ရက္ေရွာင္ၿခင္း ကၽြန္မတို႔ကိုေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

ကၽြန္မတို႔ကို ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

ေမးခြန္းအမ်ိဳးအစားကို ေအာက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ပါ။

သေႏၶေအာင္ေၾကာင္းသိရွိေစတဲ့နည္းလမ္းကအမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကသူမဓမၼတာခြင္ရဲ႕ဘယ္ေန႕ေတြမွာသေႏၶေအာင္တယ္ဆိုတာသိနိုင္ဖို႕လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ကိုယ္ခႏၶာစူးစမ္းေလ့လာတဲ့နည္းစနစ္တခုျဖစ္ပါတယ္။ဒီအသိဥာဏ္နဲ႕အတူအမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကသူမသေႏၶေအာင္တဲ့အခါရုိးရွင္းစြာနဲ႕အကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံတာမ်ိဳးမလုပ္ပဲကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းကိုသဘာဝအတိုင္းတားဆီးေပးႏိုင္ပါတယ္။ဒီအခ်က္အလက္ကိုအသံုးခ်ျပီးက်န္းမာေအာင္ျမင္တဲ့ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျဖစ္လာရန္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာထိုးထြင္းသိျမင္ဥာဏ္ရရွိေစရန္ဖိုမလကၡဏာရပ္ေတြပိုမိုစြမ္းေဆာင္နိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာမွာလည္းကူညီေပးပါတယ္။ဒီနည္းလမ္းကိုသံုးဖို႔ ကိုယ္႔ဓမၼတာစက္၀န္းရဲ႕    ၃ လကေန ၆လ အေတာအတြင္း ပထမဦးစားေပးအေနနဲ႕ ေျခရာခံလုိက္ရင္း သားဥေျကြရက္ကို  သိရွိျပီး အသံုးျပဳမွသာ  ထိေရာက္မွဳ ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။သံုးဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္သေႏၶေအာင္ေၾကာင္းသိရွိမႈကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔လံု႕လဝီရိယနဲ႔ေျခရာခံလိုက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။သင့္ခႏၶာကိုယ္ေျပာင္းလဲမႈကိုမွတ္သားရန္အခ်ိန္စယူရပါတယ္။စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းျဖစ္မယ္ဆိုရင္ဒီနည္းလမ္းကိုအသံုးခ်ဖို႕အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနပါေစ။ဒီနည္းလမ္းကေနအမ်ိဳးသမီးေတြကိုဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ေပးရန္ေျပလည္ေစႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြကိုပိုျပီးကန္႔သတ္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္သေႏၶေအာင္ေၾကာင္းသိရွိေစတဲ့နည္းလမ္းဟာျမန္မာႏိုင္ငံမွာလိုက္နာက်င့္သံုးဖို႕ပိုျပီးခက္ခဲပါတယ္။

http://www.fertaware.com/awareness.html#faq1

Close

  1. သားအိမ္ေခါင္းဆုိင္ရာအက ်ိအခြ်ဲစမ္းသပ္နည္း၊
  2. စံသတ္မွတ္ရက္တြက္နည္း၊
  3. ခႏၶာကိုယ္အပူခ ်ိန္နည္း
  4. အပူခ ်ိန္ပိုင္းဆိုင္ရာလကၡဏာျပနည္း။

(ဒီနည္းလမ္းေတြကို ေလ့လာလိုပါက ဒီမွာ ႏွိပ္ပါ)

 

Close

အမ်ိဳးသမီးတေယာက္အေနနဲ႕လစဥ္ဓမၼတာေသြးဆင္းတဲ့ပထမရက္ကိုမွတ္သားထားျပီးသူမရဲ႕ရာသီဓမၼတာရက္ေတြကိုလိုက္လံတြက္ခ်က္ထားရပါမယ္။

စံသတ္မွတ္ထားတဲ့ရက္တြက္နည္းကိုအသံုးျပဳသူေတြအတြက္ရာသီဓမၼတာခြင္တိုင္းရဲ႕၁၉ရက္မွာ၈ရက္ကိုသေႏၶေအာင္တဲ့ေန႔လို႔သတ္မွတ္ထားပါတယ္။စံုတြဲအေနနဲ႔အဲဒီရက္အေတာအတြင္းမိန္းမကိုယ္လမ္းေၾကာင္းကေနလိင္ဆက္ဆံတာကိုေရွာင္ၾကဥ္တာ(သို႕မဟုတ္)ကြန္ဒံုးကိုအသံုးျပဳရပါမယ္။သုတ္ရည္ျပင္ပစြန္႔ထုတ္တာ(သို႔မဟုတ္)သုတ္ေသေဆးမ်ားကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ဒီနည္းလမ္းေတြကအက်ိဳးထိေရာက္မႈပိုနည္းပါတယ္။

စံုတြဲေတြအေနနဲ႔ဓမၼတာခြင္ရဲ႕အျခားရက္ေတြ-ဓမၼတာခြင္အစပိုင္းျဖစ္တဲ့၁ရက္ကေန၇ရက္အတြင္းလစဥ္ေနာက္ထပ္ဓမၼတာေသြးစဆင္းတဲ့ထိရက္၂ဝကေနစျပီးအကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံႏိုင္ပါတယ္။

ရာသီဓမၼတာခြင္၂၆-၃၂ရက္ၾကားရွိတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြသာစံသတ္မွတ္ထားတဲ့ရက္တြက္နည္းစနစ္ကိုသံုးႏိုင္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ဒီနည္းလမ္းကအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈပိုနည္းပါတယ္။အျခားသေႏၶေအာင္ေၾကာင္းသိႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ေပါင္းစပ္လိုက္ရင္ဒီနည္းလမ္းကအက်ိဳးထိေရာက္မႈအရွိဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

Close

သားအိမ္ေခါင္းအခၽြဲဆိုတာသားအိမ္ေခါင္း(မိန္းမကိုယ္ထိပ္)မွစစ္ထုတ္လိုက္တဲ့အရည္ၾကည္ျဖစ္ျပီးအီစတိုဂ်င္လို႔ေဟာ္မုန္းထုတ္ေပးပါတယ္။သားအိမ္ေခါင္းအေပၚနဲ႔မိန္းမကိုယ္အထဲမွာစုေဆာင္းေပးပါတယ္။သားဥေၾကြခ်ိန္မတိုင္မီနဲ႔သားဥေၾကြခ်ိန္အေတာအတြင္းအရည္အေသြးနဲ႔ပမာဏေျပာင္းလဲပါတယ္။သားအိမ္ေခါင္းအခၽြဲစမ္းသပ္နည္းဟာသင့္ရဲ႕ရာသီဓမၼတာခြင္အေတာအတြင္းရွိသားအိမ္ေခါင္းအခၽြဲနမူနာေလ့လာခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ပါတယ္။သားဥမေၾကြခင္သုတ္ေကာင္မ်ားဟာသားအိမ္ေခါင္းသားအိမ္သားဥျပြန္ေတြကိုျဖတ္ျပီးသားဥဆီေရာက္လာေအာင္ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္သားအိမ္ေခါင္းစစ္ထုတ္မႈေျပာင္းလဲပါတယ္။ဒီနည္းလမ္းမွာေန႔စဥ္သားအိမ္ေခါင္းအခၽြဲေျပာင္းလဲမႈကိုေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးတာေတြပါဝင္ပါတယ္။၃ရက္ၾကာျပီးဆံုးတဲ့တိုင္ေအာင္စစ္ထုတ္ရည္ဟာၾကည္လင္ျပီးစိုစိစိုစိေခ်ာေခ်ာၾကီးစျဖစ္ေနရင္သင္ဟာကိုယ္ဝန္ရွိလာႏိုင္တဲ့အေတြးဝင္လာနိုင္ပါတယ္။

http://bedsider.org/methods/fertility_awareness#how_to_tab

Close

အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကမနက္တိုင္းအိပ္ရာမထခင္ဘာမွမစားခင္တခ်ိန္တည္းမွာသူမရဲ႕ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ကိုတိုင္းရပါတယ္။ဂရပ္ေပၚမွာကိုယ္အပူခ်ိန္ကိုမွတ္သားထားပါ။သားဥေၾကြျပီးေနာက္ျဖစ္လာတဲ့အပူခ်ိန္ဝ.၂-ဝ.၅ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ထိအနည္းငယ္ျမင့္တက္လာတဲ့ကိုယ္ပူခ်ိန္ကိုေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္။

အမ်ိဳးသမီးရဲ႕အပူခ်ိန္ဟာပံုမွန္အပူခ်ိန္ထက္ျမင့္တက္ျပီးေနာက္၃ရက္တိုင္ေအာင္လစဥ္ဓမၼတာေသြးစဆင္းတဲ့ပထမေန႔မွစျပီးစံုတြဲေတြဟာမိန္းမကိုယ္လမ္းေၾကာင္းမွလိင္ဆက္ဆံျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)ကြန္ဒံုးကိုအသံုးျပဳရပါမယ္။

အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ကိုယ္အပူခ်ိန္ဟာပံုမွန္အပူခ်ိန္ထက္ျမင့္တက္ေနရင္၃ရက္ထိဆက္ျပီးျမင့္တက္ေနတဲ့အခါသားဥေၾကြျခင္းျဖစ္ေပၚျပီးသေႏၶေအာင္ခ်ိန္ေက်ာ္လြန္သြားပါတယ္။

စံုတြဲေတြအေနနဲ႔ေနာက္တၾကိမ္ဓမၼတာေသြးစဆင္းတဲ့ေန႔နဲ႕၄ရက္ေျမာက္ေန႔မွာအကာအကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံႏိုင္ပါတယ္။

Close

သေႏၶေအာင္ေၾကာင္းသိရွိမႈနည္းလမ္းကိုမွန္မွန္ကန္ကန္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာအသံုးျပဳပါက၉ဝ%နီးပါးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကေျခရာခံလိုက္ဖို႔သင့္ရဲ႔လံု႔လဝီရိယသေႏၶေအာင္မႈပံုစံကိုမွတ္တမ္းတင္ရန္လိင္ဆက္ဆံျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔သင့္ရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္(သို႔မဟုတ္)သေႏၶေအာင္ခ်ိန္အေတာအတြင္းသေႏၶတားအကာအကြယ္ပစၥည္းအသံုးျပဳမႈေပၚမူတည္ပါတယ္။ပ်မ္းမ်ွအသံုးျပဳမႈက၂၅%နီးပါးက်ရႈံးမႈကိုျပတယ္။သေႏၶေအာင္မႈအခ်က္အလက္ကိုေျခရာခံလိုက္ျပီးမွတ္တမ္းတင္ထားရင္ေအာင္ျမင္ႏႈန္းပိုမိုရရွိႏိုင္ပါတယ္။

http://americanpregnancy.org/preventing-pregnancy/natural-family-planning/

Close

တစ္ႏွစ္မွာစံုတြဲ၁ဝဝဟာသေႏၶေအာင္ေၾကာင္းသိရွိေစတဲ့နည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳပါကပ်မ္းမွ်အမ်ိဳးသမီး၂၅ေယာက္မွာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

သေႏၶေအာင္ေၾကာင္းသိရွိေစတဲ့နည္းလမ္းကိုျပည္႔စံုစြာအသံုးျပဳပါကအမ်ိဳးသမီးအေယာက္၁ဝဝမွာ၁ေယာက္ကေန၉ေယာက္သာလွ်င္အသံုးျပဳတဲ့ပထမႏွစ္မွာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္လိုက္ျပီးက ်င္႔သံုးတဲ႔ နည္းလမ္းအေလ်ာက္ အေျကာင္းအရာမ ်ားစြာပါ၀င္သလို အက်ိဳးထိေရာက္မႈကေတာ႔ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ရာသ ီဓမၼတာ ခြင္ပံုမွန္ျဖစ္မႈနဲ႔ နည္းလမ္းေတြက လိုက္ေလ်ာညီေထြတိက်စြာအသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းအခ်က္ေတြေပၚမူတည္ပါတယ္။

https://www.optionsforsexualhealth.org/birth-control-pregnancy/birth-control-options/natural-methods/fam

Close

မခက္ခဲေပမဲ့အမ်ိဳးသမီးတေယာက္အေနနဲ႔နည္းလမ္းေတြကိုသင္ယူဖို႔အခ်ိန္အနည္းငယ္ျမွဳပ္ႏွံဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။တခါသင္ယူျပီးတာနဲ႔မိနစ္အနည္းငယ္သာၾကာျပီးနည္းလမ္းေတြကသင္႔ဘဝရဲ႕အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာပါတယ္။FAMကလူတိုင္းအတြက္လို႔မဆိုလိုပါ။ေန႔စဥ္သေဘာခံယူခ်က္နဲ႔တည္ျငိမ္တဲ့ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံလိုအပ္ပါတယ္-အိပ္ရာထခ်ိန္ခရီးသြားလာေရးနဲ႔ပါတီျပဳလုပ္ျခင္းရဲ႕ကန္႔သတ္ပမာဏေတြဟာေလ့က်င့္မႈကိုပိုမိုလြယ္ကူေစပါတယ္။မွတ္သားဖို႔အေကာင္းဆံုးကအမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕ဘဝမွာမိခင္ဘဝႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးေနစဥ္မီးယပ္ေသြးဆံုးခ်ိန္နီးကပ္လာတဲ့အခါFAMကစိန္ေခၚမႈေတြျဖစ္လာပါတယ္။ေယဘုယ်အားျဖင့္FAMေလ့က်င့္တဲ့အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုဟာတခါအသံုးျပဳျပီးတာနဲ႔အလြန္လြယ္ကူအဆင္ေျပတာကိုေတြ႔ရပါတယ္

http://www.fertaware.com/awareness.html#faq1

Close

သေႏၶေအာင္တဲ့ရက္ ေစာင့္ၾကည္နည္းကို သားဆက္ျခားနည္းအေနနဲ႔ မသံုးေပမဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးနဲ႔ ရာသီဓမၼတာခြင္ေတြကို ပိုမိုနားလည္လာေစပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳတဲ့အမ်ိဳးသမီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ သင့္ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ သဘာဝ ရာသီစက္ဝန္းေပၚမူတည္တာေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္းနဲ႔ သားဆက္ျခားပစၥည္း ကင္းေဝးပါတယ္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနရင္ သင္ရဲ႕ သေႏၶေအာင္ႏိုင္မယ့္ရက္ေတြကို စဥ္းစားဖို႔ သေႏၶေအာင္ေစာင့္ၾကည့္နည္း သံုးျခင္းကကူညီေပးပါတယ္။

Sources: http://brown.edu/Student_Services/Health_Services/Health_Education/sexual_health/safer_sex_and_contraceptives/fertility_awareness_method.php#4

Close

line

ေမးခြန္းေမးရန္

အမည္ (လိုအပ္ပါသည္):
အီးေမးလ္ (လိုအပ္ပါသည္):
ေမးလိုသည့္အေၾကာင္းအရာ: