သုတ္လႊတ္ေစာျခင္းနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ စံုတဲြတိုင္း သိထားသင့္တဲ့အခ်က္မ်ား

သုတ္လႊတ္ေစာျခင္းနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ စံုတဲြတိုင္း သိထားသင့္တဲ့အခ်က္မ်ား

Sep 22, 2017

သုတ္လႊတ္ေစာတဲ့ ျပသနာက လိင္မႈဘဝေတြနဲ႔ စံုတဲြေတြအၾကား အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီျပသနာက အမ်ိဳးသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ဒါကို အဆံုးသတ္ဖိ႔ု နည္းလမ္းေတြ ရွိပါတယ္။

မီးဖြါးၿပီးစ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၾကံဳရတတ္တဲ့ ျပႆနာတစ္ခု

Sep 15, 2017

ဒီလိုဆက္ဆံလိုစိတ္ နည္းပါးၿခင္းဟာ အခုိက္အတန္႕ယာယီသေဘာပါပဲ။ လအနည္းငယ္အၾကာမွာ တၿဖည္းၿဖည္း အဆင္ေၿပလာပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ အမ်ိဳးသားမ်ားဘက္ကလည္း နားလည္ေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။

လိင္ဆက္ဆံဖို႔ ငါအဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား

Sep 8, 2017

ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။ အခုေဖာ္ျပေပးသြားမယ့္ ေမးခြန္းေတြကေတာ့ သင့္နဲ႔ သင့္လက္တဲြေဖာ္ လိင္ဆက္ဆံဖို႔အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္မျဖစ္ သိေစႏုိင္မယ့္ ေမးခြန္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ တခ်ိဳ႕ေမးခြန္းေတြေျဖၾကည့္ရင္း အံအားသင့္ေကာင္းသင့္ေနမွာပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံလိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေလ့အထမ်ား စစ္တမ္း (အပိုင္း – ၂)

Sep 1, 2017

ျမန္မာႏုိင္ငံ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေလ့အထမ်ား စစ္တမ္း

သံုးလခံထုိးေဆးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြ အသိခ်င္ၾကဆံုး ေမးခြန္း (၃) ခု

25, 2017

သံုးလခံထိုးေဆးက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အသံုးမ်ားတဲ့ သားဆက္ျခားနည္းေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက သားဆက္ျခားထိုးေဆးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေသခ်ာနားမလည္ၾကေသးတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပသြားမွာကေတာ့ သားဆက္ျခားထိုးေဆး (သံုးလခံထိုးေဆး) နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေမးအမ်ားဆံုး ေမးခြန္း (၃) ခုျဖစ္ပါတယ္။