မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား

မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား

Apr 14, 2017

သိလိုရာေမးရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ သင္ယူျခင္းအစီအစဥ္ (Learn from the expert) ကေန ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အတားအဆီးေတြအေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေခ်ာဆီအေၾကာင္း သင္သိထားသင့္တဲ့အခ်က္မ်ား

Mar 24, 2017

လက္ထဲမွာ ကြန္ဒံုးအဆင္သင့္ရွိေနမယ္၊ တျခားသားဆက္ျခားနည္းလမ္းေတြႀကိဳတင္ အသံုးျပဳၿပီး ျပင္ဆင္ထားမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေပမယ့္ ဒီလိုကိစၥေတြမွာ ေခ်ာဆီသံုးတာက ကိုယ္ရဲ႕ လိင္မႈဘဝေတြကို ေကာင္းမြန္တဲ့ ခံစားမႈအသစ္ေတြေပးစြမ္းႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မသိၾကပါဘူး။