ကိုယ္ဝန္ရသြားႏိုင္သည့္ အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ယံုတမ္းအမွားမ်ား

ကိုယ္ဝန္ရသြားႏိုင္သည့္ အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ယံုတမ္းအမွားမ်ား

Dec 8, 2017

ကိုယ္ဝန္ရေစႏုိင္တဲ့ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္မႈအလဲြေတြ ယံုတမ္းေတြကေတာ့ ရွိေနစဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြနားလည္မႈအလဲြဆံုးျဖစ္တဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္ကို ယခုေဆာင္းပါးကေန ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အပ်ိဳစင္ဘ၀ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယံုတမ္းမ်ား

Oct 20, 2017

လူပ်ိဳအပ်ိဳ စစ္မစစ္ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးရင္ေတာ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းကလာတဲ့ အရာေတြနဲ႔ တကိုယ္ရည္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ စတဲ့ ႐ႈေထာင့္ေတြက ေဆြးေႏြးမွသာ လံုေလာက္မယ္ထင္ပါတယ္။ အပ်ိဳလူပ်ိဳဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္မတူညီႏုိင္ဘဲ ကိုယ္ဘယ္လို ေတြးတယ္ဆိုတာနဲ႔ပဲ သက္ဆိုင္ပါတယ္။

သားအိမ္တြင္းထည့္ပစၥည္း IUD နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆ (၃) ခု

Sep 29, 2017

အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အသံုးျပဳတဲ့ သားအိမ္တြင္းထည့္သားဆက္ျခားနည္း IUD နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွားယြင္းစြာနားလည္ထားၾကတဲ့ အရာေတြကို ယခုေဆာင္ပါးကေန ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မွာပါ။

လိင္ဆက္ဆံၿခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အယူအဆအမွားမ်ား

May 20, 2017

ကာမကိစၥေတြကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရတာကို ရွက္ရြံ႕ေနေကာင္းေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ယံုတမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။