ကုသဖိို႔ ပုိၿပီးခက္ခဲလာတဲ့ ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါ (သို႔မဟုတ္) ဂႏိုေရာဂါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

ကုသဖိို႔ ပုိၿပီးခက္ခဲလာတဲ့ ဆီးပူေညာင္းက်ေရာဂါ (သို႔မဟုတ္) ဂႏိုေရာဂါအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

Jan 12, 2018

လက္ရွိရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ကုသရာတြင္ ေဆးယဥ္ပါးမႈမ်ား၊ ေဆးမတိုးမႈမ်ား ေတြ႔ရွိလာၿပီး ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေပးႏုိင္ေသာ ပဋိဇီဝေဆးေတြအားလံုးကိုပင္ ျပန္လည္ခုခံႏုိင္စြမ္းရွိလာတဲ့အတြက္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသလို႔မရေသးတဲ့ အေျခအေနေရာက္ေနေၾကာင္း ကမၻာက်န္းမာေရးအဖဲြ႔အစည္း (WHO) ရဲ႕ အခ်က္အလက္သစ္မ်ားအရ သိရပါတယ္။

မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား

Apr 14, 2017

သိလိုရာေမးရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ သင္ယူျခင္းအစီအစဥ္ (Learn from the expert) ကေန ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အတားအဆီးေတြအေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေခ်ာဆီအေၾကာင္း သင္သိထားသင့္တဲ့အခ်က္မ်ား

Mar 24, 2017

လက္ထဲမွာ ကြန္ဒံုးအဆင္သင့္ရွိေနမယ္၊ တျခားသားဆက္ျခားနည္းလမ္းေတြႀကိဳတင္ အသံုးျပဳၿပီး ျပင္ဆင္ထားမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေပမယ့္ ဒီလိုကိစၥေတြမွာ ေခ်ာဆီသံုးတာက ကိုယ္ရဲ႕ လိင္မႈဘဝေတြကို ေကာင္းမြန္တဲ့ ခံစားမႈအသစ္ေတြေပးစြမ္းႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မသိၾကပါဘူး။