ရာသီစက္ဝန္းႏွင့္ ဓမၼတာ ကၽြန္မတို႔ကိုေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

ကၽြန္မတို႔ကို ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

အေမးအေျဖမ်ားအဘို႔သင့္အမ်ိဳးအစားကိုေရြးခ်ယ္ပါ

သင့္ရာသီဓမၼတာခြင္လာေနခ်ိန္မွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ထူထဲေသာ သားအိမ္တြင္းအေျမွးလႊာ ယိုစိမ့္လာပါတယ္။ သားဥအိမ္ကထုတ္လႊတ္ေပးတဲ့သားဥနဲ႔ ထူထဲတဲ့သားအိမ္အတြင္းသားႏွစ္ခစလံုးဟာ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ျဖစ္တဲ့အခါ ယိုက်ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရာသီဓမၼတာလာေနခ်ိန္အေတာအတြင္းသားအိမ္အတြင္းသားကိုျဖစ္ေစတဲ့ေသြး၊တစ္သ်ွဳးစနဲ႔ သားအိမ္အခၽြဲအက်ိေတြယိုစိမ့္လာပါတယ္။

Source:http://www.webmd.com/women/tc/normal-menstrual-cycle-normal menstrual cycle

Close

ရာသီစက္ဝန္းကမ်ားေသာအားျဖင့္၃ရက္ကေန၇ရက္ၾကာျမင့္ပါတယ္။တေန႔စီေသြးဆင္းမႈပမာဏကလည္းမတူညီၾကပါ။အမ်ိဳးသမီးေတြမွာရာသီစက္ဝန္းအစပိုင္းနဲ႔ျပီးခါနီးအခ်ိန္ေတြမွာေသြးအမ်ားဆံုးဆင္းပါတယ္။မိန္းကေလးတေယာက္ကပထမဆံုးသူမရဲ႕ရာသီဓမၼတာခြင္စတင္တဲ့အခါေသြးဆင္းမ်ားတဲ့ရာသီဓမၼတာခြင္ရွိသလိုေနာက္ဓမၼတာခြင္မွာေသြးဆင္းနည္းသြားတာလည္းရွိပါတယ္။သူမအသက္အရြယ္ၾကီးလာတာနဲ႔အမွ် ပံုမွန္ျဖစ္လာေအာင္ထိန္းညိွေပးပါတယ္။

Close

ရာသီဓမၼတာပံုမွန္လာျခင္းကို ရာသီစက္ဝန္းလို႔ေခၚပါတယ္။ ရာသီစက္ဝန္းပံုမွန္ရွိျခင္းက သင့္ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အေရးၾကီးတဲ့အစိတ္အပိုင္းမ်ား ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ေသာ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ရာသီစက္ဝန္းကသင့္ကုိက်န္းမာေစရန္ေဟာ္မုန္းလို႔ေခၚတဲ့ခႏၶာကိုယ္ဓာတုပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ႔ေပးပါတယ္။ တစ္လစီမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ေပးပါတယ္။ ရာသီစက္ဝန္းတစ္ခုကို ရာသီစက္ဝန္းရဲ႕ပထမရက္ကေနေနာက္ရာသီစက္ဝန္းရဲ႕ပထမရက္ထိေရတြက္ရပါတယ္။ ပ်မ္းမ်ွအားျဖင့္ ၂၈ရက္ၾကာျပီး လူၾကီးအရြယ္ေတြမွာဆိုရာသီစက္ဝန္းက၂၁ရက္ကေန၃၅ရက္၊ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ေတြမွာဆို၂၁ရက္ကေန၄၅ရက္ထိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ၾကာၾကာလာတဲ့ရာသီစက္ဝန္း(သို႔မဟုတ္)ပိုတိုေတာင္းတဲ့ရာသီစက္ဝန္းရွိတာကျဖစ္ေလ့ရွိေပမယ့္သင့္ရာသီစက္ဝန္က ပံုမွန္ထက္ခြဲထြက္ေနရင္ ဆရာဝန္နဲ႔သြားေရာက္ျပသဖို႔အၾကံေပးလိုပါတယ္။

Source – http://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/menstrualation.html#g

Close

သင့္ခႏၶာကိုယ္မွ သားအိမ္အတြင္း အနားသားစီးက်လာတဲ့အခါ ရာသီဓမၼတာခြင္ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ဓမၼတာေသြးက သားအိမ္မွစီးဆင္းျပီးသား အိမ္ေခါင္းထဲက အေပါက္ငယ္က တဆင့္မိန္းမ ကိုယ္တေလ်ွာက္ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပကို ျဖတ္သန္း စီးဆင္းလာပါတယ္။ ရာသီဓမၼတာခြင္ အမ်ားစုက ၃ ရက္ကေန ၅ ရက္ထိ ၾကာျမင့္ျပီး တခ်ိဳ႕က ပိုၾကာတာမ်ိဳး (သို႔မဟုတ္) ပိုတိုေတာင္းတာမ်ိဳးရွိပါတယ္။

သင့္ဓမၼတာခြင္က လတိုင္းမတူညီပါဘူး။ တျခားအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ရာသီဓမၼတာခြင္နဲ႔ ကြဲျပားျခားနားတာေတြ ရွိပါတယ္။ ရာသီဓမၼတာ ခြင္အတြင္းထူထဲတဲ့ သားအိမ္အတြင္းအနားသားနဲ ႔ေသြးအေျမာက္အျမား မိန္းမကိုယ္ကေန စီးက်လာပါတယ္။ မိန္းမကိုယ္ကေန ထြက္လာတဲ့ ေသြးပမာဏအရ ဓမၼတာေသြးဆင္းနည္းတာမ်ိဳး၊ ေသြးဆင္းမ်ားတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကိုဓမၼတာေသြးစီးဆင္းမႈ လို႔ေခၚတယ္။ ဓမၼတာခြင္ၾကာခ်ိန္ကလည္း ေျပာင္းလဲပါတယ္။

ပထမႏွစ္အနည္းငယ္မွာ ရာသီဓမၼတာခြင္စျပီး ေနာက္ပိုၾကာတဲ့ ရာသီစက္ဝန္း ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕ ရာသီခြင္က တိုေတာင္းျပီး အသက္အရြယ္အလိုက္ ပံုမွန္ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ပ်မ္းမ်ွရာသီစက္ဝန္းက ၂၈ ရက္ရွိျပီး ရာသီခြင္အခ်ိန္အမ်ားစုက ၂၁ ရက္နဲ႔ ၃၅ ရက္ၾကား ရွိပါတယ္။

(Source: http://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/menstruation.html#g)

Close

သင့္ဓမၼတာခြင္အေတာအတြင္း အေပ်ာ့စား ၾကြက္တက္တာက ပံုမွန္ျဖစ္ျပီး သားအိမ္က်ံဳဆန္႔ျခင္းက ရာသီဓမၼတာခြင္အေတာအတြင္း သားအိမ္ကေသြးထြက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ သားအိမ္ဆိုသည္မွာ  ခ်ံဳ႕ႏိုင္ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္တဲ့ ၾကြက္သားျဖစ္ျပီး စူးကနဲထိုးေအာင့္တာေတြ ၾကြက္တက္သလိုမ်ိဳး နာက်င္တာေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အိုင္ျဗဴပရုိဖင္လို႔ေခၚတဲ့ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ေပးတဲ့ ေဆးဝါးေတြနဲ႔ မသက္သာပဲ မၾကာခဏ အလုပ္၊ ေက်ာင္းနဲ ႔ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ မၾကာခဏ အလြန္နာက်င္ျပီး ေသြးဆင္းမ်ားတဲ့ ဓမၼတာခြင္ေတြ႔ၾကံဳရရင္ ကၽြမ္းက်င္ဆရာဝန္ထံ သြားေရာက္ျပသဖို႔အၾကံျပဳပါတယ္။

Source – http://youngwomenshealth.org/2013/8/22/painful-periods/

Close

ဓမၼတာအၾကိဳ ေရာဂါလကၡဏာစုဆိုတာ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕ လစဥ္ဓမၼတာခြင္ မတိုင္ခင္၂ ပတ္မွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာရပ္ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼတာအၾကိဳ ေရာဂါလကၡဏာစုမွာ မတူညီတဲ့ လကၡဏာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျဖစ္မ်ားဆံုးကေတာ့

  • ေရာင္ရမ္းျခင္း
  • ရင္သားနာက်င္ျခင္း
  • စိတ္အေျပာင္းအလဲလြယ္ျခင္း
  • ေဒါသထြက္ျခင္း
  • လိင္ကိစၥေတြမွာစိတ္ဝင္စားမႈမရွိျခင္း

ဓမၼတာခြင္ စတင္ျပီး ရက္အနည္းငယ္ေလာက္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္ျပီး ရာသီခြင္ျပီးခါနီး ေလကၡဏာေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ေလ်ာ့သြားပါတယ္။ ကေလးေမြးဖြားႏိုင္တဲ့ အသက္အရြယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီး အားလံုးနီးပါးနဲ႕ အသက္၂ဝ က်ာ္အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ အသက္ ၄ဝ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ဓမၼတာအၾကိဳ ေရာဂါလကၡဏာေတြ ခံစားရပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးအေယာက္ ၂ဝ မွာ ၁ ေယာက္က ျပင္းထန္တဲ့ လကၡဏာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီျပင္းထန္တဲ့ ဓမၼတာအၾကိဳ ေရာဂါလကၡဏာေတြကို Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) လို႔ေခၚပါျပီး နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ ျပင္းထန္ပါက ကၽြမ္းက်င္ဆရာဝန္ထံ သြားေရာက္ျပသဖို႔ အၾကံျပဳပါတယ္။

Source – http://www.nhs.uk/conditions/premenstrual-syndrome/Pages/Introduction.aspx

Close

သင့္ရာသီစက္ဝန္းက ၂၁ ရက္နဲ႔ ၃၅ ရက္ၾကားမွာ ရွိရင္ ရာသီဓမၼတာကပံုမွန္ပါပဲ။ ပံုမွန္ ရာသီစက္ဝန္းက ပံုမွန္သားဥေၾကြတာျဖစ္ျပီး သဘာဝအတိုင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာကို ေထာက္ပံ႔ေပးဖို႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဟာ္မုန္းအားလံုးက ထိန္းညိုေပးပါတယ္။ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ရာသီစက္ဝန္းဆုိတာက သေႏၶမေအာင္တာကို ဆိုလိုတာမ်ိဳးမဟုတ္ေပမဲ့ သဘာဝအတိုင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ ပိုမိုခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။

Sources: https://www.shadygrovefertility.com/blog/fertility-health/what-does-your-menstrual-cycle-say-about-your-fertility/

Close

ပံုမွန္မဟုတ္္တဲ့ ရာသီစက္ဝန္းက ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ရာသီဓမၼတာခြင္စတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ ပံုမွန္ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခုပါပဲ။ မိန္းကေလးေတြ အရြယ္ေရာက္လာတာနဲ႔အမွ် ရာသီစက္ဝန္းကလည္း မွတ္ထင္ေစမယ့္ အပိုင္းအျခားတစ္ခုကို ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမရာသီစက္ဝန္းၿပီးဆံုးၿပီး ၃ ႏွစ္ ေလာက္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။

တိက်တဲ့ ေဆးဝါး၊ ေလ့က်င့္ခန္း အလြန္အကၽြံလုပ္တာေတြ၊ ကိုယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္ အလြန္ေလ်ာ့နည္းတာေတြ၊ ကယ္လိုရီ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မစားတာေတြေၾကာင့္ မိန္းကေလးအခ်ိဳ႕မွာ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ရာသီစက္ဝန္း ရာသီစက္ဝန္းရပ္သြားတာေတြ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေတြမွာ ေဟာ္မုန္းမမ်ွတမႈေၾကာင့္ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ေသြးထဲမွာ သိုင္းရြိဳက္ေဟာ္မုန္း အဆင့္ အရမ္းနိမ့္က်သြားတာျဖစ္ျဖစ္ အရမ္းျမင့္တက္သြားတာျဖစ္ျဖစ္ သိုင္းရြိဳက္ဂလင္း မမ်ွတမႈေၾကာင့္ ရာသီဓမၼတာ ပံုမွန္မလာတာေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။

အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ပံုမွန္ရာသီဓမၼတာမလာတဲ့အေၾကာင္းရင္းက အင္ဒရုိဂ်င္ ပမာဏမ်ားေနတဲ့အတြက္ပါ။ အင္ဒရုိဂ်င္ဆိုတာ  ၾကြက္သားထုထည္တုိးလာတာေတြ၊ မ်က္ႏွာအေမႊးမ်ွင္ထြက္လာတာေတြ၊ ဆီးခံုေမႊးထြက္လာတာေတြ မိန္းကေလးေတြမွာ အရပ္အေမာင္းထြက္လာတာေတြ ျဖစ္ေစတဲ့ ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး ဒါကပံုမွန္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

သင့္မွာ ဒီလိုျပႆနာေတြရွိေနရင္ (သို႔) ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ရာသီဓမၼတာခြင္ ပံုမွန္မရွိတာကို ၾကံဳေတြ႔ေနရရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ သြားေရာက္ျပသပါ။ ပံုမွန္ရာသီဓမၼတာခြင္ ရေအာင္ ဆရာဝန္က ေဟာ္မုန္းေဆးေတြ(သို႔)အျခားေဆးဝါးေတြနဲ႔ လူေနမႈဘဝအေျပာင္းအလဲေတြကို အၾကံျပဳ ညႊန္းဆိုပါလိမ့္မယ္။

ကာမစပ္ယွက္မႈရွိၿပီးေနာက္ပုိင္း ရာသီစက္ဝန္းမလာရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ သြားေရာက္ျပသဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒါက ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္းရဲ႕ လကၡဏာတရပ္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္မွာ ၇ ရက္ေက်ာ္ၾကာ ရာသီစက္ဝန္းလာရင္၊ ၂၁ ရက္ထက္ပိုျပီး ရာသီစက္ဝန္းလာရင္၊ ၄၅ ရက္ေအာက္ေလ်ာ့ျပီး ရာသီစက္ဝန္းမၾကာခဏ လာရင္ အျပင္းအထန္ၾကြက္တက္တာေတြ၊ ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းနာက်င္တာေတြရွိရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ သြားေရာက္ျပသသင့္ပါတယ္။ သင္႔ရာသီစက္ဝန္းၾကားမွာ ပံုမွန္မဟုတ္ ေသြးတစက္ႏွစ္စက္ဆင္းပါက ဆရာဝန္ကိုအသိေပးတိုင္ပင္ပါ။

Sources: http://kidshealth.org/teen/sexual_health/girls/irregular_periods.html#

Close

ညိဳမည္းတဲ့ ေသြးခဲတံုးငယ္ေလးေတြ ဆင္းတာက ပံုမွန္ပါပဲ။ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕မွာ ၾကြက္တက္ျပီး ေသြးဆင္းတာမ်ားရင္ ဓမၼတာလာေနစဥ္အေတာအတြင္း ေသြးခဲတံုးေတြဆင္းပါတယ္။ ေသြးခဲတာကို ကာကြယ္ေပးတဲ့ေဆးေတြလုိ မိန္းမကိုယ္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပကို ေသြးလႈပ္ရွားေအာင္ ခႏၶာကိုယ္ကလုပ္ေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရာသီေသြးအမ်ားၾကီးဆင္းျပီး ၾကြက္တက္ေနခ်ိန္အေတာအတြင္း သားအိမ္ကေန ေသြးေတြျမန္ျမန္ထြက္သြားတာေၾကာင့္ ေသြးခဲတာကာကြယ္တဲ့အရာေတြ ထုတ္လႊတ္ဖို႔ အခ်ိန္မရွိပါဘူး။အဲဒီ့ေနာက္ ေသြးခဲသြားတယ္။ေသြးခဲတံုးက ပုလင္းအဖံုးထက္ ပိုၾကီးေနရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ သြားေရာက္ျပသပါ။

Sources: http://youngwomenshealth.org/2010/04/21/menstrual-periods/

Close

သင့္မိန္းမကိုယ္က ေသြးဆင္းတာနဲ႔ သူ႔ဘာသာသူ သန္႔ရွင္းျပီးသားပါ။ မိန္းမကိုယ္အျပင္ဘက္ မိန္းမမ်ိဳးပြား အဂၤါစပ္ကို ဂရုစိုက္ဖို႔ လိုပါတယ္။အဲဒီ့ေနရာက အတြင္းခံေဘာင္းဘီ၊ ရာသီေသြးဆင္းတာ၊ ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားေတြနဲ႔ တုိက္ရုိက္ထိေတြ႔တဲ့ ေနရာျဖစ္တာေၾကာင့္ အထူးဂရုစိုက္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အၾကံေပးခ်င္တာကေတာ့

ေန႔စဥ္ေဆးေၾကာပါ-အတြင္းပိုင္းေနရာေတြကို ေန႔စဥ္ေဆးေၾကာသင့္ပါတယ္။သင္ဟာေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနတာျဖစ္ျဖစ္ ေရကူးေနတာျဖစ္ျဖစ္ ယားယံတာကို ကင္းေစဖို႔ အဲ့အရာေတြျပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း ေဆးေၾကာပါ။

မွန္ကန္တဲ့ထုတ္ကုန္ကို အသံုးျပဳပါ-အေမႊးန႔ံ ပါတဲ့ ဆပ္ျပာေတြနဲ႔ လိုးရွင္းေတြကို ေမ့လိုက္ပါ။ မိန္းမကိုယ္ မ်ိဳးပြားအဂၤါစပ္ေနရာကို သန္႔ရွင္းဖို႔ ေရခပ္ေႏြးေႏြးနဲ႔ ဆပ္ျပာအေပ်ာ့စားကို အသံုးျပဳတာက လံုေလာက္ပါတယ္။

ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ထားပါ-စိုစြတ္တာေတြ၊ မႈိစြဲကပ္တာေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔ သန္႔ရွင္းတဲ့ ပဝါနဲ႔ ေျခာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈမရွိပဲနဲ႔ လန္းဆန္းတက္ၾကြမႈမရွိပါဘူး။

Sources: http://www.everydayhealth.com/womens-health-pictures/hygiene-rules-for-a-healthy-vagina.aspx

Close

၁။ အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးဂြမ္းေတာင့္ေတြကို ပံုမွန္ လဲေပးပါ။

၂။ အျပင္သြားတဲ့အခါမွာလည္း အပိုအမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးဂြမ္းေတာင့္ကို ေဆာင္ထားဖို႔ သတိရပါ။

၃။ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ သန္႔စင္ခန္းသံုးျပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးလိင္အဂၤါေနရာကုိ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ပါ။ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျပီးေနာက္ ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ထားပါ။

၄။ နာက်င္တာေတြမျဖစ္ေအာင္ ေျခေထာက္ၾကားေနရာကို ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ထားပါ။

၅။ ဓမၼတာလာေနစဥ္အေတာအတြင္း ေရခ်ိဳးဖို႔ အဆင္ေျပပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ထားဖို႔ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါစပ္ေနရာကို ေရေႏြးနဲ႔ ေဆးေၾကာပါ။မိန္းမကိုယ္အတြင္းထဲကို ဆပ္ျပာ(သို႔) အျခားပစၥည္းေတြနဲ႔ မေဆးေၾကာပါနဲ႔။ ေဆးေၾကာပါက ယားယံတာေတြ ေရာဂါပိုးကူးစက္တာေတြပါျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

Sources: http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/MENSTRUAL-HYGIENE-MANAGEMENT-Paper-for-END-group-1.pdf

Close

မိန္းမကိုယ္က သူ႔ဘာသာသူ ေကာင္းေကာင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္တာေၾကာင့္ ေရ(သို႔)ဆပ္ျပာမလုိအပ္ပါဘူး။ မိန္းမကိုယ္အတြင္းထဲကို ဆပ္ျပာနဲ႔ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္း (သို႔) အမ်ိဳးသမီးသံုး သန္႔စင္ေဆးရည္ေတြက မိန္းမကိုယ္ရဲ႕သဘာဝအတိုင္းရွိတဲ့ pH ကို ေျပာင္းလဲေပးျပီး ဘက္တီးရီးယားပိုးကူးစက္ျခင္းနဲ႔ ယားယံတာေတြကိုျဖစ္ေစပါတယ္။

Sources: http://www.womenshealthmag.com/health/how-to-clean-your-vagina

Close

ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။သေႏၶတားနည္းမသံုးပဲလိင္ဆက္ဆံရင္သင့္ရာသီဓမၼတာခြင္အတြင္းနဲ႔ဓမၼတာခြင္ျပီးဆံုးခ်ိန္မွာအခ်ိန္မေရြးကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ပါတယ္။ပထမရာသီဓမၼတာခြင္အေတာအတြင္း(သို႔မဟုတ္)ပထမအၾကိမ္လိင္ဆက္ဆံျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာလည္းကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ပါတယ္။အကာအကြယ္သေႏၶတားနည္းမပါပဲလိင္ဆက္ဆံတဲ့အခါကိုယ္ဝန္မရႏိုင္ေအာင္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့အခ်ိန္မရွိပါဘူး။ ရာသီဓမၼတာခြင္အတြင္းမ်ိဳးေအာင္ႏိုင္တဲ့အခ်ိန္မ်ားရွိတာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။

သင္လိင္ဆက္ဆံျပီးေနာက္သုက္ေကာင္ေတြဟာတခါတရံခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ၇ရက္ေလာက္ထိရွင္သန္ႏိုင္တာကိုမွတ္ထားဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။ဆိုိလိုတာကေတာ့ရာသီစက္ဝန္းအေတာအတြင္း(သို႔မဟုတ္)ရာသီစက္ဝန္းျပီးဆံုးျပီးေနာက္ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္သလို အထူးသျဖင့္သင့္မွာသဘာဝအတိုင္းတိုေတာင္းတဲ့ရာသီဓမၼတာခြင္ရွိရင္လည္းကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ပါတယ္။

Source:http://www.nhs.uk/chq/Pages/981-aspx

Close

အမ်ိဳးသမီးေတြမွာအလြန္နာက်င္ျခင္း၊ေသြးဆင္းမ်ားျခင္း၊ရာသီဓမၼတာခြင္မလာပဲေက်ာ္လြန္သြားတာေတြအပါအဝင္ရာသီစက္ဝန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ျပႆနာအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

ဓမၼတာေသြးမဆင္းျခင္း-ရာသီစက္ဝန္းမရွိတာပါ။အသက္၁၅ႏွစ္အရြယ္ထိရာသီဓမၼတာစတင္မျဖစ္ေပၚေသးတဲ့အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြနဲ႔အရြယ္ေရာက္အမ်ိဳးသမီးေတြမွာရာသီဓမၼတာလာျခင္းမရွိရင္ေတာင္ရက္ေပါင္း၉ဝေလာက္ရာသီစက္ဝန္းမရွိတာကိုဆုိလိုတာပါ။

အေၾကာင္းရင္းေတြကေတာ့

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း

ႏို႔တိုက္ျခင္း(ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းဆိုင္ရာရာသီဓမၼတာေသြးမဆင္းျခင္းအေၾကာင္းကိုဒီေနရာတြင္ဖတ္ရႈပါ။)

ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္အလြန္အမင္းက်ဆင္းျခင္း

အစားအေသာက္မမွန္ျခင္း

ေလ့က်င့္ခန္းအလြန္အကၽြံလုပ္ျခင္း

စိတ္ဖိစီးမႈ

ေဆးကုသမႈလိုအပ္တဲ့့ျပင္းထန္တဲ့က်န္းမာေရးအေျခအေန

သင့္ရာသီဓမၼတာခြင္ပံုမွန္လာပါကသင့္ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အေရးၾကီးတဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြပံုမွန္အလုပ္လုပ္ေနၾကတာကိုဆိုလိုပါတယ္။အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာရာသီစက္ဝန္းမလာတာကသင့္သားဥအိမ္ေတြကေနပံုမွန္အီစတိုဂ်င္ပမာဏထုတ္လုပ္ျခင္းကိုရပ္တန္႔လိုက္တာလို႔ဆိုလုိပါတယ္။ေဟာ္မုန္းကင္းလြတ္တာကသင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအားလံုးကိုအေရးၾကီးတဲ့သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစပါတယ္။အရည္ၾကည္အိတ္တည္သည့္သားဥအိတ္ေရာဂါျပလကၡဏာစုေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ေဟာ္မုန္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား(သို႔မဟုတ္)မ်ိဳးပြားအဂၤါနဲ႔ဆိုင္တဲ့ျပင္းထန္တဲ့ျပႆနာေတြပါဝင္ပါတယ္။သင့္မွာဒီျပႆနာေတြရွိရင္ဆရာဝန္နဲ႔ျပသဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။

ဓမၼတာလာစဥ္နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း-နာက်င္ကိုက္ခဲတဲ့ရာသီစက္ဝန္းခ်ိန္မွာျပင္းထန္တဲ့ၾကြက္တက္ျခင္းနာက်င္ကိုက္ခဲမႈေဝဒနာေတြပါဝင္ပါတယ္။ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြမွာျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ဓမၼတာဆိုင္ရာၾကြက္တက္ျခင္းကprostaglandinလို႔ေခၚတဲ့ဓာတုပစၥည္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ၾကြက္တက္တာျပင္းထန္ေပမဲ့ရာသီလာစဥ္နာက်င္ကိုက္ခဲတဲ့ဆယ္ေက်ာ္သက္အမ်ားစုမွာျပင္းထန္တဲ့ေရာဂါေတြမရွိပါဘူး။အသက္ၾကီးတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြမွာသားအိမ္အလံုး(သို႔မဟုတ္)ေနရာလြဲမွားသားအိမ္တစ္သ်ွဴးေတြေၾကာင့္နာက်င္မႈကတခါတရံျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္အပူခံpadသံုးျခင္း(သို႔မဟုတ္)ေရေႏြးနဲ႔ေရခ်ိဳးျခင္းေတြကၾကြက္တက္တာသက္သာလာေအာင္ကူညီေပးပါတယ္။အခ်ိဳ႕တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ေပးတဲ့အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးေတြကေရာဂါလကၡဏာေတြကိုေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကူညီေပးပါတယ္။

ဒီေဆးဝါးေတြကသင့္နာက်င္မႈကိုမသက္သာတာပဲျဖစ္ျဖစ္နာက်င္မႈေၾကာင့္ေက်ာင္းနဲ႔လုပ္ငန္းခြင္မွာအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ဆရာဝန္ဆီသြားေရာက္ျပသသင့္ပါတယ္။ေဆးကုသခံယူမႈကေတာ့ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ေရာဂါလကၡဏာဘယ္ေလာက္ျပင္းထန္လဲဆိုတာမွာပဲမူတည္ပါတယ္။

ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့သားအိမ္ေသြးဆင္းျခင္း-ပံုမွန္ဓမၼတာေသြးဆင္းတာနဲ႔မတူတဲ့မိန္းမကိုယ္ကေနေသြးဆင္းတာပါ။

ရာသီစက္ဝန္းးၾကားေသြးဆင္းျခင္း

လိင္ဆက္ဆံျပီးေနာက္ေသြးဆင္းျခင္း

ရာသီဓမၼတာခြင္ရဲ႕ဘယ္အခ်ိန္မဆိုေသြးစြန္းရုံသာဆင္းျခင္း

ပံုမွန္ထက္ပိုျပီးရက္ၾကာၾကာေသြးမ်ားမ်ားဆင္းျခင္း

ေသြးဆံုးျပီးေနာက္ေသြးဆင္းျခင္း

ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ေသြးဆင္းျခင္းမွာအေၾကာင္းရင္းအမ်ားၾကီးရွိႏိုင္ပါတယ္။သင့္အသက္အရြယ္မွာျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထအမ်ားဆံုးျပႆနာေတြကိုဆရာဝန္ကစတင္စစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္။အခ်ိဳ႕ကမျပင္းထန္လို႔ကုသဖို႔လြယ္ပါတယ္။အခ်ိဳ႕ကေတာ့ပိုျပီးျပင္းထန္ပါတယ္။ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ေသြးဆင္းျခင္းအတြက္ေဆးကုသမႈကျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းေပၚမွာမူတည္ပါတယ္။ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြနဲ႔ေသြးဆံုးခ်ိန္နီးလာတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြမွာပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ေသြးဆင္းခ်ိန္တေလ်ွာက္ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈေတြကအခ်ိန္ၾကာတဲ့ရာသီစက္ဝန္းကိုျဖစ္ေစပါတယ္။အေၾကာင္းရင္းကေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ရင္ေတာင္သင္ကကုသမႈခံယူရပါမယ္။ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈေတြကအျခားျပင္းထန္တဲ့ေရာဂါလကၡဏာေတြျဖစ္တဲ့သားအိမ္အလံုးနဲ့ကင္ဆာေရာဂါေတာင္ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာသင့္စိတ္ထဲမွာမွတ္သားထားရပါမယ္။သင့္မွာပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ေသြးဆင္းတာမ်ိဳးရွိရင္ဆရာဝန္ဆီသြားေရာက္ျပသပါ။

(Source:http://www.womenhealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/menstruation.html#g)

Close

ရာသီစက္ဝန္းရဲ႕ ပထမတစ္ဝက္မွာ အီစတိုဂ်င္ေဟာ္မုန္း စတင္ျမင့္တက္လာပါတယ္။ အီစတိုဂ်င္ကသင့္ကို က်န္းမာသန္စြမ္းေစဖို႔ အေရးၾကီးတဲ့အပိုင္းမွပါဝင္ျပီး အထူးသျဖင့္ သင္အသက္ၾကီးလာတဲ့အခါ အရုိးေတြၾကံ႕ခိုင္သန္မာေစဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။ အီစတိုဂ်င္က သားအိမ္နံရံကိုဖြံ႔ျဖိဳးေစျပီး ထူထဲလာေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္တဲ့အခါ သားအိမ္ကသေႏၶသားေလာင္းကို အာဟာရျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ သားအိမ္က ၾကီးထြားလာျပီး သားဥအိမ္ထဲကသားဥတစ္ခုက စတင္ရင့္မွည့္လာပါတယ္။ ၂၈ ရက္ရွိတဲ့ ရာသီစက္ဝန္းတစ္ခုရဲ႕ ၁၄ ရက္ေလာက္မွာ သေႏၶေအာင္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီဆိုတဲ့ လကၡဏာအေနနဲ႔ သားဥကသားအိမ္ထဲက ထြက္လာပါတယ္။ ဒါကိုသားဥေၾကြျခင္းလို႔ ေခၚပါတယ္။

သားဥက သားဥအိမ္ထဲက ထြက္လာျပီးေနာက္ သားဥျပြန္ကေနတဆင့္ သားအိမ္ကုိ ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ ေဟာ္မုန္းျမင့္တက္လာျပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္သားအိမ္ကို ကူညီေပးပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က သားဥမေၾကြခင္ ၃ ရက္အတြင္း (သို႔မဟုတ္) သားဥေၾကြတဲ့ရက္အတြင္းမွာ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။ မွတ္ထားရမွာက ပ်မ္းမ်ွရာသီစက္ဝန္းထက္ပို တိုေတာင္းတဲ့ ရာသီစက္ဝန္း၊ ပိုၾကာတဲ့ ရာသီစက္ဝန္းရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ၁၄ ရက္မတိုင္ခင္ (သို႔မဟုတ္) ၁၄ ရက္ျပီးရင္ သားဥေၾကြပါတယ္။

သားဥက အမ်ိဳးသားရဲ႕ ဖိုမ်ိဳးေစ့နဲ႔ သေႏၶေအာင္ျပီး သားအိမ္နံရံမွာ တြယ္ကပ္ရင္ အမ်ိဳးသမီးမွာ ကိုယ္ဝန္ရွိလာပါတယ္။ သားဥသေႏၶမေအာင္ရင္ေတာ့ ျပိဳကြဲသြားပါတယ္။ အဲဒီ့ေနာက္ ေဟာ္မုန္းအဆင့္က်ဆင္းျပီး ထူထဲတဲ့ သားအိမ္နံရံအတြင္း အနားသားကလည္း ဓမၼတာလာေနခ်ိန္အေတာအတြင္း စီးက်လာပါတယ္။

ရာသီစက္ဝန္းအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္သိရွိေစဖို႔ ပံုေတြကိုၾကည့္ပါ။

 

menstrual-cycle-day-11

ပထမရက္က သင့္ရာသီဓမၼတာခြင္ရဲ႕ ပထမဆံုးရက္ပါ။ ေဟာ္မုန္းက အရင္ရာသီခြင္ရဲ႕အဆံုးမွာ က်ဆင္းျပီး ေနာက္သားအိမ္အနားသားကုိ ကာေပးထားတဲ့ေသြးနဲ႔ တစ္သ်ွဴးေတြကို ျပိဳကြဲဖို႔အခ်က္ျပျပီး ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္က်လာပါတယ္။ ေသြးဆင္းတာက ၅ ရက္ ေလာက္ၾကာပါတယ္။

 

menstrual-cycle-day1-7

 

မ်ားေသာအားျဖင့္ ၇ ရက္မွာ ေသြးဆင္းတာ ရပ္သြားပါတယ္။အဲဒီအခ်ိန္ကစျပီး ေဟာ္မုန္းေတြဟာ ေမြးညင္းေပါက္လို႔ေခၚတဲ့ အရည္ေတြျဖည့္ထားတဲ့ အိတ္ေတြကို သားဥအိမ္ေပၚမွာ ဖြ႔ံျဖိဳးၾကီးထြားေစပါတယ္။ ေမြးညင္းေပါက္တစ္ခုစီမွာ သားဥတစ္ခု ပါဝင္ပါတယ္။

menstrual-cycle-day-72-14

၇ ရက္နဲ႔ ၁၄ ရက္ၾကားမွာ ေမြးညင္းေပါက္တစ္ခုက ဆက္လက္ဖြ႔ံျဖိဳးၾကီးထြားျပီး ရင့္မွည့္လာပါတယ္။သားအိမ္အနားသားက စတင္ထူထဲလာျပီး သေႏၶစြဲကပ္ဖို႔ သားဥကို ေစာင့္ေမ်ွာ္ပါတယ္။ သားအိမ္အနားသားကေသြး ၊အာဟာရဓာတ္ေတြနဲ႔ ၾကြယ္ဝပါတယ္။ သုတ္ေကာင္နဲ႔ သားဥသေႏၶေအာင္ရင္ သေႏၶစြဲကပ္လာပါတယ္။

 

menstrual-cycle-day-114

၂၈ ရက္ရာသီဓမၼတာခြင္ရဲ႕ ၁၄ ရက္နားဝန္းက်င္မွာ ေဟာ္မုန္းေတြက ရင့္မွည့္ေနတဲ့ ေမြးညင္းေပါက္ကုိ ပြင့္ထြက္ေပါက္ေစျပီး သားဥအိမ္ကေန သားဥတစ္ဥ ထုတ္လႊတ္ေပးပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ကို သားဥေၾကြျခင္းလို ႔ေခၚပါတယ္။

menstrual-cycle-day-14-25

ေနာက္ရက္အနည္းငယ္မွာ သားဥကသားဥျပြန္က ေနတဆင့္သားအိမ္ဆီသို ႔ေရာက္ရွိသြားပါတယ္။သင့္အေနနဲ႔ အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံတာမ်ိဳး ရွိတဲ့အခါသားဥရင့္မွည့္ေစဖို႔ သုက္ရည္စြန္႔ထုတ္တာကေန သုက္ေကာင္ေတြဟာ မိန္းမကိုယ္လမ္းေၾကာင္းကေန သားအိမ္နဲ႔သားဥျပြန္ဆီ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ဖိုမ်ိဳးေစ့နဲ႔ သားဥေပါင္းစပ္ရင္ သေႏၶေအာင္သားဥက သားဥျပြန္က တဆင့္ဆင္းလာျပီး သားအိမ္အတြင္းသားကို တြယ္ကပ္သြားပါတယ္။

 

menstrual-cycle-day-2512

သင္လိင္မဆက္ဆံရင္ အကာအကြယ္နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံရင္သားဥက မ်ိဳးမေအာင္ပါဘူး။ သားဥမ်ိဳးမေအာင္ရင္ ၂၅ ရက္ဝန္းက်င္ေလာက္မွာ ေဟာ္မုန္း က်ဆင္းလာပါတယ္။ဒါက ေနာက္ရာသီစက္ဝန္း စတင္ဖို႔ အခ်က္ျပလိုက္တာပါ။ သားဥျပိဳကြဲသြားျပီးေနာက္ ဓမၼတာခြင္နဲ႔အတူ ထြက္က်လာပါတယ္။

(**Images Source: http://www.womenshealth.gov/preganancy/before-you-get-pregnant/menstrual-cycle.html

Text Source: http://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/menstruation.html#g)

Close

အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕ ရာသီစက္ဝန္း အေတာအတြင္း ဆံုးရႈံးသြားတဲ့ အရည္ထဲမွာ အဓိကအားျဖင့္ ေသြးပါဝင္ျပီး သားအိမ္အတြင္းလႊာမွ အခၽြဲနဲ႔တစ္သ်ွဴးေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ တခါတရံ ဓမၼတာလာေနစဥ္ ေသြးအမ်ားၾကီး ဆံုးရႈံးသြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဓမၼတာခြင္တစ္ခုလံုး အမ်ိဳးသမီး ၁  ေယာက္မွာ ၉ ေယာက္က ၈ဝ မီလီလီတာေအာက္ အရည္ဆံုးရႈံးပါတယ္။ ဓမၼတာခြင္ ျဖစ္ေနခ်ိန္ဆံုးရႈံးသြားတဲ့ ပ်မ္းမ်ွ ေသြးပမာဏက ၃ဝ -၄ဝ မီလီမီတာ ရွိပါတယ္။ တခါတရံ ဓမၼတာေသြးဆင္းမ်ားျပီး ေသြးအမ်ားၾကီး ဆံုးရႈံးသြားပါတယ္။ ဆံုးရႈံးသြားတဲ့ ေသြးထဲမွာ ေသြးခဲတာ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေသြးအမ်ားၾကီး ဆံုးရႈံးသြားရင္ ျဖစ္္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ ေသြးအားနည္းေရာဂါ (ေသြးနီဥ မလံုေလာက္တဲ့ ေရာဂါ) ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေသြးဆင္းမ်ားမမ်ား သိႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းေကာင္းေတြက

  • ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ ခါးေတာင္းက်ိဳက္ဝါဂြမ္းကပ္ အမ်ားၾကီးသံုးေနတဲ့အခါ
  • ပံုမွန္ခါးေတာင္းက်ိဳက္ ဝါဂြမ္း ကပ္လဲထားတာေတာင္ ေသြးဆင္းမ်ားတာေၾကာင့္ အဝတ္အစား (သို႔မဟုတ္) အိပ္ရာခင္းေပၚ ေသြးယိုစိမ့္တဲ့အခါ
  • တစ္ခ်ိန္လံုး ေသြးဆင္းမ်ားရင္ေတာ့ ဆရာဝန္နဲ႔ သြားေရာက္ျပသ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးဖို႔ အၾကံျပဳပါတယ္။Source – http://www.cyh.com/Healthtopics/HealthTopicsDetails.aspx?p=240&np=297&id=2720#4

Close

အျခားအခ်ိန္ေတြမွာ အန႔ံမထြက္ေပမဲ့ တခါတရံရာသီဓမၼတာခြင္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ အနံ႔ထြက္ပါတယ္။ ရာသီဓမၼတာ လာေနခ်ိန္အပါအဝင္ သင့္ရဲ႕ရာသီစက္ဝန္း တေလ်ွာက္လံုး မိန္းမကိုယ္အန႔ံ အသက္ေျပာင္းလဲပါတယ္။ အျခားသူေတြထက္ ပိုလန္းဆန္းေနတာက ပံုမွန္ပါပဲ။ (စိတ္ဖိစီးမႈမျဖစ္ပါနဲ႔)

ရာသီဓမၼတာခြင္လာေနခ်ိန္ သင့္ကိုစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမယ့္ အနံ႔အသက္ေတြရွိရင္ မၾကာခဏသင့္ရဲ႕ ဝါဂြမ္းကပ္ကို လဲဖို႔ၾကိဳးစားပါ။ မိန္းမကိုယ္အဂၤါစပ္ကို ေရဆပ္ျပာေပ်ာ့နဲ ႔ေဆးေၾကာပါ။ မိန္းမကိုယ္ထဲကို သန္႔ရွင္းေရး မလုပ္ပါနဲ႔။ အနံ႔ထြက္ေနတဲ့ ဝါဂြမ္းကပ္ အတြင္းခံေဘာင္းဘီေတြကို အသံုးျပဳျခင္းက ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ေစျပီး ယားယံေစပါတယ္။ အန႔ံအသက္က ပိုဆိုးရြား လာပါတယ္။

Source – http://www.refinery29.com/truth-about-menstrual-blood

Close

ဝါဂြမ္းေတာင့္ အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းကို ဘယ္ႏွၾကိမ္လဲရလဲဆိုတာက သင့္ရာသီစက္ဝန္း လာတဲ့ရက္ေပၚမူတည္ျပီး အေျပာင္းအလဲရွိပါတယ္။ သက္ေတာင့္သက္သာနဲ႔ သန္႔ရွင္းဖို႔ လိုအပ္ရင္ ဝါဂြမ္းေတာင့္ အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းကို မၾကာခဏလဲေပးဖုိ႔က အဓိကပါ။ အခ်ိန္အၾကာၾကီး အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းကို ဝတ္ဆင္ထားတာက သက္ေတာင့္သက္သာမျဖစ္ပဲ တစ္ကိုယ္ရည္က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီညြတ္တာေတြျဖစ္လာပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္း သံုးေနရင္ သင္႔ေသြးဆင္းမႈအတြက္ စုပ္ယူမႈအားေကာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ ၾကိဳးစားပါ။ေသြးဆင္းတာမ်ားရင္ ပိုထူတဲ့ အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ ေသြးဆင္းတာနည္းရင္ ပိုပါးတဲ့အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းကိုသံုးႏိုင္ပါတယ္။

ယိုစိမ့္မႈရွိရင္(သို႔) အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းမွာျပည့္သြားရင္ ပံုမွန္ အခ်ိန္ၾကား ၂နာရီ-၃နာရီမွာ အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းကို စစ္ေဆးပါ။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေသြးထဲမွာ ၾကီးထြားတဲ့ဘက္တီးရီးယားဆီက လာတဲ့အနံ႔အသက္ ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ၄ နာရီထက္ပိုျပီး အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းကုိ သင့္အေနနဲ႔ သိမ္းထားခ်င္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

Sources: https://www.ubykotex.com/en-us/periods/pads-and-tampons/how-often-should-i-change-my-pad-m.kidshealth.org/en/kids/pads-tampons.html

Close

ဆီးခံုးေမႊးကို ရိတ္သင့္မသင့္၊ ဘာလုပ္ရမလဲ။

ဆီးခံုေမႊးကို တစိတ္တပိုင္း (သို႔) အကုန္လံုး ဖယ္ရွားခ်င္ရင္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကိုလုပ္ေဆာင္ပါ။

ျဖတ္ျခင္း-ျဖတ္စက္(သို႕)ကတ္ေၾကးသံုးျပီး သင့္ဆီးခံုေမႊးတိုေအာင္ လုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ ဆီးခံုေမႊးေျခာက္ေသြ႔တဲ့အခါ ျဖတ္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

ရိတ္ျခင္း-အေမႊးရိတ္ျခင္းကို သင္မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္သေရြ႔ လြယ္ကူျပီး နာက်င္မႈမရွိပါဘူး။အေမႊးၾကီးထြားတဲ့ လားရာဘက္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္လားရာဘက္ အတိုင္းရိတ္ဖို႔ အစိုဓါတ္ထိန္းေပးတဲ့ ခရမ္နဲ႔ ထိန္းညိွေပးႏိုင္တဲ့သင္တုန္းဓါးကို အသံုးျပဳပါ။ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုကေတာ့ အေမႊးေတြက ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ျပန္ထြက္လာပါတယ္။

အေမႊးဖယ္ခရမ္-ခရမ္နဲ႔ ဓါတုနည္းအရ အေမႊးကို လြယ္လြယ္ကူကူ ဖယ္ရွားႏိုင္ျပီး နာက်င္မႈကင္းေပမဲ့ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ အေမႊးကျပန္ထြက္လာပါတယ္။ခႏၶာကိုယ္အတြင္းအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ဓါတ္မတည့္တာေတြကို စစ္ေဆးဖို႔ အေရျပားေပၚမွာ စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ။အခ်ိန္ၾကာၾကီး သတိမထားပဲ အေရျပားေပၚမွာ ထားမိရင္ ဒီခရမ္ေတြက ဓါတ္ေလာင္အနာေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဆီးခံုေမႊးကို မဖယ္ရွားဖို႔ပဲ ေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။

Sources: http://youngwomenshealth.org/2013/08/22/removing-pubic-hair/

Close

လစဥ္ ရာသီဓမၼတာခြင္လာရင္ ရက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အေပ်ာ့စားနာက်င္ကိုက္ခဲမႈက ပံုမွန္ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ သင့္နာက်င္မႈက အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးနဲ႔ မသက္သာရင္ ဓမၼတာကိုက္ခဲမႈေၾကာင့္ အလုပ္ပ်က္ ေက်ာင္းပ်က္ျဖစ္ရပါတယ္။

ဓမၼတာလာစဥ္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈဆိုတာ ရာသီဓမၼတာလာခ်ိန္ နာက်င္မႈကုိဆိုလိုတာပါ။ ဓမၼတာလာစဥ္နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ အဆင့္ ၂ ဆင့္ ရွိပါတယ္။ ပထမအဆင့္နဲ႔ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမအဆင့္ ဓမၼတာလာစဥ္နာက်င္ကိုက္ခဲမႈကေတာ့ ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့အမ်ိဳးအစားပါ။ ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္း ၾကြက္တက္တာက ရာသီဓမၼတာမလာခင္ ၁-၂ရက္မွာစျဖစ္ျပီး ၂-၄ ရက္ၾကာပါတယ္။

ဒုတိယအဆင့္နာက်င္ကိုက္ခဲမႈက ေနရာလဲြမွားသားအိမ္အျမႇးပါးေတြေၾကာင့္ ၾကြက္တက္တာေတြ ျဖစ္လာတာပါ။ ေနရာလဲြမွားသားအိမ္အေျမႇးပါးဆိုတာ သားအိမ္အေျမႇးပါးကို ပံုမွန္ရွိရမယ့္ေနရာရဲ႕ အျပင္ဘက္ေရာက္ေနတာကို ေခၚတာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕ ဓမၼတာလာေနခ်ိန္အေတာအတြင္း(သို႔) မလာခင္မွာ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈေတြ ျဖစ္တာပါ။

သင္ခံစားရတဲ့ ဓမၼတာလာစဥ္နာက်င္ကိုက္ခဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ၾကြက္တက္တာက သားအိမ္ ညွစ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာတာပါ။ သားအိမ္အနားက prostaglandins လို႔ေခၚတဲ့ အထူးဓါတုပစၥည္းတစ္မ်ိဳးထုတ္လႊတ္ေပးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဓမၼတာလာစဥ္ ပထမရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ သားအိမ္အနားမွ ဓါတုပစၥည္္းေတြ ထုတ္လႊတ္ေပးျပီး ညွစ္ထုတ္အားကို တုိးလာေစပါတယ္။ prostaglandins မ်ားျခင္းက မအီမသာပ်ိဳ႕အန္တာ၊ဝမ္းေလ်ာတာေတြ၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ျခင္းေၾကာင့္ မူးေဝတာေတြျဖစ္ေစပါတယ္။

ဓမၼတာလာစဥ္နာက်င္ကိုက္ခဲမႈကို ေဟာ္မုန္းဆိုင္ရာကုသမႈျဖစ္တဲ့ တားေဆး၊ထုိးေဆး၊ေဟာ္မုန္းတားေဆးေတြနဲ႔ ကုသႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ့နည္းေတြကိုမၾကာခဏ အသံုးျပဳရင္ ေဟာ္မုန္းေတြက သားအိမ္အနားကုိ ပါးေစျပီး ေသြးစီးဆင္းမႈနဲ႔ ၾကြက္တက္ျခင္းကိုေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ တခါတရံ ဒီေဆးဝါးေတြကို အဆက္မျပတ္ သံုးေနတာေၾကာင့္ သင္ရာသီဓမၼတာ မလာတာပါ။

ဓမၼတာလာရင္နာက်င္ကိုက္ခဲမႈကို ကူညီဖို႔ အျခားနည္းလမ္းေတြရွိပါတယ္။

အပူဓါတ္-သဘာဝကုထံုးနည္းျဖစ္တဲ့ အပူကတ္ပစၥည္းကို ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္းမွာ ထားတာက ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ အေရျပားအပူမေလာင္ဖို႔ အပူကတ္ပစၥည္း အရမ္းပူ၊မပူ စစ္ေဆးပါ။

ေယာဂ-ေယာဂဆိုတာ အခ်ိဳ႕ မိန္းကေလးေတြ၊အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ဓမၼတာလာရင္ ၾကြက္တက္တာကို ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ကူညီေပးတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္း ဗီဒီယိုေတြ ၾကည့္ျပီး လုိက္လုပ္ရင္ ေတာ္ေတာ္လြယ္ပါတယ္။

နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ ဘယ္ေန႔စျဖစ္လဲ ဘယ္ေန႔ျပီးလဲဆိုတာ သိဖို႔ ရာသီစက္ဝန္းစစ္ေဆးတဲ့ application နဲ႔ သင့္ရာသီစက္ဝန္းကို ေျခရာခံပါ။ ဆရာဝန္သြားျပတဲ့ အခါမွာလည္း အဲ့ဒီအခ်က္အလက္က သူတို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မွာပါ။

Sources: http://youngwomenshealth.org/2013/08/22/painful-periods/

Close

ေစာရင္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ (သို႔) ေနာက္က်ရင္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္မွာ ျဖစ္တာက မိန္းကေလးတေယာက္အတြက္ ပံုမွန္ပါပဲ။

Sources: http://youngwomenshealth.org/2010/04/21/menstrual-periods/

Close

လက္ေတြကိုေဆးေၾကာ သန္႔စင္ျခင္းျဖင့္ စတင္ပါ။

Pad က အိတ္ခြံပတ္ထဲမွာရွိရင္ ဖယ္လိုက္ျပီး pad အေဟာင္းပစ္ဖို႔ အိတ္ခြံပတ္ကို အသံုးျပဳပါ။

ကပ္ခြာကပ္ထားတဲ့ အစင္းေလးကို ဖယ္လိုက္ျပီး အတြင္းခံ ေအာက္ေျခမွာ pad ကို အလယ္ထားကပ္လိုက္ပါ။အလယ္တည့္တည့္ကပ္မွသာ မိန္းမကိုယ္အေရွ႕နဲ႔ အေနာက္ကို အရမ္းၾကီး မဖံုးထားမိပါ။ pad မွာ အေတာင္ပံရွိရင္ ေတာင္ပံေနာက္က ကပ္ခြာေတြကို ဖယ္လိုက္ျပီး အတြင္းခံႏွစ္ဖက္စလံုးကို ပတ္လုိက္ပါ။

လက္ေဆးျပီး သြားလို႔ရပါျပီ။

မေမ့ပါနဲ႔။ padေတြကို အနည္းဆံုး ၄ နာရီတိုင္းမွာ လဲသင့္ပါတယ္။ သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစတာကိုမူတည္ျပီး သင္လိုသလို မၾကာခဏ အစားထိုးလဲႏိုင္ပါတယ္။ မွတ္ထားရမွာက သင္ pad မၾကာခဏလဲတဲ့ အၾကိမ္ပမာဏဟာ သင့္ရာသီဓမၼတာလာတာမ်ားတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ျပီး ရာသီဓမၼတာလာတာပိုမ်ားေလ သင္မၾကာခဏ လဲေပးဖို႔လုိအပ္ေလျဖစ္ပါတယ္။

Sources: http://www.livestrong.com/article/178402-how-to-dispose-of-sanitary-pads-at-home/

http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/hygiene-during-menstrual-periods-10-things-you-should-know/

Close

အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းကို ဘယ္လိုစနစ္တက်စြန္႔ပစ္မလဲ?

အဆင့္၁

အသံုးျပဳျပီးသား အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းကို တစ္ဝက္ေလာက္ေခါက္ (သို႔) ရာသီေသြးကို ဖံုးဖို႔ တစ္ခုလံုးကိုလိပ္ထားျပီး ဂြမ္းေတာင့္ရဲ႕ ကပ္ခြာေနရာကို ခ်န္ထားပါ။ padမွာ အေတာင္ပံပါရင္ တစ္ခုလံုးကိုင္လို႔ရေအာင္ padပတ္လည္ကို အေတာင္ပံေတြနဲ႔ ပတ္ထားလုိက္ပါ။

အဆင့္၂

အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းပတ္ပတ္လည္ကို အိမ္သာသံုးစကၠဴနဲ႔ ပတ္ထားပါ။အဲ့ဒီေနာက္ သင္ေနာက္ထပ္အသံုးျပဳမယ့္ padရဲ႕ အိတ္ခြံပတ္ထဲမွာ ထည့္ထားပါ။

အဆင့္၃

ပတ္ထားတဲ့ အမ်ိဴးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းကို အမိႈက္ပံုးထဲသို႔ စြန္႔ပစ္ပါ။ သင့္မွာ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ရွိျပီး စိတ္ခ်ရတဲ့ အမိႈက္ပံုးမရွိရင္ အသံုးျပဳထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းကို အျပင္မွာထားတဲ့ အမႈိုက္ပံုးထဲစြန္႔ပစ္ပါ။

Sources: http://www.livestrong.com/article/178402-how-to-dispose-of-sanitary-pads-at-home/

Close

line

ေမးခြန္းေမးရန္

အမည္ (လိုအပ္ပါသည္):
အီးေမးလ္ (လိုအပ္ပါသည္):
ေမးလိုသည့္အေၾကာင္းအရာ: