သင့္ရာသီစက္ဝန္းက ေျပာျပေနတဲ့ သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနအေၾကာင္း သင့္ရာသီစက္ဝန္းက ေျပာျပေနတဲ့ သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနအေၾကာင္း
သင့္ရာသီစက္ဝန္းက ေျပာျပေနတဲ့ သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနအေၾကာင္း

သင့္ရာသီစက္ဝန္းက ေျပာျပေနတဲ့ သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနအေၾကာင္း

Jun 23, 2017

သင့္မွာ ရာသီစက္ဝန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပံုမွန္မဟုတ္တာကို သတိထားမိေနပါသလား။ အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ရာသီစက္ဝန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိၾကပါဘူး။ ရာသီစက္ဝန္းက သင့္ရဲ႕ ဟိုမုန္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကို သိႏုိင္ဖို႔အတြက္ အဓိက ၾကည့္ႏုိင္တဲ့အရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာသီေသြးအေရာင္အဆင္းနဲ႔ အနည္းအမ်ားက သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ခါ ရာသီစက္ဝန္းခ်ိန္ေရာက္ရင္ ဒါေတြကို သတိထားၿပီး ဆန္းစစ္သင့္ပါတယ္။

အကယ္၍ ပန္းေရာင္သန္းေနခဲ့လွ်င္

ဒါက အီစထ႐ိုဂ်င္ ဟိုမုန္းနည္းေနတဲ့ လကၡဏာပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ ရာသီေသြးဆင္းနည္းေနတတ္ပါတယ္။ တခါတေလမွာ ဒါက ျပင္းထန္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ၿပီး အစာအဟာရ ျပည့္ဝစြာ မရရွိျခင္းႏွင့္ polycystic ovary syndrome ေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ကုသမႈ မခံယူပါက အီစတိုဂ်င္ပမာဏ က်ဆင္းႏုိင္ၿပီး အ႐ိုးပါးျခင္း၊ အ႐ိုးပြျခင္းေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိရာသီေသြးအေရာင္ ေဖ်ာ့ၿပီး အနည္းငယ္သာဆင္းလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသသင့္ပါတယ္။

အကယ္၍ ေရလိုမ်ိဳးၾကည္လင္ေနခဲ့လွ်င္

ဒါကေတာ့ အစာအဟာရခ်ိဳ႕တဲ့တာကို ျပတဲ့လကၡဏာပါ။ ခႏၶာကိုယ္က လံုေလာက္တဲ့ အဟာရမရရွိတဲ့ ပံုစံပါ။ ေရလိုမ်ိဳးၾကည္လင္ေနၿပီး ပမာဏ နည္းနည္းဆင္းတဲ့လကၡဏာက ခႏၶာကိုယ္မွာ သံဓါတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနတယ္လို႔ ျပသေနတာပါ။ ဒီလိုမ်ိဳးေသြးဆင္းတာကို ရာသီစက္ဝန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျဖစ္တတ္သျဖင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး လုိအပ္တဲ့ အဟာရ စစ္ေဆးဖို႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။ ေသြးဆင္းမ်ားၿပီး ပင္ပန္းတယ္လို႔ ခံစားရရင္လည္း သံဓါတ္ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ လကၡဏာတစ္ခုပါပဲ။

what your period say about your health

အကယ္၍ ေသြးတံုးေသြးခဲ ပံုစံျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္

ဒါက သင့္ရဲ႕ ပ႐ိုဂ်က္စတုန္းဟိုမုန္းနည္းေနၿပီး အီစတိုဂ်င္ပမာဏမ်ားေနတဲ့ လကၡဏာပါ။ ေသြးခဲအစေလးေတြတခါတေလပါတတ္တာ ပံုမွန္ျဖစ္ပင္မယ့္ ေသြးခဲမ်ားၿပီး အတံုးအခဲမ်ား ဆင္းပါက ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ဆိုးရြာတဲ့ ဟိုမုန္းမညီမွ်မႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ျပသတဲ့ လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနတြင္ သၾကား၊ ႏို႔ႏွင့္ ပဲထြက္ စားေသာက္ကုန္ေတြကို ေရွာင္ၿပီး တျခားအားျဖစ္ေစတဲ့ အစားအေသာက္ေတြစားေသာက္ၿပီး အေျခအေနမေကာင္းပါက ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသသင့္ပါတယ္။

မီးခိုးေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္အေရာျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္

ဒါကေတာ့ ေရာဂါပုိးကူးစက္ခံေနရတာကို ျပသတဲ့ လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျမန္ဆံုး စစ္ေဆးၿပီး မွန္ကန္တဲ့ ကုသမႈကို ခံယူဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ မီးခိုးေရာင္ရွိတဲ့ အသားစပံုစံဆင္းပါက သားပ်က္သားေလွ်ာျဖစ္တဲ့ လကၡဏာႏွင့္တူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ရွိသလား၊ သားပ်က္သားေလွ်ာျဖစ္ေနသလားဆိုတာ သိရဖို႔ ဆရာဝန္န႔ဲ စမ္းသပ္စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။

ရာသီေသြးအေရာင္အဆင္းနဲ႔ အနည္းအမ်ားက သင့္က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ေဖာ္ျပေနတတ္ ပါတယ္။

အကယ္၍ အနီေရာင္သန္းေနလွ်င္

ဒါကလည္း လကၡဏာပါပဲ။ က်န္းမာၿပီး ပံုမွန္ျဖစ္တဲ့ လကၡဏာပါ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးခႏၶာအေၾကာင္း ပုိသိလိုလွ်င္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ေလ့လာလိုလွ်င္ ဒီမွာႏွိပ္ပါ။

Ref: http://www.prevention.com/health/color-of-your-period-blood-and-health/slide/6

မွတ္ခ်က္ေရးပါ

ထုတ္ကုန္မ်ား

ေန႔စဥ္သားဆက္ျခားေသာက္ေဆး၊ အေရးေပၚေသာက္ေဆး၊ သားဆက္ျခားထိုးေဆး အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားသံုးကြန္ဒံုးမ်ား

ၾကည့္ရန္
ဆက္စပ္ပို႔စ္မ်ား

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ သင္ယူျခင္း အစီအစဥ္

ဇူလိုင္လအတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ သင္ယူျခင္းအစီအစဥ္မွာ လိင္ဆက္ဆံဖို႔အတြက္ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုအပ္မလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလဲဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကို ေဒါက္တာ ဟန္မင္းဘုိက ေဆြးေႏြးသြားမွျဖစ္ပါတယ္။

ပိုၿပီးဖတ္ပါ

ကာမၿပီးေျမာက္မႈကစင့္ကလ်ားျဖစ္တဲ့ေရာဂါ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

ကာမၿပီးေျမာက္မႈ ကစင့္ကလ်ားျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကာမဆက္ဆံၿပီး ကာမစိတ္ ၿပီးေျမာက္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိတယ္အေျခအေနကို ေခၚတာပါ။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ လံုးေလာက္တဲ့ ကာမလႈံေဆာ္မႈ မရတဲ့အခါမ်ိဳးမွာလည္း ဒီလိုၿပီးေျမာက္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနကို ၾကံဳရပါတယ္။

ပိုၿပီးဖတ္ပါ