IUD ကၽြန္မတို႔ကိုေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

ကၽြန္မတို႔ကို ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္

အေမးအေျဖမ်ားအဘို႔သင့္အမ်ိဳးအစားကိုေရြးခ်ယ္ပါ

သားအိမ္တြင္းထည္႔ပစၥည္း (IUD) ဆိုတာ အလြန္ထိေရာက္မႈရွိျပီး (၅)ႏွစ္မွ(၁၀)ႏွစ္အထိ (အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍) ေရရွည္အသံုး၀င္ေသာ သားဆက္ျခားနည္းျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေၾကးနီအနည္းငယ္ အုပ္ထားတဲ့ ပလတ္စတစ္ IUDမ်ားသာ ရရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။ ၎တို႔ဟာ အဂၤလိပ္အကၡရာ (T)ပံုစံ၊ (Y)ပံုစံ ျမင္းခြာပံုစံမ်ားရွိတတ္ၾကၿပီး သေႏၶတားရန္အတြက္ ယင္းကိရိယာကိုသားအိမ္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းနဲ႔သာ IUDကိုထည့္သြင္းသင့္ပါတယ္္။ ေၾကးနီျဖင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ IUD ေတြကို ေဟာ္မုန္းမပါ၀င္တဲ့ အထိေရာက္ဆံုးသေႏၶတားနည္းအျဖစ္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွာ အသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။

https://www.arhp.org/Publications-and-Resources/Patient-Resources/Fact-Sheets/Copper-T-IUD

Close

သင့္ရဲ႕ IUD ေခ်ာ္ထြက္သြားၿပီးလားဆိုတာ သိရေအာင္ သင့္ရဲ႕IUD ကို လတိုင္းစစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။   ျဖစ္ခဲေပမယ့္ IUD ဟာ  ဓမၼတာလာေနစဥ္မွာ ေခ်ာ္ထြက္သြားႏိုင္ေခ် အမ်ားဆံုးပါပဲ။ IUD ေတြမွာ သူတို႔ကိုစုခ်ည္ထားတဲ့ ႀကိဳးေလးေတြ ရွိၾကပါတယ္။  ဓမၼတာလာေနစဥ္အတြင္းမွာ ေအာက္ပါအဆင့္ေတြ အတိုင္း ႀကိဳးေလးေတြကို စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

 • လက္ေဆးပါ။
 •  ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ပါ။
 • သင့္ရဲ႕အခ်က္ျပကိရိယာ (ဒါမွမဟုတ္) လက္ခလယ္ကိုု ေယာနိလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း သားအိမ္လည္တံကိုထိမိသည္အထိ ထည့္သြင္းပါ။  . သင့္သားအိမ္လည္တံဟာ သင့္ႏွာေခါင္းထိပ္မွာ ခံစားေနရသလိုမ်ိဳး တူညီစြာ ခံစားရပါလိမ့္မယ္္။
 • ထြက္လာတဲ့ IUD ႀကိဳးအစအန မ်ားကို စမ္းၾကည့္ပါ။  ယင္းႀကိဳးအစအနမ်ားကို ရွာေတြ႕ပါက IUD ဟာေနရာတက်ရွိေနၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အကယ္၍ ႀကိဳးဟာအရင္ထက္ ပိုရွည္ေနသလို (ဒါမွမဟုတ္)  သားအိမ္လည္တံႏွင့္ ေျပာင္းျပန္တည္ရွိေနတဲ့ IUD ၏  ပလက္စတစ္ အမာပိုင္းကို စမ္းမိပါက IUD ေနရာေရြ႕သြားတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ IUD ေခ်ာ္ထြက္သြားပါက (သို႔မဟုတ္) ေနရာေရြ႕သြားပါက ေနရာတက်ျဖစ္ေအာင္ မိမိဘာသာမိမိ ျပန္မထည့္ပါနဲ႔။   သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူႏွင့္ ေတြ႕သည္အထိ သားဆက္ျခားရန္ ကာကြယ္သည့္နည္းလမ္းကို ေသခ်ာစြာ အသံုးျပဳပါ။

https://www.uhs.umich.edu/contraception-iud

 

Close

သားအိမ္၌ကပ္ေနျခင္း၊ သားအိမ္ကိုေပါက္သြားေစျခင္းတို႔ဟာ အမ်ွိဳးသမီးအေယာက္တစ္ေထာင္မွာ တစ္ေယာက္ (၀.၁%) သာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိပါတယ္။   အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ IUD ရဲ႕ခၽြန္ထက္မႈေၾကာင့္ သားအိမ္ေပါက္သြားျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) တင္ပါးဆံုတစ္၀ိုက္ ၾကာရွည္စြာနာက်င္ျခင္းေတြ အမ်ားအားျဖင့္ ခံစားရတတ္ပါတယ္။     သားအိမ္ေပါက္သြားျခင္းဟာ ျဖစ္ခဲေသာ္လည္း IUD ထည့္သြင္းေနစဥ္အတြင္းနဲ႔ ထည့္သြင္းၿပီးမၾကာမီအခ်ိန္ေတြမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားတတ္ပါတယ္။ သားအိမ္ေပါက္သြားပါက IUD ကိုဖယ္ထုတ္လိုက္သင့္ပါတယ္။ သားအိမ္ေပါက္ျခင္းျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ့နည္းေစဖို႔အတြက္ IUD ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္အကၽြမ္းတ၀င္ရွိတဲ့ ဆရာ၀န္(ဒါမွမဟုတ္)က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။သားအိမ္ေပါက္ျခင္းဟာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ္လည္း အလြန္ခဲယဥ္းပါတယ္။  ဒီလိုျဖစ္ပြားျခင္းဟာ ဆီေလ်ာ္ေကာင္းမြန္မႈမရွိတဲ့ ထည့္သြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္တတ္ၿပီး IUDမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေနတာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။

http://www.webmd.com/sex/birth-control/intrauterine-device-iud-for-birth-control
http://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/2014/05001/Intrauterine_Devices_and_the_Risk_of_Uterine.4.aspx

Close

အစပုိင္းမွာေတာ့ လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခါ IUD ႀကိဳးေတြကို ထိေတြ႕ခံစားရတယ္လို႔ တခ်ဳိ႕လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒီႀကိဳးေတြဟာ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသြားလို႔ ျပႆနာႀကီးတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။  ဒါေပမဲ့ မိမိနဲ႔လိင္ဆက္ဆံတဲ့အေဖာ္ဟာ တကယ့္ IUD ကိုေတာ့ ထိေတြ႕မခံစားရသင့္ပါဘူး။ တကယ္လို႔ ခံစားမိတယ္ဆိုရင္ သင့္ IUD က သူ႕ေနရာနဲ႔သူ အံဝင္ခြင္က်ရွိမေနတာေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အေရးေပၚ အေျခအေန မဟုတ္ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ သင့္ IUD က ေနရာတက်ရွိေနရဲ႕လားဆိုတာကို ဆရာဝန္နဲ႔ စစ္ေဆးၾကည့္ သင့္ပါတယ္။

 

ဆရာ၀န္နဲ႕ မေတြ႔ေသးခင္ကာလမွာ အကာအကြယ္မဲ႔လိင္ဆက္ဆံျခင္းကိုေရွာင္ျခင္း ၊  ဒါမွမဟုတ္ တျခားသားဆက္ျခား အရန္နည္းလမ္းသံုးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

Close

တကယ္လို႔IUDကို ေစာေစာထုတ္ပစ္ခ်င္ရင္လည္း ျပႆနာမရွိပါဘူး။   သင့္က်န္မာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူ (ဒါမွမဟုတ္) ဆရာဝန္ဆီမွာ IUD ကိုထုတ္ယူဖယ္ရွားႏိုင္ပါတယ္။  ဘယ္လိုအေျခ အေနမ်ဳိးမွာမွ မိမိဘာသာမိမိ IUD ကို မဖယ္ရွားပါနဲ႔။

Close

တိတိက်က်ေျပာရ မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ လံုးဝကာကြယ္ မေပးႏိုင္ပါဘူး။STIကူးစက္ျခင္းကို ကာကြယ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့  အမ်ဳိးသားသံုးကြန္းဒံုးကို အသံုးျပဳတာပဲျဖစ္ပါတယ္။     တကယ္လို႔ STIျဖစ္ေပၚျခင္းနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ရလာမွာကို စုိးရိမ္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ႔  IUD ႏွင့္ ကြန္ဒံုးျဖင့္ကာကြယ္နည္း (၂)မ်ဳိးလံုး အသံုးျပဳႏိုင္ ပါတယ္။ဒီလိုအသံုးျပဳတာ ေၾကာင့္ဘာဆိုက်ဳိးမွမရွိပါဘူး။

Close

IUD ႀကိဳးေတြက  လိင္ဆက္ဆံစဥ္အတြင္း သင့္လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ကို နာက်င္ေစတယ္ဆိုတာ ၾကားသိၿပီးျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမဲ႔ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ အမ်ားစုကေတာ့ နာက်င္မႈမခံစားၾကရပါဘူး။    တကယ္လို႔ သင့္လိင္ဆက္ဆံေဖာ္က IUDႀကိဳးေတြကို ခံစားမိေနတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ အခ်ိန္ၾကာ လာတာနဲ႔အမွ် IUD ႀကိဳးေတြေပ်ာ့ေပ်ာင္းသြားတဲ့အခါ သက္ေသာင့္သက္သာမျဖစ္တာမ်ဳိးရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္လို႔ သင့္လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ဟာ မသက္မသာခံစားေနရတယ္ဆိုရင္ေတာ႔  သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူႏွင့္ေတြ႕ၿပီး IUD ႀကိဳးေတြအဆင္ေျပသြားေအာင္ ညွိသင့္ပါတယ္။

https://bedsider.org/questions/38-can-the-iud-hurt-my-partner

Close

IUD ကို သင့္ဘာသာသင္ထုတ္ပစ္လို႔မရပါဘူး။ က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္ရဲ႕ အကူအညီမယူဘဲ သင္႔ IUD ကိုထုတ္မယ္ဆိုရင္ သင္႔ သားအိမ္၊သားအိမ္ေခါင္း သို႔မဟုတ္ ေမြးလမ္းေျကာင္းတေလ်ွာက္ ပ်က္စီးတဲ႔ရလဒ္ေတြ ရလာနိုင္ပါတယ္ ။သင့္ IUD ကိုထုတ္ပစ္ခ်င္ပါက IUD ထုတ္ေပး ႏိုင္မယ့္ က်န္းမာေရး ပညာရွင္ဆီ သြားေရာက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

Close

သားအိမ္တြင္းထည္႔ ပစၥည္း (IUD) သည္ တခ်ိဳ႔အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ နာက်င္မႈကို ပိုမိုခံစားရေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုကေတာ႔ အနာခံရေပမယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားၾကီးရွိတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ပညာရွင္မ်ားဟာ သားအိမ္တြင္းထည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပိုမို သက္ေတာင္႔သက္သာရွိေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ရွာေဖြေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသားဆက္ျခားကိရိယာကို ထည္႔သြင္းမယ္ ဆိုပါက ၁၅ မိနစ္ေလာက္ခန္႔ ေနရထိုင္ရအဆင္မေျပမႈကို ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင္႔ေတာ့ ၁ ရက္ ၊ ၂ ရက္ေလာက္ အၾကာခန္႔အထိ အနည္းငယ္ နာက်င္မႈကို ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Source – http://bedsider.org/features/241-something-for-the-iud-insertion-pain

Close

သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားကိရိယာဟာ အရမ္းပဲေသးငယ္ပါတယ္။ ၃ စင္တီမီတာမွ ၃.၅ စင္တီမီတာေလာက္ရွိၿပီး လက္ဖဝါးထဲ ထည့္ႏိုင္ပါတယ္။

Close

ဟုတ္ကဲ႔။ လံုးဝကို စိတ္ခ်ရပါတယ္။ တကယ္လို႔ သင္ဟာ ထည္႔ဖို႔စဥ္းစားေနၿပီဆိုရင္ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ဆရာဝန္ဆီ သြားေရာက္ဖို႔ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။

Source – http://bedsider.org/questions/37-is-it-safe-to-have-an-iud-inside-me

Close

အိႏိၵယမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ေလ႔လာမႈေတြအရ သားအိမ္တြင္းထည္႔ သားဆက္ျခားကိရိယာကို ထုတ္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီး ၈၃% ဟာ ၁ နွစ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ရရွိနိုင္ပါတယ္။ ၉၄% ဟာ ၂ နွစ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ရနိုင္ပါတယ္။ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားကိရိယာကို အသံုးျပဳတာေၾကာင္႔ ဆိုးက်ိဳးေတြေတာ့ ရရွိေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

Source – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3213675

Close

သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားမႈဟာ အႏၱရာယ္ရွိတယ္ ျပီးေတာ႔ ကူးဆက္ေရာဂါေတြျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ကို မရွိသေလာက္ရွားပါတယ္။ IUD ကို ပိုးသတ္ျပီးသား အိတ္ေတြနဲ႔သာ ထုတ္လုပ္ထားျပီး ကိုင္တြယ္ထိေရာက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အညစ္အေၾကးေတြ ကင္းရွင္းေအာင္ ကန္႔သတ္ထားျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ကူးဆက္ေရာဂါေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ လြဲမွားတဲ႔ ညႊန္ၾကားမႈနဲ႔ အသံုးျပဳျခင္း ဒါမွဟုတ္ ေမြးလမ္းေၾကာင္းေအာက္ဘက္ပိုင္းနားကေန သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားမႈကို ထည္႔ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးလမ္းေၾကာင္းမွာ ရွိေနတဲ႔ ပိုးမႊားေတြကို ခႏၶာကိုယ္က ပံုမွန္အားျဖင္႔ ကူးဆက္ေရာဂါေတြ မျဖစ္ေအာင္ တားျမစ္ေပးပါတယ္။ ကူးဆက္ေရာဂါေတြကို ဆရာဝန္ေတြရဲ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္နာကာ ကာကြယ္နိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ – သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားမႈကိရိယာကို ပိုးမသတ္ရေသးတဲ့ အရာေတြနဲ႔ မထိေတြ႔ေစျခင္း။ ပိုျပီး အႏၱရာယ္ကင္းခ်င္ရင္ေတာ႔ မိမိျပသေနတဲ႔ ဆရာဝန္ဟာ သန္႔ရွင္းမႈနဲ႔အညီ (ဥပမာ- လက္အိတ္ျဖင္႔ အသံုးျပဳျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေဆးခန္းသံုးကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားမႈကိရိယာကို မထည္႔သြင္းမီ ကိုင္တြယ္မႈ မျပဳလုပ္ျခင္း) ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈ ရွိ ေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Source – http://www.ippf.org/our-work/what-we-do/contraception/myths/intrauterine-devices

Close

သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားမႈကိရိယာကို ထည့္ၿပီးတာနဲ႔ သင္ဟာ ကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္းကို ကာကြယ္နိုင္ျပီျုဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ၂ ရက္အၾကာမွသာ ေယာနိလမ္းေၾကာင္းမွ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို ျပဳလုပ္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Source – http://teenhealthsource.com/birthcontrol/copper-iud-details/

Close

ေၾကးနီျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သားအိမ္တြင္းထည္႔ သားဆက္ျခားကိရိယာ(IUD) ဟာ ေသးငယ္တဲ့ ပလတ္စတစ္ကိရိယာတစ္မ်ိုးျဖစ္ျပီး ေၾကးနီႀကိဳးေလးမ်ားနဲ႔ ကိရိယာကိုယ္ထည္ကို ရစ္ပတ္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေၾကးနီ IUD ေတြဟာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိၾကပါတယ္။ ေကာ႔ပါးပါဝင္မႈဟာ အမ်ိဳးအစားေပၚမႈတည္ျပီး ကြဲျပားပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေလာေလာဆယ္ရရွိတဲ႔ ေကာ႔ပါး သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားကိရိယာ အမ်ိဳးအစား ၃ မ်ိဳး ရွိပါတယ္။

 • T ပံု သ႑ာန္ အမ်ိဳးအစား
  ဒီအမ်ိဳးအစားကေတာ႔ T ပံု သ႑ာန္ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ နွစ္ေပါင္း ၁၀ နွစ္ၾကာ အသံုးျပဳနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သားဆက္ျခားဖို႔အတြက္ အက်ိဳးထိေရာက္မႈအရွိဆံုး ေရရွည္သံုး ကိရိယာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 • ငါးရိုးပံု သ႑ာန္ အမ်ိဳးအစား (Sleek)
  ဒီအမ်ိဳအစားကေတာ႔ U ပံု သ႑ာန္ အတံရိွၿပီး ေအာက္ေျခမွာ ေၾကးနီ ရစ္ပါတ္ထားပါတယ္။ သက္တမ္း ၅ နွစ္ခံျပီး ကေလးမယူဖူးတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ပိန္ပါးတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ သင္႔ေတာ္ပါတယ္။

 

 • Y ပံု သ႑ာန္ အမ်ိဳးအစား
  ဒီအမ်ိဳးအစားကေတာ႔ ေအာက္ေျခမွာ ေၾကးနီပတ္ထားတဲ့ ဒီဇိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳပါက ၅ နွစ္အထိ ခံျပီး ထည္႔သြင္းစဥ္ နာက်င္မႈကို အနည္းဆံုး ခံစားရေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Source – https://bedsider.org/features/70-paragard-vs-mirena-which-iud-is-best-for-you

Close

ကေလးမရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္က သားအိမ္ထဲထည့္ရတဲ့ သားဆက္ျခားပစၥည္း (IUD) ကို အသံုးျပဳႏို္င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သားဆက္ျခားပစၥည္းေနရာတက်မျဖစ္ပဲ အျပင္ဘက္ကို ေလ်ာက်လာႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတာ့ ကေလးေမြးဖူးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးထက္စာရင္ ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါက ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ကေလးေမြးဖူးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕ သားအိမ္ထက္ ကေလးမေမြးဖူးေသးတဲ့အမ်ိဳးသမီးသားအိမ္က ပိုျပီးေသးငယ္လို႔ပါ။ ကေလးမရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ဆိုရင္ေတာ့ ငါးရုိးပံုစံ သားဆက္ျခားပစၥည္းေတြက ပိုျပီး သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ဒီလိုပံုစံ သားဆက္ျခားပစၥည္းေတြက သားအိမ္ပိုေသးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္  ဒီဇိုင္းတီထြင္ထားတာေၾကာင့္ ျပန္ထြက္လာႏိုင္ေခ် နည္းပါတယ္။

Sources: http://www.your-life.com/en/your-questions/intrauterine-device-iud/

Close

ေၾကးနီ IUD ေတြဟာ သင့္ရာသီေသြးကို ပံုမွန္ထက္ပိုဆင္းေစၿပီး ရာသီစက္ဝန္းအတြင္း ပိုမိုနာက်င္ကိုက္ခဲေစတတ္ပါတယ္။  ဒါေပမဲ႔ ဒါဟာ ေျပာင္းလဲေနတတ္ၿပီး  အၿမဲတေစျဖစ္ေပၚေနတာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။  အမ်ားအားျဖင့္ IUD ထည့္ၿပီး ပထမ (၂) လမွာသာ ရာသီေသြး ပံုမွန္ထက္ ပိုဆင္းတာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ၿပီး အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တျဖည္းၿဖည္းနဲ႔  ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ တကယ္လို့ ကိုယ့္ရဲ႕ဓမၼတာလာခ်ိန္ ရာသီစက္ဝန္းမွာ ပံုမွန္ထက္ ပိုမိုနာက်င္ကိုက္ခဲကာ ရာသီေသြးပိုမ်ားၿပီး မိမိရဲ႔စိတ္ကို ကသိကေအာက္ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ခံစားရပါက သင့္အတြက္ အျခားသားဆက္ျခားနည္းက ပိုမိုသင့္ေတာ္ပါလိမ့္မယ္။ေရရွည္သားဆက္ျခားနည္းေတြထဲမွာ လက္ေမာင္းတြင္းထိုးသြင္း သားဆက္ျခားကိရိယာ (Implant) ထိုးသြင္းျခင္းသည္ အဆင္ေျပထိေရာက္ၿပီး အခ်ိန္တုိ ကာလ အတြက္ သားဆက္ျခားနည္းေတြထဲမွာ သံုးလခံသားဆက္ျခားေဆးထိုးျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) သားဆက္ျခားေသာက္ေဆး ေတြက ထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။

http://bedsider.org/methods/iud#side_effects_tab

Close

ပံုမွန္အားျဖင္႔ သားအိမ္ေခါင္းတစ္ေလ်ွာက္မွာ ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ရႈပ္ေစမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ သားဆက္ျခားေဆးေတြကို ဆက္လက္မီဝဲေနစရာ လိုမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အႏၱရာယ္လည္း မမ်ားပါဘူး။ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားကိရိယာဟာ သူ႔လမ္းေၾကာင္းမွာ မဟုတ္ဘဲ ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းကို ေရာက္ရွိနိုင္ေျခက ရာခုိင္နႈန္းေတာ္ေတာ္နည္းပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးကေတာ႔ ပံုမွန္ျဖစ္ေလ႔ျဖစ္ထ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ အဲ႔ဒီလို ျဖစ္လာရင္ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားကိရိယာကို ျပန္လည္ထုတ္ယူဖို႔ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ရမွာပါ။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကို IUD ႀကိဳးစစ္ေဆးေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္လို႔ သင္ဟာ IUD ႀကိဳးကို ခံစားနိုင္မယ္ ဆိုရင္အားလံုးအဆင္ေျပတယ္လို႔ ယူဆနိုင္ပါတယ္။

Source – http://bedsider.org/en/questions/45-can-the-iud-move-out-of-place-or-fall-out-completely

Close

သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားကိရိယာကို ထည္႔သြင္းမယ္ဆိုရင္ ခြဲစိတ္မႈေတြကို ျပဳလုပ္စရာမလိုဘဲ  ေဆးခန္းမွာ လြယ္လြယ္ကူကူပဲ လုပ္နိုင္ပါတယ္။ ကူးဆက္ေရာဂါေတြနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ရွိ၊ မရွိ ေသခ်ာေစဖို႔တြက္ ေဆးခန္းက လိုအပ္တဲ့ စစ္ေဆးမႈေတြကို ဦးစြာလုပ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားကိရိယာ မထည္႔သြင္းခင္ ဆရာဝန္က ေမြးလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ခြဲစိတ္ခန္းသံုး မွန္ကို ထားရွိမယ္။ အဲ႔ဒီ႔ေနာက္ ေမြးလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ သားအိမ္ေခါင္းကို ကူးဆက္ေရာဂါေတြက ကာကြယ္ဖို႔ ပိုးသတ္ေဆးနဲ႔ သန္႔စင္ေပးပါလိမ္႔မယ္။ အဲ႔ဒီ႔ေနာက္ ဆရာဝန္ဟာ သင္႔သားအိမ္ေခါင္းကိုကိုင္ကာ ဆြဲဆံ႔ေစဇၿပီးေနာက္ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားကိရိယာကို ေသးသြယ္ေသာ ဓါတ္ခြဲခန္းသံုးဖန္ျပြန္ကို အသံုးျပဳျပီး ထည္႔သြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားကိရိယာကို ထည္႔သြင္းျပီးတာနဲ႔ ဖန္ျပြန္ေခ်ာင္းကို ျပန္လည္ ထုတ္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားကိရိယာဟာ ဘယ္အခ်ိန္မဆို ထည္႔သြင္းနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဓမၼတာလာတဲ့ အခ်ိန္ ထည္႔ရင္ အဆင္ေျပပါတယ္။ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားကိရိယာ ထည္႔သြင္းတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ၅ မိနစ္ကေန ၁၀ မိနစ္သာ ၾကာပါတယ္။ ထည္႔သြင္းၿပီးရင္ေတာ့ သင္႔ ဆရာဝန္ဆီ ၄ ပါတ္ကေန ၆ ပါတ္အတြင္း သြားေရာက္စစ္ေဆးသင္႔ပါတယ္။

Source – http://www.sheknows.com/health-and-wellness/articles/810799/all-about-the-iud-process

Close

သားအိမ္တြင္းထည္႔ပစၥည္း (IUD) ထည့္သြင္းျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရေႏြးပုလင္းကိုသံုးၿပီး (ဒါမွမဟုတ္) နာက်င္မႈသက္သာေအာင္ ဆရာဝန္ညြန္ၾကားထားျခင္းမရွိတဲ့ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး(အနက္ဂ်က္ဆစ္) ေသာက္သံုးၿပီး  ျပဳလုပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ သင္ရာသီလာခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ သားဥေျကြေနျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေနစဥ္ သင္႔သားအိမ္ေခါင္းဟာ ပိုပြင္႔တာမို႔ အဲ႔အခ်ိန္ထည္႔တာပိုေကာင္းပါတယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ (၅) ႏွစ္၊ (၁၀) ေလာက္ လံုၿခံဳၿပီး စိုးရိမ္စရာမရွိတဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈအတြက္ (၁၅) မိနစ္ေလာက္ မသက္မသာ ျဖစ္ျခင္းက ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ပါတယ္။

http://bedsider.org/questions/279-is-there-anything-that-helps-with-iud-insertion-pain

Close

IUDဟာ ႏွလံုး၊ ဦးေႏွာက္ (ဒါမွမဟုတ္) ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းရဲ႕အျပင္မွာရွိတဲ႔  ဘယ္ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းဆီကိုမွ မေရာက္ရွိႏိုင္ပါဘူး ။ သာမာန္အားျဖင့္ IUD ဟာ အခြံအတြင္းက အေစ႔ေလးလိုမ်ဳိး သားအိမ္အတြင္းမွာပဲ ရွိေနတာပါ။ IUDက သားအိမ္နံရံကို ေဖာက္ထြက္ၿပီး ဝမ္းေခါင္းထဲေရာက္ရွိသြားတာမ်ဳိးဟာ အလြန္ျဖစ္ခဲပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ပြားတာမ်ဳိးဟာ IUD ထည့္သြင္းစဥ္မွာ ျဖစ္သြားတဲ့အမွားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပြားတတ္တာပါ။     သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ IUD ထည့္သြင္းျခင္းနည္းလမ္းေတြဟာ ကူးစက္ျခင္း၊ IUD ကိုျပန္ထုတ္ပစ္ရျခင္း၊ သားအိမ္ေပါက္သြားျခင္းလိုမ်ဳိး ျပႆနာေတြကို ကာကြယ္ၿပီးသား ျဖစ္ေစပါတယ္။   IUD ထည့္သြင္းမႈေၾကာင့္ ခံစားရတဲ့ နာက်င္မႈဟာ လူတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူညီဘဲ ကြဲျပားတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ကံမေကာင္းစြာနဲ႔ IUD ထည့္သြင္းမႈေၾကာင့္ ခံစားရတဲ့နာက်င္မႈကို ေလ်ာ႔ပါးေစတဲ့ေဆး မရွိပါဘူး။ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးကို IUD မထည့္သြင္းမီ ႀကိဳတင္ေသာက္သံုးႏိုင္ၿပီး သင့္သားအိမ္လည္တံ ပြင့္ေနတဲ့အခ်ိန္ ဥပမာအားျဖင့္- ဓမၼတာလာေနခ်ိန္ (ဒါမွမဟုတ္) သားဥေႀကြတဲ့အခ်ိန္မွသာ IUD ကို ေသေသခ်ာခ်ာထည့္သြင္းပါ။   IUD ထည့္သြင္းၿပီး (၆) ပတ္အတြင္း (ဒါမွမဟုတ္) ေနာက္ပိုင္းမွာ သားအိမ္ေပါက္သြားၿပီလုိ႔ သံသယရွိၿပီး လကၡဏာေတြျပေနပါက ထိုသူကို IUD ဖယ္ထုတ္ရာမွာ အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ ဆရာဝန္ဆီမွာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးဖို႔ ေခၚသြားသင့္ပါတယ္။     ဒါေပမဲ႔ တျခားေနရာမွာ ေနရာလြဲၿပီးေရာက္ရွိေနတဲ့ IUD က  ဘာျပႆနာမွမျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ ေရာက္ေနတဲ့ေနရာမွာပဲ ထားလိုက္လို႔ရပါတယ္။

http://www.ippf.org/our-work/what-we-do/contraception/myths/Intrauterine-Devices

Close

ေၾကးနီ IUD ဟာ သုတ္ပိုး မမ်ဳိးဥဆီမေရာက္ေစဘဲ သုတ္ပိုးကို   ေသေစျခင္း၊ သတ္ပစ္ျခင္း (ဒါမွမဟုတ္) ပ်က္စီးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။

http://www.ippf.org/our-work/what-we-do/contraception/myths/Intrauterine-Devices

Close

ေၾကးနီ IUD ကို ထည့္သြင္းၿပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။

Close

ထည့္သြင္းၿပီးလွ်င္ၿပီးျခင္း အနည္းငယ္နာက်င္တတ္ေပမယ့္ အခ်ိန္ၾကာလာၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ မနာက်င္ေတာ့ပါ။ အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးမ်ားဟာ IUD ထည့္ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ဝန္ရလာမည္လားဟု စိုးရိမ္ရန္မလိုေသာ ေၾကာင့္ ပံုမွန္ထက္ပိုၿပီး လိင္ဆက္ဆံတတ္ၾကပါတယ္။

http://bedsider.org/questions/39-will-it-hurt-to-have-sex-when-i-have-an-iud-inside-me

Close

IUD ထည့္ထားစဥ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ရရွိဖို႔ အလြန္ခဲယဥ္းပါတယ္။   တကယ္လို႔ ကိုယ္ဝန္ရွိသြားရင္ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူက  သင့္သားအိမ္အျပင္ဘက္မွာသေႏၶတည္ေနျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေသြးစစ္ျခင္း၊ ေယာနိလမ္းေၾကာင္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အာလ္ထရာေဆာင္း ရိုက္ျခင္းေတြကို ပထမဦးဆံုးျပဳလုပ္ပါလိမ့္မယ္။  တကယ္လို႔ သင့္ကိုယ္ဝန္က သားအိမ္အျပင္ဘက္မွာ သေႏၶတည္ေနျခင္း မဟုတ္ပါက ၎ကိုယ္ဝန္အားဆက္ေဆာင္၊ မေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ တကယ္လို႔ သင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူဟာ IUD ကို ဖယ္ရွားေပးဖို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါက လုပ္ေဆာင္ေပးပါလိမ့္မယ္။     IUD ႀကိဳးမ်ားကို ျမင္ေနရပါက မခြဲစိတ္ဘဲ IUD ကို အလြယ္တကူဖယ္ရွားေပးပါလိမ့္မည္။ IUD က္ို ဖယ္ရွားပါက ကိုယ္ဝန္ပ်က္စီးဆုံးရံႈးႏိုင္ေခ် အနည္းငယ္ရွိၿပီး IUD ကိုဆက္ထည့္ထားပါက ေရာဂါကူးစက္ မႈမ်ားေၾကာင့္ သင့္ကေလးကို ဆံုးရႈံးရႏိုင္ေခ်မ်ားၿပီး သင့္က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြလည္း ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ IUD ကိုအလြယ္တကူထုတ္၍ မရေသာအေျခအေနမွာ ကိုယ္ဝန္ဆက္ေဆာင္ပါက သင့္အေနနဲ႔ ဂရုတစိုက္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။  အကယ္၍ IUD ေနရာတက်ရွိေနပါလ်က္ ကိုယ္ဝန္ရလာပါက ကေလးကိုလမေစ့ဘဲ ေမြးဖြားရႏိုင္ပါတယ္။ အဲ႔လို IUD ဟာေနရာမွာက်န္ခဲ႔ျပီး ကေလးေစာေစာေမြးဖြားခဲ႔တဲ႔ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးဆို စိုးရိမ္ဖြယ္ပါပဲ။

http://www.babycenter.com/0_intrauterine-device-iud_3564.bc

 

Close

မျပတ္ေစပါဘူး။ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားကိရိယာကို ျပန္လည္ ထုတ္လိုက္တာနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ ကိုယ္ဝန္ျပန္လည္ ရရွိနိုင္မွာပါ။ ဒါေပမဲ႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနနဲ႔ အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔အမွ် မ်ိဳးဥထုတ္လုပ္နိုင္မႈ ေလ်ာ႔နည္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုေတသနအဆိုျပဳခ်က္မ်ားအရ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားမႈကို အသံုးျပဳဖူးသည္႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မ်ိဳးဥထုတ္လုုပ္နိုင္မႈ ေလ်ာ႔နည္းေစသည္႔ဒါဏ္ကို ပံုမွန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပိုမိုခံစားနိုင္မႈ မရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိထားၾကပါတယ္။ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားမႈကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ မျပဳသည္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ တင္ပါးဆံုရိုးေရာင္ရမ္းတဲ့ ေရာဂါေဝဒနာကို မကုသပါက မ်ိဳးဥထုတ္လုပ္နိုင္မႈကို အနည္းနဲ႔ အမ်ား စြမ္းေဆာင္နိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။

Source – http://www.your-life.com/en/your-questions/intrauterine-device-iud/

Close

သားအိမ္အျပင္မွာ သေႏၶတည္မႈျဖစ္ျခင္းကို သားအိမ္ျပင္ပ သေႏၶတည္ျခင္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားမႈေၾကာင္႔ ကိုယ္ဝန္ရွိတယ္ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ရွားပါတယ္။ အဲ႔ဒါေၾကာင္႔ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားတာဟာ အသံုးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ သားအိမ္အျပင္မွာ သေႏၶတည္မႈ ျဖစ္ေစမယ္ဆိုတာ ပိုပိုျပီးေတာင္ ရွားပါးပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင္႔ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားမႈဟာ သားအိမ္အျပင္တြင္ သေႏၶတည္မႈကို ျဖစ္ေစမယ့္ အခြင္႔အေရးကို တိုးျမွင္႔ေပးနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တျခား သားဆက္ျခားေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားတာကို အသံုးျပဳသူမ်ားဟာ သားအိမ္အျပင္တြင္ သေႏၶတည္မႈျဖစ္ေစမယ့္ ရာခုိင္နႈန္း ေတာ္ေတာ္နည္းပါတယ္။ ဘယ္သားဆက္ျခားျခင္းကိုမဆို အသံုးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ ၁၀၀ မွာ ၆ ေယာက္ကေန ၈ ေယာက္ထိ သားအိမ္အျပင္တြင္ သေႏၶတည္မႈကို ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

Source – http://www.ippf.org/our-work/what-we-do/contraception/myths/intrauterine-devices

Close

ဟုတ္ကဲ႔။ စိတ္ခ်ရပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ က်င္းပတဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံမွာ ဆရာဝန္ ၉၀ % က အေမရိကန္တလႊားရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားမႈသည္ မည္သည္႔အသက္အရြယ္အတြက္မဆို စိတ္ခ်နိုင္ပါတယ္လို႔ အဆိုုျပဳခဲ႔ၾကပါတယ္။ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားမႈနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ထဲထည္႔သည္႔ သားဆက္ျခားမႈဟာ အျခားေသာ သားဆက္ျခားနည္းလမ္းေတြထက္ ပိုျပီး အက်ိဳးရွိတယ္လို႔ ေျပာခဲ႔ၾကပါတယ္။

Source – http://bedsider.org/questions/255-are-iuds-safe-for-women-who-haven-t-had-kids?tag=iud

Close

အမ်ိဳးသားအမ်ားစုဟာ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားမႈအေၾကာင္းကို မသိၾကပါဘူး။ သင္႔လက္တြဲေဖာ္အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္စရာတစ္နည္းပဲရွိပါတယ္။ အဲ႔ဒါကေတာ႔ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားမႈအေၾကာင္းနဲ႔ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားမႈကိရိယာက ခႏၶာကိုယ္ ဘယ္ေနရာမွာ ထည္႔ရမယ္ဆိုတဲ႔အေၾကာင္းကို ရွင္းျပျခင္းပါပဲ။ သင္ ဆရာဝန္နဲ႔ သြားေတြ႔တဲ႔အခါ သူ႔ကိုပါ ေခၚသြားလိုက္ရင္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို သူ ပိုမို သိရွိနိုင္မွာပါ။ နွစ္ေတြအၾကာၾကီးအသံုးျပဳလို႔ ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ စံုတြဲအမ်ားစုကေတာ႔ သူတို႔ိကုိယ္ဝန္မရနိုင္ဘူးဆိုတာကို သိၾကလို႔ ပိုျပီးေတာ႔ေတာင္ စိတ္ခ်လက္ခ် လိင္ဆက္ဆံၾကပါတယ္။

Source – Dr. Mie Mie Ko

Close

သင္ဟာ ေၾကးနီနဲ႔ ဓါတ္တည္႔တယ္ဆိုရင္ေတာ႔ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခား ကိရိယာ (IUD) က ေကာ႔ပါးဆိပ္တက္မႈကို ျဖစ္ေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သားအိမ္တြင္း ထည္႔ သားဆက္ျခားမႈကိရိယာမွာပါဝင္တဲ့ ေၾကးနီဟာ ေသြးထဲကို စီးဝင္ေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သားအိမ္တြင္းထည္႔ သားဆက္ျခားကိရိယာေၾကာင္႔ ေသြးထဲေကာ႔ပါးပါဝင္မႈဟာ သာမန္လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေသြးထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ ေကာ႔ပါးပါဝင္မႈ အတူတူပဲ ျဖစ္ေစမွာပါ။

Source – http://www.ippf.org/our-work/what-we-do/contraception/myths/intrauterine-devices

Close

IUD ေတြက ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ IUD ေတြက သေႏၶ ေအာင္တာကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ေၾကးနီ IUD ေတြက သုက္ေသေဆးေတြလို သုက္ေကာင္ေတြကို သတ္ေပးျပီး သားဥေတြဆီ မေရာက္ေတာ့တာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ လက္ရွိ သက္ေသျပခ်က္မ်ားအရ IUD က သေႏၶမေအာင္ခင္ သုက္ပိုးကို သတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်တယ္ဆိုတာက သေႏၶေအာင္ၿပီးမွသာျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ IUD က ကိုယ္ဝန္ပ်က္မက်ေစပါ။

Sources: http://www.ippf.org/our-work/what-we-do/contraception/myths/intrauterine-devices

Close

IUD ထုတ္လုိက္တာက ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ရၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ IUD ထည့္တာထက္ ပိုျမန္ ပိုလြယ္ နာက်င္မႈ ပိုနည္းပါတယ္။

Sources: http://bedsider.org/questions/how-does-it-feel-to-have-an-iud-taken-out?tag=iud

Close

line

ေမးခြန္းေမးရန္

အမည္ (လိုအပ္ပါသည္):
အီးေမးလ္ (လိုအပ္ပါသည္):
ေမးလိုသည့္အေၾကာင္းအရာ: