သင္ကိုယ္ဝန္ရွိေနတယ္ဆိုတာ ေျပာႏုိင္မယ့္ အခ်က္ (၅) ခ်က္

သင္ကိုယ္ဝန္ရွိေနတယ္ဆိုတာ ေျပာႏုိင္မယ့္ အခ်က္ (၅) ခ်က္

Feb 16, 2018

သင့္မွာကိုယ္ဝန္ရွိခဲ့ရင္ အံအားသင့္မွာလား။ ဒါကို ေသခ်ာသိဖို႔က ဆီးစစ္တံနဲ႔ စစ္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကိုယ္ဝန္ရွိေနတယ္ဆိုတာ ျပသတဲ့ လကၡဏာေတြကို ယခုေဆာင္းပါးမွာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ကုသဖိို႔ ပုိၿပီးခက္ခဲလာတဲ့ ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါ (သို႔မဟုတ္) ဂႏိုေရာဂါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

Jan 12, 2018

လက္ရွိရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ကုသရာတြင္ ေဆးယဥ္ပါးမႈမ်ား၊ ေဆးမတိုးမႈမ်ား ေတြ႔ရွိလာၿပီး ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေပးႏုိင္ေသာ ပဋိဇီဝေဆးေတြအားလံုးကိုပင္ ျပန္လည္ခုခံႏုိင္စြမ္းရွိလာတဲ့အတြက္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသလို႔မရေသးတဲ့ အေျခအေနေရာက္ေနေၾကာင္း ကမၻာက်န္းမာေရးအဖဲြ႔အစည္း (WHO) ရဲ႕ အခ်က္အလက္သစ္မ်ားအရ သိရပါတယ္။

သားအိမ္တြင္းထည္႕ပစၥည္း သံုးေတာ့မယ္ဆုိရင္

Nov 10, 2017

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားတာမ်ိဳး မဟုတ္တဲ့ ေဆး၀ါးေတြကို ေရာင္းခ်ေနတာက ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကီးမားတဲ့ က်န္းမာေရးေလာက ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေလ့အထမ်ား စစ္တမ္း (အပိုင္း – ၃)

Nov 1, 2017

ျမန္မာႏုိင္ငံ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေလ့အထမ်ား စစ္တမ္း

ျမန္မာႏုိင္ငံလိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေလ့အထမ်ား စစ္တမ္း (အပိုင္း – ၂)

Sep 1, 2017

ျမန္မာႏုိင္ငံ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေလ့အထမ်ား စစ္တမ္း