ဆယ္ေက်ာ္သက္ စိတ္က်ေရာဂါအေၾကာင္း သင္သိထားသင့္တဲ့အရာမ်ား

ဆယ္ေက်ာ္သက္ စိတ္က်ေရာဂါအေၾကာင္း သင္သိထားသင့္တဲ့အရာမ်ား

Apr 7, 2017

လာမယ့္ ဧၿပီလ (၇)ရက္ေန႔ဟာ ကမာၻ႕က်န္းမာေရးေန႔ (World Health Day) ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၇ ရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ေလးက “Depression : Let’s talk စိတ္က်ေ၀ဒနာ ေၿပာဆုိတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ” ၿဖစ္ပါတယ္။