က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ရတဲ့ အခ်စ္ေရးတစ္ခုအတြက္ အျပဳအမူေကာင္းက ဘာေတြလဲ။

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ရတဲ့ အခ်စ္ေရးတစ္ခုအတြက္ အျပဳအမူေကာင္းက ဘာေတြလဲ။

Dec 15, 2017

အခုေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္အၾကား ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုတည္ေဆာက္ရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ အမူအက်င့္ေလးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်စ္ေရးမွာ လွည့္စားခံရတာကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ ?

Oct 27, 2017

သင့္ရဲ႕ အေဖာ္က သင့္ကို လွည့္စားလိမ္ညာေနရင္ ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲဆိုတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။

အခ်စ္ေရးမွာ ကာမဆက္ယွက္မႈ လိုအပ္သလား။

Apr 2, 2017

အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ႏွစ္ဦးအၾကား နားလည္မႈရွိဖို႔နဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ဖြယ္ရာ လိင္မႈဘဝတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ ျပင္းျပတဲ့ စိတ္ဆႏၵရွိဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။