အတူမေနျခင္း

အႏွစ္ခ်ဳပ္

 • လိင္မဆက္ဆံဖို႕ေရြးခ်ယ္ရင္ကိုယ္ဝန္မရပါဘူး။ဒါကိုလက္ကိုင္ထားသေရြ႕မွားနိုင္စရာမရွိပါဘူး
 • လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိပါတယ္။
 • တကယ္လိင္ဆက္ဆံတာကိုေရွာင္ၾကဥ္ရင္၁ဝဝ%အက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။
 • အျပန္အလွန္ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေရးနဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈအမ်ားၾကီးလိုအပ္ပါတယ္။
 • လိင္ဆက္ဆံရာကတဆင့္ကူးစက္နိုင္တဲ့ေရာဂါေတြနဲ႕ကိုယ္ဝန္ရွိတာကိုကာကြယ္ေပးပါတယ္။
shutterstock_110926625

လိင္မဆက္ဆံတာ(အတူမေနတာ)ဘာလဲ?

အတူမေနတာဟာ လိင္မဆက္ဆံဖို႕ ေရြးခ်ယ္တာပါ။ဒီေရြးခ်ယ္မႈဟာ အပိုင္းက႑ အမ်ားၾကီးပါဝင္တယ္။လိင္ဆက္ဆံဖို႕ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတာ၊  ဘာသာေရး၊  ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ ကိစၥ၊ျပီးျပည့္စံုတဲ႔ ဘဝ လက္တြဲ ေဖာ္ကို  လက္ထပ္ခ်ိန္ထိ ေစာင့္ေမ်ွာ္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ တျခားအ ေၾကာင္းရင္းေတြ ပါဝင္တယ္။ ဘယ္လိုအေၾကာင္းရင္း ပဲျဖစ္ပါေစ လိင္ဆက္ဆံဖို႕ အဆင္ သင့္ျဖစ္တဲ႔ထိေစာင့္ ေမ်ွာ္တာ ဟာျပႆနာ မရွိပါဘူး။စနစ္တက် ေလ့က်င့္မယ္ ဆိုရင္ လိင္မဆက္ဆံတာဟာ ကိုယ္ဝန္ရွိတာကို ကာကြယ္နိုင္တဲ့အထိေရာက္ဆံုး သားဆက္ျခား သေႏၶတားနည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ပါလဲ

မတူညီတဲ့လူေတြဟာ အတူမေနတာ ကိုမတူညီတဲ့ နည္းလမ္း ေတြနဲ႕စဥ္းစား ၾကတယ္။တခ်ိဳ႕က ေယာနိလမ္းေၾကာင္းကေန လိင္မဆက္ဆံတာ လို႕ ဆိုၾက တယ္။လိင္မဆက္ဆံဘဳ အတူမေနၾက သူေတြဟာတျခားလိင္မႈေရးရာ အမ်ိဳးအစားေတြ မွာပါဝင္ၾကတယ္။ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ဝန္ရွိမလာ နိုင္ပါဘူး။တခ်ိဳ႕ကေတာ့အတူမေနတာဟာမိမိအေဖာ္နဲ႕လိင္မႈကိစၥအားလံုးေရွာင္ၾကဥ္တာလို႕ယံုၾကည္ၾကတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕လိင္မဆက္ဆံတာ (အတူမေနတာ)ကိုရုိးရုိးရွင္းရွင္းေလးပဲ ဖြင့္ဆိုခ်င္ပါတယ္။အတူမေနတာကလိင္ဆက္ဆံဖို႕သက္သက္သာသာအဆင္သင့္ျဖစ္တဲ့ထိဘယ္လိင္မႈေရးရာကိစၥမွာမဆိုကာမ မဆက္ဆံဖို႕ေရြးခ်ယ္တာပါပဲ။ ဒီနည္းလမ္းကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခ်ဳပ္ တည္းနိုင္မႈနဲ႕စည္းကမ္းအမ်ားၾကီးပါဝင္တယ္။ဒါေပမဲ့အတူမေနတာဟာလြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႕အသံုးျပဳပါက၁ဝဝ%အက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ေပးတဲ့တျခားနည္းလမ္းေတြလိုအတူမေနဖို႕မိမိနဲ႕မိမိအေဖာ္စိတ္တူကိုယ္တူျဖစ္ဖို႕ကအေရးၾကီးပါတယ္။အျပန္အလွန္ေပါင္းကူးဆက္ဆံေရးကအဓိကေသာ့ခ်က္ပါပဲ။

ဘယ္လိုအသံုးျပဳလဲ

ကာမမဆက္ဆံပါနဲ႕။လိင္မႈေရးရာကိစၥေတြမွာမပါဝင္ပါနဲ႕။သတိထားရမွာကေတာ့လိင္မဆက္ဆံဖို႕ပါပဲ။ေန႕တိုင္းတစ္ခုခ်င္း စီကိုအခိုင္အမာလက္ခံ အတည္ျပဳဖို႕လိုအပ္ေနတဲ႔ ေရြးခ်ယ္ မႈတစ္ခုပါပဲ။ဒီေရြးခ်ယ္မႈနဲ႕လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ဖို႕ကဘာေၾကာင့္လိင္မဆက္ဆံဖို႕ေရြးခ်ယ္လဲဆိုတာမိမိကိုယ္တိုင္သတိေပး ရမယ့္အျပင္ မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေျပာင္းလဲဖို႕အလားအလာ ရွိတဲ့အက်ိဳးဆက္ေတြကိုစဥ္းစားရပါမယ္။စျပီးလိင္ဆက္ဆံဖို႕ဆံုးျဖတ္ရင္ေတာ့တကယ္ေကာင္းတဲ့အရာပါပဲ။အျခားကေလးေမြးဖြားႏႈန္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ေပးတဲ့နည္းလမ္းနဲ႕ကာကြယ္ဖို႕ကအေရးၿကီးပါတယ္။

အျပဳသေဘာေဆာင္ေကာင္းခ်က္မ်ား

 • မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ပါက၁ဝဝ%ထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။
 • ခႏၶာကိုယ္မွာေဟာ္မုန္းေတြထပ္ထည့္စရာမလိုပါ။
 • ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးလံုးဝမရွိပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မေကာင္းခ်က္မ်ား

 • ထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႕လက္ခံစရာအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္
 • ႏွစ္ေယာက္စလံုးပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္္ခိုင္မာတဲ့အျပန္အလွန္ေပါင္းကူးဆက္  သြယ္ေရး အရည္အေသြးေတြလိုအပ္ပါတယ္။
 • ၾကာရွည္ထိန္းသိမ္းဖို႕ခက္ခဲပါတယ္။