သားအိမ္တြင္းထည့္ပစၥည္း IUD နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆ (၃) ခု

သားအိမ္တြင္းထည့္ပစၥည္း IUD နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွားယြင္းတဲ့ အယူအဆ (၃) ခု

Sep 29, 2017

အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အသံုးျပဳတဲ့ သားအိမ္တြင္းထည့္သားဆက္ျခားနည္း IUD နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွားယြင္းစြာနားလည္ထားၾကတဲ့ အရာေတြကို ယခုေဆာင္ပါးကေန ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မွာပါ။

လိင္ဆက္ဆံၿခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အယူအဆအမွားမ်ား

May 12, 2017

ကာမကိစၥေတြကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရတာကို ရွက္ရြံ႕ေနေကာင္းေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ယံုတမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။