အကာအကြယ္ရွိပါေစ

ကိုယ္နဲ႔သင့္ေတာ္ျပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ သေႏၶတားနည္းေတြကို ရွာေဖြျပီး အႏၲရာယ္ကင္းစြာ လိင္ဆက္ဆံပါ။

လိင္မွုေရးရာ အျဖာျဖာ

ဖိုမဆက္ဆံေရး သေဘာတရားေတြကို ေလ့လာၿပီး သာယာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ဘဝတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ပါ။

Ask Us Anything

ေသာၾကာေန႔တိုင္း တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ ဖတ္စရာ မွတ္စရာ ေဆာင္းပါးက႑

ကြန္ဒံုးဆိုတာ

ကြန္ဒံုးဆိုတာ

ေသခ်ာ စနစ္တက်အသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္ ကြန္ဒံုးေတြက အလြန္ထိေရာက္တဲ့ သေႏၶတားပစၥည္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ေန႔တစ္လံုး မွန္မွန္သံုး

တစ္ေန႔တစ္လံုး မွန္မွန္သံုး

သေႏၶတားေဆးေတြကို လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာရရွိႏုိင္ျပီး သင္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေဆးမ်ားကို ဝယ္ယူေသာက္သံုးႏုိင္ပါျပီ။
ႏွစ္ရွည္သားဆက္ျခား နည္းလမ္းမ်ား

ႏွစ္ရွည္သားဆက္ျခား နည္းလမ္းမ်ား

သားအိမ္တြင္းထည့္သားဆက္ျခားပစၥည္းေတြက အလြန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိျပီး ၅ႏွစ္မွ ၁၀ႏွစ္ထိ ကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

ထုတ္ကုန္မ်ား

ေန႔စဥ္သားဆက္ျခားေသာက္ေဆး၊ အေရးေပၚေသာက္ေဆး၊ သားဆက္ျခားထိုးေဆး အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားသံုးကြန္ဒံုးမ်ား

ၾကည့္ရန္