အမ်ိဳးသမီးေတြၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ သင္သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္ အမ်ိဳးသမီးေတြၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ သင္သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္
အမ်ိဳးသမီးေတြၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ သင္သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္

အမ်ိဳးသမီးေတြၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ သင္သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္

11, 2017

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ကာမဆႏၵၿပီးေျမာက္မႈက ထူးဆန္းတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြးၾကတာေတြလည္း မရွိၾကပါဘူး။ အခုေဖာ္ျပသြားမွာကေတာ့ သင့္အမ်ိဳးသမီးအေဖာ္ ကာမသုခရရွိေစဖို႔ အကူအညီေပးႏုိင္တဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) မိန္းမအဂၤါေစ့ကို လႈံေဆာ္ေပးပါ။

မိန္းမအဂၤါေစ့ဆိုတာ ေသးငယ္တဲ့အဖူးပံုစံရွိၿပီး အမ်ိဳူသမီးအဂၤါေပါက္နားမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါႏႈတ္ခမ္းႏွစ္ခု ၾကားမွာ ရွိပါတယ္။ (ပုိသိလိုလွ်င္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ) ကာမစိတ္ႂကြေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသားရဲ႕ လိင္တံက ေထာင္မတ္လာသလုိမ်ိဳး မိန္းမအဂၤါေစ့က ေဖာင္းလာပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါေစ့က ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ နာဗ္ေၾကာေတြနဲ႔ အဆံုးသတ္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အလြန္ပဲ ထိရွလြယ္ၿပီး ကာမသုခခံစားဖို႔ကလဲြလို႔ တျခား လုပ္ငန္းမရွိပါဘူး။

အမ်ိဳးသမီးအဂၤါေစ့ကို လက္ျဖင့္ေသ္ာလည္းေကာင္း ပါးစပ္ျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လႈံ႔ေဆာ္ဖို႔ နည္းလမ္းအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါေစ့ကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးျခင္းက ကာမဆႏၵႏိႈးႂကြလာေစၿပီး အလြယ္တကူၿပီးေျမာက္ေစပါတယ္။

အမ်ားစုက ထိုးသြင္းဆက္ဆံခ်ိန္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးအဂၤါေစ့ကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက သာယာၿပီးေျမာက္မႈကို မခံစားရၾကဘူးလို႔ သုေတသနေလ့လာသူေတြက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ားမ ကာမဆက္ယွက္မႈအတြက္ အဂၤါေစ့လႈံ႕ေဆာ္မႈက အေရးႀကီးေၾကာင္း သိထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဂၤါေစ့လႈံ႕ေဆာ္မႈက ကာမစိတ္ႏိႈးႂကြမႈအျမင့္ဆံုး ျဖစ္တာမွန္ေပမယ့္ ကာမႏႈိးႂကြမႈျဖစ္ေစတဲ့ တျခားအစိတ္အပုိင္းေတြ ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တျခားအစိတ္အပိုင္းေတြကိုလည္း ပစ္ပ်ယ္ထားလို႔ေတာ့ မရပါဘူး။

(၂) အရည္ထြက္တာနဲ႔ ၿပီးေျမာက္တာက မတူပါဘူး။

အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ၿပီးေျမာက္တာနဲ႔ တၿပိဳက္နက္ သုတ္လႊတ္တဲ့အတြက္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္ကို အလြယ္တကူသိႏုိင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုကေတာ့ အရည္မထြက္ဘဲ ၿပီးေျမာက္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရည္ထြက္တာကို ၾကည့္ၿပီး ကာမသုခအထြတ္အထိပ္ေရာက္မေရာက္ မသိႏိုင္ပါဘူး။ ဒါဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကာမဆႏၵျပည့္ဝသြားတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္မွာ ဘယ္လိုလကၡဏာေတြ ျဖစ္လာသလဲ ၾကည့္ရေအာင္။

အမ်ိဳးသမီးေတြ ကာမစိတ္အထြတ္အထိပ္ေရာက္တဲ့အခါ တင္ပါးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါနားတဝိုက္မွာ ရွိတဲ့ ႂကြက္သားနဲ႔ နာဗ္ေၾကာေတြက ၾကံဳျခင္းဆန္းျခင္းေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ၿပီးေျမာက္တဲ့အခါက်ရင္ေတာ့ သားအိမ္၊ စအိုနဲ႔ ေယာနိလမ္းေၾကာင္းေတြအားလံုး တၿပိဳက္နက္ တိုေတာင္းတဲ့က်ံဳ႕ဆန္႔ျခင္း ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ တျခားခႏၶာကိုယ္မွာ ရွိတဲ့ အလိုေလွ်ာက္ႂကြက္သားေတြက က်ံဳ႕ဆန္႔ျခင္း ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ၿပီး ကာမစိတ္ၿပီးေျမာက္ျခင္းရွိမရွိကို ႂကြက္သားလႈပ္ရွားမႈေတြကို ၾကည့္ၿပီး သိႏုိင္ပါတယ္။

(၃) အမ်ိဳးသမီးအားလံုးနီးပါးက ကာမစိတ္ၿပီးေျမာက္မႈ ရႏုိင္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ေတြက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္မတူညီႏိုင္ပင္မယ့္ အမ်ိဳးသမီးအားလံုးနည္းပါကေတာ့ ကာမစိတ္ၿပီးေျမာက္မႈ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ – ထိုးသြင္းဆက္ဆံမႈတစ္ခုတည္းနဲ႔ ကာမစိတ္ၿပီးေျမာက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားေတြထက္ အမ်ိဳးသမီးေတြက အခ်ိန္ပုိၾကာတတ္တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးေတြက အထြတ္အထိပ္မေရာက္ၾကဘူးလို အမ်ားစုက ထင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါကတကယ္ေတာ့ မမွန္ကန္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႔ ကာမစိတ္ႏိႈးဆြႏုိင္တဲ့နည္းေတြ သိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြၿပီး ေျမာက္ဖို႔က အမ်ိဳးသားေတြအေပၚမွာသာ မူတည္ေနတာမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ခံစားမႈေတြကို ကိုယ္တိုင္နားလည္ထားဖို႔ လိုအပ္ၿပီး ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့ ပံုစံကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

11-8-2017-222222

(၄) ဦးေႏွာက္ရဲ႕ လႈံ႕ေဆာ္မႈက အားအျပင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

ကာမစိတ္အထြတ္အထိပ္ေရာက္တယ္ဆိုတာ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာခံစားခ်က္ သက္သက္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစည္းမႈေတြ ရွိေနရင္ လိင္စိတ္နည္းေနႏိုင္ၿပီး ၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ဦးေႏွာက္ကေန အတားအဆီးျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက ကာမဆက္ယွက္ေနစဥ္ စိုးရိမ္စိတ္နဲ႔ ရွက္စိတ္ေတြျဖစ္ေပၚေနႏုိင္တာေၾကာင့္ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ေနႏိုင္ၿပီး ကာမစိတ္ႏိႈးႂကြၿပီး အထြတ္အထိပ္ေရာက္ဖို႔ အဟန္႔အတားျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ေၾကာင့္ ရွက္ရြံ႕စိုးရိမ္စိတ္ေတြ မျဖစ္ေစဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္မွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚပါတယ္။

(၅) အထြတ္အထိပ္ေရာက္တဲ့ခံစားခ်က္ေတြအားလံုးက မတူညီတတ္ၾကပါဘူး။

ကာမအထြတ္အထိပ္ၿပီးေျမာက္စိတ္ေတြတစ္ခုန႔ဲတစ္ခုက အမ်ီဳးသမီးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္ေတာင္ မတူညီၾကပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ဒီစိတ္ေတြက အရမ္းျပင္းထန္ေနႏုိင္ၿပီး တစ္ခါတစ္ေလမွာ သိေတာင္မသိလိုက္တဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ကာမအထြတ္အထိပ္ေရာက္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြအားလံုးက မတူညီႏုိင္ၾကပါဘူး။ ဒါက လိင္အမ်ိဳးအစား၊ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအဆစ္နဲ႔ ဆက္ဆံပံုအေနအထားေတြေပၚမွာလည္း မူတည္ေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။

အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ပိုေကာင္းတဲ့ခံစားခ်က္ရေစဖို႔ လုပ္ႏုိင္တာေတြရွိပါတယ္။ တကိုယ္ရည္အာသာေျဖျခင္းနဲ႔ ကာမဆက္ဆံျခင္းမွာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားလာတာနဲ႔အမွ် ကိုယ္နဲ႔အဆင္ေျပတဲ့ပံုစံ၊ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ပုိရေစတဲ့အရာနဲ႔ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ပိုၿပီး နားလည္လာႏုိင္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ အေရးႀကီးတဲ့တစ္ခ်က္ကေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္နားလည္မႈ တိုးေစႏိုင္တဲ့ ကၽြမ္းဝင္တဲ့ဆက္ဆံေရးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္အေဖာ္နဲ႔ စကားမ်ားမ်ားေျပာဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေရးပါ

ထုတ္ကုန္မ်ား

ေန႔စဥ္သားဆက္ျခားေသာက္ေဆး၊ အေရးေပၚေသာက္ေဆး၊ သားဆက္ျခားထိုးေဆး အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားသံုးကြန္ဒံုးမ်ား

ၾကည့္ရန္
ဆက္စပ္ပို႔စ္မ်ား

ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာျခင္းက က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသလား

လိင္ကိစၥဆိုတာ လူသားေတြရဲ႕ ဘဝအတြက္ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေမြးၿပီး မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားေစတာအျပင္ အေဖာ္ႏွစ္အေယာက္အတြက္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈ ပုိမုိတိုးတက္ေစၿပီး ကာမသုခေတြကိုပါ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါတယ္။ ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာတာနဲ႔ တကုိယ္ရည္အာသာေျဖတာက စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ၾကံခုိင္ေစဖို႔ အေထာက္အကူေပးႏုိင္ပါေသးတယ္။

ပိုၿပီးဖတ္ပါ

သာမန္ထက္ပုိတဲ့ လိင္စိတ္နည္းပါးျခင္း ျပသနာ

ခႏၶာကိုယ္က စိတ္ဖိစည္းမႈကို ေကာင္းေကာင္းမတုန္႔ျပန္ႏုိင္ရင္။ စိတ္ဖိစည္းရာကတဆင့္ ကာမစိတ္လိုလားမႈ ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ တျခား ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီိလိုျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္းကို ရွာေဖြတာက ကုသမႈရဲ႕ ပထမအဆင့္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူအတြက္ ကိုယ့္ျပကသနာကို နားလည္လိုက္တာနဲ႔ အလိုလိုေပ်ာက္ကင္းသြားႏုိင္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕အတြက္ကေတာ့ ဆရာဝန္ရဲ႕ အကူအညီ လိုပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိင္စိတ္နည္းပါးရျခင္းျပသနာကို မိမိကိုယ္တိုင္အလြယ္တကူသိႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ယခုေဆာင္းပါးမွာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ပိုၿပီးဖတ္ပါ