ဖိုမဆက္ဆံေရး အေၾကာင္း

လိင္ကကၽြန္မတို႔ကိုစူးစမ္းသိခ်င္လာေအာင္စိတ္လႈပ္ရွားလာေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။စိုးရိမ္ပူပန္လာေအာင္၊ရွက္ကိုးရွက္ကန္႔ျဖစ္လာေအာင္၊အေျဖမရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။သင္သိတဲ့လူတိုင္းကသင္သိတာထက္ပိုျပီးဒီအေၾကာင္းရာတစ္ခုလံုးကိုအနည္းဆံုးသိထားသလိုမ်ိဳးခံစားရပါတယ္။တေယာက္ေယာက္ကဘယ္လိုပဲသတင္းေပးေပးသူတို႔မွာသင့္လိုမ်ိဳးေမးခြန္းေတြနဲ႔စိုးရိမ္မႈေတြရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္။လိင္ဆိုတဲ့စကားလံုးမွာေယာက်္ားတန္ဆာ၊မိန္းမကိုယ္နဲ႔စအိုတို႔ပါဝင္ျပီးအဲဒါနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့အရာေတြပါဝင္ပါတယ္။အျခားခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္တဲ့ရင္သား၊ႏို႔သီးေခါင္း၊ေဝွးေစ့လည္းပါဝင္ပါတယ္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွာ မိမိႏွင့္အတူဆက္ဆံေသာ အေဖာ္က ဘယ္သူ၊ မိမိႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ စိတ္ဝင္စားမႈ အတိုင္းအတာႏွင့္လည္း အမ်ားၾကီးသက္ေရာက္မႈရွိတာမို႔ တစ္ေေယာက္တစ္မ်ိဳးစီ ကြဲျပားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ လိင္ဆုိတာေဘးကင္းစိတ္ခ်ရျပီးခံစားမႈေကာင္းမြန္ျပီးအားလံုးတညီတည္းသေဘာတူသင့္ပါတယ္။လိင္နဲ႔ဆိုင္တဲ့အပ်က္သေဘာမ်ိဳးေဆာင္တဲ့အပိုင္းေတြလည္းရွိပါတယ္။ဥပမာအားျဖင့္လိင္ကိုရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမွာဘယ္လိုအသံုးျပဳရလဲဆိုတာေတြပါဝင္ပါတယ္။
လိင္အေၾကာင္းအားလံုးသိရေအာင္ဒီအပိုင္းကိုစူးစမ္းေလ့လာၾကည္႔ရေအာင္။