အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ယံုတမ္းအမွားမ်ား အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ယံုတမ္းအမွားမ်ား
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ယံုတမ္းအမွားမ်ား

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ယံုတမ္းအမွားမ်ား

Mar 8, 2019

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆိုတာ လူသားတိုင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေနတဲ့ ကပ္ဆိုးတစ္ခုလိုပါပဲ။ ဒါကို ေျပာင္းလဲပစ္ဖိ႔ု လုိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နားလည္မႈအလဲြေတြ ယံုတမ္းအမွားေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုေဆာင္းပါးမွာေတာ့ က်ယ္ျပန္႔စြာ ယံုၾကည္ေနၾကတဲ့ နားလည္မႈအလဲြေတြကို မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ယံုတမ္းအမွား (၁) အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈက အိမ္တြင္းျပသနာ သပ္သပ္ျဖစ္တယ္။

တကယ္ေတာ့ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈက အားလံုးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ျပသနာပါ။ ဒါကို ထိန္ခ်န္ထားတာက ဘယ္သူ႔အတြက္မွ အက်ိဳးမရွိပါဘူး။

 

ယံုတမ္းအမွား (၂) အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈက လိင္စိတ္တိမ္းညြတ္မႈန႔ဲ လိင္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲတယ္။

လိင္စိတ္တမ္းညႊတ္မႈအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီး ၃ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ အမ်ိဳးသား ၄ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ႏႈန္းက သူတို႔ဘဝတစ္ေယာက္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရတယ္လို႔ စစ္တမ္းေတြက ဆိုၾကပါတယ္။ လိင္မႈေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳလုပ္ထားတဲ့သူေတြ ၃၀-၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံေနရတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါေသးတယ္။ သမီးရည္းစားဆက္ဆံေရးတစ္ခုမွာ ႏုိင္လိုမင္းထက္ျဖစ္ေစတဲ့ အျပဳအမူက တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ ခ်ဳပ္ကိုင္တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီလိုလုပ္က မိမိအခြင့္အေရးလို႔ ထင္ျမင္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဝင္လက္ထပ္ထားသူေတြျဖစ္ေစ လက္မထပ္ဘဲအတူေနသူေတြျဖစ္ေစ ဒီလိုမ်ိဳး အၾကမ္းဖက္မႈက ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိပါတယ္။

 

ယံုတမ္းအမွား (၃) အရက္၊ မူးရစ္ေဆးဝါးနဲ႔ စိတ္ဖိစည္းမႈေတြအပါအဝင္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း စတာေတြက အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေစတဲ့ လက္သည္ေတြျဖစ္တယ္။

ဒါေတြက အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္သူရဲ႕ ဘဝကိုျပဌာန္းေပးတဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အေျခအေနကို ပုိၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေစႏုိင္ပါတယ္။ အႏုိင္က်င့္မႈတစ္ခုက အရက္မူးေနခ်ိန္မွာ ပုိၿပီးျပင္းထန္ေနႏုိင္ပါတယ္။ အရက္န႔ဲ မူးရစ္ေဆးက အၾကမ္းဖက္မႈေရခ်ိန္ကို ျမင့္တက္ေစႏုိင္တာမွန္ေပမယ့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေစတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အရက္နဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈက သပ္သပ္စီျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ေလ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ အတူတူျဖစ္ေနႏို္င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူအေနနဲ႔ ဒီလိုဓါတုေဆးဝါးနဲ႔ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတဲ့အရာေတြအေပၚ အျပစ္မတင္သင့္ဘဲ မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚမွာ တာဝန္ယူသင့္ပါတယ္။

 

ယံုတမ္းအမွား (၄) အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈက ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အႏုိင္က်င့္မႈတစ္ခုသာျဖစ္တယ္။

႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အႏုိင္က်င့္မႈဆိုတာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပါဝင္တဲ့ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမွာ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ၊ ေငြေၾကးပုိင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စတဲ့အခ်က္ေတြေပၚမူတည္ၿပီး ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ကဲြျပားေနႏိုင္ပါတယ္။

 

ယံုတမ္းအမွား (၅) အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့အလႊာေတြနဲ႔ အတန္းပညာ မရွိတဲ့သူေတြသာ က်ဴးလြန္ႏုိင္တယ္။

ဒါက ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ယံုတမ္းအမွားပါ။ တကယ္တမ္းျဖစ္ေလ့ရွိတာက ဝင္ေငြပုိမ်ားတဲ့သူေတြက ဝင္ေငြနည္းတဲ့သူအေပၚ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအရ အၾကမ္းဖက္အႏုိင္က်င့္မႈ လုပ္ေလ့ရွိတယ္ဆိုတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အေျခအေနအရ အင္အားႀကီးတဲ့သူက အင္အားနည္းတဲ့အေပၚမွာ အႏုိင္က်င့္အၾကမ္းဖက္တာမ်ိဳး ပုိၿပီးျဖစ္ေလ့ရွိတယ္ဆိုတာပါ။

 

Ref: https://www.nicholls.edu/wrso/myths-and-facts/

https://www.fairviewpost.com/news/provincial/myths-and-facts-about-domestic-violence

https://www.acesdv.org/domestic-violence-graphics/domestic-violence-myths-and-misconceptions/

Tags:

မွတ္ခ်က္ေရးပါ

ထုတ္ကုန္မ်ား

ေန႔စဥ္သားဆက္ျခားေသာက္ေဆး၊ အေရးေပၚေသာက္ေဆး၊ သားဆက္ျခားထိုးေဆး အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားသံုးကြန္ဒံုးမ်ား

ၾကည့္ရန္
ဆက္စပ္ပို႔စ္မ်ား

တကိုယ္ရည္အာသာေျဖျခင္း (သို႔) ကာမဆက္ဆံျခင္းက Gym ကစားတာကို ထိခိုက္ေစသလား

တကုိယ္ရည္အာသာေျဖတာက Gym ကစားတဲ့ေနရာမွာ ဒုကၡေပးတယ္လို႔ တခ်ိဳ႕ေသာ အားကစားသမားေတြနဲ႔ Gym သင္တန္းဆရာေတြက ထင္ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕ကေတာ့ သူတို႔အတြက္ ပုိေကာင္းတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ရတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

ပိုၿပီးဖတ္ပါ

အမ်ိဳးသားတို႔ သိထားသင့္တဲ့ နည္းလမ္းႀကီး ၆ သြယ္

အိပ္ယာထဲမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ သင္တစ္ေယာက္တည္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသားတိုင္းလုိလို ပါပဲ။ ႀကိဳးစားတဲ့အခါမွာ ရွိရင္းစဲြျပသနာေတြကို တိုက္ထုတ္တာအျပင္ ေနာက္ထပ္နည္းလမ္းေကာင္းေတြ ရွာေဖြတာလည္း ပါပါတယ္။

ပိုၿပီးဖတ္ပါ