ကိုယ္ဝန္ရသြားႏိုင္သည့္ အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ယံုတမ္းအမွားမ်ား

ကိုယ္ဝန္ရသြားႏိုင္သည့္ အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ယံုတမ္းအမွားမ်ား

Dec 8, 2017

ကိုယ္ဝန္ရေစႏုိင္တဲ့ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္မႈအလဲြေတြ ယံုတမ္းေတြကေတာ့ ရွိေနစဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြနားလည္မႈအလဲြဆံုးျဖစ္တဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္ကို ယခုေဆာင္းပါးကေန ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

တကိုယ္ရည္ အာသာေျဖျခင္းက ပံုမွန္ကိစၥတစ္ခုလား

Dec 1, 2017

တကိုယ္ရည္ အာသာေျဖတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာၾကဆိုၾကဖို႔ လူအမ်ားစုက ရွက္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ တကိုယ္ရည္အာသာေျဖတယ္ဆိုတာ ပံုမွန္ကိစၥတစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္။

ကာမဆက္ဆံေရးကိစၥေတြမွာ ရွက္ရြံ႕ျခင္းကို ဘယ္လိုရပ္တန္႔မလဲ

Nov 17, 2017

ကာမဆက္ဆံေရး ဒါမွမဟုတ္ လိင္ကိစၥမွာ စိုးရြံ႕စိတ္ေတြ ရွိေနခဲ့ရင္ ဒီဆက္ဆံေရးက ျပည့္စံုတဲ့ သုခကို ေပးစြမ္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ယခုေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ကာမကိစၥေတြမွာ ရွက္ရြံ႕ျခင္းေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို မွ်ေဝးေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကင္စဦးတို႔ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ သားဆက္ျခားနည္းလမ္းမ်ား

Oct 13, 2017

သိလိုရာေမး ပရိတ္သတ္ေတြထဲမွာ သီတင္းကၽြတ္မွာ မဂၤလာေဆာင္မယ့္ စံုတဲြေတြရွိလား။ ႏွစ္ေယာက္လက္တဲြဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္လို႔ လက္တဲြၾကေပမယ့္ ကေလးယူဖို႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတဲ့ စံုတဲြေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကုိယ္နဲ႔ သင့္ေတာ္မယ့္ သားဆက္ျခားနည္းလမ္းေတြသံုးၿပီး မလိုခ်င္ေသးတဲ့ ကိုယ္ဝန္ကို ကာကြယ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

သုတ္လႊတ္ေစာျခင္းနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ စံုတဲြတိုင္း သိထားသင့္တဲ့အခ်က္မ်ား

Sep 22, 2017

သုတ္လႊတ္ေစာတဲ့ ျပသနာက လိင္မႈဘဝေတြနဲ႔ စံုတဲြေတြအၾကား အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီျပသနာက အမ်ိဳးသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ဒါကို အဆံုးသတ္ဖိ႔ု နည္းလမ္းေတြ ရွိပါတယ္။