ကာမဆက္ဆံေရးကိစၥေတြမွာ ရွက္ရြံ႕ျခင္းကို ဘယ္လိုရပ္တန္႔မလဲ

ကာမဆက္ဆံေရးကိစၥေတြမွာ ရွက္ရြံ႕ျခင္းကို ဘယ္လိုရပ္တန္႔မလဲ

Nov 17, 2017

ကာမဆက္ဆံေရး ဒါမွမဟုတ္ လိင္ကိစၥမွာ စိုးရြံ႕စိတ္ေတြ ရွိေနခဲ့ရင္ ဒီဆက္ဆံေရးက ျပည့္စံုတဲ့ သုခကို ေပးစြမ္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ယခုေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ကာမကိစၥေတြမွာ ရွက္ရြံ႕ျခင္းေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို မွ်ေဝးေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သားအိမ္တြင္းထည္႕ပစၥည္း သံုးေတာ့မယ္ဆုိရင္

Nov 10, 2017

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားတာမ်ိဳး မဟုတ္တဲ့ ေဆး၀ါးေတြကို ေရာင္းခ်ေနတာက ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကီးမားတဲ့ က်န္းမာေရးေလာက ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေလ့အထမ်ား စစ္တမ္း (အပိုင္း – ၃)

Nov 1, 2017

ျမန္မာႏုိင္ငံ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေလ့အထမ်ား စစ္တမ္း

အခ်စ္ေရးမွာ လွည့္စားခံရတာကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ ?

Oct 27, 2017

သင့္ရဲ႕ အေဖာ္က သင့္ကို လွည့္စားလိမ္ညာေနရင္ ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲဆိုတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။

အပ်ိဳစင္ဘ၀ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယံုတမ္းမ်ား

Oct 20, 2017

လူပ်ိဳအပ်ိဳ စစ္မစစ္ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးရင္ေတာ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းကလာတဲ့ အရာေတြနဲ႔ တကိုယ္ရည္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ စတဲ့ ႐ႈေထာင့္ေတြက ေဆြးေႏြးမွသာ လံုေလာက္မယ္ထင္ပါတယ္။ အပ်ိဳလူပ်ိဳဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္မတူညီႏုိင္ဘဲ ကိုယ္ဘယ္လို ေတြးတယ္ဆိုတာနဲ႔ပဲ သက္ဆိုင္ပါတယ္။