အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ယံုတမ္းအမွားမ်ား

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ယံုတမ္းအမွားမ်ား

Mar 8, 2019

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆိုတာ လူသားတိုင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေနတဲ့ ကပ္ဆိုးတစ္ခုလိုပါပဲ။ ဒါကို ေျပာင္းလဲပစ္ဖိ႔ု လုိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နားလည္မႈအလဲြေတြ ယံုတမ္းအမွားေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါေသးတယ္။

ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ဖို႔ ေၾကာက္ရြံ႕ေနျခင္းကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ။

May 18, 2018

ယခုေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ဒီလုိခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ေအာင္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲေတြ စိုးရိမ္ထိတ္လန႔္မႈေတြ ၾကံဳေတြ႔ရရင္ ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားရမလဲဆိုတာ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ရတဲ့ အခ်စ္ေရးတစ္ခုအတြက္ အျပဳအမူေကာင္းက ဘာေတြလဲ။

Dec 15, 2017

အခုေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္အၾကား ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုတည္ေဆာက္ရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ အမူအက်င့္ေလးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်စ္ေရးမွာ လွည့္စားခံရတာကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ ?

Oct 27, 2017

သင့္ရဲ႕ အေဖာ္က သင့္ကို လွည့္စားလိမ္ညာေနရင္ ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲဆိုတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။

အခ်စ္ေရးမွာ ကာမဆက္ယွက္မႈ လိုအပ္သလား။

Apr 2, 2017

အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ႏွစ္ဦးအၾကား နားလည္မႈရွိဖို႔နဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ဖြယ္ရာ လိင္မႈဘဝတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ ျပင္းျပတဲ့ စိတ္ဆႏၵရွိဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။