အတူမေနၿခင္း ကၽြန္မတို႔ကိုေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

ကၽြန္မတို႔ကို ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

အေမးအေျဖမ်ားအဘို႔သင့္အမ်ိဳးအစားကိုေရြးခ်ယ္ပါ

အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္ဆိုတာကေလးဘဝကေနမ်ိဳးပြားျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့လူၾကီးဘဝထိအရြယ္ေရာက္ေရာက္တာကိုကူညီေပးႏိုင္တဲ့ကိုယ္ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္အေတာအတြင္းခႏၶာကိုယ္ဟာဘဝမွာရွိတဲ့တျခားအခ်ိန္ေတြေမြးကင္းစကေလးအရြယ္ထက္ၾကီးထြားမႈပိုျမန္လာပါတယ္။အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွာေဟာ္မုန္းအခ်က္ျပေျပာင္းလဲတာနဲ႔စတင္ျပီးလူတစ္ေယာက္ရဲ႕လိင္စိတ္ႏိုးၾကားမႈနဲ႔အစပ်ိဳးသလိုၾကီးထြားမႈနဲ႔လူတစ္ေယာက္ရဲ႕အရုိး၊အေရျပား၊ဆံပင္၊အေမႊးအမ်ွင္၊အရပ္အျမင့္၊အေလးခ်ိန္နဲ႔အျခားအရာေတြေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။အမ်ားအားျဖင့္မိန္းကေလးေတြမွာဆိုအရြယ္ေရာက္ခ်ိန္က၈ႏွစ္ကေန၁၃ႏွစ္ၾကားစတင္ျပီးေယာက်္ားေလးေတြမွာဆို၉ႏွစ္ကေန၁၅ႏွစ္ၾကားစတင္ပါတယ္။

Close

မိမိနဲ႔အဆင္ေျပျပီး သက္ေသာင္႔သက္သာျဖစ္ေစမယ့္ လိင္ဆက္ဆံေရးအမ်ိဳးအစားကို စဥ္းစားရင္းနဲ႔စတင္ရပါမယ္။မိမိနဲ႔မိမိအေဖာ္ ကာမစိတ္ၾကြေနတဲ႔အခါ သင္႔ရဲ႕ကာမဆက္ဆံစိတ္ကို ကန္႔သတ္လုိက္ဖို႔ဆိုတာ ပိုမိုခက္ခဲနိုင္တဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ ကာမစိတ္အျမင့္ဆံုးမေရာက္ခင္မွာ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္ဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။အတူမဆက္ဆံျဖစ္ေအာင္ထိန္းသိမ္းရမယ္႔ အေျခအေန၊သင္႔ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ ်က္ကိုလႊမ္းမိုး ႏုိင္သူေတြ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ေသာက္ထားျခင္းေတြကို စဥ္းစားလိုက္ရင္ အတူမေနဖို႔ေရြးတဲ႔အခါမွာ အေျကာင္းအရင္းေတြ တန္ဖိုးေတြကိုစဥ္းစားရပါမယ္။  ေအာက္မွာေပးထားတဲ႔ေမးခြနး္ေလးေတြကိုကိုယ္တုိင္ေျဖၾကည့္ပါ။

 

-မိမိရဲ႔အေဖာ္နဲ႔လက္ရွိပက္သက္မႈအေျခအေနအေပၚသက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ရဲ႔လား?

-အတူမေနဖို႔ေရြးခ်ယ္တဲ႔အေၾကာင္းရင္းကဘာပါလဲ?

-လိင္ဆက္ဆံဖို႔စိတ္ဖိစီးမႈေကာခံစားရလား?

-မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမိမိအေဖာ္ထံေျပာျပတဲ႔အခါ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ရဲ႔လား?

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာကိုကာကြယ္ဖို႔နဲ႔လိင္ဆက္ဆံရာမွတစ္ဆင့္ကူးစက္နိုင္တဲ႔ေရာဂါေတြအေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြးနိုင္ပါသလား?

-ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာကိုကာကြယ္ဖို႔နဲ႔လိင္ဆက္ဆံရာမွတစ္ဆင့္ကူးစက္နိုင္တဲ႔ေရာဂါေတြကိုကာကြယ္ဖို႔အတြက္ တာဝန္ယူလာတဲ႔အခါ အဆင္ေျပသက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ရဲ႕လား?

လိင္ဆက္ဆံဖို႔ဘယ္အရာကတြန္းအားေပးတာလဲ?မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းျဖစ္ေစဖို႔ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးကိုေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔စိတ္ဆႏၵရွိရဲ႔လား?

တေယာက္တည္းဒါမွမဟုတ္မိမိအေဖာ္နဲ႔လိင္မႈေရးရာကိစၥေတြမွာတျခားဘယ္နည္းလမ္းေတြကိုရွာေဖြေတြ႔ရွိနိုင္လဲ? (http://brown.edu/Student_Services/Health_Services/Health_Education/sexual_health/safer_sex_and_contraceptives/abstinence.php)

Close

လိင္မဆက္ဆံတာဟာမတူညီတဲ႔လူေတြကိုမတူညီတဲ႔အရာေတြျဖစ္ေစပါတယ္။တခ်ိဳ႕ကလိင္ဆက္ဆံမႈမလုပ္ျခင္းဟာလိင္မႈေရးရာကိစၥအားလံုးကိုေရွာင္ၾကဥ္တာလို႔ ေျပာၾကတယ္။တခ်ိဳ႕ကေတာ့ကိုယ္လက္နွီးေနွာ လိင္ဆက္ဆံမႈမွေရွာင္ၾကဥ္တာလို႔ဆိုၾကတယ္။လိင္မဆက္ဆံတဲ႔အေတာအတြင္းမိမိရဲ႕လိင္ကိစၥနဲ႔စိတ္ေက်နပ္မႈကိုခံစားနိုင္ဖို႔တျခားနည္းလမ္းေတြရွိပါေသးတယ္။မိမိအေဖာ္နဲ႔နမ္းျခင္း၊ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ျခင္းဒါမွမဟုတ္အဝတ္အစားေတြခြ်တ္ျပီး ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းေတြဟာ လိင္ဆက္ဆံစရာမလိုဘဲ လက္ပြန္းတတီးေနနိုင္တဲ႔နည္းလမ္းေတြ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။မိမိကိုယ္ကိုကာမစိတ္အာသာေျဖျခင္းဟာ လိင္မဆက္ဆံတဲ႔အတြက္နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ရုံသာမကမိမိကိုယ္တိုင္လည္းဘယ္အရာကစိတ္လႈပ္ရွားေစျပီးမိမိရဲ႔လိင္မႈေရးရာသေဘာသဘာဝနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ပိုျပီးသက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေအာင္ကူညီေပးနိုင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ိဳးလည္းျဖစ္တယ္။ (http://www.wikihow.com/Practice-Abstinence)

Close

ဆက္ဆံေရးတစ္ခုမွာအေရးၾကီးတဲ့ ေနရာမွာပါဝင္ေနတဲ႔တာကိုသိသာထင္ရွားေစျခင္းက ဘာေၾကာင့္လိင္ဆက္ဆံမႈမလုပ္ဖို႔ေရြးခ်ယ္လဲဆိုတာကိုမိမိအေဖာ္နဲ႔ဆက္သြယ္ညိႈနိႈင္းဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။ေလးစားသမႈနဲ႔အၾကံျပဳခ်င္တာကေတာ့မိမိအေဖာ္နဲ႔အတူထိုင္ကာမိမိတန္ဖိုးနဲ႔လိင္မႈကိစၥ လိင္မႈေရးရာေစာင့္ထိန္းတာကိုေဖာ္ျပျပီး အျပန္အလွန္ယံုၾကည္ရာေတြကို မွ်ေဝခံစားေစ ခ်င္ပါတယ္။ႏွစ္ေယာက္စလံုးဟာတစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္   ဘာေတြေတြးေနလဲဆိုတာမ်ိဳးမလုပ္သင့္ဘဲ က်န္းမာေရးအရ  သင့္ေလ်ာ္တဲ႔မိမိရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္နဲ႔အေတြးအေခၚေတြကို တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက အျပန္အလွန္ေဖာ္ျပျခင္းသာက်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ပါတယ္။အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ညိႈနိႈင္းျခင္းဟာ အျမဲတမ္းေကာင္းပါတယ္။တစ္ေယာက္ကလိင္ဆက္ဆံခ်င္ျပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ကလိင္မဆက္ဆံခ်င္တဲ႔ တခ်ိဳ႕ဆက္ဆံေရးေတြမွာ လိင္ဆက္ဆံဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္တဲ႔တိုင္ေအာင္အတူေနထိုင္ျပီးလိင္မႈေရးရာကိစၥေတြကို ညိႈႏႈိင္းဖို႔ ေစာင့္ရပါမယ္။တခ်ိဳ႕စံုတြဲေတြကေတာ့လမ္းခြဲလိုက္ၾကတယ္။လိင္မႈကိစၥေတြမွာမိမိတန္ဖိုးနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံဖို႔ေျပာလာတဲ႔အခါ အဆင္မေျပတဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ လမ္းခြဲျပတ္စဲ လိုက္တယ္ ဆိုတာမမွားပါဘူး။လိင္ဆက္ဆံဖို႔ဖိအားေပးျပီးလိင္မဆက္ဆံရင္ လမ္းခြဲျပတ္စဲမယ္ဆိုတာဟာ မွားေနတာပါ။မွတ္သားထားရမွာကဆက္ဆံေရးတခုမွာကာမ မဆက္ဆံခ်င္ သူကိုအတင္းအက်ပ္စိတ္ေရာကိုယ္ပါလိင္ဆက္ဆံဖို႔တြန္းအားေပးတာဟာ အတင္းအဓမၼက်င့္တာပါပဲ။(http://sexetc.org/forum/showthread.php?tid=9920)

Close

လိင္မဆက္ဆံဖို႔ထိန္းသိမ္းျခင္းမွာ အပ်ိဳစင္ျဖစ္စရာမလိုပါဘူး။တစ္ခါတရံကာမဆက္ဆံဖူးတဲ႔သူေတြဟာ ထပ္ျပီးကာမ မဆက္ဆံဖို႔ဆံုးျဖတ္ၾကတယ္။ကာမဆက္ဆံျပီးရင္ေတာင္မွအနာဂတ္မွာ

ကိုယ္ဝန္ရွိလာမွာကိုကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ကူးစက္လာတဲ့ ေရာဂါေတြကိုကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါတယ္။(http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/abstinence.html)

Close

လိင္မဆက္ဆံမိပါေစနဲ႔။လူႏွစ္ေယာက္ ေယာက်ာၤးနဲ႔မိန္းမ လိင္မဆက္ဆံရင္ အတူမေနရင္ အဖိုမ်ိဳးေစ့ေတြကမမ်ိဳးဥနဲ႔သေႏၶမေအာင္နိုင္ပါဘူး။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔လည္းျဖစ္နိုင္ေျခမရွိနိုင္ေတာ႔ပါဘူး။ကေလးေမြးဖြားမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ တျခားနည္းလမ္းေတြကေတာ့အဖိုမ်ိဳးေစ့ေတြကို သားဥအိမ္ဆီေရာက္ရွိျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္ဖို႔ကြန္ဒံုး(သို႔မဟုတ္)ဒိုင္ယာဖရမ္ ကဲ႔သို႔ၾကားခံပစၥည္းေတြေပၚမူတည္ပါတယ္။တခ်ိဳ႕ကေတာ့သားဆက္ျခားေဆးစားျပီးဓမၼတာခြင္ကိုဟန္႔တားေပးတယ္။လိင္မဆက္ဆံရင္ေတာ့ဘယ္ၾကားခံပစၥည္း ဘယ္အတားအဆီးအကာအကြယ္ ဘယ္တားေဆးမွမလိုအပ္ေတာ႔ပါဘူး။ (http://kidshealth.org/teen/sexual_health/contraception/abstinence.html)

Close

လိင္မဆက္ဆံတာဟာကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ ကာကြယ္တဲ႔ေဘးအကင္းဆံုး၊စိတ္အခ်ရဆံုး နည္းလမ္းေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္ျပီးေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး လံုးဝမရွိပါ။ (http://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/abstinence)

Close

-လိင္မဆက္ဆံတာကိုဘဝမွာ အခ်ိန္မေရြးစတင္နိုင္ျပီးအားလံုးအတြက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရနိုင္ပါတယ္။

လိင္မႈေရးရာမပတ္သက္တဲ႔သူနဲ႔   ကိုယ္လက္နွီးေနွာ ဖို႔တျခားနည္း ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးတည္ ေဆာက္တဲ႔အခါမွာလည္း အားေပးကူညီရာေရာက္ပါတယ္။-လိင္မဆက္ဆံတာအတူမေနတာဟာ မိမိကိုယ္ကိုမွန္ကန္ျပီးေကာင္းတယ္လို႔ ခံစားရတဲ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တယ္။

-ေဆးဝါးဆိုင္ရာ(သို႔မဟုတ္)ေဟာ္မုန္းဆိုင္ရာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးလံုးဝမရွိရ။ (https://www.optionsforsexualhealth.org/birth-control-pregnancy/birth-control-options/natural-methods/abstinence)

Close

လူတေယာက္ကလိင္မဆက္ဆံဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနျပီးကာမစိတ္ၾကြလာတဲ႔အခါ စိတ္ေျပာင္းလဲလိုက္ရင္ကိုယ္ဝန္မရေအာင္ ေရာဂါမကူးစက္ခံရေအာင္သူတို႔ေသခ်ာ မျပင္ဆင္ထားၾကပါဘူး။-အတူမေနဖို႔ေရြးခ်ယ္တာဟာ အတူေနစိတ္ ေတြေပ်ာက္ ကြယ္သြားတာ လို႔မဆိုလိုပါဘူး

မိမိရဲ႕လိင္မႈေရးရာစြမ္းအင္ေတြျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္တဲ့ တျခားနည္းလမ္းေတြလည္းရွာေဖြဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။-တခ်ိဳ႕လူေတြမွာအခ်ိန္အေတာ္ၾကာေအာင္ လိင္မဆက္ဆံဖို႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ထိန္းသိမ္းေနထိုင္ရတာကို ေတြ႕မိပါတယ္။ (https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/abstinence
https://www.optionsforsexualhealth.org/birth-control-pregnancy/birth-control-options/natural-methods/abstinence)

Close

line

ေမးခြန္းေမးရန္

အမည္ (လိုအပ္ပါသည္):
အီးေမးလ္ (လိုအပ္ပါသည္):
ေမးလိုသည့္အေၾကာင္းအရာ:

line