လိင္တံႀကီးဖို႔ တကယ္လိုအပ္သလား။

လိင္တံႀကီးဖို႔ တကယ္လိုအပ္သလား။

Jun 16, 2017

အခုေဆာင္ပါးမွာေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ လိင္တံအရြယ္အစားက ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးသလဲ ေနာက္ၿပီး လိင္တံႀကီးေအာင္ျပဳလုပ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြရဲ႕ အဆိုးအေကာင္းကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံခဲ့မိလွ်င္ ေနာက္ဆက္တဲြဘာေတြျဖစ္မလဲ ?

Jun 2, 2017

အကာအကြယ္မဲ့ ဆက္ဆံမႈေတြ ရွိခဲ့ရင္ မလိုလားအပ္တဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြ ေနာက္ဆက္တဲြျပသနာေတြက ေျဖရွင္းရခက္တဲ့အတြက္ ဒါကို ဘယ္လုိကာကြယ္ရမယ္ဆိုတာ သိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သိသင့္တဲ့အခ်က္မ်ား

Apr 21, 2017

လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးလို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔ ေဘးကင္းဖို႔ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔နဲ႔ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးအေလးအနက္ထားဖို႔ ဆိုၿပီးအေျခခံအားျဖင့္ (၃) မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ တစ္ဦးတစ္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ လိင္မႈအခြင့္အေရးေတြျဖစ္တဲ့ အေလးထားခံရမႈ၊ အကာအကြယ္ေပးမႈနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ စတာေတြကို ေသခ်ာေစဖို႔လို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။