သားဆက္ျခား ထိုးေဆး ကၽြန္မတို႔ကိုေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

ကၽြန္မတို႔ကို ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

အေမးအေျဖမ်ားအဘို႔သင့္အမ်ိဳးအစားကိုေရြးခ်ယ္ပါ

သားဆက္ျခားထိုးေဆးဟာ ကိုယ္ဝန္ရွိတာကိုကာကြယ္ေပးတဲ့ထိုးေဆးျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါထိုးတာနဲ႕ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းကို သံုးလထိထိန္းခ်ဳပ္ေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္သင့္အေနနဲ႕ဘာမွလုပ္စရာမလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ၃ လတိုင္းမွာေတာ့ ဆရာဝန္ (သို႕မဟုတ္) ေဆးခန္းသို႕ သြားျပီးတားေဆးထိုးဖို႕ လိုပါတယ္။ ထိုးေဆးမွာ ပရုိဂ်က္စတင္ေဟာ္မုန္းပါဝင္ျပီး သားဥအိမ္မွသားဥေတြထုတ္လႊတ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ သားအိမ္ေခါင္းမွာရွိတဲ့ အခၽြဲအက်ိေတြကိုထူထဲေစျပီး သုတ္ေကာင္ေတြကို သားဥေတြဆီေရာက္ရွိျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးေပးပါတယ္။

Source – http://bedsider.org/methods/the_shot#how_to_tab

Close

သင္မေျပာရင္ သင္သေႏၶတားထိုးေဆးသံုးေနတာကို ဘယ္သူမွမသိႏိုင္ပါဘူး။ ဒီသားဆက္ျခားသေႏၶတားနည္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြထဲမွာ တစ္ခုကေတာ့ဒီနည္းလမ္းက ဘယ္ေလာက္ထိ ဆင္ျခင္သတိရွိရတယ္ ဆိုတာပါပဲ။

Source – https://www.plannedparenthood.org/learn/ask-dr-cullins/birth-control-qa

Close

ကေလးေမြးဖြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးတဲ့တျခားနည္းလမ္းေတြလို
မ်ိဳးသေႏၶတားထိုးေဆးဟာ ပရုိဂ်က္စတင္ေဟာ္မုန္းကို
ခႏၶာကိုယ္ထဲသို႕ ထုတ္လႊတ္ေပးပါတယ္။ ထိုးေဆးမွာပါဝင္တဲ့
ပရုိဂ်က္စတင္သည္ သားဥအိမ္မွသားဥေတြ ထုတ္ေပးျခင္းကို
ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ သားဥနဲ႕သုတ္ေကာင္ေတြ မေပါင္းရင္
ကိုယ္ဝန္မရွိႏိုင္ပါဘူး။

သားအိမ္ေခါင္းမွာရွိတဲ့ အခၽြဲအက်ိေတြကိုပိုျပီးထူထဲေအာင္လုပ္ေပးျပီး
သုတ္ေကာင္ေတြ သားဥဆီေရာက္ရွိျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

Source – https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/birth-control-shot-depo-provera

Close

သေႏၶတားထိုးေဆးဟာၾကာရွည္ခံတာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ၆လ-၁ဝ လထိထိုးျပီးတာနဲ႕ ကိုယ္ဝန္ရဖို႕ အခ်ိန္အၾကာၾကီးယူရပါတယ္။ သင္ဟာမၾကာခင္မွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႕စဥ္းစားေနရင္ သင့္အတြက္ထိုးေဆးဟာ သေႏၶတားတဲ့နည္းလမ္းေကာင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ထိုးေဆးရဲ႕ဆိုးက်ိဳးတခုကေတာ့ တားေဆးထိုးတာရပ္လိုက္ျပီး ေနာက္ရာသီဓမၼတာခြင္ပံုမွန္အတိုင္းျဖစ္ဖို႕ အခ်ိန္ခဏေလာက္ေတာ့ ယူရပါတယ္။

Source – https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/birth-control-shot-depo-provera

http://www.fhi360.org/sites/default/files/webpages/Modules/INJ/s2pg15.htm

Close

တျခားေဆးထိုးသလိုမ်ိဳး တားေဆးထိုးတာလည္း အတူတူပါပဲ။ ထိုးတဲ့ေနရာမွာ ဆူးစူးသလိုမ်ိဳးခံစားရျပီး နာက်င္မႈေတြ လ်င္ျမန္စြာ ေပ်ာက္ကင္းသြားပါတယ္။ ထိုးျပီးေနာက္ထိုးတဲ့ေနရာမွာ ေသြးထြက္ရင္ ရက္အေတာ္ၾကာ နာက်င္မႈခံစားရရင္ ဆရာဝန္ထံ သြားေရာက္စစ္ေဆးပါ။

Source – https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/birth-control-shot-depo-provera

Close

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အရထိုးေဆးသံုးတဲ့အမ်ိဳးသမီး ၄ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္က အေလးခ်ိန္တိုးလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု ၄ ေယာက္မွာ ၃ ေယာက္က အေလးခ်ိန္ တိုးမလာပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ထိုးေဆးသံုးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက အေလးခ်ိန္ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္ က်န္းမာေရးနဲ႕ညီညြတ္တဲ့ စားေသာက္မႈပံုစံ ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္တာနဲ႕ ထိန္းထားႏိုင္ပါတယ္။

Source – http://bedsider.org/questions/233-will-birth-control-make-me-gain-weight?tag=the_shot

Close

အမ်ိဳးသမီးအားလံုးနီးပါး ရာသီဓမၼတာခြင္အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္တဲ့ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ေသြးဆင္းမႈ၊ ေသြးစက္ထင္ရုံမွ်ေသြးဆင္းျခင္း၊ ေသြးဆင္းမ်ားျခင္းတို႕ကို ၾကံဳေတြ႕ရပါတယ္။ ၆ လၾကာျပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးအနည္းစုမွာ ေသြးဆင္းမ်ားျခင္း (သို႕မဟုတ္) မၾကာခဏေသြးဆင္းျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရျပီး အမ်ိုးသမီးအမ်ားစုမွာ ဓမၼတာေသြးထပ္မဆင္းတာမ်ိဳးလည္း ၾကံဳေတြ႕ရပါတယ္။ ၁ ႏွစ္ထိအမ်ိဳးသမီး ၇ဝ% ေက်ာ္ေလာက္ ရာသီဓမၼတာခြင္ေပ်ာက္သြားၾကတယ္။ တားေဆးရပ္လိုက္ျပီးေနာက္ ၃ လ-၁ဝ လ ထိရာသီဓမၼတာခြင္ ျပန္ရႏိုင္ပါတယ္။

Source – https://www.arhp.org/Publications-and-Resources/Quick-Reference-Guide-for-Clinicians/choosing/Injectable

http://www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/pages/contraceptive-injection.aspx

Close

ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ေသြးဆင္းမႈသည္အျဖစ္အမ်ားဆံုး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင့္အသံုးျပဳတဲ့ ပထမ ၆ လကေန ၁၂ လထိျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုအတြက္ ဓမၼတာေသြးဆင္းခ်ိန္ပိုနည္းလာျပီး ေသြးဆင္းတာလည္းပိုနည္းသြားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြမွာေတာ့ ဓမၼတာေသြးဆင္းခ်ိန္ပိုၾကာျပီး ေသြးဆင္းႏႈန္းလည္းပိုမ်ားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ဓမၼတာေသြးဆင္းခ်ိန္ၾကားေသြးဆင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းလာျပီး ေသြးစက္ထင္ရုံမွ်ေသြးဆင္းတာမ်ိဳးေတြ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ ဒီေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြက ပံုမွန္ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြက ပံုမွန္ဓမၼတာေသြးမဆင္းရင္ကိုယ္ဝန္ရွိလာ မွာကိုစိုးရိမ္ပူပန္ၾကတယ္။ သေႏၶတားထိုးေဆးကိုမွန္မွန္ကန္ကန္သံုးစြဲပါက အလြန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။

ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထနည္းတဲ့ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြမွာ လိင္စိတ္ႏိုးၾကားမႈေျပာင္းလဲျခင္း၊ အစာစားခ်င္စိတ္ေျပာင္းလဲလာျခင္း (သို႕မဟုတ္) အေလးခ်ိန္တိုးလာျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) မ်က္ႏွာနဲ႕ခႏၶာကိုယ္မွာ အေမႊးအမွ်င္ထူလာျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ မူးေဝေအာ့အန္ျခင္း၊ ရင္သားနာက်င္ျခင္းတို႕ ပါဝင္ပါတယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြကို ရပ္တန္႕ဖို႕နည္းလမ္းမရွိပါဘူး-၁၂ ပတ္ကေန ၁၄ ပတ္ထိထိုးေဆးအာနိသင္ျပယ္တဲ့ထိ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ ဆက္ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။

သေႏၶတားထိုးေဆးသံုးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအဖို႕ ယာယီအရုိးပါးတာေတြရွိပါတယ္။ ၾကာၾကာသံုးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အရုိးပါးတာကိုတိုးလာေစပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြတားေဆးထိုးတာကို ရပ္လိုက္တဲ့အခါတဖန္အရုိးၾကီးထြားမႈ ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သင့္မိသားစုမွာ အရုိးပါးေရာဂါရာဇဝင္ရွိရင္အရုိးပါးတာရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးေတြကိုဆရာဝန္နဲ႕ေျပာၾကားပါ။ ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ျခင္း၊ ကယ္ဆီယမ္နဲ႕ ဗီတာမင္ဒီမ်ားမ်ားသံုးစြဲျခင္း ၊အစားအစာနဲ႕ ဗီတာမင္ျဖည့္စြက္စာမ်ားကို စားသံုးျခင္းျဖင့္ အရုိးေတြကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

သက္ေတာင့္သက္သာမျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ေပးတဲ့နည္းလမ္းကိုရွာဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။ သားဆက္ျခားသေႏၶတားတာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီးေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရရင္ သင္ျပသေနတဲ့ဆရာဝန္နဲ႕ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားပါ။

Source – http://www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/pages/contraceptive-injection.aspx

Close

မၾကာေသးခင္က မိခင္ေလာင္းျဖစ္လာတဲ့သူေတြနဲ႕ ႏို႕ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးေနေသးတဲ့ မိခင္ေလာင္းေတြအတြက္ သေႏၶတားထိုးေဆးကေဘးကင္းစိတ္ခ်ရပါတယ္။

Source – http://bedsider.org/features/256-birth-control-for-breastfeeding-moms

Close

ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေနထိုင္ဖို႕ အတြက္ ၃ လ တစ္ခါ တားေဆးထိုးရန္ စီစဥ္ထားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

Source – https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/birth-control-shot-depo-provera

Close

ကေလးေမြးျပီး ေျခာက္ပတ္ေလာက္မွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ တားေဆးထိုးႏိုင္ပါတယ္။ ပထမအၾကိမ္ထိုးျပီးတာနဲ႕ သင့္ရဲ႕ သားဖြားမီးယပ္ဆရာဝန္နဲ႕ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

Source – http://www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/pages/when-contraception-after-baby.aspx

Close

စိုးရိမ္စရာမလိုပါဘူး။ တားေဆးထိုးျပီး ေနာက္အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ ဓမၼတာေသြးဆင္းတာ ရပ္သြားၾကပါတယ္။ စိုးရိမ္စရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ေဆးပညာျပႆနာရပ္မဟုတ္ေပမဲ့ ကိုယ္ဝန္ရွိတာလို႕မဆိုလိုပါဘူး။ ရာသီဓမၼတာရပ္ဆိုင္းသြားတာသည္ သားဥအိမ္ေတြကိုအနားေပးလိုက္ျပီး သားအိမ္အတြင္းမွာ မၾကီးထြားေတာ့တာေၾကာင့္ ဓမၼတာေသြး မဆင္းေတာ့ပါ။ တားေဆးထိုးတာရပ္ျပီး ၆ လ- ၁၈ လအတြင္း ရာသီဓမၼတာခြင္ျပန္လည္ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

Source – http://youngwomenshealth.org/2011/07/01/depo-provera/

Close

သုေတသီမ်ားရဲ႕ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ တားေဆးထိုးထားတဲ့အေတာအတြင္း ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြမွာ အရုိးသိပ္သည္းဆ ေလ်ာ့နည္းသြားတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ သင္ဟာ ၁၈ ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္သြားရင္ တားေဆးထိုးးတာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး သိပ္စိုးရိမ္စရာမရွိေပမဲ့ ကယ္ဆီယမ္နဲ႕ ဗီတာမင္ဒီကို မွီဝဲသံုးစြဲသင့္ျပီး ေလ့က်င့္ခန္းအမ်ားၾကီးလုပ္သင့္ပါတယ္။ ကံေကာင္းစြာနဲ႕ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုမွာ တားေဆးထိုးတာရပ္ျပီးေနာက္ အရုိးသိပ္သည္းဆ တိုးတက္လာပါတယ္ ။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အရုိးသိပ္သည္းဆေလ်ာ့နည္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ထိေရာက္တဲ့သေႏၶတားထိုးေဆးရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးနဲ႕ ႏႈိင္းစာရင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းရဲ႕ စြန္႕စားမႈရလဒ္ေတြကို စဥ္းစားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သင့္မိသားစုသမိုင္းေၾကာင္းမွာ အရုိးပါးေရာဂါရွိရင္ သေႏၶတားအခ်က္အလက္ေတြကို ဆရာဝန္နဲ႕ေျပာၾကားပါ။ အရုိးပါးေရာဂါရွိတဲ့လူ နာေတြအေနနဲ႕ အျခားသားဆက္ျခား သေႏၶတားနည္းကိုသံုးဖို႕ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

Source – http://youngwomenshealth.org/2011/07/01/depo-provera/

Close

လာမယ့္ႏွစ္မွာ သင္ကိုယ္ဝန္ရခ်င္ရင္ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ တားေဆးထိုးျပီးေနာက္ ၆ လကေန ၁ဝ လ ထိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာကို ကာကြယ္ေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သားဆက္ျခားသေႏၶတားထိုးေဆး မသံုးသင့္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့အခ်ိန္ကိုက္လုပ္တာဟာ ျပႆနာမဟုတ္ဘဲ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ ကိုယ္ဝန္မရခ်င္ရင္ သင္ကိုယ္ဝန္မရခ်င္တဲ့ မတိုင္ခင္ ၁ ႏွစ္ထိသားဆက္ျခားသေႏၶတားထိုးေဆးကို သံုးႏိုင္ပါတယ္။

Source – http://youngwomenshealth.org/2011/07/01/depo-provera/

Close

line

ေမးခြန္းေမးရန္

အမည္ (လိုအပ္ပါသည္):
အီးေမးလ္ (လိုအပ္ပါသည္):
ေမးလိုသည့္အေၾကာင္းအရာ: