ကာမၿပီးေျမာက္မႈကစင့္ကလ်ားျဖစ္တဲ့ေရာဂါ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား ကာမၿပီးေျမာက္မႈကစင့္ကလ်ားျဖစ္တဲ့ေရာဂါ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား
ကာမၿပီးေျမာက္မႈကစင့္ကလ်ားျဖစ္တဲ့ေရာဂါ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

ကာမၿပီးေျမာက္မႈကစင့္ကလ်ားျဖစ္တဲ့ေရာဂါ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

Jun 22, 2018

ကာမၿပီးေျမာက္မႈ ကစင့္ကလ်ားျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကာမဆက္ဆံၿပီး ကာမစိတ္ ၿပီးေျမာက္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိတယ္အေျခအေနကို ေခၚတာပါ။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ လံုးေလာက္တဲ့ ကာမလႈံေဆာ္မႈ မရတဲ့အခါမ်ိဳးမွာလည္း ဒီလိုၿပီးေျမာက္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနကို ၾကံဳရပါတယ္။ ဒီျပသနာက အမ်ိဳးသားေတြမွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ပုိၿပီး အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ကာမစိတ္ၿပီးေျမာက္ၿပီး အထြတ္အထိပ္ေရာက္တယ္ဆိုတာ လိင္စိတ္ႏိႈးႂကြဖို႔အတြက္ ေစ့ေဆာ္တဲ့အျပဳအမူေတြကေနတဆင့္ ရရွိတဲ့ ျ့ပင္းထန္ၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ ခံစားခ်က္ရွိတဲ့ အရာမ်ိဳးပါ။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ပံုမွန္လႈံ႔ေဆာ္မႈနဲ႔ ၿပီးေျမာက္ဖို႔ျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ေလမွာေတာ့ လႈံ႔ေဆာ္မႈပုိၿပီး လိုအပ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္နဲ႔ တစ္ခ်ိန္ပံုမွန္မရွိိႏုိင္ပါဘူး။ စစ္တမ္းတစ္ခုကေတာ့ အမ်ိဳးသမီး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္က သူတို႔ဘဝမွာ လိင္စိတ္ၿပီးေျမာက္ဖို႔ အခက္အခဲရွိေနတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ဘယ္ဟာေတြက အဓိကျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းလည္း ၾကည့္ရေအာင္။

အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္ ကာမၿပီးေျမာက္တဲ့ စိတ္ဆႏၵာရဖို႔ဆိုတာ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အခ်က္ေတြအားလံုး အေပၚမူတည္ေနတာေၾကာင့္ ဘယ္ဟာက အရင္းခံျပသနာလည္းဆိုတာ နားလည္ဖို႔ ခက္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အသက္အရြယ္ရလာတာ၊ ဆီးခ်ိဳေဆးေတြ၊ gynecological surgeries၊ စိတ္က်ေဆးေတြသံုးေနရတာမ်ိဳးေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အယူအဆေတြေၾကာင့္ ကာမဆက္ဆံမႈအေပၚလဲြမွားေနတဲ့ နားလည္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ရွက္ရြံ႔ေနတာမ်ိဳးေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး လိင္အေစာ္ကားခံရတဲ့ ရာဇဝင္ရွိတဲ့သူေတြမွာလည္း ကာမစိတ္အထြတ္အထိပ္ေရာက္ဖို႔ ခက္ခဲေနႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး စိတ္ပုိင္းဆို္င္ရာျပသနာေတြျဖစ္တဲ့ မိမိကုိယ္ကို ယံုၾကည္မႈနည္းတာ စိတ္က်ေရာဂါရွိေနတာ အခ်စ္ေရးမွာ ျပသနာတစ္စံုတစ္ရာရွိေနတာ စတာေတြကလည္း ကာမစိတ္ၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ အတားအဆီး ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

 

လကၡဏာရပ္မ်ား

ကာမၿပီးေျမာက္မႈ ကဆင့္ကလ်ားျဖစ္တဲ့ေရာဂါရဲ႕ အဓိက လကၡဏာရပ္က ကာမစိတ္အထြတ္အထိပ္ေရာက္ဖို႔ အခက္အခဲရွိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကာမဆက္ဆံရာမွာ ၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္လႈံ႕ေဆာ္မႈကို လုိအပ္တဲ့အခ်ိန္ထပ္ပိုၿပီး လိုအပ္တာ ဒါမွမဟုတ္ လိင္ဆက္ဆံၿပီးေနာက္ ေက်နပ္မႈမရွိတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

  • ပထမအဆင့္ – ဒီအေျခအေနက ဘယ္ေတာ့မွ ကာမစိတ္ၿပီးေျမာက္မႈ မရရွိတဲ့အေျခအေနကို ေခၚပါတယ္။
  • ဒုတိယအဆင့္ – ကာမစိတ္ၿပီးေျမာက္မႈ ရရွိေပမယ့္ ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနရွိတဲ့ ပံုစံပါ။
  • အေျခအေနေပၚမူတည္တဲ့အဆင့္ – ဒါက လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၾကံဳရတဲ့အေျခအေနပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕အခ်ိန္ေတြ ဥပမာ စိတ္ဖိစည္းမႈရွိေနတာ၊ ဆက္ဆံေရးအဆင္မေျပတဲ့အခ်ိန္၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ စတဲ့အေျခအေနေတြမွာ ၿပီးေျမာက္ဖို႔ ခက္ခဲတာပါ။
  • ေယဘူယ်အဆင့္ – လုံေလာက္တဲ့ ကာမလႈံ႔ေဆာ္မႈေတြ ရရွိေသာ္လည္း ကာမစိတ္အထြတ္အထိပ္ေရာက္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒါဆို ဘယ္လို ရင္ဆိုင္မလဲဆုိတာ ၾကည့္ရေအာင္။

ကုသဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ အရင္ဆံုး ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ ကာမစိတ္ၿပီးေျမာက္မႈမရွရိတာလည္း ဒါမွမဟုတ္ ခက္ခဲတာလည္းဆိုတာ ေဖာ္ထုတ္ရပါမယ္။ ေသာက္သံုးေနတဲ့ေဆးဝါးေတြေၾကာင့္ဆိုရင္ ေဆးေျပာင္းေသာက္ဖို႔ ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ဖုိ႔လိုပါတယ္။ ႏွစ္ကိုယ္ၾကားဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ဆုိရင္လည္း ဒါကို ႏွစ္ဖက္ေျပလည္ေအာင္ အရင္ေျဖရွင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ႏွစ္ကိုယ္ၾကားဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါက သင္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခ်စ္ေရး ေျပလည္မႈ မေျပလည္မႈအေပၚမူတည္တာျဖစ္တာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘဝမွာ တစ္ခါေတာ့ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ အခ်စ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မေျပလည္တာေတြရွိရင္ လူႀကီးေတြ နားလည္တဲ့ ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ဖြင့္ေျပာတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။ သူတို႔ဆီကေန အၾကံဥာဏ္ အမ်ားႀကီး ရႏိုင္သလုိ စိတ္ထြက္ေပါက္တစ္ခု ရႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ႔ကေတာ့ ကာမစိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လိုခ်င္တဲ့ အရာေတြကို နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ အရင္ပံုစံအေဟာင္ေတြေၾကာင့္ အဆင္မေျပတာလို႔ ထင္ရင္ အသစ္တစ္ခုခုကို ဖန္တီးၾကည့္ပါ။ ဒါက ကာမစိတ္ၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူေပးႏုိင္မယ့္ အရာေတြ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

 

Ref: https://www.healthline.com/health/orgasmic-dysfunction#treatments

http://www.minddisorders.com/Del-Fi/Female-orgasmic-disorder.html

မွတ္ခ်က္ေရးပါ

ထုတ္ကုန္မ်ား

ေန႔စဥ္သားဆက္ျခားေသာက္ေဆး၊ အေရးေပၚေသာက္ေဆး၊ သားဆက္ျခားထိုးေဆး အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားသံုးကြန္ဒံုးမ်ား

ၾကည့္ရန္
ဆက္စပ္ပို႔စ္မ်ား

ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာျခင္းက က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသလား

လိင္ကိစၥဆိုတာ လူသားေတြရဲ႕ ဘဝအတြက္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေမြးၿပီး မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားေစတာအျပင္ အေဖာ္ႏွစ္အေယာက္အတြက္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈ ပုိမုိတိုးတက္ေစၿပီး ကာမသုခေတြကိုပါ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါတယ္။ ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာတာနဲ႔ တကုိယ္ရည္အာသာေျဖတာက စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ၾကံခုိင္ေစဖို႔ အေထာက္အကူေပးႏုိင္ပါေသးတယ္။

ပိုၿပီးဖတ္ပါ

သာမန္ထက္ပုိတဲ့ လိင္စိတ္နည္းပါးျခင္း ျပသနာ

ခႏၶာကိုယ္က စိတ္ဖိစည္းမႈကို ေကာင္းေကာင္းမတုန္႔ျပန္ႏုိင္ရင္။ စိတ္ဖိစည္းရာကတဆင့္ ကာမစိတ္လိုလားမႈ ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ တျခား ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီိလိုျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္းကို ရွာေဖြတာက ကုသမႈရဲ႕ ပထမအဆင့္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူအတြက္ ကိုယ့္ျပကသနာကို နားလည္လိုက္တာနဲ႔ အလိုလိုေပ်ာက္ကင္းသြားႏုိင္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕အတြက္ကေတာ့ ဆရာဝန္ရဲ႕ အကူအညီ လိုပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိင္စိတ္နည္းပါးရျခင္းျပသနာကို မိမိကိုယ္တိုင္အလြယ္တကူသိႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ယခုေဆာင္းပါးမွာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ပိုၿပီးဖတ္ပါ