကရျပီး ခႏၶာကိုယ္ေျပာင္းလဲတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ပံုမွန္ အစိတ္အပိုင္းပါပဲ။ ရင္သားၾကီးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြေတာင္ သူတို႔ရင္သားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး မေပ်ာ္မရႊင္ျဖစ္ေနရျပီး သူတို႔ရင္သားကို ပိိုေသးေအာင္လုပ္ခ်င္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြက်ေတာ့ ေနာက္ေက်ာနဲ႔ ပခံုးမွာ နာက်င္ျပီး ရင္သားၾကီးတာက မလိုလားအပ္တဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ိဳးျဖစ္ေစပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာမွတ္ထားရမွာက ရင္သားၾကီးတာက ၾကီးမားတဲ့ အလွတရားမဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းရဲ႕ ရင္သားက ထူးျခားပါတယ္။

ရင္သားအရြယ္အစားကို ထာဝရေျပာင္းလဲေစတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းက အလွအပဆိုင္ရာခြဲစိတ္ျပဳျပင္တာျဖစ္ျပီး ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားပါတယ္။ ရင္သားဆက္လက္ ဖြံ႔ျဖိဳးေနတဲ့ အမ်ိဴးသမီးေတြအတြက္ေတာ့ ဒီနည္းကို အၾကံျပဳေထာက္ခံထားျခင္းမရွိပါ။

Sources: http://kidshealth.org/en/teens/larger-breasts.html?WT.ac=ctg#catgirl-stuff

Close

line

ေမးခြန္းေမးရန္

အမည္ (လိုအပ္ပါသည္):
အီးေမးလ္ (လိုအပ္ပါသည္):
ေမးလိုသည့္အေၾကာင္းအရာ: