ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ဖို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ေနျခင္းကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ။ ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ဖို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ေနျခင္းကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ။
ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ဖို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ေနျခင္းကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ။

ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ဖို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ေနျခင္းကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ။

May 18, 2018

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားက လူသားေတြနဲ႔ ကင္းတဲ့အရာမဟုတ္ပါဘူး။ လူသားတိုင္အတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ေစ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာျဖစ္ေစ ေမတၱတရားကို လိုအပ္ပတ္သက္ေနၾကၿပီး တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ ခ်စ္လာေအာင္ ပုိမိုနီးစပ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သူေတြအတြက္ေတာ့ ဒီကိစၥက ႐ိုးရွင္းတဲ့အရာတစ္ခုမဟုတ္ဘဲ ခက္ခဲမႈေတြ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈေတြ ၾကံဳေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ယခုေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ဒီလုိခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ေအာင္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲေတြ စိုးရိမ္ထိတ္လန႔္မႈေတြ ၾကံဳေတြ႔ရရင္ ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားရမလဲဆိုတာ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ဖို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ေနတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနက ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ။

ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူဆိီကေန ကိုယ္မလုိခ်င္တဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေျဖ ဒါမွမဟုတ္ တုန္႔ျပန္ခ်က္ ျပန္ရတဲ့ အေျခအေနေတြ မ်ားလာတဲ့အခါမွာ မသိစိတ္ကေန ေၾကာက္ရြံ႕မႈ စတင္ပါတယ္။ ဒီလိုေၾကာက္ရြံ႕မႈက ကိုယ္တန္ဖိုးထားတဲ့သူ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္ရင္းႏွီးဆံုးသူနဲ႔ ကိုယ္အၾကားမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။

ဒီေၾကာက္ရြံ႕မႈက အင္မတန္ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ အတိုင္းအတာကို ဆုတ္ယုတ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေၾကာက္ရြံ႕မႈက သမီးရည္းစားဆက္ဆံေရးေတြမွာ အျဖစ္မ်ားေပမယ့္ မိဘနဲ႔ သားသမီးအၾကား၊ ရင္းႏွီးတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြအၾကားနဲ႔ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ အၾကားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ဖို႔ ေၾကာက္ရြံ႕တယ္ဆိုတာ သာမန္ေၾကာက္ေနသလို ခံစားခ်က္မဟုတ္ဘဲ ျပင္းထန္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ နားမလည္ႏုိင္တဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ဒါကို တစ္စံုတစ္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံဖို႔ ခက္ခဲေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒီစိတ္က မသိစိတ္မွာ ကိန္းေအာင္းေနေလ့ရွိတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖိအားေတြ မေက်နပ္မႈေတြ စုလာတတ္ၿပီး ၾကာလာတာနဲ႔ အမွ် ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္ၿပီး အခ်ိန္မတန္ခင္ ဆက္ဆံေရးပ်က္ဆီးသြားႏုိင္ပါတယ္။

 

ဘယ္လိုအရာေတြက ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ဖို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကို ႀကီးထြားေစသလဲ။

လူအမ်ိဳးမိ်ဳးရွိတ့ဲအတြက္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏုိင္ေပမယ့္ အဓိကအားျဖင့္ ငယ္ဘဝ ျဖတ္သန္းမႈကေန စတင္ အျမစ္တြယ္တယ္လု႔ိ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိငယ္ဘဝ ထိန္းသိန္းေစာင့္ေရွာက္သူအေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္ပါတယ္။ ကေလးငယ္ဘဝမွာ မိမိတို႔ရဲ႕ လိုအင္ဆႏၶေတြကို (ဗိုက္ဆာတာ၊ အိပ္ခ်င္တာ၊ ေရဆာတာ) စသည္တို႔ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူကို ငိုၿပီး ဆက္သြယ္အခ်က္ျပတာမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔ အမွ် ဘယ္လိုဆို စိတ္ဆိုးတာ ဘယ္လိုဆို စိတ္အလိုမက်တာ ဘယ္လိုဆိုရင္ျဖင့္ ေက်နပ္တာ စသည္ျဖင့္ သင္ယူလာတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ လိုအင္ဆႏၵေတြ မျပည့္တာ စိတ္အလိုမက်တာေတြ မ်ားလာတဲ့အခါမွာ ေတာင္းဆိုမႈေတြက ျဖစ္မလာဘူးလို႔ ထင္မွတ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒီခံစားခ်က္ေတြက အသက္ႀကီးလာတဲ့အခ်ိန္ မသိစိတ္မွာ ဆက္လက္ကိန္းေအာင္ေနတတ္ပါတယ္။ မိမိအေပၚမွာ လံုေလာက္တဲ့ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမရဘူးလို႔ ထင္တဲ့အခ်ိန္၊ မိမိကို ထင္သေလာက္ အခ်စ္မခံရဘူးလို႔ ထင္တဲ့အခ်ိန္ စတဲ့ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြက မသိစိတ္ထဲမွာ အလိုလုိ ကိန္းေအာင္းေနတတ္ၿပီး နာက်င္ခံစားရတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒီခံစားခ်က္ေတြ မသိစိတ္ထဲမွာ ကိန္းေအာင္ေနရာကတဆင့္ အခ်စ္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြမွာ ျပန္လည္ျပဳမူတုန္႔ျပန္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိတဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ ဒီအေျခအေနကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားရမလည္း ဆက္ၾကည့္ရေအာင္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ဖို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ေနတာက မသိစိတ္မွာ  အဓိက ျဖစ္တည္တယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီအရာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပဳအမူေတြကို ဘယ္လိုပတ္သက္မႈရွိလည္းဆိုတာ ရွာေဖြႏိုင္ပါေသးတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ သူတို႔ဆီမွာ ထားတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေလ်ာ့ခ်ပစ္တာ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔ကို ပုိၿပီး မခ်စ္မိေအာင္ေနတာ စတာေတြက ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ဖို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းရဲ႕ လကၡဏာရပ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းေအာင္ေနထိုင္ေလ့ မရွိတဲ့အတြက္ လာၿပီးခ်စ္မယ့္သူမရွိႏုိင္တဲ့အခါ စိတ္႐ႈပ္စရာ ပူပန္စရာမလိုဘူးလို႔ ယူဆတာကလည္း ဒီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီလိုမွားယြင္းတဲ့ အမူအက်င့္ေတြက ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးတဲ့သူဆီကေန ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မထားရတဲ့အတြက္ ပူပန္စရာမလိုတာ မွန္ေပမယ့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ ႀကီးမားပါတယ္။ ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ဖို႔ ေၾကာက္ရံြ႕ေနစိတ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္တဲ့ပံုစံေတြကို မူလအတိုင္းဆက္လက္ တည္တံံ့ေနေစႏုိင္တဲ့အျပင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက ေပးစြမ္းတဲ့ႏိုင္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြနဲ႔ ေဝးကြာၿမဲ ေဝးကြာေစႏုိင္ပါတယ္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ရမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းဆိုတာႀကီးကို တိုက္ထုတ္ပစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ခ်စ္ေနရလို႔ ပင္ပန္းတာ၊ အခ်စ္ခံရမွာ စိုးရိမ္တာ စတဲ့ စိတ္ေတြကို တြန္းလွန္ႏိုင္ပါတယ္။ ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ရမွာ ေၾကာက္ရြံ႕တဲ့စိတ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေမာင္ႏွင္းေနတဲ့ အျပဳအမူဆိုးေတြကို သတိထားၿပီး ေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါတယ္။ ကာလရွည္ၾကာစြာ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ စိတ္ေတြကို ေမာင္းႏွင္ဖို႔က အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခု လုိေကာင္းလိုႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႐ိုးသားမႈကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ဖို႔ စိုးရြံ႕ေနတဲ့ စိတ္ေတြကို တျဖည့္းျဖည္း ထုတ္ပစ္ပါ။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တျခားသူကေန အခ်စ္ခံရဖို႔နဲ႔ ကိုယ္က ခ်စ္ဖို႔ အတိုင္းအတာေတြ တျဖည္းျဖည္း က်ယ္ျပန္႔လာပါလိမ့္မယ္။

မွတ္ခ်က္ေရးပါ

ထုတ္ကုန္မ်ား

ေန႔စဥ္သားဆက္ျခားေသာက္ေဆး၊ အေရးေပၚေသာက္ေဆး၊ သားဆက္ျခားထိုးေဆး အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားသံုးကြန္ဒံုးမ်ား

ၾကည့္ရန္
ဆက္စပ္ပို႔စ္မ်ား

ပုိမုိက်န္းမာလံုျခံဳတဲ့ ကာမဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း ေျပာရေအာင္

သင့္ရဲ႕ခ်စ္သူ ဒါမွမဟုတ္ သင္နဲ႔ လိင္ကိစၥပတ္သက္မႈ ရွိတဲ့သူနဲ႔ အတူ ပုိမုိက်န္းမာေဘးကင္းတဲ့ ကာမဆက္ဆံမႈအေၾကာင္း ေျပာဖို႔က လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္။ ပုိမုိက်န္းမာေဘးကင္းေအာင္ ၾကံေဆာင္တယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ မလိုခ်င္ေသးတဲ့ကိုယ္ဝန္နဲ႔ တျခားလိင္ကတဆင့္ကူးႏုိင္တဲ့ ေရာဂါေတြ မကူးစက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ပိုၿပီးဖတ္ပါ

ကာမဆက္ဆံမႈအေပၚ ပုိေကာင္းတဲ့ အျမင္ေျပာင္းလဲသြားေစဖို႔ သင့္ကိုယ္သင္ေမးသင့္တဲ့အခ်က္ (၃) ခ်က္

လိင္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ သင္က႐ိုးသားမႈရွိလား ေနာက္ၿပီး သင္လိုခ်င္တာ မလိုခ်င္တာေတြ ကဲြကဲြျပားျပားရွိရဲ႕လားဆိုတာကို ကိုယ္တိုင္ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အခုေဆာင္းပါးမွာ အဓိကေဖာ္ျပခ်င္တာက မိမိတို႔ရဲ႕ ကာမဆက္ဆံမႈအေပၚ နားလည္ေနတဲ့ အျမင္ေတြ တိုးတက္လာေစဖို႔ ကိုယ္တိုင္ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္းေတြ အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

ပိုၿပီးဖတ္ပါ